Siirry sisältöön
Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko
Usein kysyttyä -kuvake

USEIN KYSYTTYÄ

Voit hankkia osaamista eri oppilaitosten tarjoamia avoimia opintoja hyödyntäen. Opinnot ovat avoimia kaikille. Osaamisen hankkiminen tapahtuu verkossa itsenäisesti tai opettajan johdolla. 


Opinnon kuvauksesta saat tietoa siitä,

  • kenelle opinto on tarkoitettu
  • mihin tutkinnon osaan tai osa-alueeseen se liittyy
  • mitkä ovat opinnon tavoitteet
  • millaista osaamista voit opinnolla hankkia ja mitä hyötyä opinnoista on sinulle
  • arvion opintoon kuluvasta ajasta
  • kuvauksen opiskelutavasta
  • tiedon sisältääkö opinto opintopalautteen
  • tiedon opinnon maksullisuudesta 
  • tiedon opinnon alkamisen ajankohdasta

Opintokuvauksista löydät myös tiedon, keneltä saat lisätietoja opintoihin liittyen.


Löydät opintokuvauksista tiedon siitä, keneltä saat lisätietoja ja ohjausta opintoihin liittyen.

Löydät opintokuvauksista arvion siitä, miten paljon aikaa opintojen suorittamiseen menee. Todellinen oppimiseen tarvittava aika kuitenkin vaihtelee, sillä osa meistä tarvitsee oppimiseen enemmän aikaa.

Avoimia opintoja voi opiskella kuka tahansa joustavasti eri elämäntilanteissa. Voit olla opiskelijana ammatillisessa oppilaitoksessa tai lukiossa, työpajalla, töissä tai työelämän ja koulutuksen ulkopuolella kun opiskelet avoimia opintoja.

Opiskelet avoimia opintoja verkossa riippumatta siitä, missä asut tai opiskelet. Osa opinnoista tapahtuu verkossa opettajan johdolla sovittuna ajankohtana. Osa taas itsenäisesti silloin kun se sinulle parhaiten sopii.

Avointen opintojen opiskelu antaa sinulle mahdollisuuden hankkia opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa osaamista tai opiskella enemmän. Jopa kipinä uuden tutkinnon suorittamiseen voi herätä. Jos haluat osoittaa avoimesti hankkimasi osaamisen osaksi tutkintoa, ota yhteys oppilaitokseen, jossa jo opiskelet, tai ota yhteyttä oppilaitokseen, jossa haluaisit opiskella.

Löydät opintojen kuvauksesta tiedon, ovatko opinnot maksullisia vai maksuttomia. Ammatillisten perustutkintojen mukaiset opinnot ovat opiskelijoille maksuttomia. Muut opinnot sen sijaan voivat olla maksullisia.

Opiskelu tapahtuu verkossa. Osa opinnoista on itsenäisiä verkko-opintoja, joita voit suorittaa silloin kun se sinulle parhaiten sopii. Osa opinnoista tapahtuu puolestaan opettajan johdolla verkossa.

Ei ole. Opinnot ovat tarjolla kaiken ikäisille.

Voit opiskella avoimia opintoja riippumatta pohjakoulutuksestasi. Osa opinnoista (esim. kieliopinnot) ovat kuitenkin sellaisia, että saatat tarvita aiempaa osaamista voidaksesi suorittaa opinnot.

Opinnot eivät oikeuta opintososiaalisiin etuuksiin.

Saat suorittamistasi avoimista opinnoista dokumentin, josta näkyy opintojen sisältö ja laajuus. Dokumentti voi olla myös oppimispäiväkirja tai portfolio, jonka kokoat itse opiskelun aikana ja jolla osoitat hankkimasi osaamisen. Jos haluat osoittaa näin hankkimasi osaamisen osaksi tutkinto-opintoja, ota yhteyttä oppilaitokseen, jossa jo suoritat tutkintoa tai jossa haluaisit opiskella.

Jos suoritat jo tutkintoa, ole yhteydessä oppilaitokseesi. Siellä voit osoittaa avoimesti hankkimasi osaamisen osaksi tutkintoa. Jos et vielä suorita tutkintoa, ole yhteydessä oppilaitokseen, jossa haluaisit opiskella. Siellä voit osoittaa näin hankkimasi osaamisen.

Tarkista aina ennen opintojen aloittamista omasta TE-toimistostasi, vaikuttaako opiskelu työttömyystukeesi.