Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

TUTKINNOT

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto

352441

TUTKINNON KUVAUS

Tekstiili- ja muotialan perustutkinnon suorittanut

 • toimii asiakaslähtöisesti, vastuullisesti ja suunnitelmallisesti työelämän pelisääntöjä noudattaen
 • työskentelee laatu- ja kustannustietoisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • käyttää eri materiaaleja ja valmistustekniikoita sekä tarkoituksenmukaisia koneita, laitteita ja työvälineitä
 • hyödyntää tietoa muodista ja muotoilusta sekä trendejä, visuaalisuutta ja muodonhallintaa
 • viestii osaamisestaan ja ammattitaidostaan hyödyntäen digitaalisuutta
 • toimii yhteistyökykyisesti alan globaalissa ja monikulttuurisessa toimintaympäristössä.

Hän työskentelee suuntautumisensa mukaan valmistus-, myynti-, markkinointi- tai huoltotehtävissä tekstiilejä, vaatteita, asusteita tai jalkineita valmistavassa pienyrityksessä tai teollisuudessa, myymälässä, puvustamossa, pesulassa, vuokraamossa tai muussa palveluyrityksessä.

 • Ompelija (PT) valmistaa tuotteita sarjatuotannon eri vaiheissa.
 • Vaatturi (PT) valmistaa vaatteita vaatturityönä.
 • Mittatilausompelija (PT) valmistaa vaatteita mittatilaustyönä.
 • Modisti (PT) valmistaa päähineitä ja asusteita.
 • Suutari (PT) valmistaa ja korjaa jalkineita.
 • Muotiassistentti (PT) toimii assistenttina muodin alalla.
 • Sisustustekstiilien valmistaja (PT) valmistaa sisustustekstiilejä ja -tuotteita.
 • Tekstiilihuoltaja (PT) tekee tekstiilihuoltoalan töitä pesulassa tai vastaavassa työympäristössä.
 • Designtekstiilien valmistaja (PT) suunnittelee ja valmistaa yksilöllisiä tekstiilituotteita uusilla tai perinteisillä menetelmillä ja tekniikoilla tai niiden yhdistelmillä.
 • Tekstiilien valmistaja (PT) valmistaa tekstiilimateriaaleja ja tekstiilejä teollisuudessa.
Asusteiden valmistaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella päähineitä tai muita asusteita ja niiden valmistuksen asiakaslähtöisesti
 • valita ja käyttää alan materiaaleja ja työmenetelmiä
 • valmistaa ja viimeistellä päähineitä tai muita asusteita
 • arvioida työtään.
Designtekstiilien valmistaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella asiakkaalle tekstiilituotteen ja sen valmistuksen
 • valmistaa ja viimeistellä tekstiilituotteen
 • arvioida työtään.
Erikoislaitteen hyödyntäminen valmistuksessa

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • perehtyä erikoislaitteiden hyödyntämismahdollisuuksiin
 • käyttää erikoislaitetta valmistuksessa
 • arvioida työtään.
Erikoismateriaalien ja -tekniikoiden käyttäminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • hankkia ja soveltaa tietoa eri erikoismateriaaleista tai -tekniikoista
 • valmistaa tuotteita käyttämällä erikoismateriaaleja tai -tekniikoita
 • arvioida työtään.
Erikoistekstiilien huoltaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • ottaa vastaan erikoistekstiilejä ja valita huoltotavan
 • huoltaa erikoistekstiilit
 • arvioida työtään.
Erikoistuotteiden valmistaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella erikoistuotteen tai sen osan valmistuksen
 • valmistaa erikoistuotteen tai sen osan
 • arvioida työtään.
Huippuosaajana toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja työympäristöään
 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
 • toimia alan verkostoissa ja yhteistyössä asiakkaan kanssa.
Jalkineiden korjaaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella jalkineiden korjaamisen asiakaslähtöisesti
 • korjata jalkineita ja hinnoitella korjauksen
 • arvioida työtään.
Jalkineiden valmistaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella jalkineiden valmistuksen asiakaslähtöisesti
 • valmistaa jalkineet
 • arvioida työtään.
Kaavoittaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • laatia tuotteelle mittojen mukaisen kaavan
 • kuositella kaavan, sovittaa kaavan sekä tehdä kaavamuutokset ja laatia leikkuusuunnitelman
 • arvioida työtään.
Kemiallinen pesu

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia kemiallisesti pestävien tekstiilituotteiden vastaanotto- ja lajittelutehtävissä
 • toimia kemiallisen pesun erilaisissa tehtävissä
 • arvioida työtään.
Kuitukankaiden valmistaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella ja tehdä kuitukankaan valmistamisen esityöt
 • työskennellä kuitukankaan valmistusprosessissa
 • arvioida työtään.
Muodin alalla toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • markkinoida ja viestiä tuotteista tai palveluista
 • toteuttaa tekstiili- ja muotialan toimeksiannon
 • arvioida työtään.
Nahan valmistaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella nahan valmistamisen
 • parkita ja viimeistellä nahan
 • arvioida työtään.
Nahkatuotteiden valmistaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella nahkatuotteiden valmistuksen
 • valmistaa nahkatuotteita
 • arvioi omaa työtään.
Neuletuotteiden valmistaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella neuletuotteen valmistamisen
 • valmistaa neuletuotteen
 • arvioida työtään.
Neulosten teollinen valmistaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella ja tehdä neulonnan valmistelutyöt
 • toteuttaa neulonnan prosessia
 • arvioida työtään.
Ohjaustehtävissä toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella ohjauksen
 • tuottaa ja käyttää ohjaus- ja havainnollistamismateriaalia
 • ohjata ja neuvoa
 • arvioida työtään.
Osaamisesta ja tuotteista viestiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • dokumentoida työtään ja tuottaa digitaalista sisältöä

 • hyödyntää digitaalisia kanavia viestinnässä

 • arvioida työtään.

Sairaalatekstiilien huoltaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä sairaalapesulassa eri työvaiheissa

 • huoltaa sairaalatekstiilejä

 • arvioida omaa työtään.

Sarjatuotannossa toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

- suunnitella työtään ja toimia työryhmän jäsenenä

- valmistaa tuotteita sarjatyönä valmistuksen eri vaiheissa

- arvioida työtään.

Sisustustekstiilien valmistaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • palvella asiakasta ja suunnitella sisustustekstiilin valmistamisen
 • valmistaa ja viimeistellä sisustustekstiilejä
 • arvioida työtään.
Stailaaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella stailauksen
 • toteuttaa asukokonaisuuden, tilan tai tapahtuman stailauksen asiakastyönä
 • arvioida työtään.
Tekstiili- ja muotialan kiertotaloustuotteen valmistaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tunnistaa ja valita materiaaleja kiertotaloustuotteisiin
 • suunnitella ja valmistaa kiertotaloustuotteen
 • arvioida työtään.
Tekstiili- ja muotialan koneiden huoltaminen ja kunnossapito

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella tekstiili- ja muotialan koneiden ja laitteiden kunnossapitoa
 • tehdä tekstiili- ja muotialan koneiden ja laitteiden kunnossapito- ja huoltotöitä
 • arvioida työtään.
Tekstiili- ja muotialan myyntitehtävissä toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä asiakaspalvelu- ja myyntitehtävissä
 • tehdä tuotteiden esillepanoja
 • arvioida työtään.
Tekstiili- ja muotialan projektissa toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • laatia projektisuunnitelman
 • toimia tekstiili- ja muotialan projektissa
 • arvioida työtään.
Tekstiili- ja muotialan tuotteen valmistaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tunnistaa ja valita alan materiaaleja ja lisätarvikkeita

 • suunnitella tuotteen valmistuksen

 • valmistaa tuotteen

 • arvioida työtään.

Tekstiili- ja muotialan tuotteiden korjaaminen ja muodistaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella korjauksen tai muodistamisen
 • korjata tai muodistaa tuotteen
 • arvioida työtään.
Tekstiili- ja muotialan tuotteiden vuokraustoiminta

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä tekstiili- ja muotialan vuokratuotteiden asiakaspalvelu-, vastaanotto- ja huoltotehtävissä
 • toimia vuokratuotteiden pakkaus- ja välitystehtävissä sekä hyödyntää varasto- ja kuljetusjärjestelmiä
 • arvioida työtään.
Tekstiili- ja muotialan verkkokauppaympäristössä toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tuottaa ja julkaista sisältöä verkkokauppaympäristöön
 • työskennellä tuotteiden toimitusketjun eri vaiheissa
 • palvella asiakasta verkkokaupassa
 • arvioida työtään.
Tekstiilien huoltaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia tekstiilihuollon vastaanotto- ja lajittelutehtävissä
 • toimia pesuprosessissa käyttäen alan koneita, ohjelmia ja laitteita
 • toimia tekstiilihuollon jälkikäsittelytehtävissä
 • arvioida työtään.
Tekstiilikuitujen ja langan valmistaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä kuidun tai langan valmistuksen esityöt
 • toimia kuitu- tai langan valmistuksen prosessissa
 • arvioida työtään.
Teollinen kutominen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella ja tehdä kudonnan esityöt
 • työskennellä kudontaprosessissa
 • arvioida työtään.
Teollisten tekstiilien valmistaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia tekstiilialan tuotantoprosessissa osana työyhteisöä tai tiimiä
 • valmistaa tekstiilimateriaaleja teollisuudessa
 • edistää toiminnallaan yrityksen tai organisaation kustannustehokkuutta ja tuloksellisuutta
 • arvioida työtään.
Turkistuotteiden valmistaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella turkistuotteiden valmistamisen
 • valmistaa turkistuotteita
 • arvioida työtään.
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • perehtyä ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin
 • toimia yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä
 • ohjata muita opiskelijoita työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja muussa osaamisen hankkimisessa
 • antaa palautetta osaamisen kehittymisestä.
Vaatteen valmistaminen mittatilaustyönä

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella vaatteen ja sen valmistuksen asiakaslähtöisesti
 • kaavoittaa ja valmistaa vaatteen mittatilaustyönä
 • arvioida työtään.
Vaatteen valmistaminen vaatturityönä

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella vaatteen ja sen valmistuksen asiakaslähtöisesti
 • kaavoittaa ja valmistaa vaatteen vaatturityönä
 • arvioida työtään.
17 avointa opintoa
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Blogikirjoittaminen 1-3 osp
Englannin kielen avulla valmentavasta koulutuksesta perustutkintoon
Logistiikan varastoalan englantia
Suomen kielen työelämäsanastoa 1
Suomen kielen työelämäsanastoa 2
Taide ja luova ilmaisu - 1 osp
Taide ja luova ilmaisu 1 osp
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1 osp
Työelämän kirjallista viestintää
Työnhaun vaiheet
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, pakollinen (4 osp)
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä
Vuorovaikutus työpaikoilla
Äidinkieli: Tiedonhankinta

Viimeistys ja värjäys

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valita tarvittavat kemikaalit ja väriaineet materiaalin mukaisesti
 • hakea haluttuja värisävyjä tai viimeistysmenetelmiä ja laatia reseptin
 • värjätä, viimeistellä tai painaa kuvioita
 • arvioida työtään.
6 avointa opintoa
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Kestävän kehityksen edistäminen
Terveenä töissä
Työnhaun vaiheet
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 2

Yrityksessä toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella yrityksen liiketoimintaa
 • rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • harjoittaa yritystoimintaa
 • arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa.
Yritystoiminnan suunnittelu

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan
 • etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia
 • kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman
 • verkostoitua sidosryhmien kanssa
 • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.