Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

TUTKINNOT

Teknisen suunnittelun perustutkinto

352903

TUTKINNON KUVAUS

Teknisen suunnittelun perustutkinnon suorittanut suunnitteluassistentti

- kokoaa ja välittää tietoa suunnitteluprojektin toteuttamiseksi

- hyödyntää ja tuottaa tietomalleja sekä suunnitelma-asiakirjoja

- voi toimia visualisointiin tai 3D-mallinnukseen ja -tulostusosaamiseen liittyvissä tehtävissä

- työskentelee asiakaspalveluhenkisesti, laatutietoisesti, vastuullisesti ja kustannustehokkaasti, myös globaalissa toimintaympäristössä erilaisissa tiimeissä.

Suunnitteluassistentti voi sijoittua yritysten, kuntien tai valtionhallinnon palvelukseen suunnitteluprojekteihin avustaviin ja tukeviin työtehtäviin. Hän työskentelee suuntautumisensa mukaisesti

 • rakennusteknisessä suunnittelussa
 • teollisuuden suunnittelussa
 • tai yhdyskuntateknisessä suunnittelussa.

Rakennusteknisessä suunnittelussa suunnitteluassistentit toimivat rakennusten arkkitehti-, rakenne-, sähkö- ja LVI-suunnitteluprojekteissa. Toimialan työtehtävät jakaantuvat monipuolisesti rakennusten uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen osa-alueille. Tyypillisiä tehtäviä ovat tietomallien parissa työskentely, niiden muokkaaminen, luominen ja suunnitelma-asiakirjojen tuottaminen tyypillisillä suunnitteluohjelmistoilla.

Teollisuuden suunnittelussa suunnitteluassistentit toimivat valmistavan teollisuuden, prosessi- ja kemianteollisuuden ja energiateollisuuden suunnitteluprojekteissa. Teollisuudessa he mallintavat tuotteita ja tekevät suunnitelma-asiakirjoja, jotka mahdollistavat tuotteen valmistamisen. Lisäksi suunnitteluassistentin työnkuvaan teollisuudessa kuuluvat erilaiset elinkaaren hallinnan tehtävät, asiakkaan tarvitsemat käyttö- ja huolto-ohjeet sekä prosessi- ja layout-suunnitelmat.

Yhdyskuntateknisessä suunnittelussa suunnitteluassistentit tuottavat tietomalliaineistoja ja suunnitelma-asiakirjoja maankäytön, liikenneväylien sekä energia- ja vesihuollon verkostojen rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi. Lisäksi tehtäviin voi sisältyä erilaisia paikkatiedon käsittelyyn ja tuottamiseen liittyviä tehtäviä. Yhdyskuntatekniseen suunnitteluun kuuluvat esimerkiksi liikennejärjestelmät kuten tiet, kadut ja rautatiet, vesihuolto- ja energiaverkot, maankäytön suunnittelu, kaavoitus ja jätehuolto.

3D-mallin muodostaminen ja tulostaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä 3D-mallinnus- ja tulostusprojektissa
 • tehdä 3D-mallin
 • tehdä mallista 3D-tulosteen
 • jälkikäsitellä 3D-tulosteen
 • ylläpitää tuotantoympäristöä
 • arvioida työtään.
3D-skannaaminen ja pistepilvien hyödyntäminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä 3D-skannausprojektissa
 • tehdä 3D-skannauksen
 • käsitellä 3D-skannattua aineistoa
 • tehdä 3D-skannatusta aineistosta CAD-malleja
 • hyödyntää 3D-skannattuja aineistoja
 • arvioida työtään.
Huippuosaajana toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja työympäristöään
 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
 • toimia alan verkostoissa ja yhteistyössä asiakkaan kanssa.
Korjausrakentamisen suunnittelussa toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia korjausrakentamisen suunnitteluprojektissa
 • tunnistaa korjauskohteen materiaaleja ja rakenteita
 • tuottaa rakennusten korjausrakentamisen suunnitelma-asiakirjoja
 • tehdä korjausrakentamisen suunnittelun tietomalleja
 • arvioida työtään.
Maankäytön suunnittelussa toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä maankäytön suunnitteluprojektissa
 • tuottaa maastosuunnittelun ja kaavoituksen tietomalleja ja suunnitelma-asiakirjoja
 • tuottaa liikenneverkkojen tietomalleja ja suunnitelma-asiakirjoja
 • tuottaa geoteknisiä tietomalleja ja suunnitelma-asiakirjoja
 • arvioida työtään.
Rakenne- ja valmisosarakentamisen suunnittelussa toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä rakennesuunnittelun ja valmisosarakentamisen suunnitteluprojektissa
 • tunnistaa erilaisia rakennejärjestelmiä ja liitoksia sekä rakenteita ja materiaaleja
 • tehdä rakenne- ja valmisosarakentamisen tietomalleja
 • tuottaa rakennesuunnittelun ja valmisosarakentamisen suunnitelma-asiakirjoja
 • arvioida työtään.
Rakennusteknisessä suunnittelussa toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä rakennusteknisessä suunnitteluprojektissa
 • tuottaa rakennusteknisiä suunnitelma-asiakirjoja ja hyödyntää niiden tuottamisessa tietomallintamista
 • tehdä rakennusteknisen suunnittelun tietomalleja
 • koota ja jakaa rakennusteknisiä suunnitelma-asiakirjoja
 • arvioida työtään.
Suunnitteluprojektissa toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työtään ja toimia työtehtävässään projektin vastuunjaon ja tavoitteiden mukaisesti
 • muokata eri toimialojen suunnitelma-asiakirjoja suunnitteluohjelmistoilla
 • hyödyntää ja käyttää eri toimialojen tietomalleja
 • arvioida työtään.
Taloteknisessä suunnittelussa toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä taloteknisessä suunnitteluprojektissa
 • tunnistaa käytettävät komponentit ja materiaalit
 • tehdä taloteknisen suunnittelun tietomalleja
 • tuottaa taloteknisiä suunnitelma-asiakirjoja
 • arvioida työtään.
Tehdassuunnittelussa toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä tehdassuunnittelun projektissa
 • tehdä teollisuuden prosessikaavioita
 • tuottaa tehdassuunnittelun tietomalleja ja suunnitelma-asiakirjoja
 • toimia teollisuuslaitosten sähkö- ja automaatiosuunnittelussa
 • arvioida työtään.
Teollisuuden suunnittelussa toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia teollisuuden suunnitteluprojektissa
 • laatia tuotesuunnittelun suunnitelma-asiakirjoja ja hyödyntää niiden tuottamisessa tietomallintamista
 • tehdä tuotesuunnittelun tietomalleja
 • laatia laitossuunnittelun suunnitelma-asiakirjoja
 • koota ja jakaa teollisuuden suunnitelma-asiakirjoja
 • arvioida työtään.
Teräsrakentamisen suunnittelussa toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä teräsrakentamisen suunnitteluprojektissa
 • tunnistaa teräksen perusominaisuuksia, teräsrakentamisen rakennejärjestelmiä, teräsrakenteita ja niiden liitoksia
 • tehdä teräsrakennesuunnittelun tietomalleja
 • tuottaa teräsrakentamisen suunnitelma-asiakirjoja
 • arvioida työtään.
Tilasuunnittelussa toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä tilasuunnitteluprojektissa
 • tunnistaa materiaaleja ja pintarakenteita
 • tuottaa rakennusten tilasuunnittelun suunnitelma-asiakirjoja
 • tehdä tilasuunnittelun tietomalleja
 • arvioida työtään.
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • perehtyä ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin
 • toimia yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä
 • ohjata muita opiskelijoita työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja muussa osaamisen hankkimisessa
 • antaa palautetta osaamisen kehittymisestä.
17 avointa opintoa
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Blogikirjoittaminen 1-3 osp
Englannin kielen avulla valmentavasta koulutuksesta perustutkintoon
Logistiikan varastoalan englantia
Suomen kielen työelämäsanastoa 1
Suomen kielen työelämäsanastoa 2
Taide ja luova ilmaisu - 1 osp
Taide ja luova ilmaisu 1 osp
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1 osp
Työelämän kirjallista viestintää
Työnhaun vaiheet
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, pakollinen (4 osp)
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä
Vuorovaikutus työpaikoilla
Äidinkieli: Tiedonhankinta

Virtuaalitodellisuuksien ja visualisointien tekeminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä visualisointi- ja virtuaalitodellisuusprojektissa

 • tehdä visualisointiaineistoja

 • tehdä virtuaalitodellisuussisältöjä

 • tehdä esitysaineistoja

 • arvioida työtään.

Yhdyskuntateknisessä suunnittelussa toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia yhdyskuntateknisessä suunnitteluprojektissa
 • käyttää paikkatietojärjestelmiä
 • tehdä yhdyskuntateknisen suunnittelun tietomalleja
 • tehdä yhdyskuntateknisiä suunnitelma-asiakirjoja hyödyntäen niiden tuottamisessa tietomallintamista
 • koota ja jakaa yhdyskuntateknisiä suunnitelma-asiakirjoja
 • käyttää pistepilviaineistoja
 • arvioida työtään.
Yhdyskuntateknisten jakeluverkkojen suunnittelussa toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä yhdyskuntateknisten jakeluverkkojen suunnitteluprojektissa
 • tuottaa yhdyskuntateknisten jakeluverkkojen tietomalleja ja suunnitelma-asiakirjoja
 • arvioida työtään.
6 avointa opintoa
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Kestävän kehityksen edistäminen
Terveenä töissä
Työnhaun vaiheet
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 2

Yrityksessä toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella yrityksen liiketoimintaa
 • rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • harjoittaa yritystoimintaa
 • arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa.
Yritystoiminnan suunnittelu

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan
 • etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia
 • kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman
 • verkostoitua sidosryhmien kanssa
 • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.