Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

TUTKINNOT

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto

381142

TUTKINNON KUVAUS

Perustutkinnon suorittanut osaa

 • toimia ravitsemisalan ruoanvalmistuksen tai asiakaspalvelun suunnittelu-, toteuttamis- ja myyntitehtävissä
 • palvella suomalaisia ja ulkomaisia asiakkaita asiakaslähtöisesti
 • hyödyntää ammattisanastoa vierailla kielillä ja kulttuurien tuntemusta
 • toimia myynti- ja asiakaspalveluhenkisesti, laatutietoisesti, kannattavasti ja tuloksellisesti, vastuullisesti ja hygieniavaatimusten sekä kestävän toimintatavan mukaisesti.

Perustutkinnossa voi erikoistua tarjoilu- tai ruoanvalmistustehtäviin.

Tutkinnon suorittanut tarjoilija osaa

 • toimia asiakaspalvelijan tehtävissä erilaisin liikeideoin tai toiminta-ajatuksin toimivissa ravintoloissa tai julkisen sektorin toimipaikoissa
 • kunnostaa asiakastiloja ja laittaa esille myytäviä tuotteita
 • esitellä, myydä ja tarjoilla ruokia ja juomia.

Tutkinnon suorittanut kokki osaa

 • toimia ruoanvalmistuksen tehtävissä erilaisin liikeideoin tai toiminta-ajatuksin toimivissa ravintoloissa tai julkisen sektorin toimipaikoissa
 • valmistaa maukasta, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa huomioiden erityisruokavaliot
 • laittaa ruoan esille annoksittain tai suurelle joukolle.

Asiakaspalvelun osaamisalan suorittanut tarjoilija työskentelee ravintoloissa, henkilöstöravintoloissa, pubeissa, yökerhoissa, liikenneasemilla, kahviloissa, pikaruoka-, juhlapalvelu- tai matkailuyrityksissä sekä suurtalouden toimipaikoissa.

Ruokapalvelun osaamisalan suorittanut kokki työskentelee ravintoloissa, catering-alalla, henkilöstöravintoloissa, kahviloissa, juhla- ja pitopalveluissa, lasti- ja matkustajalaivoissa sekä suurkeittiöissä.

3D-tekniikan hyödyntäminen ravitsemispalveluissa

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tutustua tilausmääräyksiin ja käyttää 3D-tulostinta
 • kertoa 3D-suklaan tai -sokerin tulostuksen tekniikat
 • käyttää 3D-laitetta ja tehdä kyseisen tuotteen
 • arvioida omaa osaamistaan.
À la carte -ruoanvalmistus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • aikatauluttaa ja suunnitella päivittäiset työtehtävänsä

 • esivalmistaa ja valmistaa ruokaravintolan à la carte -listan ruokia, lisäkkeitä ja jälkiruokia annoskorttien ja asiakkaiden tilausten mukaan

 • toimia liikeidean tai toiminta-ajatuksen mukaisessa asiakaspalvelussa

 • valmistautua vuoronvaihtoon ja seuraavaan työpäivään

 • arvioida omaa osaamistaan ja toimintaansa työyhteisön jäsenenä.

À la carte -tarjoilu

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valmistautua, suunnitella ja aikatauluttaa työtehtäviä

 • esitellä, suositella ja myydä ruokaravintolan à la carte -ruokia, ateriakokonaisuuksia ja niille sopivia juomia

 • tarjoilla à la carte -ruokia ja juomia asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti

 • toimia anniskelutehtävissä

 • huolehtia asiakaspalvelukokonaisuudesta

 • hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa

 • tehdä työvuoron tilityksen sekä ennakoida ja valmistella seuraavaa työvuoroa

 • arvioida omaa osaamistaan ja toimintaansa työyhteisön jäsenenä.

Annosruokien ja juomien tarjoilu

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valmistautua työvuoroon ja ennakoida työtehtäviä

 • esitellä, myydä ja tarjoilla ruokia ja juomia yksittäisille asiakkaille ja ryhmille

 • toimia anniskelutehtävissä

 • huolehtia koko asiakaspalveluprosessista

 • hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa

 • tehdä työvuoron tilityksen sekä ennakoida ja valmistella seuraavaa työvuoroa

 • arvioida omaa osaamistaan ja toimintaansa työyhteisön jäsenenä.

Annosruokien valmistus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • aikatauluttaa ja suunnitella päivittäiset työtehtävänsä

 • valmistaa ruoka-annoksia asiakkaiden tilauksesta

 • toimia liikeidean tai toiminta-ajatuksen mukaisessa asiakaspalvelussa

 • valmistautua vuoronvaihtoon ja seuraavaan työpäivään

 • arvioida omaa osaamistaan ja toimintaansa työyhteisön jäsenenä.

Asiakaspalvelu ja myynti

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valmistautua työvuoroon

 • palvella asiakkaita, myydä ruokia ja juomia

 • toimia anniskelutehtävissä

 • huolehtia asiakkaiden viihtyvyydestä ja palvelukokemuksesta

 • rekisteröidä myyntiä ja laskuttaa asiakkaita

 • hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa

 • tehdä työvuoron tilityksen ja valmistella seuraavaa työvuoroa

 • arvioida omaa osaamistaan ja toimintaansa työyhteisön jäsenenä.

Huippuosaajana toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja työympäristöään
 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
 • toimia alan verkostoissa ja yhteistyössä asiakkaan kanssa.
Juomien myynti ja tarjoilu

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valmistautua työvuoroon ja ennakoida työtehtäviä

 • suositella, myydä ja tarjoilla juoma- ja muita tuotteita yksittäisille asiakkaille ja ryhmille

 • valmistaa ja tarjoilla myydyimpiä juomasekoituksia

 • hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa

 • tehdä työvuoron tilityksen sekä ennakoida ja valmistella seuraavaa työvuoroa

 • arvioida omaa osaamistaan ja toimintaansa työyhteisön jäsenenä.

Kahvilapalvelut

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valmistautua asiakaspalvelutilanteisiin

 • palvella asiakkaita, myydä ja tarjoilla kahvilan ruoka- ja juomatuotteita

 • rekisteröidä myyntiä ja laskuttaa asiakkaita

 • hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa

 • tehdä työvuoron tilityksen ja valmistella seuraavaa työvuoroa

 • arvioida omaa osaamistaan ja toimintaansa työyhteisön jäsenenä.

Katu- ja pikaruokapalvelut

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valmistautua asiakaspalvelutilanteisiin

 • palvella asiakkaita ja myydä katu- ja pikaruokayrityksen ruoka- ja juomatuotteita yrityksen palvelumallin mukaan

 • rekisteröidä myyntiä ja laskuttaa asiakkaita

 • hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa

 • valmistella seuraavaa työvuoroa

 • arvioida omaa osaamistaan ja toimintaansa työyhteisön jäsenenä.

Laivatalouspalvelut

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä laivatyössä merenkulkuelinkeinon ja laivan toimintaympäristössä

 • aikatauluttaa ja suunnitella päivittäiset työtehtävänsä

 • kunnostaa ja varustaa pentteritilat ja messin ruokailua varten sekä toimia laivakeittiössä

 • toimia asiakaspalvelutehtävissä sekä huolehtia tilojen viihtyisyydestä

 • hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa

 • valmistautua vuoronvaihtoon ja seuraavaan työpäivään

 • arvioida omaa osaamistaan ja toimintaansa työyhteisön jäsenenä.

Lounasruokien valmistus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • vastaanottaa, varastoida ja käsitellä raaka-aineita

 • valmistaa lounasruokia ja leivontatuotteita

 • palvella asiakkaita

 • tehdä työvuoron päättymiseen liittyvät työtehtävät

 • arvioida omaa osaamistaan ja toimintaansa työyhteisön jäsenenä.

Luonnontuotteiden hyödyntäminen ravitsemispalveluissa

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella luonnontuotteista ruoka- tai juomatuotteita
 • esivalmistella ja valmistaa toimintaympäristöön ja vuodenaikoihin sopivia ruoka- tai juomatuotteita
 • laittaa esille ja tarjoilla ruoka- tai juomatuotteita
 • tehdä työvuoroon kuuluvat jälkityöt
 • arvioida omaa osaamistaan ja toimintaansa työyhteisön jäsenenä.
Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • vastaanottaa ruoka-aineita, ruokia ja elintarvikkeita

 • kuumentaa tai valmistaa ruokia ja lisäkkeitä

 • jakaa tai laittaa ruoat esille

 • toimia asiakaspalvelussa sekä ohjata asiakkaita

 • siistiä ja järjestää toimintaympäristön ja huolehtia astiahuollon tehtävistä

 • arvioida omaa osaamistaan ja toimintaansa työyhteisön jäsenenä.

Ravitsemispalveluiden tuotteistaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • hyödyntää asiakastuntemusta ja kauden raaka-aineita
 • tuotteistaa työryhmässä eri vuodenaikoihin sopivia ruoka- ja juomatuotteita tai palveluja
 • hinnoitella työryhmässä ruoka- ja juomatuotteita tai palveluja
 • tuottaa tai päivittää työryhmässä markkinointimateriaalia
 • toteuttaa suunniteltuja ruoka- ja juomatuotteita tai palveluja
 • arvioida omaa osaamistaan ja toimintaansa työyhteisön jäsenenä.
Ravitsemispalveluissa toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valmistautua työvuoroon

 • huolehtia toimitilat käyttökuntoon, valmistaa tuotteita myyntiä varten sekä pitää niistä huolta

 • palvella asiakkaita, myydä tuotteita ja rekisteröidä myyntiä

 • päättää työvuoron työtehtävät

 • arvioida omaa osaamistaan ja toimintaansa työyhteisön jäsenenä.

Suurkeittiön ruokatuotanto

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • aikatauluttaa ja suunnitella päivittäiset työtehtävänsä

 • valmistaa ruokalajeja ruokaohjeiden mukaisesti

 • laittaa ruokalajeja tarjolle ja tarvittaessa pakata ruokalajit kuljetusta varten

 • palvella asiakkaita toiminta-ajatuksen tai liikeidean mukaisesti

 • tehdä esivalmistelut seuraavaa työvuoroa varten

 • arvioida omaa osaamistaan ja toimintaansa työyhteisön jäsenenä.

Tilaus- ja juhlaruokien valmistus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • perehtyä tilausmääräyksiin, aikatauluttaa ja suunnitella ruokien valmistusvaiheet, ajoituksen ja jaksotuksen

 • esivalmistaa ja valmistaa tilaisuuksien luonteenmukaisia tilaus- ja juhlaruokia

 • laittaa ruokalajeja esille ja huolehtia tuotteiden riittävyydestä

 • valmistautua vuoronvaihtoon ja seuraavaan työpäivään

 • arvioida omaa osaamistaan ja toimintaansa työyhteisön jäsenenä.

Tilaus- ja juhlatarjoilu

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • perehtyä tilausmääräyksiin ja kunnostaa asiakas- ja työympäristön tilaisuuksien luonteen ja tilausmääräyksien mukaan
 • käyttää tilaisuuksiin sopivia tarjoilutapoja ja toimia yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa
 • hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa
 • toimia liikeidean tai toiminta-ajatuksen mukaisesti asiakaspalvelussa
 • tehdä tilaisuuksien päättymiseen liittyvät tehtävät
 • arvioida omaa osaamistaan ja toimintaansa työyhteisön jäsenenä.
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • perehtyä ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin
 • toimia yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä
 • ohjata muita opiskelijoita työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja muussa osaamisen hankkimisessa
 • antaa palautetta osaamisen kehittymisestä.
Vähittäiskaupan palvelutiskillä toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • aikatauluttaa ja suunnitella päivittäiset työtehtävänsä
 • vastaanottaa, varastoida ja käsitellä raaka-aineita
 • esivalmistaa ja laittaa palvelutiskille esille myytäviä tuotteita
 • myydä tuotteita ja opastaa asiakkaita
 • tehdä työvuoron päättymiseen liittyvät työtehtävät
 • arvioida omaa osaamistaan ja toimintaansa työyhteisön jäsenenä.
17 avointa opintoa
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Blogikirjoittaminen 1-3 osp
Englannin kielen avulla valmentavasta koulutuksesta perustutkintoon
Logistiikan varastoalan englantia
Suomen kielen työelämäsanastoa 1
Suomen kielen työelämäsanastoa 2
Taide ja luova ilmaisu - 1 osp
Taide ja luova ilmaisu 1 osp
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1 osp
Työelämän kirjallista viestintää
Työnhaun vaiheet
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, pakollinen (4 osp)
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä
Vuorovaikutus työpaikoilla
Äidinkieli: Tiedonhankinta

6 avointa opintoa
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Kestävän kehityksen edistäminen
Terveenä töissä
Työnhaun vaiheet
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 2

Yrityksessä toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella yrityksen liiketoimintaa
 • rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • harjoittaa yritystoimintaa
 • arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa.
Yritystoiminnan suunnittelu

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan
 • etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia
 • kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman
 • verkostoitua sidosryhmien kanssa
 • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.