Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

TUTKINNOT

Puuteollisuuden perustutkinto

351741

TUTKINNON KUVAUS

Tutkinnon suorittanut opiskelija osaa suunnitella toimintaansa ja työvaiheiden järjestyksen. Hän osaa käyttää puuteollisuuden alan piirustuksia ja käyttää alan koneita ja laitteita, hallita alan työmenetelmät sekä käyttää alan materiaaleja ja tarvikkeita. Tutkinnon suorittanut osaa työskennellä turvallisesti ja taloudellisesti puuteollisuuden työtehtävässä. Hän osaa toimia työyhteisönsä jäsenenä, mukautua erilaisiin muuttuviin työelämän tilanteisiin sekä arvioida ja kehittää ammatillista osaamistaan ja ylläpitää työkykyään.

Tutkinnossa voi erikoistua puurakenne-, puusepän-, puulevy- tai sahateollisuuteen. Tutkinnon suorittanut voi työskennellä suuntautumisestaan riippuen puurakenneosien valmistustehtävissä (kuten CLT-levyjen, hirsirakenteiden, puusepän tai levykalustetuotteiden valmistustehtävissä), sahateollisuuden tai puulevyteollisuuden valmistus- tai jatkojalustehtävissä, kuten vanerin- tai lastulevyjen valmistusprosessissa.

CAD 3D-mallintaminen ja piirustusten tuottaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja tehdä 3D-malleja ja 3D-kokoonpanoja
 • luoda työssä tarvittavat piirustukset
 • toimia työyhteisön jäsenenä ja arvioida toimintaansa.
CAM-valmistaminen puutuoteteollisuudessa

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • käyttää puualan piirustuksia ja työohjeita valmistuksen suunnittelussa
 • tuottaa CAM-ohjelmalla CNC-ohjelmia
 • valmistaa CNC-työstökonetta käyttäen puutuoteteollisuuden tuotteita tai tuotteiden osia ja arvioida työskentelyään
 • noudattaa CNC-työstämisessä turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä.
CNC-ohjelmointi ja -työstäminen puusepänteollisuudessa

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • käyttää puusepänalan piirustuksia ja työohjeita valmistuksen suunnittelussa
 • tuottaa CNC-ohjelmia työstökoneen omalla ohjausohjelmalla
 • tuottaa CNC-ohjelmia CAM-ohjelmalla
 • valmistaa CNC-työstökonetta käyttäen puusepänalan tuotteita tai tuotteiden osia ja arvioida työskentelyään
 • noudattaa CNC-työstämisessä turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä.
CNC-työstäminen puutuoteteollisuudessa

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • käyttää puualan piirustuksia ja työohjeita valmistuksen suunnittelussa
 • tuottaa CNC-ohjelmia työstökoneen omalla ohjausohjelmalla
 • valmistaa CNC-työstökonetta käyttäen puutuoteteollisuuden tuotteita tai -tuotteiden osia ja arvioida työskentelyään
 • noudattaa CNC-työstämisessä turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä.
Hirsirakenteiden valmistaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja noudattaa hirsirakenteiden valmistuksessa turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • valita ja lajitella puumateriaalin hirsien valmistusta varten
 • kuljettaa ja esikäsitellä puutavaran hirsien valmistusta varten
 • valmistaa hirsiaihion
 • valmistaa hirret
 • käsitellä, pakata ja varastoida valmiit hirret
 • tehdä tarvittavat laadunvarmistustoiminnot
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä ja arvioida toimintaansa.
Huippuosaajana toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja työympäristöään
 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
 • toimia alan verkostoissa ja yhteistyössä asiakkaan kanssa.
Ikkunoiden ja ovien asentaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja noudattaa ikkunoiden ja ovien asentamisessa turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • tehdä tarvittavat esivalmistelutyöt sekä asentaa ovia ja ikkunoita
 • tehdä ikkunoiden ja ovien verhous- ja listoitustyöt
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä ja arvioida työskentelyään.
Kalusteiden asentaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella kalusteasennustyön
 • asentaa kalusteet ja arvioida asennustyön onnistumista ja työskentelyään
 • noudattaa kalusteiden asentamisen turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä ja arvioida toimintaansa.
Kalusteiden valmistaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella kalusteiden valmistuksen ja työvaiheiden keskinäisen järjestyksen
 • käyttää kalusteiden valmistuksessa puupohjaisia levyjä
 • valmistaa kalusteita ja arvioida työn onnistumista ja työskentelyään
 • noudattaa kalusteiden valmistamisen turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä.
Konelinjan käyttäminen puutuoteteollisuudessa

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella puutuoteteollisuuden konelinjalla tapahtuvan valmistuksen ja työvaiheiden keskinäisen järjestyksen
 • käyttää puutuoteteollisuuden konelinjaa ja arvioida työskentelyään
 • noudattaa konelinjan käytössä turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä.
Naulalevyrakenteiden valmistaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella naulalevyrakenteiden valmistamisen
 • noudattaa naulalevyrakenteiden valmistamisessa turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • valmistaa ristikkosauvat
 • tehdä naulalevyrakenteelle asetteen, asentaa ristikkosauvat paikoilleen ja kiinnittää ne naulalevyillä
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä ja arvioida toimintaansa.
Portaiden asentaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella portaiden asennustyön
 • asentaa portaat ja arvioida asennustyön onnistumista ja työskentelyään
 • noudattaa portaiden asennuksessa turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä.
Puualan tilaustöiden valmistaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella mittatilaustyönä tehtävän puualan tuotteen valmistuksen ja laatia tarvittavat dokumentit
 • valmistaa mittatilaustyönä puualan tuotteen ja arvioida työn onnistumista ja työskentelyään
 • noudattaa puualan työtehtävissä turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä.
Puuelementtien varusteleminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja noudattaa puuelementtien varustelemisessa turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • lukea ja suunnitella piirustuksista tai 3D-mallista varusteltavat puuelementit
 • asentaa lämmöneristeet ja mhdollisen höyrynsulun
 • asentaa sisäverhous- ja tuulensuojalevyt
 • asentaa ulko- ja sisäverhouslaudat
 • asentaa lattia-, katto- ja nurkkalistat sekä ulkopuoliset nurkkalaudat
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä ja arvioida toimintaansa.
Puulevyteollisuuden jalostusprosessissa työskentely

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja noudattaa puulevyteollisuuden jalostusprosessissa turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • työskennellä puulevyteollisuuden jalostusprosessin työpisteessä
 • käyttää työssään tarvittavia raportteja ja tietojärjestelmiä
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä ja arvioida toimintaansa.
Puulevyteollisuuden tuotteiden valmistaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja noudattaa puulevytuotteiden valmistuksessa turvallisuusohjeita sekä -määräyksiä
 • käyttää puuteollisuuden yleisimpiä käyttömateriaaleja
 • puun kuivaustekniikan
 • työskennellä yhdessä puulevyn valmistusprosessin työpisteessä 
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita  
 • toimia työyhteisön jäsenenä ja arvioida toimintaansa.
Puulevyteollisuuden valmistusprosessissa työskentely

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja noudattaa puulevyteollisuuden valmistusprosessissa turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • työskennellä puulevyteollisuuden valmistusprosessissa
 • käyttää työssä tarvittavia raportteja ja tietojärjestelmiä
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä ja arvioida toimintaansa.
Puupintojen käsitteleminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja noudattaa puupintojen käsittelyssä turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • tehdä puun pintakäsittelyn esivalmistelut
 • käsitellä puupintoja
 • tehdä pintakäsittelytöiden jälkitoimenpiteet
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä ja arvioida toimintaansa.
Puusepäntuotteiden valmistaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella puusepäntuotteen valmistuksen ja työvaiheiden keskinäisen järjestyksen
 • käyttää puusepäntuotteiden valmistuksessa massiivipuuta ja muita materiaaleja
 • valmistaa monipuolisia puusepäntuotteita ja arvioida työn onnistumista ja työskentelyään
 • noudattaa puusepäntuotteiden valmistamisessa turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä.
Puutaloelementtien valmistaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja noudattaa puutaloelementtien valmistamisessa turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • lukea piirustuksista tai 3D-mallista valmistettavien tasoelementtien kokoonpanot
 • tehdä kantavan runkorakenteen
 • asentaa lämmöneristeet ja mahdollisen höyrynsulun
 • asentaa sisäverhous- ja tuulensuojalevyt
 • asentaa ulko- ja sisäverhouslaudat
 • tehdä tarvittavat laadunvarmistustoimenpiteet
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä ja arvioida toimintaansa.
Puuteollisuuden prosessien käynnissäpito

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työnsä ja noudattaa puuteollisuuden prosessien käynnissäpidossa turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • vaikuttaa omalla työskentelyllään puuteollisuuden tuotantoprosessin häiriöttömään toimintaan
 • toimia tuotantoprosessin häiriö- ja poikkeustilanteissa
 • huolehtia työalueen siisteydestä ja tuotantolaitteiden puhtaudesta
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä ja arvioida toimintaansa.
Puuteollisuuden tuotantoprosessissa työskentely

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työnsä ja noudattaa puuteollisuuden tuotantoprosessissa työskentelyssä turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • toimia puuteollisuuden tuotantoprosessin työtehtävässä
 • yrityksen tuotteiden tärkeimmät käyttökohteet ja laatuvaatimukset sekä tuotantoprosessin
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä ja arvioi toimintaansa.
Puuteollisuuden työstöterien teroittaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja noudattaa puuteollisuuden työstöterien teroittamisessa turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • arvioida puuntyöstöterän kunnon ja tunnistaa niissä olevat viat
 • tehdä yleisimpien puuntyöstöterien teroitukset
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä ja arvioida toimintaansa.
Puutuotevalmistuksessa toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella puutuotteiden valmistuksen ja työvaiheiden keskinäisen järjestyksen
 • käyttää puuteollisuuden materiaaleja ja jatkojalosteita
 • valmistaa puuteollisuuden tuotteita
 • noudattaa puutuotevalmistuksessa turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä.

Rakennepuulevyjen valmistaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja noudattaa puurakennelevyjen valmistuksessa turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • valita, kuljettaa ja esikäsitellä puutavaran levyjen valmistusta varten
 • tehdä puulevyjen ladonnan ja liimauksen tai ohjata ja valvoa automaattiladontaa
 • valita työstömenetelmän, työstötiedoston ja tehdä CNC-työstöt
 • varustella, suojata ja varastoida valmistetut puulevyrakenteet jatkotoimenpiteitä varten
 • tehdä tarvittavat laadunvarmistustoiminnot
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä ja arvioida toimintaansa.
Rakennusosien automaatiovalmistaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja noudattaa rakennusosien automaatiovalmistuksessa turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • suunnitella puurakenteiden valmistuksen
 • laatia työstöohjelman
 • valmistaa puurakenteita tai niiden osia automaatiolinjalla
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä ja arvioida toimintaansa.
Sahatavaran kuivaus ja jälkikäsittely

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja noudattaa sahatavaran kuivauksessa ja jälkikäsittelyssä turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • valvoa kuivausprosessia prosessinohjauksen automaatiojärjestelmällä
 • jälkikäsitellä sahatavaran
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä ja arvioida toimintaansa.
Sahatavaran mekaaninen jalostus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja noudattaa sahatavaran mekaanisessa jalostuksessa turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • asettaa työstökoneen toimintakuntoon
 • valita raaka-aineen ja varmistaa tuotteen laatuvaatimukset
 • käyttää puuntyöstökonetta
 • jatkojalostaa puuta työstömenetelmällä
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä ja arvioida toimintaansa.
Sahateollisuuden tuotteiden valmistaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja noudattaa sahateollisuuden tuotteiden valmistuksessa turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • käyttää puuteollisuuden yleisimpiä käyttömateriaaleja
 • puun kuivaustekniikan
 • valvoa ja ohjata koneiden ja laitteiden toimintaa
 • käyttää työssä tarvittavia raportteja ja tietojärjestelmiä
 • toimia prosessissa tuottavasti ja taloudellisesti
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä ja arvioi toimintaansa.
Sahaus ja dimensiolajittelu

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja noudattaa sahaus- ja dimensiolajittelussa turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • toimia tuotantolaitoskohtaisessa sahausprosessissa
 • dimensiolajitella sahatavaran
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä ja arvioida työskentelyään.
Sisustuspuusepäntöiden tekeminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella sisustuspuusepäntöiden toteutuksen
 • toteuttaa puusisustuskokonaisuuden ja arvioida työn onnistumista ja työskentelyään
 • noudattaa sisustuspuusepäntöissä turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä.
Teollinen kokoonpano ja varustelu puutuoteteollisuudessa

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella puutuoteteollisuuden varustelu- ja kokoonpanotyöt
 • tehdä puutuoteteollisuuden varustelu- ja kokoonpanotyötä ja arvioida työskentelyään
 • noudattaa teollisessa kokoonpanossa ja varustelussa turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä ja arvioida toimintaansa.
Teollisuusrobotin käyttö puuteollisuudessa

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • laatia työsuunnitelman robotin tuotantokäytöstä
 • ohjelmoida ja käyttää teollisuusrobottia sekä arvioida työskentelyään
 • palauttaa teollisuusrobotin tuotantokuntoon häiriötilanteesta
 • noudattaa robotin käytössä turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä.
Tilaelementtirunkojen kokoaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja noudattaa tilaelementtien kokoamisessa turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • lukea piirustuksista tai 3D-mallista valmistettavien tilaelementtien kokoonpanot
 • tehdä elementtirungon kokoamiseen tarvittavat esivalmistelut
 • koota elementtien lattia,- seinä- ja kattorungot valmiista suurelementeistä tai runko-osista
 • asentaa lattia-, katto- ja nurkkalistoja
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä ja arvioida toimintaansa.
Tukkikentällä toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työnsä ja noudattaa tukkikentällä toimimisessa turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • toimia puun vastaanotossa tukkikentällä
 • mitata ja lajitella puun tuotantolaitoskohtaisella menetelmällä
 • varastoi ja säilyttää tukkeja
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä ja ja arvioida toimintaansa.
Tuotteen valmistaminen 3D-tulostamalla

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella 3D-tulostettavan tuotteen tai sen osien valmistuksen
 • käyttää 3D-mallinnusohjelmaa monimuotoisten 3D-kappaleiden mallintamisessa
 • 3D-tulostaa tuotteen tai tuotteen osat
 • tehdä viimeistelytyöt ja arvioida työskentelyään
 • noudattaa 3D-tulostuksessa turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä.
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • perehtyä ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin
 • toimia yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä
 • ohjata muita opiskelijoita työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja muussa osaamisen hankkimisessa
 • antaa palautetta osaamisen kehittymisestä.
17 avointa opintoa
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Blogikirjoittaminen 1-3 osp
Englannin kielen avulla valmentavasta koulutuksesta perustutkintoon
Logistiikan varastoalan englantia
Suomen kielen työelämäsanastoa 1
Suomen kielen työelämäsanastoa 2
Taide ja luova ilmaisu - 1 osp
Taide ja luova ilmaisu 1 osp
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1 osp
Työelämän kirjallista viestintää
Työnhaun vaiheet
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, pakollinen (4 osp)
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä
Vuorovaikutus työpaikoilla
Äidinkieli: Tiedonhankinta

Viilun valmistusprosessin hallinta

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja noudattaa viilun valmistusprosessissa turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • toimia viilun valmistusprosessin työtehtävässä
 • käyttää työssään tarvittavia raportteja ja tietojärjestelmiä
 • noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä ja arvioida toimintaansa.
6 avointa opintoa
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Kestävän kehityksen edistäminen
Terveenä töissä
Työnhaun vaiheet
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 2

Yrityksessä toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella yrityksen liiketoimintaa
 • rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • harjoittaa yritystoimintaa
 • arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa.
Yritystoiminnan suunnittelu

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan
 • etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia
 • kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman
 • verkostoitua sidosryhmien kanssa
 • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.