Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

TUTKINNOT

Puualan perustutkinto, kokeilu

351701

TUTKINNON KUVAUS

Tämä tutkinnon peruste on tarkoitettu noudatettavaksi kokeilussa.Kokeiluun voivat osallistua vain ne koulutuksen järjestäjät, joille Opetushallitus on myöntänyt kokeiluluvan. (L 630/1998, § 23)

Kokeilussa noudatettavat puualan perustutkinnon perusteet puurakennevalmistukseen painottuvaa kokeilua varten sisältävät alan valinnaisia tutkinnon osia. Kokeilussa on tuotu tutkinnon perusteeseen uusia valinnaisia tutkinnon osia ammatillisten tutkinnon osien kokonaisuuteen.

Nämä tutkinnon perusteet kokeilua varten määrittävät vain sen, miten voimassa olevista puualan perustutkinnon perusteista voidaan poiketa valinnaisten tutkinnon osien osalta. Muilta osilta on voimassa Opetushallituksen määräys 74/011/2014

Puualan perustutkinnon perusteilla kokeilua varten kokeillaan tutkintonimikettä teollisuuspuurakentaja.Tutkintonimikkeen saa suorittamalla vähintään yhden tutkinnon osista massiivilevyrakenteiden valmistaminen, ranka- ja pilarirakenteiden valmistaminen tai hirsirakenteiden valmistaminen.

Asennustyö

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • tehdä asennustyön liittyvät valmistelut ja lopetustyöt
 • tehdä yksinkertaisia asennustöitä
 • käyttää asennustöissä tarvittavia peruskoneita, -laitteita ja työvälineitä
 • lukea asennustöihin liittyviä piirustuksia ja piirrosmerkkejä
 • käyttää asennustyöhön liittyviä kiinnitystarvikkeita
 • tehdä asennustyöhön liittyviä laskelmia
 • noudattaa työturvallisuusohjeita.
Asiakaslähtöinen valmistustoiminta

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • selvittää asiakkaan tarpeen: tuotteen ulkonäön, mitat ja laatuvaatimukset
 • laatia tarvittavat dokumentit tuotteen valmistamiseksi
 • valmistaa tuotteen annettujen kriteereiden mukaisesti aikataulua noudattaen
 • viimeistellä tuotteen pintakäsittelyn edellyttämällä tavalla.
CNC-ohjelmointi ja -työstö

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • tehdä työpiirustuksia CAD -ohjelman avulla
 • 3D -mallintamisen perusteet
 • valmistaa 2D – 3D CAM – työstöradat
 • käyttää CNC-ohjattua työstökonetta.
CNC-työstö

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • työstöratojen valmistus
 • käyttää CNC-konetta 3-akselisessa työstössä.
Entisöinti ja puukorjaus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • määrittää kalusteen kunnostustarpeen
 • valita kalusteeseen käytettävät materiaalit
 • käyttää soveltuvia liimoja
 • korjata rikkoutuneet puuosat ja liitokset vaurioittamatta ehjänä säilyneitä kohtia.
Hirsirakenteiden valmistaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • suunnitella hirsirakenteiden valmistustyöt
 • tehdä hirsien valmistukseen tarvittavan lajittelun, sormijatkamisen, liittämisen ja höyläyksen
 • tehdä hirsiaihioiden ja CLT –hirren liimauksen
 • hirsien CNC-työstön valmiista työstöohjelmasta
 • käsitellä, pakata ja varastoida valmiit hirret sekä ymmärtää työvaiheiden taloudellisen merkityksen.
Höyläämötuotteiden valmistus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • työskennellä muotohöylällä
 • tehdä asetteen muotohöylällä
 • tehdä koneen käyttöön liittyvät päivittäiset huoltotoimenpiteet
 • ratkaista häiriötilanteet
 • seurata tuotannon laatua ja tehdä tarvittavat korjaustoimenpiteet.
Huippuosaajana toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • hallita alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman
 • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
 • ratkoa ongelmia ja sopeutua muutoksiin
 • varmistaa työturvallisuusmääräyksien ja -ohjeiden toteutumisen
 • kommunikoida asiakkaan kanssa äidinkielellään ja vähintään yhdellä itselleen vieraalla kielellä
 • arvioida ja uudistaa omaa osaamistaan
 • mitoittaa omat henkiset voimavaransa työtehtävän mukaan
 • kehittää työtä ja työympäristöä
 • toimia alan verkostoissa
 • osallistua työyhteisön kehittämiseen.
Ikkunoiden valmistus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • lukea työpiirustuksia
 • valita oikeat materiaalit ja tarvikkeet
 • käyttää valmistuksen peruskoneita
 • kokoonpanon ja perusheloituksen
 • viimeistellä tuote pintakäsittely vaiheeseen
 • etsiä RT- kortistosta tarvittavia tietoja ja standardeja
 • laatia tarvittavat dokumentit tuotteesta.
Kalusteiden asennus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • suunnitella työnsä rakennuspiirustuksien ja kalustekaavioiden avulla
 • tehdä asennuspaikan järjestely, purku- ja suojaustöitä
 • vastaanottaa kalusteasennukseen tarvittavat tuotteet ja materiaalit
 • tarkistaa tuotteen oikean laadun ja määrän
 • käyttää kalusteasennuksessa tarvittavia koneita ja laitteita
 • asentaa kalusteet kalustekaavioiden mukaan
 • tehdä tarvittavat dokumentit saapuvista tuotteista sekä laatia puutelistan ja luovuttaa tekemänsä työn.
Kuivaustekniikka

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • määritellä puun alku- ja loppukosteuden punnitus- ja sähköisellä menetelmällä
 • suunnitella ja hoitaa kuivausprosessia
 • tehdä kuivauskuorman sekä valmistella sen kuivausprosessia varten
 • käyttää kuivaamoa
 • valita puulajikohtaisen kuivauskaavan/-ohjeen ja käyttää sitä.
Levytuotteiden valmistus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • tehdä asetteita ja säätöjä levykalusteita jalostaville koneille
 • valita ja suorittaa terien vaihtoja käyttämiinsä koneisiin
 • käyttää sekä konelinjan koneita, että yksittäisiä koneita
 • käyttää numeerista työstötekniikkaa levytuotteiden valmistuksessa
 • pinnoittaa puutuotealan levyjä
 • tuottaa laadukkaita ja mittatarkkoja komponentteja
 • tehdä levykalusteiden kokoonpanoja
Massiivilevyrakenteiden valmistaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • suunnitella massiivilevyrakenteiden valmistustyöt
 • käsitellä ja varastoida massiivilevyrakenteiden materiaaleja sekä tunnistaa niiden materiaalit ja käyttää niitä taloudellisesti
 • lajitella, sormijatkaa ja höylätä puutavaran
 • tehdä massiivilevyrakenteiden valmistustyöt
 • tehdä massiivilevyrakenteiden asennustyöt
 • maassiivilevyrakenteiden laadunhallinnan.
Massiivipuutuotteiden valmistus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • valmistaa massiivipuutuotteita tai niiden osia
 • lukea työpiirustuksia ja laatia osaluettelon
 • valita tuotteen käyttökohteeseen soveltuvat puu- ja muut materiaalit
 • käyttää valmistuksessa käytettäviä puuntyöstökoneita, laitteita ja teriä
 • valita massiivipuutuotteen valmistukseen liittyviä erilaisia liitosmenetelmiä, mallineita ja/tai valmistustekniikoita
 • toimia asiakaslähtöisesti.
2 avointa opintoa
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

Osa-alueet

 • Fysiikka ja kemia (FK)
 • Matematiikka (MA)
 • Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen (TVT)

Avoimet opinnot


Verkkoviestinnän perusteet

Materiaali- ja valmistustekniikka

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • lukea ammattipiirustuksia ja suunnitella sen mukaan työjärjestyksen
 • laatia yksinkertaisia ammattipiirustuksia
 • laatia katkaisu- ja paloitteluluettelon
 • käyttää alan mittavälineitä
 • käyttää materiaaleja ja muita aineita käyttökohteen mukaan oikein
 • mitata puutavaran kosteuden
 • valmistaa tuotteiden rakenteita ja liitoksia
 • valmistaa tuotteita määriteltyjen laatuvaatimusten mukaan
 • viimeistellä valmistamansa tuotteet pintakäsittelyn edellyttämällä tavalla
 • pintakäsitellä tuotteen tarkoituksenmukaisella tavalla
 • työskennellä työturvallisesti, huomioiden myös Atex-direktiivin velvoitteet
  • työturvallisuuskortin ja tulityökortin suorittamiseen vaadittavat valmiudet sekä tiedollisesti ja taidollisesti EA1 vastaavat taidot
 • ylläpitää työpaikan järjestystä ja siivota työpisteensä.

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa käyttää vähintään seuraavia peruskoneita:

 • pyörösaha
 • vannesaha
 • oikohöylä
 • tasohöylä
 • alajyrsin
 • yläjyrsin
 • monikaraporakone
 • paineilmapuristin
 • CNC - kone
 • nauhahiomakone
Metallikalusteiden valmistus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • käyttää oikeita materiaaleja
 • käyttää turvallisesti metallikalusteiden valmistuksessa yleisesti käytettäviä koneita ja laitteita
 • leikata ja taivuttaa metallilevyjä ja - putkia
 • hitsata yksinkertaisia liitoksia
 • käyttää erilaisia mekaanisia liitostapoja (niittaus, ruuvaus, liimaus).
Naulalevyrakenteiden valmistaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • suunnitella naulalevyrakenteiden valmistamisen
 • käsittellä ja varastoida naulalevyrakenteiden materiaaleja sekä tunnistaa niiden materiaalit ja käyttää materiaaleja taloudellisesti
 • valmistaa naulalevyrakenteita
 • naulalevyrakenteiden laadunvarmistuksen
Ovi- ja ikkuna-asennus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • suunnitella työnsä piirustuksien ja työohjeiden avulla
 • tehdä tarvittavat työkohteen järjestely, purku- ja suojaustyöt
 • vastaanottaa ja varastoida ovi- ja ikkuna-asennuksiin tarvittavat tuotteet ja materiaalit
 • tarkistaa asennettavien tuotteiden laadun ja määrän sekä laatia puutelistan
 • tehdä ikkunoiden ja ovien asennustöitä
 • käyttää ovi- ja ikkuna-asennustöiden vaatimia koneita, laitteita ja työvälineitä
 • tehdä asennustyöhön liittyviä laskelmia.
Ovien valmistus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • lukea työpiirustuksia
 • valita oikeat materiaalit ja tarvikkeet
 • käyttää valmistuksen peruskoneita
 • kokoonpanon ja perusheloituksen
 • etsiä RT- kortistosta tarvittavia tietoja ja standardeja
 • viimeistellä tuotteen pintakäsittelyvaiheeseen.
Pintakäsittely

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • tehdä vaadittavat hiontatyöt käsin ja koneellisesti
 • tehdä esikäsittelyinä vaadittavat korjaukset, paikkaukset ja kittaukset, huomioonottaen tuotteen lopullisen ulkonäön
 • valmistaa käytettävät aineet käyttökuntoon turvallisesti, huomioiden työturvallisuuden ja ympäristön
 • tehdä petsausta, lakkausta ja maalausta sekä käsityövälineillä että ruiskuilla, esimerkiksi hajoitusilma- tai airmix-ruiskuilla
 • puhdistaa ja huoltaa käytettävät työvälineet
 • huolehtia syntyvistä jätteistä.
Porrasasennus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • suunnitella työnsä piirustuksien ja työohjeiden avulla
 • tehdä työkohteen järjestely-, purku- ja suojaustöitä
 • vastaanottaa ja varastoida porrasasennukseen tarvittavat tuotteet ja materiaalit
 • tarkistaa asennettavien tuotteiden laadun ja määrän sekä laatia puutelistan
 • asentaa puurakenteisia portaita piirustusten mukaisesti
 • käyttää porrasasennusten vaatimia koneita, laitteita ja muita työvälineitä.
Portaiden valmistus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • lukea työpiirustuksia
 • valita oikeat materiaalit ja tarvikkeet
 • käyttää valmistuksen peruskoneita
 • kokoonpanon ja perusheloituksen
 • viimeistellä tuote pintakäsittelyvaiheeseen
 • etsiä RT- kortistosta ja muista rakentamismääräyksistä tarvittavia tietoja ja standardeja.
Prosessipuusepäntyöt

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • työskennellä puusepänteollisuuden työprosessissa ohjeiden mukaisesti, normaalijoutuisuudella
 • asettaa ja tehdä säätöjä tuotantoprosessin konelinjan koneille
 • valita ja vaihtaa teriä konelinjan koneisiin sekä suorittaa muut linjanhoitajalle kuuluvat huolto- ja puhdistustehtävät
 • seurata ja valvoa tuotantoprosessissa tuotettujen tuotteiden laatua ja koneiden kuntoa
 • toimia mahdollisissa ongelmatilanteissa oikealla tavalla
 • käyttää tuotantoprosessin automaatiotekniikkaa
 • tuotantokohtaisesti hyödyntää numeerista työstötekniikkaa valmistuksessa
 • toimia työryhmässä
 • käyttää tuotannon seurantajärjestelmiä.
Puualan tuotantoautomaatiotekniikka

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • lukea kytkentä kaavioita ja etsiä toimintahäiriöiden syitä vikatilanteissa sekä tehdä tarvittavia korjaustoimenpiteitä
 • tehdä pneumatiikka-, hydrauliikka- tai ohjelmoitavien järjestelmien kytkentätehtäviä.
Puualan tuotteiden myynti

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • myynnin ja asiakaspalvelun
 • tuotteiden varastoinnin
 • dokumentoinnin
 • tuotteiden lähetystoiminnan
 • käyttää trukkia.
Puusepänalan valmistustoiminta

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • hyödyntää puualan teknisen valmistuksen, tuotannon suunnittelun lähdeaineistoja ja asiantuntijatietoja.
 • käyttää tuotannon vaatimia koneita ja laitteita
 • valmistaa tuotteita tuotannon ohjeiden mukaisesti
 • viimeistellä tuotteet pintakäsittelyn vaatimalla tavalla
 • työskennellä sarjatyön vaatimusten mukaisesti
 • huoltaa ja pitää käyttökuntoisina valmistuksessa tarvittavia koneita, laitteita ja työvälineitä
 • ylläpitää työpaikalla järjestystä ja siisteyttä.
Puutaloelementtien valmistus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • lukea piirustuksia niin, että kykenee valmistamaan puutalon elementtejä
 • työstää elementeissä käytettäviä erilaisia, pääasiassa puupohjaisia, materiaaleja
 • käyttää tavallisimpia puusepänkoneita, -käsityövälineitä sekä erilaisia paineilmakäyttöisiä naulaimia
 • käyttää trukkia
 • yhdessä vanhemman ammattihenkilön kanssa parityöskennellen asentaa oikeaoppisesti puuelementteihin tulevat materiaalit kuten
  • kantavat runko-osat
  • eristeet
  • elementtirungon sisäpuoliset materiaalit
  • elementtirungon ulkopuoliset materiaalit
  • elementtirungon sisään asennettavat rakennusosat ja -materiaalit
  • kiinnittää elementteihin ovet, ikkunat ja tarvittavat vuorilaudat
  • valmistaa päätykolmion.
Ranka- ja pilaripalkkirakenteiden valmistaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • suunnittella ranka- ja pilaripalkkirakenteiden valmistustyön
 • käsittellä materiaaleja asianmukaisesti, valita materiaaleja kohteisiin ja käyttää niitä taloudellisesti
 • toimii yrityksen laatujärjestelmien ja palo- ja turvallisuusmääräysten mukaisesti
 • lajittelella raaka-aineet, sormijatkaa, höylätä ja liimata
 • valmistaa rankarakenneosia ja pilari-/palkkiosia CNC-koneilla
 • koota erilaisista rakenneosista elementin runkorakenteen
 • tehdä erilaisia elementtiliitoksia, tuntee elementtien kokoamisessa tarvittavat kiinnitystarvikkeet ja asentaa ne tarkoituksenmukaisesti
 • tekee ranka- ja pilaripalkkirakenteiden asennustyöt
Sisustuspuusepäntyöt

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • suunnitella työnsä rakennuspiirustusten ja työohjeiden avulla
 • käyttää eri mittalaitteita ja tehdä sisärakentamiseen liittyviä mittauksia
 • vastaanottaa ja varastoida sisustustöihin tarvittavat tuotteet ja materiaalit
 • tehdä puumateriaaleista valmistetuilla tuotteilla sisustus- ja asennustöitä
 • tarvittaessa tehdä pienimuotoisia sisäpintojen korjauksia
 • käyttää sisustustöissä tarvittavia koneita, laitteita ja työvälineitä.
3 avointa opintoa
Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot

Etiketti ja tapatietous
Kulttuurien tuntemus 3 osp
Terveenä töissä

Taivutteiden valmistus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • suunnitella työnsä piirustusten ja materiaalitietojen avulla
 • valita ja työstää raaka-aineet lopputuotteen edellyttämällä tavalla
 • käyttää tarvittavia koneita ja laitteita, sekä tehdä asetteet
 • tarkastaa tuotteen laatu, rakenne ja mittatarkkuuden.
Tekninen suunnittelu ja prototyypin valmistus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • tehdä erilaisia rakenneratkaisuja tuotteen valmistamiseksi
 • huomioida valmistuksessa käytettävän konekannan
 • huomioida tuotteelle asetetun budjetin
 • kommunikoida rakentavasti suunnittelijan kanssa koko prosessin ajan
 • suhtautua kriittisesti prototyyppiin
 • löytää parannusehdotuksia prototyyppiin ja valmistustekniikkaan.
Terätekniikka

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • määritellä terien kunnon ja tunnistaa niissä olevat kunnostustarpeet
 • suorittaa yleisimpien puuntyöstöterien kunnostuksen
 • suorittaa yleisimpien puuntyöstöterien teroituksen koneilla.
Terätekniikka ja konehuolto

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa tutkinnon osaa

 • määritellä puuntyöstöterän kunnon ja tunnistaa niissä olevat viat
 • valmistaa teräaihiosta muototeriä
 • suorittaa yleisimpien puuntyöstöterien teroitus sekä teroittaa tavanomaiset käsityökalut
 • valita oikean pyörimis- ja syöttönopeuden työstetyn pinnan laatuvaatimusten mukaan
 • asettaa terät, koota tarvittavat teräpakat sekä tehdä niillä vaadittavat asetteet työstökoneelle
 • tehdä huoltosuunnitelman, huollon sekä sen dokumentoinnin puuntyöstökoneille.
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tunnistaa työpaikalla työssäoppimiseen tai ammattiosaamisen näyttöön sopivat työtehtävät ja selvittää niiden arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit
 • neuvotella työyhteisössä työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta
 • valmistella yhteistyössä opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnitelmia
 • perehdyttää muita opiskelijoita työpaikalla tai oppilaitoksissa tehtäviin töihin, toimintatapoihin ja sääntöihin
 • esitellä alansa työ- ja koulutusmahdollisuuksia esimerkiksi työelämään tutustumisjaksolla oleville opiskelijoille
 • käydä ohjauskeskusteluja, kehittää toimintaansa palautteen perusteella ja sovitella näkemyseroja
 • toimia erilaisten oppijoiden ja työtovereiden kanssa
 • vastaanottaa ja antaa kehittävää palautetta
 • itsearvioida työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöään ennalta sovittujen arvioinnin kohteiden ja arviointikriteereiden mukaan
 • arvioida työhönsä liittyvät työturvallisuusriskit sekä hän osaa toimia ja ohjata myös muita toimimaan työturvallisuusohjeiden mukaisesti.
3 avointa opintoa
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen

Osa-alueet

 • Työelämätaidot (TET)
 • Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto (TYT)
 • Yhteiskuntataidot (YKT)
 • Yrittäjyys ja yritystoiminta (YYT)

Avoimet opinnot

Ohjelmoinnin perusteet
Työelämätaidot sosiaalialla
Yhteiskuntataidot

Yrityksessä toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida oman alan tarjontaa ja uusien asiakkaiden löytymistä tuotteistamisen lähtökohdista
 • täsmentää taloudellisesti kannattavan liikeidean ja kehittää toiminta-ajatuksen
 • suunnitella yrityksen toimintaa tavoitteellisesti ja asiakaslähtöisesti
 • tehdä yrityksen toimintaan liittyviä työtehtäviä
 • hankkia yhteistyökumppaneita ja rakentaa liiketoiminnan edellyttämiä verkostoja
 • esitellä yrityksen toimintaa erilaisissa tilanteissa
 • käyttää toiminnassaan apuna tieto- ja viestintätekniikkaa
 • toimia yrityksessä osana ryhmää, mutta kykenee myös itsenäiseen toimintaan ja päätöksentekoon
 • arvioida yrityksen kehittämistarpeita.
Yritystoiminnan suunnittelu

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • arvioida oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta
 • selvittää perustettavan yrityksen liiketoimintaympäristöä ja kilpailutilannetta
 • esittää liikeidean ja yritysmuodon
 • laatia yritykselle liiketoimintasuunnitelman
 • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.