Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

TUTKINNOT

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

381141

TUTKINNON KUVAUS

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkintoon sisältyy kolme osaamisalaa (kiinteistönhoidon osaamisala, kotityöpalvelujen osaamisala ja toimitilahuollon osaamisala). Kiinteistönhoidon osaamisalan tutkintonimike on kiinteistönhoitaja (PT). Kotityöpalvelujen osaamisalan tutkintonimike on kodinhuoltaja (PT). Toimitilahuollon osaamisalan tutkintonimike on toimitilahuoltaja (PT). Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta (15 osp), kahdesta osaamisalan valinnaisesta tutkinnon osasta (60 osp), valinnaisista tutkinnon osista (70 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Pakollinen tutkinnon osa on asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen. Valinnaisia tutkinnon osia on kaikkiaan 27, joihin sisältyy tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon suorittanut osaa toimia asiakaskohteessa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittanut voi suunnata ammatillista osaamistaan kiinteistönhoitoon, kotityöpalveluihin tai toimitilahuoltoon osaamisalansa mukaisesti.

Valinnaisten tutkinnon osien mukaisesti tutkinnon suorittanut henkilö osaa suunnitella ja toteuttaa puhtauspalveluja erilaisissa asiakaskohteissa, joita ovat asuinkiinteistöt, hotelli- ja majoitustilat, kauppakeskukset ja myymälätilat, kodin erityistilanteet, liikennevälineet, oppilaitokset ja päiväkodit, sosiaalihuoltolaitokset, terveydenhuoltolaitokset, teollisuuslaitokset, terveydenhuoltotilat tai uima-allas- ja kylpylätilat.

Lisäksi tutkinnon suorittanut henkilön voi valinnaisilla tutkinnon osilla suunnata ammatillista osaamistaan avustamis- ja asiointipalvelujen tuottamiseen, kiinteistöteknisten järjestelmien hoitamiseen, kiinteistöautomaation käyttämiseen, kodin ruokapalvelujen tuottamiseen, perussiivouspalveluihin, ylläpitosiivouspalveluihin, piha- ja ulkoalueiden hoitamiseen, vaatteiden ja tekstiilien huoltamiseen, LVI-järjestelmien toimintakunnon ylläpitoon ja työpaikkaohjaajaksi valmentautumiseen.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon suorittanut henkilö toimii kiinteistönhoidon, kotityöpalvelujen tai toimitilahuollon asiakaskohteissa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla.

Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään palvelukuvauksen pohjalta
 • tehdä puhtaus- ja kiinteistöpalveluja asiakaskohteessa
 • toimia puhtaus- ja kiinteistöpalveluissa erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä
 • noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta
 • arvioida omaa toimintaansa.
Asuinkiinteistöjen puhtauspalvelujen tuottaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella asuinkiinteistöjen puhtauspalveluja asiakaskohteessa

 • tehdä asuinkiinteistöjen puhtauspalveluja asiakaskohteessa

 • toimia asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä

 • noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta

 • arvioida omaa toimintaansa.

Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella avustamis- ja asiointipalveluja asiakaskohteessa
 • avustaa eri-ikäisiä ja toimintakyvyltään erilaisia asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa
 • avustaa asioinnissa eri-ikäisiä ja toimintakyvyltään erilaisia asiakkaita
 • järjestää virikkeellisen toiminnan asiakaskohteelle
 • toimia asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä
 • noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta
 • arvioida omaa toimintaansa.
Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalveluja asiakaskohteessa

 • tehdä hotelli- ja majoituspalvelutilojen puhtauspalveluja asiakaskohteessa

 • toimia asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä

 • noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta

 • arvioida omaa toimintaansa.

Huippuosaajana toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja työympäristöään
 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
 • toimia alan verkostoissa ja yhteistyössä asiakkaan kanssa.
Ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon ylläpito

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon ylläpitoa asiakaskohteessa

 • ylläpitää ilmanvaihtokoneiden toimintakuntoa asiakaskohteessa

 • tehdä ilmanvaihtokoneiden määräaikaishuollot ja niihin liittyvät työt

 • toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä

 • noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta

 • arvioida omaa toimintaansa.

Kauppakeskusten ja myymälätilojen puhtauspalvelut

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella kauppakeskusten ja myymälätilojen puhtauspalvelutehtäviä asiakaskohteessa
 • tehdä kauppakeskusten ja myymälätilojen puhtauspalvelutehtäviä asiakaskohteessa
 • toimia asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä
 • noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta
 • arvioida omaa toimintaansa.
Kiinteistöautomaation käyttäminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella kiinteistöautomaation käyttämisen asiakaskohteessa
 • käyttää kiinteistöautomaatiota asiakaskohteessa
 • seuraa asetusarvojen muutosten vaikutuksia
 • arvioi mittaustulosten oikeellisuutta asiakaskohteessa
 • toimia asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä
 • noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta
 • arvioida omaa toimintaansa.
Kiinteistön toimintakunnon arviointi

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella kiinteistön toimintakunnon arvioinnin asiakaskohteessa
 • arvioida rakennusten yleistä teknistä kuntoa,toimivuutta ja turvallisuutta
 • arvioida rakennetun piha-alueen käyttökuntoa, tarkoituksenmukaisuutta ja turvallisuutta
 • tehdä kiinteistön toimintakuntoon liittyvien puutteiden ja vikojen osalta kiinteistönhoitosopimuksen mukaiset työt
 • toimia asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä
 • noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta
 • arvioida omaa toimintaansa.
Kiinteistön yleishoito ja valvonta

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella kiinteistönhoitotehtäviä asiakaskohteessa
 • huolehtia kiinteistön yleishoidosta ja valvonnasta sisä- ja ulkoalueilla
 • arvioida rakennusten yleistä teknistä kuntoa, toimivuutta ja turvallisuutta
 • arvioida rakennetun piha-alueen käyttökuntoa, tarkoituksenmukaisuutta ja turvallisuutta
 • toimia asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä
 • noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta
 • arvioida omaa toimintaansa.
Kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella kiinteistöteknisten järjestelmien hoitoon liittyviä tehtäviä asiakaskohteessa
 • arvioida kiinteistön sisäilman laatua
 • paikantaa kiinteistöteknisten järjestelmien toimintahäiriöitä ja tunnistaa niiden aiheuttajia
 • huoltaa tavanomaiset kiinteistöteknisten järjestelmien laitteet ja varusteet
 • toimia kiinteistöteknisten järjestelmien hoitoon liittyvissä asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä
 • noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta
 • arvioida omaa toimintaansa.
Kodin ruokapalvelujen tuottaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella kodin ruokapalveluja asiakaskohteessa
 • tehdä kodin ruokapalveluja asiakaskohteessa
 • toimia asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä
 • noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta
 • arvioida omaa toimintaansa.
Kodin siivous erityistilanteissa

Ammattitaitovaatimukset

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella kodin siivouksen erityistilanteessa asiakaskohteessa
 • tehdä kodin siivouksen erityistilanteessa asiakaskohteessa
 • toimia asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä
 • noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta
 • arvioida omaa toimintaansa.
Koneiden käsittely puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan koneiden käyttöä asiakaskohteessa
 • käyttää puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ajettavia koneita ja niiden työlaitteita asiakaskohteessa
 • toimia asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä
 • noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta
 • arvioida omaa toimintaansa.
Kotisiivouspalvelujen tuottaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella kotisiivouspalvelutehtäviä asiakaskohteessa

 • tehdä kodin ylläpitosiivouksen asiakaskohteessa

 • tehdä kodin perussiivouksen asiakaskohteessa

 • tehdä kodin tekstiili- ja vaatehuoltotehtäviä asiakaskohteessa

 • toimia asiakaspalvelutehtävissä ja työyhteisön jäsenenä

 • noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta

 • arvioida omaa toimintaansa.

Liikennevälineiden puhtauspalvelut

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella liikennevälineiden puhtauspalvelutehtäviä asiakaskohteessa
 • tehdä liikennevälineiden puhtauspalvelutehtäviä asiakaskohteessa
 • toimia asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä
 • noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta
 • arvioida omaa toimintaansa.
LVI-järjestelmien toimintakunnon ylläpito

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella LVI-järjestelmien toimintakunnon ylläpitoa asiakaskohteessa
 • ylläpitää LVI-järjestelmän toimintakuntoa asiakaskohteessa
 • tehdä LVI-järjestelmien laitteiden ja koneiden vaihdot
 • toimia asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä
 • noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta
 • arvioida omaa toimintaansa.
Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelutehtäviä asiakaskohteessa
 • tehdä oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelutehtäviä asiakaskohteessa
 • toimia asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä
 • noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta
 • arvioida omaa toimintaansa.
Perussiivouspalvelut

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella perussiivouksen asiakaskohteessa

 • tehdä perussiivouksen asiakaskohteessa

 • toimia asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä

 • noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta

 • arvioida omaa toimintaansa.

Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella piha- ja ulkoalueiden hoitotehtäviä asiakaskohteessa
 • huolehtia kiinteistön ympärivuotisesta piha- ja ulkoalueiden hoidosta asiakaskohteessa
 • toimia asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä
 • noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta
 • arvioida omaa toimintaansa.
Rakennusaikaiset siivouspalvelut

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella rakennusaikaisia siivouspalveluja asiakaskohteessa
 • tehdä rakennusaikaisia siivouspalveluja asiakaskohteessa
 • toimia asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä
 • noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta
 • arvioida omaa toimintaansa.
Rakennustekniset korjaustyöt

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella kiinteistönhoidollisia pienkorjauksia asiakaskohteessa
 • tehdä kiinteistönhoidollisia, pienimuotoisia ulko- ja sisäverhousten korjaustöitä
 • tehdä kiinteistön kalusteisiin ja varusteisiin liittyviä säätöjä ja korjaustöitä
 • tehdä kiinteistön ovien ja ikkunoiden toimivuuteen liittyviä vähäisiä säätöjä ja korjaustöitä
 • toimia asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä
 • noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta
 • arvioida omaa toimintaansa.
Sosiaalihuoltolaitosten puhtauspalvelut

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella sosiaalihuoltolaitosten puhtauspalveluja ja muita palvelutehtäviä asiakaskohteessa
 • tehdä ruokahuoltotehtäviä asiakaskohteessa
 • tehdä ylläpitosiivousta asiakaskohteessa
 • tehdä vuodehuoltotehtäviä asiakaskohteessa
 • tehdä huoltohuonetehtäviä asiakaskohteessa
 • toimia asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä
 • noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta
 • arvioida omaa toimintaansa.
Teollisuuslaitosten puhtauspalvelut

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella teollisuuslaitosten puhtauspalvelutehtäviä asiakaskohteessa
 • tekee teollisuuslaitosten puhtauspalvelutehtäviä asiakaskohteessa
 • toimia asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä
 • noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta
 • arvioida omaa toimintaansa.
Terveydenhuoltolaitosten puhtauspalvelut

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella terveydenhuoltolaitosten puhtauspalvelutehtäviä asiakaskohteessa
 • tehdä ruokahuoltotyötehtäviä asiakaskohteessa
 • tehdä ylläpitosiivousta asiakaskohteessa
 • tehdä vuodehuoltotehtäviä asiakaskohteessa
 • tehdä huoltohuonetehtäviä asiakaskohteessa
 • toimia asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä
 • noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta
 • arvioida omaa toimintaansa.
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • perehtyä ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin
 • toimia yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä
 • ohjata muita opiskelijoita työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja muussa osaamisen hankkimisessa
 • antaa palautetta osaamisen kehittymisestä.
Uima-allas- ja kylpylätilojen puhtauspalvelut

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella uima-allas- ja kylpylätilojen puhtauspalvelutehtäviä asiakaskohteessa
 • tehdä uima-allas- ja kylpylätilojen puhtauspalvelutehtäviä asiakaskohteessa
 • toimia asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä
 • noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta
 • arvioida omaa toimintaansa.
Vaatteiden ja tekstiilien huoltaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella vaatteiden ja tekstiilien huoltotehtäviä asiakaskohteessa
 • pestä vaatteita ja tekstiilejä
 • jälkikäsitellä ja säilyttää vaatteita ja tekstiilejä
 • lähettää ja vastaanottaa pyykkiä pesulasta
 • torjua tekstiilituholaiset vaatteista ja tekstiileistä
 • toimia erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä ja työyhteisön jäsenenä
 • noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta
 • arvioida omaa toimintaansa.
17 avointa opintoa
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Blogikirjoittaminen 1-3 osp
Englannin kielen avulla valmentavasta koulutuksesta perustutkintoon
Logistiikan varastoalan englantia
Suomen kielen työelämäsanastoa 1
Suomen kielen työelämäsanastoa 2
Taide ja luova ilmaisu - 1 osp
Taide ja luova ilmaisu 1 osp
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1 osp
Työelämän kirjallista viestintää
Työnhaun vaiheet
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, pakollinen (4 osp)
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä
Vuorovaikutus työpaikoilla
Äidinkieli: Tiedonhankinta

6 avointa opintoa
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Kestävän kehityksen edistäminen
Terveenä töissä
Työnhaun vaiheet
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 2

Ylläpitosiivouspalvelut

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella ylläpitosiivouksen asiakaskohteessa

 • tehdä ylläpitosiivouksen ja muita palvelutehtäviä asiakaskohteessa

 • toimia asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä

 • noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta

 • arvioida omaa toimintaansa.

Yrityksessä toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella yrityksen liiketoimintaa
 • rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • harjoittaa yritystoimintaa
 • arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa.
Yritystoiminnan suunnittelu

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan
 • etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia
 • kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman
 • verkostoitua sidosryhmien kanssa
 • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.