Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

TUTKINNOT

Prosessiteollisuuden perustutkinto

351605

TUTKINNON KUVAUS

Osaaminen

Tutkinnon suorittaneella on perusvalmiudet toimia prosessiteollisuudessa eri alojen tuotannon käyttö- ja käynnissäpitotehtävissä.

Tutkinnon suorittanut osaa:

 • käyttää erilaisten tuotteiden valmistus- ja pakkausprosessien koneita ja laitteita turvalisuusohjeiden mukaisesti
 • käyttää prosessiohjauksen automaatiojärjestelmiä ja seurata prosessi- ja kenttälaitteiden toimintaa
 • valvoa, ohjata ja säätää työalueensa prosesseja
 • varmistaa prosessien häiriötöntä toimintaa
 • tehdä käyttäjäkunnossapitoa

Biotekniikan osaamisala, prosessinhoitaja

Prosessinhoitaja osaa hoitaa bioteknisten valmistus- ja pakkausprosessien koneita ja laitteita. Hän osaa käyttää prosessiohjauksen automaatiojärjestelmiä ja seurata prosessi- ja kenttälaitteiden toimintaa sekä valvoa, ohjata ja säätää työalueensa prosesseja. Hän osaa suorittaa kunnonvalvontaa ja varmistaa prosessin häiriötöntä toimintaa. Hän osaa tehdä voiteluhuoltoja ja muita prosessi- ja automaatiokenttälaitteiden huoltoja. Hän osaa käyttää kasvi- ja eläinsoluja, mikrobeja sekä geenimuokattuja organismeja asianmukaisesti työssään ja työskennellä puhdastilaluokitusten asettamien vaatimusten mukaisesti.

Kemianteollisuuden osaamisala, prosessinhoitaja

Prosessinhoitaja osaa käyttää kemiallisia, mekaanisia, termisiä, ympäristöteknisiä ja aineensiirron yksikköprosesseja. Hän osaa käyttää prosessiohjauksen automaatiojärjestelmiä ja seurata prosessi- ja kenttälaitteiden toimintaa sekä valvoa, ohjata ja säätää työalueensa prosesseja. Hän osaa suorittaa kunnonvalvontaa ja varmistaa prosessin häiriötöntä toimintaa. Hän osaa tehdä voiteluhuoltoja ja muita prosessi- ja automaatiokenttälaitteiden huoltoja.

Metallien jalostuksen osaamisala. prosessinhoitaja

Prosessinhoitaja tuntee metallinvalmistuksen tai -jalostuksen päävaiheet raaka-aineiden hankinnasta lopputuotteiksi ja osaa toimia metallin valmistus- tai jalostusprosessissa. Hän osaa prosessinohjauksen ja käynnissäpidon erikostuneena yhteen tai kahteen prosessin osaan.

Paperiteollisuuden osaamisala, prosessinhoitaja

Prosessinhoitaja tuntee massojen valmistuksen sekä paperin ja kartongin valmistuksen vaiheet ja osaa toimia jossakin massan, paperin, kartongin valmistus- tai jalostusprosessin työtehtävissä tai prosessin osassa. Hän osaa suorittaa kunnonvalvontaa ja varmistaa prosessin häiriötöntä toimintaa sekä selvittää mahdolliset häiriötilanteet. Hän osaa tehdä voiteluhuoltoja ja muita prosessi- ja automaatiokenttälaitteiden huoltoja.

Valimotekniikan osaamisala, valutuotevalmistaja

Valutuotevalmistaja tuntee valamisen perusteet, käytettävät materiaalit ja osaa käyttää tarvittavia koneita, laitteita ja työkaluja. Hän osaa toimia jossakin valimon työvaiheessa, kuten muottien ja keernojen valmistuksessa, valamisessa tai valujen jälkikäsittelyssä ja laadunvarmistuksessa. Hän on erikoistunut joko kertamuotti- tai kestomuottimenetelmään. Tehtäviin kuuluu myös käytettävien välineiden huoltamista, puhdistamista ja tarkistamista.

Työtehtäviä

Prosessinhoitajan työtehtävät sisältävät erilaisten tuotteiden valmistusprosessien ja niihin liittyvien laitteiden ohjausta, valvontaa ja hoitoa. Tehtäviin voi kuulua lisäksi prosessin käytön- ja laadunvalvontaa, häiriötapausten selvittämistä sekä käyttäjäkunnossapitoa. Prosessinhoitaja erikoistuu biotekniikan, kemianteollisuuden, metallien jalostuksen, paperiteollisuuden tai valimoteollisuuden osaamisalaan.

Biotekniikan osaamisala, prosessinhoitaja

Prosessinhoitaja työskentelee biotekniikkaa hyödyntävässä tuotannossa, kuten diagnostiikkatuotteita, panimotuotteita, entsyymejä, perus- ja terveysvaikutteisia elintarvikkeita, biomateriaaleja ja biolääkkeitä valmistavassa teollisuudessa.

Kemianteollisuuden osaamisala, prosessinhoitaja

Prosessinhoitaja työskentelee kemiantekniikkaa hyödyntävässä tuotannossa, kuten peruskemikaaleja, öljynjalostuksen tai petrokemian tuotteita, biopolttoaineita, lääkkeitä, kosmetiikkaa, maaleja, pesu- ja puhdistusaineita tai hygieniatuotteita valmistavassa teollisuudessa. Hän voi työskennellä myös räjähdys-, liima-, hartsi-, painoväri-, elintarvike- tai metallurgisen teollisuuden tuotantoprosesseissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa.

Metallien jalostuksen osaamisala, prosessinhoitaja

Prosessinhoitaja työskentelee metalleista putkia, lankoja, tankoja, levyjä ja profiileita valmistavassa teollisuudessa sekä metallirikasteita jalostavassa teollisuudessa.

Paperiteollisuuden osaamisala, prosessinhoitaja

Prosessinhoitaja työskentelee paperiteollisuuden tuotannossa, kuten massanvalmistuksessa sekä paperin- ja kartongin valmistuksessa sekä niiden jatkojalostuksessa.

Valimotekniikan osaamisala, valutuotevalmistaja

Valutuotevalmistaja työskentelee valimossa, jossa valmistetaan erilaisia metallisia kappaleita, esimerkiksi koneen osia, työkaluja tai muita esineitä, valamalla.

Bioenergiatuotannossa toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja noudattaa työssään alan turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • toimia bioenergian tuotannon työtehtävässä tai prosessin osassa
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä työtehtävässään ja arvioida toimintaansa.
Bioteknisten prosessien hallinta

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja noudattaa työssään alan turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • toimia bioteknisen prosessin työtehtävässä
 • valvoa raaka-aineiden ja tuotteiden laatua
 • noudattaa hygieniavaatimuksia
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä työtehtävässään ja arvioida toimintaansa.
Energiantuotantoprosessissa toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja noudattaa työssään alan turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • toimia energiantuotantoprosessin työtehtävässä
 • energian tuotantoprosessin
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä työtehtävässään ja arvioida toimintaansa.
Erityistä hygieniaa vaativissa prosesseissa toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja noudattaa työssään alan turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • työskennellä erityistä hygieniaa vaativassa prosessissa
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä työtehtävässään ja arvioida toimintaansa.
Huippuosaajana toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja työympäristöään
 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
 • toimia alan verkostoissa ja yhteistyössä asiakkaan kanssa.
Hydrometallurgisten prosessien hallinta

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja noudattaa työssään alan turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • hakee ja välittää tietoa työalueellaan
 • toimii hydrometallurgisen prosessin työtehtävässä
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä työtehtävässään ja arvioida toimintaansa.

Kemianteollisuuden yksikköprosessien hallinta

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja noudattaa työssään alan turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • alan yksikköprosessien toimintaperiaatteet
 • käyttää oman työalueensa yksikköprosesseja
 • toimia alan yksikköprosessien käynnissäpidon työtehtävässä
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä työtehtävässään ja arvioida toimintaansa.
Kertamuottivalukappaleiden valmistaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella kertamuottivalukappaleen valmistuksen
 • valmistaa ja elvyttää kaavaushiekan
 • tehdä tavanomaisilla kertamuottimenetelmillä muotteja ja keernoja
 • valmistaa muodoltaan yksinkertaisia valukappaleita kertamuoteilla
 • jälkikäsitellä valukappaleet ja tehdä laadunvarmistuksen
 • noudattaa työssään alan turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä työtehtävässään ja arvioida toimintaansa.
Kestomuottivalukappaleiden valmistaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella kestomuottivalukappaleen valmistuksen
 • valmistaa valukappaleita kestomuoteilla
 • jälkikäsitellä valukappaleet ja tehdä laadunvarmistuksen
 • noudattaa työssään alan turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä työtehtävässään ja arvioida toimintaansa.
Laadunvalvonta ja -tarkastus valimoteollisuudessa

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja noudattaa työssään alan turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • tekee muottien ja keernojen valmistuksen laadunvarmistuskokeet
 • hoitaa sulaton laadunvalvonta- ja tarkastustehtäviä
 • tarkastaa valukappaleen laadun
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä työtehtävässään ja arvioida toimintaansa.
Metallien muokkaus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja noudattaa työssään alan turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • hakea ja välittää tietoa työalueellaan
 • käyttää työtehtäväalueensa metallien muokkauksen yksikköprosesseja
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä työtehtävässään ja arvioida toimintaansa.
Metallin jalostusprosessin hallinta

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja noudattaa työssään alan turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • työskennellä metallin jalostuksen työtehtävässä tai prosessin osassa
 • valvoa ja käyttää metallin jalostuksen prosesseja
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä työtehtävässään ja arvioida toimintaansa.
Metallin valmistus- ja jalostusprosessien hallinta

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja noudattaa työssään alan turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • hakea ja välittää tietoa työalueellaan
 • toimia metallin valmistus- tai jalostusprosessissa
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä työtehtävässään ja arvioida toimintaansa.
Paperi- ja kartonkiteollisuuden jalostusprosessissa toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja noudattaa työssään alan turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • toimia paperin tai kartongin jalostusprosessin työtehtävässä
 • paperin tai kartongin jalostusprosessin
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä työtehtävässään ja arvioida työskentelyään.
Paperi- ja kartonkiteollisuuden tuotantoprosessissa toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja noudattaa työssään alan turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • toimia paperin tai kartongin tuotantoprosessin työtehtävässä
 • paperin ja kartongin tuotantoprosessin
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä työtehtävässään ja arvioida omaa toimintaansa.
Paperin-, kartongin- ja massanvalmistuksen prosessien hallinta

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja noudattaa työssään alan turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • hakea ja välittää tietoa työalueellaan
 • toimia massan, paperin tai kartongin valmistus- tai jalostusprosessin työtehtävässä
 • massan, paperin ja kartongin valmistus- ja jalostusprosessin
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä työtehtävässään ja arvioida toimintaansa.
Prosessin kehitys- ja koeajotoiminnassa toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja noudattaa työssään alan turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • työskennellä kehitys- ja koeajotoiminnassa
 • käyttää ja pitää toimintakunnossa työssään käytettäviä prosessi- ja analyysilaitteita
 • tehdä tarvittavat analyysit ja johtopäätökset niiden pohjalta
 • käsitellä ja raportoida analyysien tulokset
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä työtehtävässään ja arvioida toimintaansa.
Selluteollisuuden tuotantoprosessissa toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja noudattaa työssään alan turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • toimia selluteollisuuden tuotantoprosessin työtehtävässä
 • selluteollisuuden tuotantoprosessin
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä työtehtävässään ja arvioida toimintaansa.
Sulametallin käsittely

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja noudattaa työssään alan turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • hakea ja välittää tietoa työalueellaan
 • toimia sulametallin käsittelyprosessin työtehtävässä
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä työtehtävässään ja arvioida toimintaansa.
Tuotantoprosessien hallinta ja prosessin ohjaaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja noudattaa työssään alan turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • tunnistaa ja käyttää prosessiteollisuuden käyttöhyödykkeitä ja energialähteitä
 • käyttää ja valvoa prosessilaitteita
 • ohjata ja valvoa työalueensa prosessia
 • toimia tuotantoprosessissa
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä työtehtävässään ja arvioida toimintaansa.
Tuotantoprosessien käynnissäpito

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja noudattaa työssään alan turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • varmistaa prosessin häiriötöntä toimintaa
 • suorittaa prosessilaitteiden kunnonvalvontatehtäviä
 • suorittaa prosessilaitteiden käyttäjäkunnossapitoa
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä työtehtävässään ja arvioida toimintaansa.

Tuotantoprosessissa toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja noudattaa työssään alan turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • toimia tuotantoprosessin työtehtävässä
 • tuotantoprosessin
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä työtehtävässään ja arvioida toimintaansa.
Tuoteosaaminen ja tuoteautomaation hallinta prosessiteollisuudessa

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja noudattaa työssään alan turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • toimia toiminta- ja logistiikkajärjestelmän mukaisesti
 • toimia pakkaamon ja varaston työtehtävissä
 • ottaa huomioon tuotevalikoiman, pakkausmateriaalit sekä -tarvikkeet
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä työtehtävässään ja arvioida toimintaansa.
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • perehtyä ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin
 • toimia yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä
 • ohjata muita opiskelijoita työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja muussa osaamisen hankkimisessa
 • antaa palautetta osaamisen kehittymisestä.
Valimoautomaation ohjaus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja noudattaa työssään alan turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • käyttää, valvoa ja asettaa automaattista tuotantosolua tai automaattilinjaa
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä työtehtävässään ja arvioida toimintaansa.
Valimon valmistustyötehtävissä toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia valimon työympäristössä
 • suunnitella metallisen kappaleen valmistustyön
 • valmistaa kappaleen manuaalisilla valmistusmenetelmillä
 • noudattaa työssään alan turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä työtehtävässään ja arvioida toimintaansa
Vesien käsittely prosessiteollisuudessa

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja noudattaa työssään alan turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • valvoa ja käyttää veden käsittelyn tuotantoprosessia
 • valvoa veden laatuvaatimuksia
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä työtehtävässään ja arvioida toimintaansa.
17 avointa opintoa
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Blogikirjoittaminen 1-3 osp
Englannin kielen avulla valmentavasta koulutuksesta perustutkintoon
Logistiikan varastoalan englantia
Suomen kielen työelämäsanastoa 1
Suomen kielen työelämäsanastoa 2
Taide ja luova ilmaisu - 1 osp
Taide ja luova ilmaisu 1 osp
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1 osp
Työelämän kirjallista viestintää
Työnhaun vaiheet
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, pakollinen (4 osp)
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä
Vuorovaikutus työpaikoilla
Äidinkieli: Tiedonhankinta

6 avointa opintoa
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Kestävän kehityksen edistäminen
Terveenä töissä
Työnhaun vaiheet
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 2

Ympäristöteknisten prosessien hallinta

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja noudattaa työssään alan turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • arvioida prosessiteollisuuden ympäristövaikutuksia
 • toimia prosessiteollisuuden energiapitoisten sivutuotteiden hyödyntämisprosessin työtehtävissä
 • toimia jätevesien käsittelyprosessin työtehtävissä
 • toimia ilmanpäästöjen käsittelyprosessin työtehtävissä
 • noudattaa kestävän kehityksen ympäristöperiaatteita
 • toimia työyhteisön jäsenenä työtehtävässään ja arvioida toimintaansa.
Yrityksessä toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella yrityksen liiketoimintaa
 • rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • harjoittaa yritystoimintaa
 • arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa.
Yritystoiminnan suunnittelu

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan
 • etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia
 • kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman
 • verkostoitua sidosryhmien kanssa
 • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.