Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

TUTKINNOT

Pintakäsittelyalan perustutkinto

351805

TUTKINNON KUVAUS

Rakennusmaalauksen osaamisalan suorittanut maalari osaa tehdä korjaus- ja uudisrakennusmaalaustöitä. Hän osaa myös tapetoinnin, tasoitetöiden ja ruiskumaalauksen perusteet. Rakennusten sisäpuolisten pintojen maalauksen ja tapetoinnin lisäksi hänellä voi olla erikoisosaamisena julkisivujen pintakäsittelyt tai monipuolisten pientalokokonaisuuksien maalaustyöt. Lisäksi hän osaa maalata eri materiaaleista olevia rakennusosia ja kalusteita.

Lattianpäällystyksen osaamisalan suorittanut lattianpäällystäjä osaa tehdä lattianpäällystyksen esitöitä monipuolisesti sekä matto- ja lukkoliitostuotteiden asennuksia. Tämän lisäksi hänellä voi olla osaamista laatoituksen, vedeneristyksen tai betonilattioiden pinnoituksesta.

Teollisen pintakäsittelyn osaamisalan suorittanut pintakäsittelijä voi työskennellä metallituotemaalaamossa tai teollisen pintakäsittelyn tuotantolaitoksissa. Hän voi olla erikoistunut metallituotteiden pintakäsittelyyn, mikä sisältää esimerkiksi korroosionestokäsittelyitä ja ruiskumaalausta. Pintakäsittelylaitoksissa hän voi hoitaa pintakäsittelylinjoja tehden erilaisia kemiallisia pintakäsittelyitä sekä kuumasinkitystä.

Tuotemaalauksen osaamisalan suorittanut pintakäsittelijä osaa maalata, petsata ja lakata erilaisia tuotteita, kuten kiinteitä rakennusosia ja huonekaluja. Hän osaa sivellinmaalauksen ja ruiskumaalauksen ja osaa hoitaa pintakäsittelylinjaa. Hän voi olla erikoistunut myös kiinteiden rakennusosien ja huonekalujen entisöintiin ja koristemaalaukseen.

Rakennusalalla pintakäsittelyalan perustutkinnon suorittaneet työllistyvät maalaus-, tapetointi-, laatoitus- ja lattianpäällystystöihin. Metalliteollisuudessa tarvitaan ruiskumaalareita, jauhemaalareita, korroosionestomaalareita, kumi-, muovi- ja laattapinnoittajia sekä metalliruiskuttajia, sinkitsijöitä ja muita pintakäsittelijöitä. Tuotemaalauksessa tarvitaan monitaitoisia pintakäsittelijöitä tuotteiden sekä kiinteitä rakennusosia maalaamisen, lakkaamiseen ja värjäämiseen.

Betonipintojen etuoikaisut

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä betonipintojen etuoikaisutöitä edeltäviä suunnitelmia ja valmisteluja
 • poistaa korjauskohteissa vaurioituneen tasoitteen tarvittavassa laajuudessa
 • suorittaa korjauskohteissa tarvittavat pohjustukset ja oikaisut oikaisulaastilla
 • tehdä betonipintojen etuoikaisut pintakäsittelykuntoon.
Elementtisaumaus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • poistaa vanhoja elementtisaumoja ja tehdä ennen saumaustöitä tarvittavat saumapintojen korjaukset, avarrukset ja puhdistukset
 • tehdä saumojen pohjustuskäsittelyt saumaustarvikkeen valmistajan ohjeen mukaan
 • suorittaa saumaukset ja tiivistykset saumausnauhalla, -vaahdolla tai -massalla.
Erikoismaalaus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella erikoismaalaustyön pääasiassa mallikirjojen ja kuvastojen avulla
 • tehdä erikoismaalaussuunnitelman toteuttamiseen tarvittavat valmistelut ja pohjatyöt
 • tehdä rakennuspinnoille soveltuvia koristepinnoituksia, kuviointeja, pirskotuksia, kuullotuksia tms. erikoismaalauksia.
Hionta ja kiillotus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä metallipintojen tasoitushiontoja, kiillotuksia ja harjauksia
 • suorittaa tahnakiillotuksia
 • tehdä pintakäsittelyä edeltävät hionnat, reunojen pyöristykset ja jäysteiden poistot
 • tehdä hiontoja, kiillotusta ja reunojen pyöristystä sekä poistaa jäysteitä ja tuotantonaarmuja täryttimellä tai rummuttamalla.
Huippuosaajana toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja työympäristöään
 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
 • toimia alan verkostoissa ja yhteistyössä asiakkaan kanssa.
Jauhemaalaus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä jauhemaalaamossa valmistelevia töitä ja suojauksia pinnoille joita ei maalata
 • esikäsitellä jauhemaalattavat kappaleet ja ripustaa ne kuljettimelle
 • käyttää jauhemaalauksessa tarvittavia laitteita
 • tehdä jauhemaalauksen käsiruiskutuksena.
Kalvopinnoitus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valmistella kalvopinnoitustöitä, säätää ja tarkkailla pinnoituskoneiden toimintaa
 • valvoa pinnoitusprosessin etenemistä ja valmiin pinnan laatua
 • puhdistaa linjan, vaihtaa materiaalit ja käsittelee pinnoitusjätteet ohjeiden mukaisesti.
Kemialliset pintakäsittelyt

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä työprosessin edellyttämät ennakkovalmistelut
 • esipuhdistaa ja suojata pintakäsiteltävät kappaleet ennen varsinaista kemiallista pintakäsittelytyötä
 • ripustaa pintakäsiteltävät kappaleet kuljettimelle
 • huoltaa kemiallisen pintakäsittelyn huuhteluvesiä, kylpyjä ja valmistaa uusia kylpyjä
 • valvoa laitteiden toimintaa ja toimia oikein ongelmatilanteissa ja prosessin päättyessä.
Kiviainesjulkisivujen pinnoitus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valmistella julkisivutyöympäristöä suoritettavan työn mukaan
 • esikäsitellä maalattavia ja pinnoitettavia seinä- ja lattiapintoja
 • tehdä kiviainespintojen impegrointia, tiivistyspinnoitusta, suojauspinnoitusta ja halkeamia silottavaa pinnoittamista.
Kiviainesjulkisivujen suihkupuhdistus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • ottaa työn vastaan asiakkaalta ja kirjata asianmukaisesti tehtävät toimenpiteet
 • valmistella työkohteen ja -ympäristön suoritettavan työn mukaan sekä varata työssä tarvittavat materiaalit, työkalut ja laitteet
 • tehdä kiviainesjulkisivun hiekkapuhallustyötä työnjohtajan ohjeiden perusteella
 • jälkipuhdistaa hiekkapuhallustyön työkohteen ja -ympäristön sopimusasiakirjoissa mainitulla tavalla.
Koristemaalaus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella koristemaalaustyötä piirustusten, kuvastojen ja mallikirjojen avulla
 • suurentaa ja valmistaa koristemallit työkohteeseen annettujen mittakaavojen mukaisesti
 • valmistaa ja käyttää koristesabloneja
 • maalata koristekuvioita käsivaraisesti sivellintyönä
 • suorittaa koristeviivauksia sivellintyönä viivaimien avulla.
Korroosionestomaalaus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valmistella korroosionestomaalaustyötä ja suojata käsittelemättä jäävät pinnat ja laitteet
 • tehdä vahvistusmaalauksia käsityövälineillä
 • käyttää suurpaineruiskumaalauslaitteistoa
 • maalata suurpaineruiskulla monimuotoisia pintoja vaadittuihin kalvonpaksuuksiin.
Kuumaupotus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä sulaan metalliin kastamalla tapahtuvien pinnoitustöiden esivalmisteluja ja jälkipuhdistuksia
 • valmistaa pinnoituskylpyjä ja suorittaa niiden tarkistusmittauksia
 • huolehtia kuumaupotuspadan toiminnasta ja pinnoitusprosessin etenemisestä
 • tehdä valmiiden tuotteiden laatutarkastukset ja jälkikäsittelyt.
Lattianpäällysteiden uusiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • poistaa vanhoja päällysteitä
 • asentaa kuivan huonetilan mattopäällysteen tai lukkoliitostuotteen työselostuksen mukaan
 • työskennellä päällystystyössä turvallisesti.
Lattianpäällystyksen perustyöt

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä huonetilan lattianpäällystyksen erilaisilla mattopäällysteillä ja lukkoliitostuotteilla pohjatöineen työselostusten mukaan
 • työskennellä turvallisesti lattianpäällystystöissä
 • mitata työkokonaisuuden ja laatia työehtosopimukseen perustuvan urakkapalkan.

Lattioiden laatoitustyöt

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä laatoituksen yhteydessä lattian tasoituksen ja hionnan
 • tehdä laatoitustyöt työselostusten mukaan
 • työskennellä turvallisesti laatoitustöissä
 • mitata työkokonaisuuden ja laskea työehtosopimukseen perustuvan laatoitustöiden urakkapalkan.
Maalauslinjan hoito

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä maalauslinjan käyttöhuoltotoimenpiteet, värinvaihdot ja niihin liittyvät pesut ja puhdistukset
 • esipuhdistaa ja suojata pintakäsiteltävät kappaleet ennen varsinaista maalauslinjaa ja asettaa kappaleet maalauslinjalle
 • ohjata maalausvaiheiden toimintaa ja tehdä tarvittavia säätötoimenpiteitä
 • tehdä maalipinnan laadunvalvontamittaukset ja tarkastukset sekä pakata valmiit tuotteet asianmukaisesti.
Märkätilojen muovimattotyöt

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä märkätilojen vedeneristyksiä mattomaisilla vedeneristeillä työselostusten ja märkätiloja koskevien määräysten mukaan
 • työskennellä turvallisesti tehdessään vedeneristystöitä mattomaisilla vedeneristeillä.
Massapäällystystyöt

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä betonilattioiden pinnoituksia pohjatöineen massapäällysteillä työselostusten mukaan
 • työskennellä turvallisesti massapäällystystöissä
 • mitata työkokonaisuuden ja laskea työehtosopimukseen perustuvan urakkapalkan.
Mattotyöt

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä päällystyksen yhteydessä tehtävän lattian tasoituksen ja hionnan
 • asentaa erilaisia mattopäällysteitä pohjatöineen työselostuksen mukaan
 • asentaa mattopäällysteisiin liittyvät liimaamalla tehtävät pehmeät listoitukset
 • työskennellä mattopäällystystöissä turvallisesti
 • mitata työkokonaisuuden ja laskea työehtosopimukseen perustuvan mattotöiden urakkapalkan.

Metallituotemaalaus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä ennen metallituotemaalauksia tarvittavat valmistelut ja esikäsittelyt
 • suojata käsittelemättä jäävät pinnat
 • tehdä pintavirheiden korjauksia kittaamalla
 • tehdä metallituotteiden ruiskumaalaustöitä.

Mukailumaalaus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä ennen mukailumaalauksia tarvittavat suunnitelmat, valmistelut ja esikäsittelyt
 • tehdä vähintään kahta eri puulajia jäljittelevää mukailumaalausta
 • tehdä vähintään kahta eri kivilajia jäljittelevää mukailumaalausta.
Parkettityöt

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • asentaa lautaparketti- ja lukkoliitostuotteita pohjatöineen työselostusten mukaan
 • tehdä parkettitöihin liittyvät ovien ja karmien lyhennykset sekä listoitukset
 • työskennellä turvallisesti parkettitöissä
 • osaa mitata työkokonaisuuden ja laskea työehtosopimukseen perustuvan parkettitöiden urakkapalkan.
Pientalojen ulkomaalaus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä pientalon ulkopuolisten puu- ja kiviainesjulkisivujen suojakäsittely- ja maalaustöitä
 • tehdä ovien ja/tai ikkunapuitteiden uusinta- ja huoltomaalauksia
 • tehdä peltikattojen ja/tai muiden vesikatteiden maalausta.
Pientalojen ulkomaalaus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä pientalon ulkopuolisten puu- ja kiviainesjulkisivujen suojakäsittely- ja maalaustöitä
 • tehdä ovien ja/tai ikkunapuitteiden uusinta- ja huoltomaalauksia
 • tehdä peltikattojen ja/tai muiden vesikatteiden maalausta.
Pinnoitustyökalujen huolto ja korjaus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • esipuhdistaa ja suojata pinnoitustyökalut ennen varsinaisia huolto- ja korjaustöitä
 • huoltaa pinnoitustyökaluja sekä muita työssä käytettäviä laitteita ja apuvälineitä
 • korjata vaurioituneita pinnoitustyökaluja käytettävän materiaalin ja työkohteen vaatimusten mukaisesti.
Pintakäsittelylinjan hoito

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä pintakäsittelyaltaiden tyhjennykset ja pesut
 • käyttää ja huoltaa kuljettimia
 • valvoa pintakäsittelylinjan toimintaa kokonaisuutena.
Pintakäsittelyprosessien hoito

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä kylpyjen pitoisuusmittauksia ja analyysejä sekä mittauspöytäkirjoja ja muita dokumentteja
 • tehdä pintakäsittelyn esikäsittelyt, rasvanpoistot ja peittaukset
 • fosfatoida, kromatoida ja tehdä alumiinin anodisointeja
 • tehdä pinnanlaatumittauksia, kuten pinnan paksuuden, karheuden ja kiillon mittauksia.
Puulattioiden pintakäsittelyt

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä puulattioiden hiontatöitä pintakäsittelyitä varten
 • tehdä puulattioiden pintakäsittelyitä öljyillä, vahoilla tai vastaavilla pintakäsittelyaineilla työselostuksen mukaan
 • tehdä puulattioiden lakkauksia työselostuksen mukaan
 • tehdä puulattioiden maalauksia työselostuksen mukaan
 • tehdä puulattioiden pintakäsittelyitä turvallisesti.
Puupintojen pintakäsittelyt

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä puupinnoille ennen pintakäsittelyjä tarvittavat kittaus-, silotus- ja hiontatyöt
 • maalata puuainespintoja käsityövälineillä
 • tehdä puupintojen kuultokäsittelyjä, kuten petsausta, lakkausta ja laseerausta
 • tehdä puupintojen öljy- ja vahakäsittelyjä sekä pintakäsittelykiillotuksia.
Rakennuspintojen restaurointi

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • selvittää vanhojen rakennusosien värejä ja dokumentoida ne
 • tehdä erilaisia rakennuspintojen restaurointitöitä, kuten vanhojen rakennusten ulko- ja sisäpintojen maalaustyöt esikäsittely- ja tasoitustöineen perinteisillä maalityypeillä
 • tehdä sisäkattojen ja seinien pintaverhouksia ja niiden korjauksia perinteisillä menetelmillä
 • valaa ja muotoilla rakennusten kipsikoristeita vanhojen mallien mukaisesti.
Rakennuspintojen ruiskumaalaus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • esikäsitellä maalattavat pinnat ja tehdä työkohteeseen ja työympäristöön tarvittavat suojaukset
 • laittaa ruiskumaalauslaitteiston ja materiaalit käyttökuntoon
 • maalata rakennuspintoja suurpainemaaliruiskulla
 • puhdistaa ja huoltaa suurpainemaaliruiskuja ja työssä tarvittavia varusteita.
Rakennusten korjausmaalaus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä ennen maalauksia tarvittavat suojaukset ja muut valmistelut, kuten esim. ovihelojen ja sähkösuojakansien irrotukset ja kiinnitykset
 • poistaa vanhoja maalipintoja sekä tehdä tarvittavat pesut, hionnat ja muut vanhojen pintojen esikäsittelyt
 • tehdä työhön liittyvät tasoitukset, kittaukset, silotukset ja hionnat
 • maalata käsityömenetelmillä huonetilojen katto-, seinä- ja kalustepintoja
 • kiinnittää kuitualustaisia (non woven) tapetteja normaalikorkuisiin asuinhuoneisiin.
Rakenteiden korjaus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • korjata löystyneitä ruuvi- ja liimaliitoksia
 • korjata ovien, ikkunoiden ja kalusteiden käyntiä haittaavia vikoja
 • korjata rikkoutuneita puu- tai levyrakenteita
 • korjata kiviainespintojen halkeamia ja lohkeamia.
Ruiskutasoitetyöt

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä levyrakenteiden saumaukset ja tasoitukset käsityövälineillä
 • tehdä tasoitetyön valmistelut ja suojaukset sekä kiviainesalustoille tarvittavat esikäsittelyt, täytöt sekä oikaisut
 • tehdä tasoitetöitä käyttäen apuna ruiskulaitteistoja.
Sähkökemialliset pintakäsittelyt

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä sähkösaostuspinnoitusta edeltäviä valmistelevia töitä kuten esipuhdistuksia, suojauksia ja ripustuksia sekä lukea työohjeita ja piirustuksia
 • pinnoittaa tuotteita ja valvoo pinnoitusprosessin toimintaa
 • analysoida pinnoituskylpyjä ja jätevesiä, sekä tehdä kemikaalilisäyksiä, laadunvalvontatyötä ja dokumentoida työtään.
Sisämaalaustyöt

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä rakennuspintojen ja kiinteän sisustuksen sisämaalaustöitä työselostuksen mukaan (ensi-, pesu- ja huoltomaalaus)
 • työskennellä turvallisesti sisämaalaustöissä.
Suihkupuhdistus ja teräsharjaus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä ennen mekaanista esikäsittelyä tarvittavia valmisteluja ja teräsrakenteen muutostöitä, kuten viisteityksiä ja porauksia, rakenteellisen korroosion estämiseksi sekä puhdistaa pinnalta epäpuhtaudet
 • suojata käsittelemättä jätettävät pinnat ja laitteet
 • tehdä teräsharjauksen vaadittavaan puhdistusluokkaan käsin ja koneellisesti
 • tehdä suihkupuhdistuksen vaadittavaan puhdistusluokkaan.
Tapetointi

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • poistaa vanhoja tapettikerroksia
 • tehdä tapetoimissuunnitelmat, tasoitukset, pohjustukset ja alustapetoinnit
 • kiinnittää kuitualustaisia tapetteja seinäliimausmenetelmällä
 • kiinnittää paperialustaisia tapetteja kone- ja harjaliisteröintimenetelmillä.
Teollisuuden pintakäsittelylinjan hoito

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valmistella käytettävät pintakäsittelymateriaalit käyttökuntoon ja siirtää käsiteltävät kohteet kuljettimelle
 • säätää pintakäsittelylaitteiston yksittäisiä toimintoja
 • ohjata ja seurata pintakäsittelylinjan toimintaa ja valvoa pintakäsitellyn pinnan laatua
 • tehdä värinvaihtoja ja laitteiston puhdistushuoltoja.
Tuotteiden pintakäsittely

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valmistella tuotteet ja työympäristö maalaus- ja lakkauskäsittelyä varten
 • pintakäsitellä teollisessa pintakäsittelyssä käytettävillä maaliruiskuilla
 • käyttää teollisuusmaalaamon sähkö- ja paineilmalaitteita
 • tehdä pintakäsiteltyjen tuotteiden tarkastukset, viimeistelyt ja pakkaukset.
Tuotteiden pintakäsittelyn perustyöt

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä tuotteelle pieniä korjauksia, täyttöjä ja silotuksia
 • tehdä pintojen hiontoja taso- ja nauhahiomakoneilla
 • tehdä pintojen valkaisuja ja värityksiä
 • tehdä lakkauksia ja maalauksia ruiskumaalauslaitteilla.
Tuotteiden pintavirheiden korjaus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • korjata teollisesti valmistettujen tuotteiden materiaalista johtuvia pintavirheitä
 • korjata tuotteiden valmistusprosessista aiheutuneita pintavirheitä
 • korjata teollisen pintakäsittelyprosessin aikana muodostuneita pintavirheitä
 • korjata valmiiden tuotteiden käsittelystä tai kuljetuksessa aiheutuneita vaurioita.
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • perehtyä ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin
 • toimia yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä
 • ohjata muita opiskelijoita työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja muussa osaamisen hankkimisessa
 • antaa palautetta osaamisen kehittymisestä.
Uudisrakennusmaalaus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä suojaukset ja muut ennen maalauksia tehtävät valmistelutyöt
 • tehdä kipsikartonkilevyjen saumauksia sekä maalattavien pintojen kittauksia, silotuksia ja pienehköjä tasoitetöitä
 • kiinnittää lasikuitukankaita tai muita maalattavia seinänpäällysteitä
 • tehdä maalaustyöt teloilla ja siveltimillä uudisrakennusmaalauksessa käytettävillä maaleilla
 • tehdä maalin tai pölynsidonta-aineen levityksen korkeapainelaitteilla.
Varastointi

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä pintakäsiteltyjen teollisuustuotteiden pakkauksia ja rahdituksia
 • hoitaa varastotyön asiakaspalvelutilanteita
 • käyttää teollisuusmaalaamojen kuormankäsittelylaitteita
 • pitää varastotiedostot ajan tasalla.
Vedeneristyksen perustyöt

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä märkätilojen vedeneristyksiä nestemäisenä levitettävillä vedeneristeillä
 • työskennellä turvallisesti tehdessään vedeneristystöitä
 • mitata työkokonaisuuden ja laskea työehtosopimukseen perustuvan urakkapalkan.
17 avointa opintoa
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Blogikirjoittaminen 1-3 osp
Englannin kielen avulla valmentavasta koulutuksesta perustutkintoon
Logistiikan varastoalan englantia
Suomen kielen työelämäsanastoa 1
Suomen kielen työelämäsanastoa 2
Taide ja luova ilmaisu - 1 osp
Taide ja luova ilmaisu 1 osp
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1 osp
Työelämän kirjallista viestintää
Työnhaun vaiheet
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, pakollinen (4 osp)
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä
Vuorovaikutus työpaikoilla
Äidinkieli: Tiedonhankinta

6 avointa opintoa
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Kestävän kehityksen edistäminen
Terveenä töissä
Työnhaun vaiheet
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 2

Yrityksessä toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella yrityksen liiketoimintaa
 • rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • harjoittaa yritystoimintaa
 • arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa.
Yritystoiminnan suunnittelu

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan
 • etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia
 • kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman
 • verkostoitua sidosryhmien kanssa
 • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.