Siirry sisältöön
Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

321604

TUTKINNON KUVAUS

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia media-alan ja kuvallisen ilmaisun monipuolisissa työtehtävissä. Tutkinnon suorittanut tuntee media-alan toimintaympäristöä ja omaa valmiudet tehdä monipuolisia työtehtäviä erilaisissa työympäristöissä. Media-alalla ja kuvallisen ilmaisun alalla tarvitaan sekä ammatillisia moniosaajia että erityisosaajia. Perustutkinnon suorittanut on lähtökohtaisesti laaja-alainen oman osaamisalueen osaaja, mutta valmiudet voivat kohdentua myös johonkin oman osaamisalan erityiseen osa-alueeseen.

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto sisältää neljä osaamisalaa: audiovisuaalisen viestinnän osaamisala, julkaisutuotannon osaamisala, painoviestinnän osaamisala ja kuvallisen ilmaisun osaamisala.

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisalan suorittanut tuntee media-alan toimintaympäristön, osaa toimia audiovisuaalisissa tuotannoissa, osaa mediamateriaalien valmistuksen sekä valitsemiensa valinnaisten tutkinnon osien erityisalueiden tiedot ja taidot. Hän osaa soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja muuttuvissa työtilanteissa ja osaa toimia monipuolisesti media-alan ja kuvallisen ilmaisun erilaisissa työtehtävissä. Tutkintonimikkeenä on Mediapalvelujen toteuttaja.

Julkaisutuotannon osaamisalan suorittanut tuntee media-alan toimintaympäristön, hallitsee julkaisutuotannoissa toimimisen, osaa mediamateriaalien valmistuksen sekä valitsemiensa valinnaisten tutkinnon osien erityisalueiden tiedot ja taidot. Hän osaa soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja muuttuvissa työtilanteissa ja osaa toimia monipuolisesti media-alan ja kuvallisen ilmaisun erilaisissa työtehtävissä. Tutkintonimikkeenä on Mediapalvelujen toteuttaja.

Painoviestinnän osaamisalan suorittanut tuntee media-alan toimintaympäristön, hallitsee painotuotannoissa toimimisen sekä valitsemiensa valinnaisten tutkinnon osien erityisalueiden tiedot ja taidot. Hän osaa soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja muuttuvissa työtilanteissa ja osaa toimia monipuolisesti media-alan ja kuvallisen ilmaisun erilaisissa työtehtävissä. Tutkintonimikkeenä on Mediapalvelujen toteuttaja.

Kuvallisen ilmaisun osaamisalan suorittanut tuntee media-alan toimintaympäristön, osaa valintansa mukaan joko graafisen suunnittelun toteuttamisen, kuvataiteen materiaalien ja menetelmien käytön tai valokuvatuotannon ja rakennetun valokuvan toteuttamisen sekä valitsemiensa valinnaisten tutkinnon osien erityisalueiden tiedot ja taidot. Hän osaa soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja muuttuvissa työtilanteissa ja osaa toimia monipuolisesti media-alan ja kuvallisen ilmaisun erilaisissa työtehtävissä. Tutkintonimikkeenä on Kuvallisen ilmaisun toteuttaja.

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon suorittanut voi toimia julkisen sektorin, yritysten, muiden mediayhteisöjen tai toimijoiden palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä tai ammatinharjoittajana.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • kuvailla animaatio- ja tehostetuotannon eri vaiheet ja ymmärtää sen tuotantoprosessin etenemisen
 • käyttää animaatio- ja tehostetuotannon laitteita ja sovelluksia omien työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa
 • työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • kuvailla animaation ja liikegrafiikan työprosessin eri vaiheet ja ymmärtää sen etenemisen
 • toteuttaa animaatioiden ja liikegrafiikan työnkulun
 • työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä moniammatillisessa työryhmässä tuotannon eri vaiheissa audiovisuaalisen alan tuotannossa
 • kommunikoida moniammatillisessa työryhmässä
 • työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toteuttaa yksin tai osana työryhmää kaikki vaiheet työprosessissa, jossa työskennellään dokumentaarisesta näkökulmasta valokuvauksen, äänen tai videon menetelmiä käyttäen tai näitä yhdistäen
 • suunnitella työnsä ja organisoida dokumentaarisen tuotannon mahdollistavat järjestelyt työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa
 • työskennellä työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa autenttisissa tilanteissa ja ympäristöissä
 • käyttää tarkoituksenmukaisia kuvakerronnan, äänikerronnan ja/tai audiovisuaalisen kerronnan keinoja
 • tehdä tarvittaessa esityskopion tai -kopiot sekä versioida ja arkistoida materiaalinsa huomioiden eri käyttötarkoitukset, julkaisukanavat sekä tilaajan tarpeet
 • huomioida työnkulussa värinhallinnan ja materiaalin teknisen julkaisukelpoisuuden
 • työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan​​​​​​​.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella ja toteuttaa graafisen muotoilun tuotteita itsenäisesti tai osana työryhmää
 • hyödyntää graafisen muotoilun ja typografian historiaa
 • käyttää graafisen muotoilun suunnittelumenetelmiä, välineitä ja ohjelmistoja
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • käyttää graafista suunnittelua asiakkaan palveluiden ja tuotteiden tuotteistamiseen
 • toimia erilaisissa asiakaspalvelu-, viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
 • hinnoitella työnsä ja ymmärtää työprosessin kustannusrakennetta
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella ja toteuttaa visuaalisen viestinnän tuotteita
 • käyttää typografiaa, kuvia ja sommittelun keinoja viestin visualisoimisessa
 • käyttää graafisen suunnittelun menetelmiä, välineitä ja ohjelmistoja
 • ottaa huomioon alan tuotantoprosessien vaatimukset suunnittelussa
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä havaintoon perustuvia kuvia
 • hahmottaa kolmiulotteisen tilan kaksiulotteiselle pinnalle kuvan rakentamisen keinoin
 • käyttää piirtämisen keinoja ilmaisuvälineenä
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja työympäristöään
 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
 • toimia alan verkostoissa ja yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella ja toteuttaa monipuolisia tilaajalähtöisten viestintätuotteiden julkaisu-, tulostus- tai painokelpoisia aineistoja
 • käyttää alan keskeisiä ohjelmia, työvälineitä ja -menetelmiä
 • työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tunnistaa julkaisutuotannon yleisimmät tuotantoprosessit, menetelmät ja käyttöalueet
 • tuottaa julkaisuvalmiin aineiston sekä digitaaliseen että painettavaan tai tulostettavaan julkaisuun
 • julkaista tuottamaansa materiaalia sekä tulostettuna tai painettuna että digitaalisia julkaisukanavia hyödyntäen
 • toteuttaa käytettävyydeltään toimivan verkkosivuston
 • työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • visualisoida idean ja tarinan mediatuotteita varten
 • käyttää keskeisiä kuvailmaisun keinoja sekä taide- ja muotoiluhistorian tyylipiirteitä
 • käyttää suunnittelussa keskeisiä ohjelmistoja, työvälineitä ja -menetelmiä
 • toimia osana mediatuotteen tuotantoprosessia
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toteuttaa valokuvia ja kuvakerronnallisia kokonaisuuksia journalistisesta näkökulmasta
 • toteuttaa kuvajournalististen valokuvien ja kuvakerronnalisten kokonaisuuksien työprosesseja
 • huomioida työtehtävissään tilaajan näkökulman ja tuotannon kustannusten rakentumista
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • havainnoida ja toteuttaa kuvia eri menetelmillä
 • toteuttaa kolmiulotteisen tuotoksen
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tunnistaa kuvallisen ilmaisun tradition keskeisiä tunnuspiirteitä
 • tunnistaa kuvallisen ilmaisun keskeiset keinot ja soveltaa niitä omassa työssään
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • käsitellä kuvia kuvankäsittelyohjelmilla erilaisiin käyttötarkoituksiin ja julkaisukanaviin
 • toteuttaa kuvankäsittelyn työnkulut eri tyyppisiin kuviin
 • ilmaista kuvankäsittelyn keinoin ajatuksia, tunteita tai viestejä
 • toimia ja kommunikoida yhteistyökumppaneiden kanssa
 • huomioida ajan käyttöä ja tuotannon kustannusten rakentumista
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toteuttaa ideasta tai luonnoksesta kolmiulotteisen teoksen materiaalien ominaisuuksia hyödyntäen
 • käyttää työssään erilaisia kuvanveiston työmenetelmiä ja välineitä
 • käyttää kuvanveiston keinoja ilmaisuvälineenä
 • tunnistaa ammattialalla toimimisen edellytyksiä
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toteuttaa teoksia maalaustaiteen työmenetelmiä ja materiaaleja käyttäen
 • toteuttaa kolmiulotteisia teoksia kuvanveiston työmenetelmiä ja materiaaleja käyttäen
 • toteuttaa teoksia taidegrafiikan työmenetelmiä ja materiaaleja käyttäen
 • toteuttaa teoksia tila-aikataiteen keinoin
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • täydentää valokuvailmaisua liikkuvan kuvan keinoilla
 • suunnittella ja toteuttaa lyhytkestoisen tuotannon tai teoksen, jossa valokuvailmaisua täydennetään käyttämällä liikkuvan kuvan kerrontaa ja ilmaisukeinoja
 • huomioida työtehtävissään tilaajan näkökulman ja tuotannon kustannusten rakentumista
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toteuttaa ideasta tai luonnoksesta maalauksen valmistamalleen pohjalle materiaaliopillista tuntemusta hyödyntäen
 • käyttää työssään erilaisia taidemaalauksen työmenetelmiä ja välineitä sekä niiden yhdistelmiä
 • käyttää taidemaalauksen keinoja ilmaisuvälineenä
 • tunnistaa ammattialalla toimimisen edellytyksiä
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • huomioida asennusympäristön olosuhteet, valita oikeat työmenetelmät, työvälineet ja materiaalit tehtäväänsä sekä tehdä asennuspinnoille tarvittavat esivalmistelut
 • valmistaa tarvittaessa teipattavat aineiston, tarkastaa teipattavien aineistojen kelpoisuuden, asentaa teipit ohjeiden mukaan ja varmistaa työnsä laadun
 • työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • visualisoida kampanjan markkinointiviestit
 • suunnitella, toteuttaa ja esitellä markkinointikampanjan osana työryhmää
 • ideoida, suunnitella ja toteuttaa kampanjan markkinointimateriaaleja
 • valita kampanjalle soveltuvat mediakanavat
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tunnistaa media-alan toimintaympäristöjä
 • valmistaa julkaisukelpoista mediamateriaalia pienimuotoisten julkaisujen tarpeisiin tarkoituksenmukaisilla välineillä
 • julkaista mediamateriaalia verkkojulkaisualustan/digitaalisen julkaisualustan ja yleisten sosiaalisen median kanavien avulla
 • suunnitella ja toteuttaa sekä tulostaa ja viimeistellä pienimuotoisen painotuotteen
 • käyttää viestintään liittyviä ilmaisukeinoja sekä yleisiä periaatteita
 • noudattaa media-alan lainsäädäntöä, tekijänoikeuskäytäntöjä sekä eettisiä ohjeistoja
 • viestiä suomen tai ruotsin kielellä ja tarvittaessa yhdellä vieraalla kielellä tehtävänsä edellyttämällä tavalla
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä media-alan osaamista edellyttävissä tehtävissä
 • hahmottaa tehtävänsä osana laajempaa media-alan työkokonaisuutta tai tuotantoprosessia
 • käyttää alan aineistoja, materiaaleja ja dokumentteja työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa
 • työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • kuvailla 3D-mallinnuksen työprosessin eri vaiheet ja ymmärtää sen etenemisen
 • käyttää 3D-mallinnuksen perustekniikoita työnsä edellyttämässä laajuudessa
 • työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tunnistaa eri menetelmien ja materiaalien vaikutuksen tuotteen lopputulokseen, tulostuskelpoiset aineistot ja tiedostomuodot sekä tekee aineistoihin tarvittaessa korjauksia
 • tehdä tulostimelle tarvittavat asetukset ja tulostaa erilaisia esineitä ohjeiden mukaan
 • viimeistellä tulostamansa työn ja varmistaa työnsä laadun
 • tehdä tulostimelle yleisimpiä ylläpitohuoltoja
 • työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • kuvailla toteuttamansa mediatuotannon kokonaisuuden ja sen keskeiset työvaiheet ja yhteistyötahot erityisesti äänityön kannalta
 • toimia useammassa äänen työroolissa tai tehtävässä osana mediatuotannon työryhmää
 • käyttää äänen tallennuksen ja -käsittelyn kalustoa sekä sovelluksia työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa
 • käyttää ääni-ilmaisun keinoja
 • käyttää äänileikkauksen peruselementtejä ja periaatteita
 • työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • havainnoida ja analysoida kuulemaansa ääntä
 • käyttää äänitarkkailun ja -tallennuksen yleisiä menetelmiä
 • kuvailla ja käyttää äänen siirtämisen ja kopioinnin yleisiä menetelmiä
 • koota ja kytkeä signaalitien sekä selvittää sen ongelmia työnsä edellyttämässä laajuudessa
 • valita kulloiseenkin tilanteeseen sopivan laitteiston sekä tallennus- ja esitysmuodon
 • käyttää yleisiä äänen muokkaamisen menetelmiä ja koostaa julkaisukelpoisen teoksen sekä versioida sitä tarvittavalla teknisellä laadulla
 • hahmottaa ja kuvailla oman työnsä osana laajempaa tuotantoprosessia
 • käyttää alan vakiintunutta dokumentaatioita
 • työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia vaihtelevissa media-alan tai kuvallisen ilmaisun työtehtävissä
 • tuotteistaa ammattitaitonsa liikeideaksi ja laatia liiketoimintasuunnitelman
 • huomioida työtehtävissään tilaajan näkökulman ja tuotannon kustannusten rakentumista
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • käyttää erilaisia menetelmiä mediamateriaalien tuottamiseen
 • suoratoistaa videomateriaalia internetin kautta
 • suunnitella työnsä ja käyttää alan yleisiä suunnitteludokumentteja työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.
 • käyttää mediamateriaalien valmistuksessa erilaisia ilmaisukeinoja
 • työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tunnistaa markkinoinnin peruskäsitteet ja käyttää alan ammattisanastoa työnsä edellyttämässä laajuudessa
 • tehdä mediamateriaalia markkinointiviestinnän tarpeisiin yksin tai osana työryhmää
 • käyttää markkinointiviestinnässä yleisiä sosiaalisen median työkaluja ja menetelmiä
 • tuntee yleisiä digitaalisen markkinoinnin optimoinnin ja vaikuttavuuden seuraamisen mittaustapoja ja osaa käyttää niitä omien työtehtävien edellyttämässä laajuudessa
 • tuottaa lyhyitä tekstejä markkinointiviestinnän tarpeisiin ja huomioida tekstissään julkaisukanavan ominaispiirteet
 • työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella ja toteuttaa mediataiteen teoksen
 • käyttää työssään mediataiteen työmenetelmiä ja välineitä
 • käyttää mediataiteen keinoja ilmaisuvälineenä
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • kuvailla monikameratuotannon eri vaiheet ja tuotantoprosessin etenemisen
 • toimia useammassa työroolissa tai tehtävässä osana monikameratuotannon työryhmää
 • käyttää monikameratuotannossa käytettäviä laitteita ja sovelluksia omien työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa
 • työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valita eri paino- ja tulostusmenetelmät erilaisille julkaisuille sekä tarkoituksenmukaiset työmenetelmät, työvälineet ja materiaalit työhönsä
 • tarkastaa painovalmiin aineiston sekä valmistaa tarvittaessa painoaihion sekä käyttää yleisimpiä painon laadunvalvonnan menetelmiä
 • valmistella painokoneen ja tulostimen tuotantoa varten, painaa ja tulostaa painotuotteita ohjeiden mukaan sekä loppukuntoonlaittaa painokoneen
 • työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valmistaa painovalmiin tulostustiedoston paino- ja jälkikäsittelyvaatimusten mukaan
 • tarkistaa ja korjata tulostustiedoston
 • vedostaa tulostustiedoston ja tarkistaa vedoksen oikeellisuuden
 • asemoida arkkiasemointiohjelmalla
 • valmistaa painoaihion ja tarkistaa sen oikeellisuuden
 • käyttää ja ylläpitää painoaihioiden valmistukseen käytettävää laitteistoa
 • työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tunnistaa yleisimmät painoviestinnän tuotantoprosessit ja käyttökohteet sekä painotuotannossa yleisimmin käytettävät materiaalit
 • tuottaa julkaisuvalmiin aineiston painettavaan tai tulostettavaan julkaisuun
 • käyttää työnkulussa painotuotteen värin- ja laadunhallinnan menetelmiä työnsä edellyttämässä laajuudessa
 • valmistella aineiston ja tuotantolaitteet tuotantoa varten, painaa ja tulostaa eri menetelmillä sekä viimeistellä yksinkertaisia painotuotteita työsuunnitelman mukaisesti ja loppukuntoonlaittaa tuotantolaitteet
 • työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan
 • noudattaa työturvallisuutta ja siisteyttä sekä lajitella syntyneet jätteet kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tunnistaa yleisimpien painotuotantolaitteiden rakenteet, huoltokohteet, häiriö- ja vikatilanteet sekä tilanteet, jolloin huoltoon tarvitaan erikoisosaajia
 • käyttää huoltoihin soveltuvia välineitä, materiaaleja ja tarvikkeita sekä tehdä painotuotantolaitteille huoltotoimenpiteitä
 • työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan
 • noudattaa työturvallisuutta ja siisteyttä sekä lajitella syntyneet jätteet kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tunnistaa painon laadunhallinnan perusteet sekä painovärien ominaisuudet ja tarvittaessa sekoittaa painovärit ohjeiden mukaan sekä tunnistaa materiaalien vaikutuksen tuotteen lopputulokseen ja laatuun
 • tunnistaa yleisimpien painokoneiden rakenteet sekä automaatio- ja prosessinohjausjärjestelmät sekä käyttää niitä tarvittaessa
 • valmistaa ja tarkastaa painoaihion, valmistella painokoneen painamista varten, painaa monivärisiä paino- tai pakkaustuotteita ohjeiden mukaan sekä loppukuntoonlaittaa painokoneen
 • mitat ja säätää painamiensa tuotteiden laatua painolaadun varmistamiseksi
 • tehdä painokoneelle perushuoltoja sekä tunnistaa ja ratkaista yleisimmät häiriö- ja vikatilanteet
 • työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tunnistaa eri materiaalien ja menetelmien vaikutuksen tuotteen lopputulokseen, tulostuskelpoiset aineistot ja tiedostomuodot sekä tehdä aineistoihin tarvittaessa korjauksia
 • tehdä tulostimelle tarvittavat asetukset ja tulostaa erilaisille materiaaleille ohjeiden mukaan
 • viimeistellä tulostamansa työn ja varmistaa työnsä laadun
 • tehdä yleisimpiä ylläpitohuoltoja tulostimille
 • työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tunnistaa eri viimeistelymenetelmien ja materiaalien ominaisuudet sekä niiden vaikutuksen tuotteiden laatuun ja huomioida viimeistelyä seuraavat työvaiheet
 • valmistella koneet viimeistelyä varten, viimeistellä paino- tai pakkaustuotteita ohjeiden mukaisesti sekä loppukuntoonlaittaa viimeistelykoneet
 • käyttää viimeistelyn erikoistekniikoissa tarvittavia työkaluja ja käyttää tarvittaessa viimeistelylaitteiden ohjausjärjestelmiä
 • varmistaa viimeistelemiensä tuotteiden laadun sekä tarvittaessa pakata ja lähettää tuotteet
 • työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tunnistaa yleisimmät pakkausalalla käytetyt painomenetelmät ja materiaalit sekä niiden käyttöalueet, pakkaussuunnittelun perusteet ja pakkauspainoaineiston erityispiirteet
 • toteuttaa jonkin osan pakkaustuotantoprosessista työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa
 • työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella ja toteuttaa kohderyhmälähtöisen pelituotteen
 • käyttää alan keskeisiä ohjelmia, työvälineitä ja -menetelmiä
 • työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella ja toteuttaa yksin tai osana työryhmää pelin tai pelituotteen
 • tunnistaa pelituotannon keskeiset työroolit ja tehtävät sekä pelituotannon ja työprosessien vaiheet
 • käyttää pelituotannossa tarvittavia työvälineitä ja ohjelmistoja ja testaa pelien toimivuutta
 • työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan​​​​​​​.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tunnistaa yleisempien pienviimeistelylaitteistojen rakenteet ja yleisempien materiaalien ominaisuudet sekä niiden vaikutuksen tuotteen lopputulokseen
 • valmistella laitteet tuotantoa varten, viimeistellä painotuotteita ohjeiden mukaan ja loppukuntoonlaittaa laitteistot sekä tehdä laitteille perushuoltoja
 • varmistaa viimeistelemiensä tuotteiden laadun sekä pakata ja lähettää tuotteet
 • työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella ja toteuttaa rakennettuja valokuvia tilaajalähtöisessä valokuvatuotannossa
 • työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella ja toteuttaa toimeksiannon mukaisen kuvaustyön
 • valaista ja kuvata erilaisia kuva-aiheita studiossa
 • käyttää valokuvailmaisussaan erilaisia valaisutapoja
 • huomioida työtehtävissään tilaajan näkökulman ja tuotannon kustannusten rakentumista
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toteuttaa ideasta tai luonnoksesta teoksen taidegrafiikan menetelmien ominaispiirteitä hyödyntäen
 • käyttää työssään erilaisia taidegrafiikan työmenetelmiä ja välineitä sekä niiden yhdistelmiä
 • käyttää taidegrafiikan keinoja ilmaisuvälineenä
 • tunnistaa ammattialalla toimimisen edellytyksiä
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella tallennetuotantoprosessin ja asettaa sille tilaajalähtöisiä, teknisiä tai laadullisia tavoitteita sekä laatia niiden toteuttamissuunnitelman
 • käyttää tallennetuotannon toisto- ja tallennuslaitteita sekä ohjelmistoja aineistojen esikäsittelyyn, digitointiin, jälkikäsittelyyn ja jakeluun ja tehdä laitteiden perushuoltotehtäviä
 • varmistaa tallenneprosessin ja lopputuotteen laadun
 • työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan​​​​​​​.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • kuvailla oman työnsä osana laajempaa tuotantoprosessia
 • työskennellä äänityön tehtävissä osana tapahtumatuotannon työryhmää ja toteuttaa tilauksen mukaisen ääniteknisen kokonaisuuden esitykseen tai tapahtumaan
 • huomioida käyttöympäristön ja työturvallisuuden
 • työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • kuvailla tapahtumateknisen tuotannon eri vaiheet ja etenemisen
 • työskennellä osana tapahtumatekniikan työryhmää ja toteuttaa tilauksen mukaisen tapahtumateknisen kokonaisuuden esitykseen tai tapahtumaan
 • huomioida käyttöympäristön ja työturvallisuuden
 • työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella ja toteuttaa teoksia tai tuotteita
 • asettaa esille tai julkaista teoksia tai tuotteita
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toteuttaa ideasta tila-aikataiteen teoksen tai teoskokonaisuuden
 • käyttää työssään yhtä tai useampaa tila-aikataiteen työskentelymenetelmää
 • käyttää tila-aikataiteen keinoja ilmaisuvälineenä
 • tunnistaa ammattialalla toimimisen edellytyksiä
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • perehtyä ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin
 • toimia yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä
 • ohjata muita opiskelijoita työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja muussa osaamisen hankkimisessa
 • antaa palautetta osaamisen kehittymisestä.

Avoimet opinnot

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (5 osp)

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • kuvailla oman työnsä osana laajempaa tuotantoprosessia
 • työskennellä valaisutuotannon tehtävissä osana tapahtumatuotannon työryhmää ja toteuttaa tilauksen mukaisen valaisuteknisen kokonaisuuden esitykseen tai tapahtumaan
 • huomioida käyttöympäristön ja työturvallisuuden
 • työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella ja toteuttaa valokuvataiteen teoskokonaisuuden
 • huomioida työssään ja teoksen esitystavan valinnassa tuotannon kustannusten rakentumisen
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valmistella kuvauksia sekä käyttää kuvausvälineitä ja valoa ilmaisun välineenä
 • käsitellä, tulostaa, arkistoida sekä julkaista kuvamateriaaliansa huomioiden eri käyttötarkoitukset ja julkaisukanavat
 • kalibroida digitaaliseen työnkulkuun liittyvät laitteet ja huomioida värinhallinnan työnkulussa
 • huomioida työtehtävissään tekijänoikeudet, sopimukset, kuvaus- ja julkaisuluvat sekä ammattieettiset näkökohdat
 • työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan​​​​​​​.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella tilaajalähtöisen, päätelaitteet huomioivan verkkojulkaisun tai -palvelun toteutuksen
 • toteuttaa tilaajalähtöisen, päätelaitteet huomioivan verkkojulkaisun tai –palvelun tekemänsä suunnitelman pohjalta
 • käyttää alan keskeisiä ohjelmia, työvälineitä ja -menetelmiä
 • työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella ja toteuttaa tilaajalähtöisen verkkosivuston
 • tuottaa, muokata ja julkaista verkkojakelukelpoista kuva-, teksti- ja videomateriaalia
 • optimoida hakukonenäkyvyyttä ja testata sivuston toimivuutta
 • työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • kuvailla videotuotannon eri vaiheet ja tuotantoprosessin etenemisen
 • toimia useammassa työroolissa tai tehtävässä osana videotuotannon työryhmää esituotanto- ja tuotantovaiheessa
 • valita ja käyttää videotuotannon laitteistoa ja sovelluksia omien tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa
 • työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • kuvailla videotuotannon eri vaiheet ja tuotantoprosessin etenemisen
 • toimia useammassa työroolissa tai tehtävässä osana videotuotannon työryhmää jälkituotantovaiheessa
 • valita ja käyttää videotuotannon laitteistoa ja sovelluksia omien tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa
 • työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Englannin kielen avulla valmentavasta koulutuksesta perustutkintoon
Logistiikan varastoalan englantia
Suomen kielen työelämäsanastoa 1
Suomen kielen työelämäsanastoa 2
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, pakollinen (4 osp)
Taide ja luova ilmaisu 1 osp
Taide ja luova ilmaisu - 1 osp
Blogikirjoittaminen 3 osp
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1 osp
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 2
Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp (Salpaus)

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella ja toteuttaa yksin tai osana työryhmää yhteisötaiteen projektin
 • valita näkökulman mukaan ilmaisukeinot ja työskentelymenetelmät
 • hankkia taustatietoja ja luvat projektin toteuttamiseksi
 • dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
 • toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella yrityksen liiketoimintaa
 • rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • harjoittaa yritystoimintaa
 • arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan
 • etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia
 • kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman
 • verkostoitua sidosryhmien kanssa
 • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.