Siirry sisältöön
Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

Matkailupalvelujen ammattitutkinto

384146

TUTKINNON KUVAUS

Matkailupalvelujen ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä.

Tutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta, Matkailun asiakaspalvelutehtävissä toimiminen (50 osaamispistettä) ja seuraavista valinnaisista tutkinnon osista (100 osaamispistettä): Hotellin vastaanotossa toimiminen, Hotellin puhtauspalveluissa toimiminen, Kokous- ja kongressipalvelutehtävissä toimiminen, Matkailun asiakasneuvonta- ja myyntipisteen hoitaminen, Matkailun markkinointi- ja myyntitehtävissä toimiminen, Matkailualan turvallisuusosaajana toimiminen, Ohjelmapalvelujen toteuttaminan, Tapahtuman tuottaminen ja toteuttaminen, Yksilöityjen matkailupalvelukokonaisuuukisen koordinointi, Ammatillinen tutkinnon osa yrittäjän ammattitutkinnosta tai Ammatillinen tutkinnon ammatillisesta perustutkinnonsta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.

Matkailupalvelujen ammattitutkinnon suorittanut osaa

 • suunnitella, tuotteistaa, myydä ja toteuttaa erilaisia asiakaslähtöisiä matkailupalveluja
 • työskennellä erilaisissa matkailualan asiakasneuvonta- ja myyntitehtävissä, markkinointitehtävissä, ohjelmapalvelutehtävissä, hotellin vastaanotossa tai tapahtumatuotannossa
 • työskennellä myynti- asiakaspalveluhenkisesti, laatutietoisesti, kannattavasti, tuloksellisesti, vastuullisesti ja kestävän toimintatavan mukaisesti
 • varmistaa asiakkaiden turvallisuuden
 • palvella asiakkaita kielitaitoisesti
 • arvioida ja kehittää työtään.

Matkailupalvelujen ammattitutkinnon suorittanut työskentelee matkailuyrityksessä, matkailuorganisaatiosaa, kokous- ja kongressipalveluissa, hotellissa, ohjelmapalveluyrityksessä tai yrityksessä, joka järjestää tapahtumia ja kongresseja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valmistautua puhtauspalvelutehtäviin
 • työskennellä hotellin majoitustilojen puhtauspalvelutehtävissä
 • työskennellä hotellin asiakaspalveluympäristössä
 • noudattaa turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • noudattaa kestävän kehityksen periaatteita omassa toiminnassaan
 • saattaa loppuun palvelutehtävät ja varmistaa työn laadun
 • arvioida ja kehittää työtään.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valmistautua asiakaspalvelutilanteisiin
 • työskennellä hotellin vastaanoton asiakaspalvelutehtävissä
 • arvioida oman toiminnan vaikutusta kannattavuuteen
 • noudattaa turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • noudattaa kestävän kehityksen periaatteita omassa toiminnassaan
 • saattaa loppuun hotellin asiakaspalvelutilanteet ja varmistaa asiakastyytyväisyyden
 • arvioida ja kehittää työtään.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valmistautua kokous- tai kongressipalvelujen tuottamiseen
 • työskennellä kokous- tai kongressipalvelutehtävissä
 • esitellä kokous- tai kongressipalveluja
 • noudattaa turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • noudattaa kestävän kehityksen periaatteita omassa toiminnassaan
 • saattaa loppuun asiakaspalvelutilanteet ja varmistaa asiakastyytyväisyyden
 • arvioida ja kehittää työtään.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tunnistaa ja analysoida toimintaan liittyviä riskejä
 • ylläpitää ja kehittää matkailualan työ- ja asiakasturvallisuutta
 • toimia yhteistyössä toimintaympäristön turvallisuuden kannalta keskeisten toimijoiden kanssa
 • laatia toimintaympäristön vaatimusten mukaiset asiakirjat ja ilmoitukset toimenkuvansa mukaisesti
 • noudattaa kestävän kehityksen periaatteita omassa toiminnassaan
 • arvioida ja kehittää työtään.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valmistautua asiakasneuvonta- ja myyntitilanteisiin
 • työskennellä matkailun asiakasneuvonta- ja myyntipisteen tehtävissä
 • noudattaa turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • noudattaa kestävän kehityksen periaatteita omassa toiminnassaan
 • saattaa loppuun asiakasneuvonta- ja myyntitilanteet ja varmistaa asiakastyytyväisyyden
 • arvioida ja kehittää työtään.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valmistautua asiakaspalvelutilanteisiin
 • työskennellä asiakaspalvelutehtävissä
 • käyttää digitaalisia työvälineitä
 • arvioida oman toiminnan vaikutusta kannattavuuteen
 • noudattaa turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • noudattaa kestävän kehityksen periaatteita omassa toiminnassaan
 • saattaa loppuun asiakaspalvelutilanteet ja varmistaa asiakastyytyväisyyden
 • arvioida ja kehittää työtään.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valmistautua markkinointi- ja myyntitehtäviin
 • esitellä keskeiset palvelut ja tuotteet
 • hinnoitella ja myydä organisaation palveluja ja tuotteita
 • markkinoida organisaation palveluja ja tuotteita
 • noudattaa turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • kehittää markkinointia ja myyntiä
 • noudattaa kestävän kehityksen periaatteita omassa toiminnassaan
 • saattaa loppuun markkinointi- ja myyntitehtävät ja hoitaa jälkitoimet
 • arvioida ja kehittää työtään.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • esitellä ohjelmapalveluja ja toimintaympäristöä
 • suunnitella tai kehittää ohjelmapalveluja eri asiakasryhmille
 • valmistautua ohjelmapalvelujen toteuttamiseen ja asiakaspalvelutilanteisiin
 • työskennellä ohjelmapalvelutehtävissä
 • noudattaa turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • noudattaa kestävän kehityksen periaatteita omassa toiminnassaan
 • saattaa loppuun asiakaspalvelutilanteet ja varmistaa asiakastyytyväisyyden
 • arvioida ja kehittää työtään.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • esitellä tapahtuman taustatiedot ja tuotannon
 • suunnitella tapahtuman itsenäisesti tai tuotantotiimissä
 • suunnitella ja toteuttaa turvallisen tapahtuman
 • valmistautua tapahtuman asiakaspalvelutilanteisiin
 • työskennellä tapahtuman aikana vastuullisissa asiakaspalvelutehtävissä
 • huomioida kestävän kehityksen periaatteet omassa toiminnassaan
 • saattaa loppuun asiakaspalvelutilanteet ja varmistaa asiakastyytyväisyyden
 • arvioida ja kehittää tapahtumatuotantoa
 • arvioida ja kehittää työtään.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella, ylläpitää ja kehittää palveluntarjoajien verkostoa
 • koota verkostojen avulla laajoja, yksilöityjä matkailupalvelukokonaisuuksia
 • tunnistaa erilaiset asiakasryhmät ja löytää sopivimmat palveluratkaisut
 • suunnitella turvallisia matkailupalvelukokonaisuuksia
 • noudattaa kestävän kehityksen periaatteita omassa toiminnassaan
 • arvioida ja kehittää työtään.