Siirry sisältöön
Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

Matkailualan perustutkinto

381106

TUTKINNON KUVAUS

Perustutkinnon suorittanut osaa

 • toimia matkailualan myynnin, majoituksen tai matkailupalvelujen toteuttamisen asiakaspalvelutehtävissä
 • toimia yhteiskuntavastuullisesti ja palvella suomalaisia ja ulkomaisia asiakkaita asiakaslähtöisesti
 • hyödyntää hyviä vuorovaikutustaitoja, kielitaitoa ja kulttuurien tuntemusta
 • toimia myynti- ja asiakaspalveluhenkisesti, laatutietoisesti, kannattavasti ja tuloksellisesti, vastuullisesti ja kestävän toimintatavan mukaisesti.

Perustutkinnossa voi erikoistua hotellin vastaanoton, matkapalvelujen myynnin tai matkailupalvelujen toteuttamisen työtehtäviin.

Tutkinnon suorittanut vastaanottovirkailija osaa

 • toimia erilaisin liikeideoin toimivien majoitusliikkeiden asiakaspalvelutehtävissä
 • tehdä asiakkaiden huonevarauksia, sisään kirjaamisen ja lähtöselvityksen
 • esitellä ja myydä tuotteita ja palveluja
 • opastaa paikallisten matkailupalveluiden käytössä.

Tutkinnon suorittanut matka-asiantuntija osaa

 • toimia myynti- ja neuvontatehtävissä
 • suunnitella, tuotteistaa, markkinoida ja myydä matkatuotteita ja -palveluja
 • neuvoa ja opastaa asiakkaita erilaisten matkapalvelujen ostamisessa.

Tutkinnon suorittanut matkailupalvelujen tuottaja osaa

 • toimia matkailupalvelujen tuotteistamiseen ja toteuttamiseen liittyvissä ohjelma- ja asiakaspalvelutehtävissä
 • suunnitella, markkinoida, myydä ja toteuttaa ohjelmapalveluja
 • hoitaa ja huoltaa myös palveluissa tarvittavia eläimiä, välineitä, varusteita ja toimintaympäristöä.

Majoituspalvelujen osaamisalan suorittanut vastaanottovirkailija työskentelee hotelleissa tai muissa majoitusliikkeissä.

Matkapalvelujen myynnin osaamisalan suorittanut matka-asiantuntija työskentelee valtakunnallisissa, alueellisissa tai paikallisissa matkailun myynti- ja neuvontaorganisaatioissa, matka- tai matkailutoimistoissa, myyntipalveluissa, matkailukeskuksissa, keskusvaraamoissa, liikenneyhtiöissä tai myynti- ja neuvontapisteissä.

Matkailupalvelujen osaamisalan suorittanut matkailupalvelujen tuottaja työskentelee matkailukeskusten ja -alueiden yrityksissä tai organisaatioissa, ohjelmapalveluyrityksissä, hotelleissa tai maatilamatkailuyrityksissä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valmistautua hotellin vastaanoton työvuoron tehtäviin

 • käyttää yleisimpiä palaute- ja varauskanavia ja varausjärjestelmää

 • vastaanottaa asiakkaita ja kirjata heidät sisään

 • hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa

 • tehdä asiakkaiden lähtöselvityksiä

 • tehdä vuoronvaihdon tehtävät

 • arvioida omaa työtään ja toimintaansa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja työympäristöään
 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
 • toimia alan verkostoissa ja yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valmistautua asiakaspalvelutilanteisiin kokouspalveluissa
 • toimia kokouspalvelun tehtävissä
 • hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa
 • siistiä ja järjestää asiakas- ja työtilat sekä huolehtia tilojen viihtyisyydestä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • kunnostaa ja huoltaa majoitus- ja asiakastiloja ja valmistautua asiakkaiden saapumiseen

 • hoitaa varausjärjestelyjä ja vastaanottaa ja majoittaa asiakkaita

 • valmistaa aamiaisia ja laittaa niitä tarjolle tai pakata ja kuljettaa asiakkaille

 • laskuttaa asiakkaita tai välittää tietoja laskutusta varten.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella siivoustehtäviä
 • tehdä majoitusyrityksen asiakastilojen ja muiden tilojen siivoustehtäviä
 • toimia asiakaspalvelutilanteissa
 • noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta
 • tehdä jälkitöitä ja arvioida omaa toimintaansa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valmistautua matkailu- tai majoitusyrityksen asiakaspalvelutilanteisiin

 • käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa työssään

 • vastaanottaa asiakkaita, selvittää kotimaisten ja kansainvälisten asiakkaiden tarpeita ja palvella heitä

 • hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa

 • tehdä yhteistyötä matkailualan yritysten ja organisaatioiden kanssa

 • päättää asiakaspalvelutilanteen ja tehdä jälkitoimia

 • arvioida omaa työtään ja toimintaansa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valmistautua asiakaspalvelu- ja myyntitehtäviin
 • varata matkailupalveluja
 • hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa
 • päättää asiakaspalvelutilanteet
 • tehdä asiakkuudenhallinnan toimenpiteitä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella markkinointiviestinnän toimenpiteitä erilaisille asiakasryhmille
 • osallistua yrityksen, toimipaikan tai organisaation markkinointiviestinnän toimenpiteiden toteuttamiseen
 • seurata markkinointiviestinnän toimenpiteiden onnistumista
 • tehdä johtopäätöksiä ja kehittämisehdotuksia.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valmistautua matkailupalvelujen toteuttamiseen

 • opastaa asiakkaita ja toteuttaa matkailupalveluja

 • hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa

 • päättää asiakaspalvelutilanteen ja tehdä jälkityöt

 • arvioida omaa työtään ja toimintaansa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • hyödyntää asiakastuntemusta ja matkailukausia
 • ideoida ja tuotteistaa työryhmässä eri vuodenaikoihin tai matkailukausiin sopivia matkailutuotteita tai -palveluja
 • koota yrityksen tai yhteistyöyritysten tuotteista ja palveluista kokonaisuuksia
 • hinnoitella tuotteita, palveluja tai kokonaisuuksia
 • tuottaa tai päivittää myynti- ja markkinointimateriaalia.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valmistautua myynti- ja neuvontatilanteisiin

 • osallistua tarvittavien myynti- ja informaatioaineistojen tekemiseen

 • esitellä, suositella ja neuvoa matkapalvelujen suunnittelussa, valintojen tekemisessä ja ostamisessa sekä myydä ja tehdä varauksia

 • hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa

 • tehdä yhteistyötä matkapalvelujen tuottajien kanssa

 • päättää matkapalvelujen myyntitilanteet ja varmistaa asiakastyytyväisyyden

 • arvioida omaa työtään ja toimintaansa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valmistautua opastuspalvelutilanteeseen
 • suunnitella opastusten sisältöjä ja aikatauluja
 • opastaa asiakasryhmän
 • hyödyntää alakohtaista kielitaitoa opastustilanteessa
 • päättää opastustilanteen.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella ja rakentaa rakennelmia ja muita palveluiden tuottamisessa tarvittavia puitteita
 • pitää kunnossa, varustaa ja huoltaa rakennelmia ja muita palveluiden tuottamisessa tarvittavia puitteita
 • käyttää ja tarvittaessa huoltaa koneita, laitteita ja välineitä
 • tehdä jälkityöt
 • arvioida omaa työtään.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valmistautua palvelemaan asiakkaita sekä myymään ruokia ja juomia ravintolan liikeidean tai toimintaohjeen mukaan

 • palvella asiakkaita ja myydä ruokia ja juomia

 • toimia anniskelutehtävissä

 • hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa

 • rekisteröidä myyntiä, laskuttaa asiakkaita ja varmistaa asiakastyytyväisyyden

 • siistiä ja järjestää asiakas- ja työtiloja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valmistautua luontoruokailupalveluihin ja tehdä esivalmisteluja

 • valmistaa toimintaympäristöön ja vuodenaikaan sopivia ruokia ja muita tarjottavia

 • pakata, kuljettaa, laittaa esille ja tarjoilla ruokia ja juomia

 • tehdä jälkityöt.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • perehtyä ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin
 • toimia yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä
 • ohjata muita opiskelijoita työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja muussa osaamisen hankkimisessa
 • antaa palautetta osaamisen kehittymisestä.

Avoimet opinnot

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (5 osp)

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Englannin kielen avulla valmentavasta koulutuksesta perustutkintoon
Logistiikan varastoalan englantia
Suomen kielen työelämäsanastoa 1
Suomen kielen työelämäsanastoa 2
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, pakollinen (4 osp)
Taide ja luova ilmaisu 1 osp
Taide ja luova ilmaisu - 1 osp
Blogikirjoittaminen 3 osp
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1 osp
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 2
Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp (Salpaus)

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella yrityksen liiketoimintaa
 • rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • harjoittaa yritystoimintaa
 • arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan
 • etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia
 • kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman
 • verkostoitua sidosryhmien kanssa
 • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.