Siirry sisältöön
Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

Liikunnanohjauksen perustutkinto

381203

TUTKINNON KUVAUS

Liikuntaneuvoja

 • ohjaa liikuntaa turvallisesti erilaisille asiakkaille

 • hyödyntää liikunnanohjauksessa erilaisia liikuntamuotoja, liikuntalajeja ja toimintaympäristöjä

 • antaa liikuntaneuvontaa ja toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa liikunta-alan ammattilaisena

 • laatii asiakkaille terveyttä ja fyysistä toimintakykyä edistäviä liikuntaohjelmia

 • järjestää liikunta- tai kilpailutapahtumia.

Liikuntaneuvoja voi erikoistua terveyttä edistävään liikuntaneuvontaan, valmentamiseen ja seuratoimintaan tai liikunnan palvelutuotantoon.

Liikuntaneuvojat työskentelevät liikunnan ohjaajina, liikuntaneuvojina, ryhmäliikunnan ohjaajina, kuntosaliohjaajina, uimavalvojina, soveltavan liikunnan ohjaajina, työhyvinvoinnin edistäjinä, valmentajina, iltapäivätoiminnan ohjaajina, liikunnallisten elämyspalvelujen ohjaajina ja tuottajina sekä personal trainereina. Tyypillisiä työympäristöjä ovat esimerkiksi kuntien liikuntatoimet, kuntokeskukset, uimahallit, urheiluseurat ja -järjestöt, urheiluopistot, yritykset ja muut liikuntapalveluja tuottavat organisaatiot. Liikuntaneuvoja voi toimia myös itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Liikunnanohjauksen perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä "Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa".

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

- suunnitella elämysliikuntakokonaisuuden

- toteuttaa elämysliikuntakokonaisuuden

- arvioida ja kehittää osaamistaan elämysliikunnan ohjaajana.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja työympäristöään
 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
 • toimia alan verkostoissa ja yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

- suunnitella kilpailutapahtuman

- toteuttaa kilpailutapahtuman

- arvioida ja kehittää osaamistaan tapahtuman järjestäjänä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

- suunnitella liikunnanohjaustilanteen eri-ikäisille asiakkaille

- toteuttaa liikunnanohjaustilanteen eri-ikäisille asiakkaille

- arvioida ja kehittää osaamistaan liikunnan ohjaajana.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

- suunnitella liikuntaneuvontatilanteen

- toteuttaa liikuntaneuvontatilanteen

- laatia liikkumis- ja aktivoimissuunnitelman

- arvioida ja kehittää osaamistaan liikuntaneuvojana.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

- suunnitella liikuntatapahtuman

- toteuttaa liikuntatapahtuman

- arvioida ja kehittää osaamistaan tapahtuman järjestäjänä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • rajata asiakasryhmän ja kerätä tietoa sen asiakaskokemuksista
 • kuvata valitun asiakasryhmän asiakaspolun eri vaiheet ja kosketuspisteet
 • analysoida toimintaa valituissa kosketuspisteissä hyödyntäen asiakasryhmästä kerättyä tietoa
 • yhdistää asiakkaiden ja liiketoiminnan tarpeet palvelumuotoilun keinoin.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

- suunnitella ryhmäliikunnan ohjaustilanteen

- toteuttaa ryhmäliikunnan ohjaustilanteen

- arvioida ja kehittää osaamistaan ryhmäliikunnan ohjaajana.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

- suunnitella soveltavan liikunnan ohjaustilanteen

- toteuttaa soveltavan liikunnan ohjaustilanteen

- arvioida ja kehittää osaamistaan soveltavan liikunnan ohjaajana.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

- suunnitella fyysisen toimintakyvyn arviointikokonaisuuden

- toteuttaa fyysisen toimintakyvyn arviointikokonaisuuden

- suunnitella terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikuntakokonaisuuden

- toteuttaa terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikuntakokonaisuuden

- arvioida ja kehittää osaamistaan terveyttä edistävän liikunnan ohjaajana sekä liikuntaneuvojana.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

- suunnitella testauskokonaisuuden

- toteuttaa testauskokonaisuuden

- arvioida ja kehittää osaamistaan testaajana sekä harjoittelun ohjelmoijana.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • perehtyä ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin
 • toimia yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä
 • ohjata muita opiskelijoita työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja muussa osaamisen hankkimisessa
 • antaa palautetta osaamisen kehittymisestä.

Avoimet opinnot

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (5 osp)

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

- ylläpitää uintiin tarkoitettua ympäristöä

- pelastaa vedestä ja antaa ensiapua

- toimia asiakaspalvelutilanteessa uintiin tarkoitetussa ympäristössä

- arvioida ja kehittää osaamistaan uimavalvojana.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

- suunnitella uinninopetuskokonaisuuden

- toteuttaa uinninopetustilanteen

- arvioida ja kehittää osaamistaan uinnin opettajana.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

- suunnitella fyysisten ominaisuuksien arviointikokonaisuuden

- toteuttaa fyysisten ominaisuuksien arviointikokonaisuuden

- suunnitella valmennuskokonaisuuden

- toteuttaa valmennuskokonaisuuden

- arvioida ja kehittää osaamistaan valmentajana.

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Englannin kielen avulla valmentavasta koulutuksesta perustutkintoon
Logistiikan varastoalan englantia
Suomen kielen työelämäsanastoa 1
Suomen kielen työelämäsanastoa 2
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, pakollinen (4 osp)
Taide ja luova ilmaisu 1 osp
Taide ja luova ilmaisu - 1 osp
Blogikirjoittaminen 3 osp
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1 osp
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 2
Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp (Salpaus)

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella yrityksen liiketoimintaa
 • rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • harjoittaa yritystoimintaa
 • arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan
 • etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia
 • kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman
 • verkostoitua sidosryhmien kanssa
 • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.