Siirry sisältöön
Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

Lentokoneasennuksen perustutkinto

351307

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • lentämisen ja lentokoneen/helikopterin ohjauksen aerodynaamiset lainalaisuudet
 • lentokoneiden erilaiset rakenteet
 • lentokoneen rakenteelliset vaatimukset
 • lentokonejärjestelmien toimintaperiaatteet
 • eri lentokonejärjestelmien liittymisen toisiinsa
 • eri järjestelmien merkityksen lentokoneen lentokelpoisuudelle ja lentoturvallisuudelle
 • järjestelmien laitteiden toimintaperiaatteet
 • lukea järjestelmäkaavioita
 • tehdä järjestelmien huoltotöitä ryhmän jäsenenä huolto-ohjeiden mukaisesti
 • irrottaa ja kiinnittää järjestelmien laitteita ohjeiden mukaisesti
 • määräaikaishuoltojen merkityksen
 • puhtauden merkityksen lentokonejärjestelmien luotettavalle toiminnalle
 • tiedostaa, että kaikki lentokonejärjestelmien huollot ja vikakorjaukset tehdään hyväksyttyjen huolto-ohjeiden mukaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • lentämisen ja lentokoneen/helikopterin ohjauksen aerodynaamiset lainalaisuudet
 • lentokoneiden erilaiset rakenteet
 • lentokoneen rakenteelliset vaatimukset
 • lentokonejärjestelmien toimintaperiaatteet
 • eri lentokonejärjestelmien liittymisen toisiinsa
 • eri järjestelmien merkityksen lentokoneen lentokelpoisuudelle ja lentoturvallisuudelle
 • järjestelmien laitteiden toimintaperiaatteet
 • lukea järjestelmäkaavioita
 • tehdä järjestelmien huoltotöitä ryhmän jäsenenä huolto-ohjeiden mukaisesti
 • irrottaa ja kiinnittää järjestelmien laitteita ohjeiden mukaisesti
 • määräaikaishuoltojen merkityksen
 • puhtauden merkityksen lentokonejärjestelmien luotettavalle toiminnalle
 • tiedostaa, että kaikki lentokonejärjestelmien huollot ja vikakorjaukset tehdään hyväksyttyjen huolto-ohjeiden mukaan.

Osaamisen arviointi

Taulukoissa on esitetty arviointiperusteet viidelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteena olevat moduulit. Tutkintovaatimukset ja keskeinen sisältö on esitetty EU-komission asetuksen 2042/2003 osassa Part 66, lisäys 1.

Arviointi perustuu EU-komission asetuksen 2042/2003 mukaisiin teoria- ja käytännön kokeisiin. Käytännön kokeissa ja harjoittelun arvioinnissa tulee arvioida myös, kuinka hyvin opiskelija huomioi toiminnassaan lentoturvallisuuteen ja inhimillisiin tekijöihin vaikuttavat asiat.

Opiskelija saa arvosanan kiitettävä K5 saavutettuaan hyväksytyn tuloksen Part 66:n mukaisissa teoriakokeissa ja Part 147:n mukaisissa käytännön kokeissa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • lentokoneiden yleisimmät materiaalit ja rakenneosat
 • toimia lentokonehuoltoympäristössä työturvallisuusvaatimusten mukaisesti
 • käyttää lentokonehuollossa tarvittavia yleisimpiä työkaluja sekä mitta- ja testilaitteita
 • työkalujen valvonnan ja kalibroinnin
 • käyttää huolto-ohjeita sekä lukea niihin liittyviä järjestelmäkaavioita
 • tehdä Part 66:ssa määritellyt liitostyöt
 • Part 66:ssa määritellyt liitosmenetelmät
 • lentokoneen punnitukseen liittyvät toimenpiteet
 • lentokoneen maakäsittelyyn ja varastointiin liittyvät toimenpiteet
 • määrittää lentokoneen rakenteisiin syntyneet viat
 • käyttää lentokonejärjestelmien yleisimpiä vianselvitysmenetelmiä
 • lentokoneen osien ja laitteiden irrotus- ja asennusmenetelmät
 • lentokoneelle tehtävät toimenpiteet epätavallisten tilanteiden jälkeen
 • perustiedot lentokoneen huollosta ja jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämisestä
 • lentokonehuollon dokumentoinnin periaatteet
 • pitää työympäristön siistinä ja järjestyksessä
 • toiminnallaan ehkäistä inhimillisten tekijöiden riskit
 • lentokonehuoltoon vaikuttavat ilmailun lait ja määräykset.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • lentokoneiden yleisimmät materiaalit ja rakenneosat
 • toimia lentokonehuoltoympäristössä työturvallisuusvaatimusten mukaisesti
 • käyttää lentokonehuollossa tarvittavia yleisimpiä työkaluja sekä mitta- ja testilaitteita
 • työkalujen valvonnan ja kalibroinnin
 • käyttää huolto-ohjeita sekä lukea niihin liittyviä järjestelmäkaavioita
 • tehdä Part 66:ssa määritellyt liitostyöt
 • Part 66:ssa määritellyt liitosmenetelmät
 • lentokoneen punnitukseen liittyvät toimenpiteet
 • lentokoneen maakäsittelyyn ja varastointiin liittyvät toimenpiteet
 • määrittää lentokoneen rakenteisiin syntyneet viat
 • käyttää lentokonejärjestelmien yleisimpiä vianselvitysmenetelmiä
 • lentokoneen osien ja laitteiden irrotus- ja asennusmenetelmät
 • lentokoneelle tehtävät toimenpiteet epätavallisten tilanteiden jälkeen
 • perustiedot lentokoneen huollosta ja jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämisestä
 • lentokonehuollon dokumentoinnin periaatteet
 • pitää työympäristön siistinä ja järjestyksessä
 • toiminnallaan ehkäistä inhimillisten tekijöiden riskit
 • lentokonehuoltoon vaikuttavat ilmailun lait ja määräykset.

Ammattitaitovaatimukset

Ammattitaitovaatimukset, moduuli 15

Opiskelija osaa

 • erilaisten kaasu- ja potkuriturbiinimoottoreiden rakenteet ja toiminnan
 • moottorin järjestelmät ja niiden toiminnan
 • kaasuturbiinimoottoreiden poltto- ja voiteluainevaatimukset
 • apuvoimalaitteiden (APU) toiminnan ja käyttötarkoituksen
 • moottorin asennusvaatimukset
 • moottorin valvonnan ja maatoiminnot
 • moottorin säilytys- ja suojausvaatimukset
 • tiedostaa ulkopuolisten esineiden vaarat moottorin toiminnalle
 • ryhmän jäsenenä osallistua kaasuturbiinimoottorin huoltoon
 • tiedostaa työympäristön järjestyksen ja siisteyden merkityksen.

Ammattitaitovaatimukset, moduuli 16

Opiskelija osaa

 • lentokonemäntämoottoreiden rakenteen ja toiminnan
 • moottorin järjestelmät ja niiden toiminnan
 • moottoreiden poltto- ja voiteluainevaatimukset
 • ahtimen rakenteen
 • ahtamisen toimintaperiaatteet
 • moottorin asennusvaatimukset
 • moottorin valvonnan ja maatoiminnot
 • moottorin säilytys- ja suojausvaatimukset
 • ryhmän jäsenenä osallistua lentokonemäntämoottorin huoltoon
 • tiedostaa työympäristön järjestyksen ja siisteyden merkityksen.

Opiskelija osaa

 • potkurin toimintaperiaatteet
 • erilaisten potkureitten rakenteet
 • potkurin säätö-, tahdistus- ja jäänestojärjestelmien toiminnan
 • potkurin huoltotoimenpiteet
 • potkurin kuntovaatimukset
 • potkurin toiminnan kokeilun moottorin maakäytössä
 • potkurin säilytys- ja suojausvaatimukset.

Ammattitaitovaatimukset

Ammattitaitovaatimukset, moduuli 14

Opiskelija osaa

 • erityyppisten kaasu- ja potkuriturbiinimoottoreiden rakenteen ja toiminnan
 • perustiedot turbiinimoottoreiden moottorinohjaus- ja polttoaineenmittausjärjestelmistä (FADEC)
 • selvittää turbiinimoottoreiden pääsuureiden mittausjärjestelmien rakenteen, komponentit ja toiminnan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • matemaattisten ja luonnontieteellisten lainalaisuuksien merkityksen ilmailussa
 • suoriutua ammatissaan tarvittavista matemaattisista tehtävistä
 • fysikaalisten lainalaisuuksien vaikutuksen lentokoneen toimintoihin
 • sähkötekniikan perusteet
 • yleisimmät sähkötekniset komponentit, virtapiirien rakenteet ja niiden toiminnan
 • määrittää sähköisten komponenttien toimintakunnon
 • toimia sähköturvallisuusmääräysten ja -ohjeiden mukaisesti
 • PN-rajapintaan perustuvien yleisimpien komponenttien ominaisuudet ja toiminnan
 • mitata yleisimpien puolijohdekomponenttien toimintakunnon
 • mittaus- ja säätötekniikan perusteet
 • digitaalitekniikan perusteet
 • lentokoneen digitaalisten/elektronisten järjestelmien toiminnan
 • toimia ESD- ja sähkömagneettisessa ympäristössä
 • aerodynamiikan lainalaisuudet ja ilmakehän ominaisuudet.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠOpiskelija osaa

 • matemaattisten ja luonnontieteellisten lainalaisuuksien merkityksen ilmailussa
 • suoriutua ammatissaan tarvittavista matemaattisista tehtävistä
 • fysikaalisten lainalaisuuksien vaikutuksen lentokoneen toimintoihin
 • sähkötekniikan perusteet
 • yleisimmät sähkötekniset komponentit, virtapiirien rakenteet ja niiden toiminnan
 • määrittää sähköisten komponenttien toimintakunnon
 • toimia sähköturvallisuusmääräysten ja -ohjeiden mukaisesti
 • PN-rajapintaan perustuvien yleisimpien komponenttien ominaisuudet ja toiminnan
 • mitata yleisimpien puolijohdekomponenttien toimintakunnon
 • mittaus- ja säätötekniikan perusteet
 • digitaalitekniikan perusteet
 • lentokoneen digitaalisten/elektronisten järjestelmien toiminnan
 • toimia ESD- ja sähkömagneettisessa ympäristössä
 • aerodynamiikan lainalaisuudet ja ilmakehän ominaisuudet.

Osaamisen arviointi

Taulukoissa on esitetty arviointiperusteet viidelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteena olevat moduulit. Tutkintovaatimukset ja keskeinen sisältö on esitetty EU-komission asetuksen 2042/2003 osassa Part 66, lisäys 1.

Arviointi perustuu EU-komission asetuksen 2042/2003 mukaisiin teoria- ja käytännön kokeisiin sekä käytännön harjoittelun arviointiin. Käytännön kokeissa ja harjoittelun arvioinnissa tulee arvioida myös, kuinka hyvin opiskelija huomioi toiminnassaan lentoturvallisuuteen ja inhimillisiin tekijöihin vaikuttavat asiat.

Opiskelija saa arvosanan kiitettävä K5 saavutettuaan hyväksytyn tuloksen Part 66:n mukaisissa teoriakokeissa ja Part 147:n mukaisissa käytännön kokeissa.

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Englannin kielen avulla valmentavasta koulutuksesta perustutkintoon
Logistiikan varastoalan englantia
Suomen kielen työelämäsanastoa 1
Suomen kielen työelämäsanastoa 2
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, pakollinen (4 osp)
Taide ja luova ilmaisu 1 osp
Taide ja luova ilmaisu - 1 osp
Blogikirjoittaminen 3 osp
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1 osp
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 2
Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp (Salpaus)