Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

TUTKINNOT

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

334120

TUTKINNON KUVAUS

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaneella on osaamista suunnitella ja ohjata työryhmän työskentelyä sekä perehdyttää työntekijöitä tai opiskelijoita työpaikkaan ja tehtäviin. Tutkinnon suorittaneilla on hyvät viestinnälliset valmiudet ja hän osaa kehittää työryhmänsä toimintaa. Hänellä on perustiedot esimiestyöstä.Valinnaisesta tutkinnon osasta riippuen tutkinnon suorittajalla on erityistä osaamista asiakkuuksien vahvistamiseksi, toiminnan kannattavuuden parantamiseksi tai henkilöstötyön kehittämiseksi omassa työryhmässä. Tutkinnon suorittanut on voinut hankkia valmiuksia myös jonkin työhönsä liittyvän kehittämishankkeen suunnittelussa.

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittanut voi toimia päivittäisjohtamisen tehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesimiehenä tai työryhmänsä vetäjänä.

Asiakassuhteiden hoito

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • hoitaa sisäisä ja ulkoisia asiakassuhteita
 • kehittää asiakassuhteita
Henkilöstötyö

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tukea esimiestyötä
 • analysoida ja kehittää henkilöstökäytäntöjä.
Kehittämissuunnitelma

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida kehittämiskohteita
 • suunnitella kehittämishankkeen
 • esitellä hankesuunnitelman.
Lähiesimiehenä toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • johtaa työryhmää ja sen työskentelyä
 • ohjata ja perehdyttää työtehtäviin
 • arvioida omaa ja työryhmänsä toimintaa.
Toiminnan kannattavuus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia kannattavasti
 • analysoida ja kehittää toiminnan kannattavuutta.