Siirry sisältöön
Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

351108

TUTKINNON KUVAUS

Tutkinnon suorittanut osaa lukea ja hyödyntää alan teknisiä kuvia ja dokumentteja työssään, käyttää alan koneita ja työkaluja oikein ja huolellisesti. Hän hallitsee modernit valmistustekniikat, osaa tehdä tehtäväkokonaisuuksia ja osaa työskennellä tuotannossa ja työyhteisössä taloudellisesti ja turvallisesti. Hän osaa mitata tarkasti ja tehdä oikeita materiaalivalintoja ja vastaa valmistamansa tai asentamansa tuotteen laadusta. Tutkinnon suorittanut osaa hyödyntää automaation ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Hän noudattaa määräyksiä, standardeja ja annettuja ohjeita sekä noudattaa työelämän toimintatapoja ja työturvallisuusvaatimuksia. Tutkinnon suorittanut osaa arvioida ja kehittää ammatillista osaamistaan ja soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja vaihtelevissa tilanteissa.

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä kone- ja tuotantotekniikan erilaisissa työtehtävissä. Hän voi suuntautua joko valmistus- tai asennustöihin. Alan tärkeimpiä työtehtäviä ovat levy- ja hitsaustyöt, CNC-koneistus, kokoonpano- ja asennustyöt, sekä muovi- ja kumituotteiden valmistaminen.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella valmistamisen ja hyödyntää konepiirustuksia, mittaustekniikkaa ja trigonometriaa tarvittavien mittojen selvittämiseen
 • käyttää 3D CAD/CAM-ohjelmaa, mallintaa monimuotoisen 3D-kappaleen umpi- ja kuoripiirteisinä, rajata muotoja ja työratoja ja tulostaa 2D-konepajapiirustukset mallintamastaan kappaleesta
 • valmistaa kappaleen ainetta lisäävällä valmistusmenetelmällä
 • viimeistellä valmistettavan kappaleen
 • noudattaa työelämän toimintatapoja ja 3D-valmistusmenetelmien työturvallisuusvaatimuksia.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • asettaa hitsauslaitteiston käyttökuntoon
 • käsitellä alumiinia ja ruostumattomia teräksiä
 • valita hitsausprosessin (131, 135, 141), lisäaineen ja suojakaasun
 • valmistella hitsattavan kappaleen sekä säätää laitteiston
 • suorittaa hitsauksen kahdella valitsemallaan prosessilla (131, 135, 141) alumiinille ja ruostumattomalle teräkselle
 • tarkastaa hitsin silmämääräisesti sekä tehdä hitsien jälkikäsittelyt
 • noudattaa työelämän toimintatapoja ja alumiinin ja ruostumattoman teräksen hitsauksen työturvallisuusvaatimuksia.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työtään ja hyödyntää asennustöissään konepiirustuksia, teknisiä dokumentteja ja kytkentäkaavioita
 • suorittaa mekaanisia asennustöitä
 • noudattaa työelämän toimintatapoja ja asennus- ja automaatiotöiden työturvallisuusvaatimuksia.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • käyttää 3D CAD/CAM-ohjelmaa ja mallintaa 3D-kappaleen sekä tulostaa 2D-konepajapiirustukset mallintamastaan kappaleesta
 • tehdä CAM-ohjelmoinnin, valita sekä rajata muodot, valita työkalut, asettaa oikeat valmistuksessa tarvittavat arvot ja parametrit sekä tehdä toimivat työradat valmistukseen
 • valita NC-koneen ja tehdä CNC-ohjelman siirron tietokoneelta siirrettävillä massamuisteilla tai tiedonsiirto-ohjelmiston avulla valmistuksessa käytettävälle koneelle
 • noudattaa työelämän toimintatapoja ja työturvallisuusvaatimuksia.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä CNC-hionnan menetelmäsuunnittelun
 • laatia ja käyttää hionnassa käytettäviä CNC-ohjelmia
 • käyttää CNC-hiomakonetta ja valmistaa työpiirustusten mukaisia kappaleita CNC-hiomakoneella
 • tehdä laadunhallinnan mittaukset ja dokumentoinnin
 • tehdä käyttäjälle kuuluvat määräaikaishuollot ja tarkistukset käyttämälleen CNC-koneelle ja sen työvälineille
 • noudattaa työelämän toimintatapoja ja CNC-hionnan työturvallisuusvaatimuksia.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä NC-jyrsinnän menetelmäsuunnittelun
 • laatia CNC-ohjauksella käsin jyrsinnän NC-ohjelman ja simuloi ohjelman joko NC-ohjauksella tai CAM-ohjelmistolla
 • käyttää NC-jyrsinkonetta ja valmistaa työpiirustuksien mukaisia käännön sisältäviä monimuotoisia kappaleita CNC-työstökeskuksella
 • tekee laadunhallinnan mittaukset ja dokumentoinnin
 • tehdä käyttäjälle kuuluvat määräaikaishuollot ja tarkistukset CNC-työstökeskukselle ja siihen liittyville työvälineille
 • noudattaa työelämän toimintatapoja ja CNC-jyrsinnän työturvallisuusvaatimuksia.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • laatia särmäystyön työvaihesuunnitelman
 • käyttää särmäyspuristinta ja valmistaa särmättävän kappaleen särmäyspuristimella
 • tehdä käyttäjälle kuuluvat määräaikaishuollot ja tarkistukset käyttämälleen CNC-koneelle ja sen työkaluille
 • noudattaa työelämän toimintatapoja ja CNC-särmäyksen työturvallisuusvaatimuksia.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä NC-sorvauksen menetelmäsuunnittelun
 • laatia CNC-ohjauksella käsin sorvauksen NC-ohjelman ja simuloi ohjelman NC-ohjauksella tai CAM-ohjelmistolla
 • käyttää CNC-sorvia ja valmistaa työpiirustuksien mukaisia käännön sisältäviä monimuotoisia kappaleita CNC-sorvilla
 • tekee laadunhallinnan mittaukset ja dokumentoinnin
 • tehdä käyttäjälle kuuluvat määräaikaishuollot ja tarkistukset käyttämälleen CNC-koneelle ja sen työvälineille
 • noudattaa työelämän toimintatapoja ja CNC-sorvauksen työturvallisuusvaatimuksia.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • asettaa hitsauslaitteiston käyttökuntoon
 • valita hitsausprosessin, lisäaineen ja suojakaasun
 • valmistella hitsattavan kappaleen sekä säätää laitteiston
 • suorittaa hitsauksen hitsausohjeen mukaisesti kahdella valitsemallaan hitsausprosessilla (111, 141, 135)
 • tarkastaa hitsin silmämääräisesti ja mittaamalla
 • noudattaa työelämän toimintatapoja ja hitsauksen työturvallisuusvaatimuksia.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • käsitellä hitsaus- ja levytöiden valmistamiseen käytettävien materiaaleja
 • käyttää levytyökoneita ja tehdä levytöitä
 • tehdä hitsaus- ja levytöiden esivalmistelu- ja viimeistelytyöt
 • tehdä hitsaustöitä
 • noudattaa työelämän toimintatapoja ja hitsaus- ja levytöiden työturvallisuusvaatimuksia.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja työympäristöään
 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
 • toimia alan verkostoissa ja yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työtään ja hyödyntää hydrauliikka-asennustöissä piirustuksia, teknisiä dokumentteja ja kytkentäkaavioita
 • tehdä hydrauliikka-asennuksia ja niihin liittyviä töitä
 • noudattaa työelämän toimintatapoja ja hydrauliikka-asennuksien työturvallisuusvaatimuksia.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työtään ja hyödyntää mekaanisissa koneenasennuksissa tarvittavia piirustuksia, kuvia ja ohjeita

 • tehdä mekaanisia koneasennustöitä ja niihin liittyviä mittauksia

 • noudattaa työelämän toimintatapoja ja koneasennuksien työturvallisuusvaatimuksia.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella koneautomaatioasennustyönsä ja hyödyntää koneautomaation asennustöissä piirustuksia, teknisiä dokumentteja ja kytkentäkaavioita
 • soveltaa koneautomaatioasennuksissa tarvittavaa sähkötekniikkaa ja sähkötyöturvallisuusvaatimuksia sekä pneumatiikan ja hydrauliikan perusteita
 • tehdä koneautomaatioasennuksia ja hallitsee niihin liittyvät kaapeloinnit ja ohjauksen
 • noudattaa työelämän toimintatapoja ja koneautomaatioasennuksien työturvallisuusvaatimuksia.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työtään ja hyödyntää koneautomaatiojärjestelmien asennustöissä piirustuksia, teknisiä dokumentteja ja kytkentäkaavioita
 • soveltaa koneautomaatioasennuksissa tarvittavaa sähkötekniikkaa ja sähkötyöturvallisuusvaatimuksia sekä pneumatiikan ja hydrauliikan perusteita
 • tehdä koneautomaatiojärjestelmien asennuksia ja hallitsee niihin liittyvät kaapeloinnit ja ohjauksen
 • noudattaa työelämän toimintatapoja ja koneautomaatiojärjestelmien asennustöiden työturvallisuusvaatimuksia.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella koneistustyönsä ja hyödyntää työssään piirustuksia ja teknisiä dokumentteja
 • valmistaa koneistettavia kappaleita käyttäen kärkisorveja, jyrsinkoneita, porakoneita sekä CNC-ohjattua työstökonetta.
 • mitata mekaanisilla mittavälineillä ja laatia mittauspöytäkirjan
 • noudattaa työelämän toimintatapoja ja koneistuksen työturvallisuusvaatimuksia.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työnsä ja lukea työpiirustuksia ja selvittää toleranssit mittausta varten
 • tehdä konepajan perusmittauksia digitaalisilla ja ei-digitaalisilla konepajamittavälineillä
 • käyttää konepajan mittavälineitä sekä huolehtia mittavälineiden päivittäiskalibroinnista ja tarkastusmittauksista
 • käyttää 3D-mittakonetta ja mitata sillä sijainteja ja geometrioita
 • noudattaa työelämän toimintatapoja ja konepajamittauksien työturvallisuusvaatimuksia.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työtään ja hyödyntää työssään työpiirustuksia ja WPS-hitsausohjeita
 • tehdä korjaus- ja asennushitsauksia erilaisissa työmaaolosuhteissa, hitsaussauman esi- ja jälkikäsittelytyöt sekä huolehtia korroosion suojauksesta
 • valmistaa levyistä laippoja ja nostokorvakoita, sekä tekee niihin liittyvät polttoleikkaus- ja poraustyöt
 • noudattaa työelämän toimintatapoja ja korjaus- ja asennushitsauksen työturvallisuusvaatimuksia.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • varmistaa työn aloittamisen edellytykset kumituotteen valmistuksessa
 • hakea teoriatietoa ja käsitellä työhön liittyviä materiaaleja, kemikaaleja ja puolivalmisteita
 • valmistaa kumituotteita tai tuotteisiin kuuluvia komponentteja
 • tehdä tuotannon lopetuksen ja tuotteen jatkokäsittelyn
 • noudattaa työelämän toimintatapoja ja kumituotteiden valmistuksen työturvallisuusvaatimuksia.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työtään ja hyödyntää kunnossapitotöissä konepiirustuksia, teknisiä dokumentteja ja kytkentäkaavioita
 • tehdä mekaanisiin koneisiin ja laitteisiin kunnossapitotöitä, tiivistyksiä ja voiteluhuoltoja
 • tehdä sähkömekaanisia asennuksia
 • noudattaa työelämän toimintatapoja ja kunnossapitotöiden työturvallisuusvaatimuksia.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • lukea työpiirustuksia, tehdä ohjelman ja laatia työvaihesuunnitelman
 • käyttää CNC-leikkauskonetta ja valmistaa työpiirustusten mukaisia kappaleita
 • tehdä käyttäjälle kuuluvat määräaikaishuollot ja tarkistukset käyttämälleen koneelle ja sen työvälineille
 • noudattaa työelämän toimintatapoja ja levyjen CNC-leikkauksen työturvallisuusvaatimuksia.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä työvaihesuunnitelman ja ohjelmoida
 • käyttää levytyökeskusta levyosien valmistamiseen
 • noudattaa työelämän toimintatapoja ja levytyökeskuksen käytön työturvallisuusvaatimuksia.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä manuaalikoneistuksen menetelmäsuunnittelun
 • koneistaa eri työstökoneilla työpiirustusten mukaisia monimuotoisia kappaleita
 • käyttää työkaluja ja koneita ja tehdä niiden perushuollot
 • tekee laadunhallinnan mittaukset ja dokumentoinnin
 • noudattaa työelämän toimintatapoja ja manuaalikoneistuksen työturvallisuusvaatimuksia.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suorittaa hitsausoperaattorin pätevöittämisprosessin
 • käyttää hitsaus- ja mekanisointilaitteita
 • noudattaa työelämän toimintatapoja ja mekanisoidun ja automatisoidun hitsauksen työturvallisuusvaatimuksia.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä moniakselisen CNC-koneistuksen menetelmäsuunnittelun
 • laatia CNC-ohjauksella tai CAM-ohjelmistolla moniakselisen koneistuksen NC-ohjelman ja simuloida ohjelman NC-ohjauksella tai CAM-ohjelmistolla
 • valmistaa työpiirustuksien mukaisia moniakselisella koneistuksella valmistettavia kappaleita
 • tekee laadunhallinnan mittaukset ja dokumentoinnin
 • tehdä käyttäjälle kuuluvat määräaikaishuollot ja tarkistukset käyttämälleen CNC- koneelle ja sen työvälineille
 • noudattaa työelämän toimintatapoja ja moniakselisen CNC-koneistuksen työturvallisuusvaatimuksia.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valita ja käsitellä muovityyppejä ja kumimateriaaleja, kemikaaleja ja muita työssä käytettäviä aineita
 • tarkistaa käytettävien koneiden ja laitteiden valmiuden ennen tuotantoprosessin käynnistystä
 • valmistaa muovi- tai kumituotteita jollakin alan valmistusmenetelmällä käsityö- tai konevaltaisesti tai toimimalla osassa laajempaa tuotantoprosessia
 • noudattaa työelämän toimintatapoja ja muovi- ja kumialan työturvallisuusvaatimuksia.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • varmistaa työympäristön valmiuden
 • valita ja käsitellä työssä tarvittavia materiaaleja
 • valmistaa tuotteen
 • varmistaa tuotteen laadun, pakata ja varastoida tuotteen
 • noudattaa työelämän toimintatapoja ja muovien ekstruusiovalmistuksen työturvallisuusvaatimuksia.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • laatia tuotteelle mitoitus- ja työsuunnitelman
 • varmistaa työn aloittamisen edellytykset
 • valmistaa muovituotteita
 • tehdä tuotannon lopetuksen, tuotteen viimeistelyn ja jatkokäsittelyn
 • raportoida työtään
 • noudattaa työelämän toimintatapoja ja muovien lämpömuovauksen työturvallisuusvaatimuksia.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • varmistaa työolosuhteet
 • laittaa liittämiseen tarvittavat laitteiston ja välineistön käyttökuntoon
 • liittää materiaalit
 • varmistaa tuotteen laadun, pakkaa sekä varastoi tuotteen
 • raportoida työtään
 • noudattaa työelämän toimintatapoja ja muovien liitostöiden työturvallisuusvaatimuksia.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tarkistaa valmistusympäristön ja työvälineiden toimintavalmiuden
 • käsitellä kemikaaleja ja materiaaleja
 • valmistaa tuotteita
 • tarkastaa tuotteiden laatua ja jatkokäsitellä, pakata ja varastoida tuotteita
 • noudattaa työelämän toimintatapoja ja muovien valutöiden työturvallisuusvaatimuksia.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • varmistaa tuotannon aloittamisen edellytykset
 • valmistaa tuotteen
 • viimeistellä, pakata ja varastoida tuotteen
 • raportoida työstään
 • noudattaa työelämän toimintatapoja ja muovikomposiittituotteiden valmistuksen työturvallisuusvaatimuksia.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • laatia työvaihesuunnitelman ja tekee esivalmistelutyöt
 • käyttää tavallisesti ohutlevytöissä käytettäviä koneita ja laitteita ja tehdä käyttäjälle kuuluvat huoltotoimenpiteet koneille
 • ohutlevyjen liittämismenetelmät ja viimeistelytyöt
 • noudattaa työelämän toimintatapoja ja ohutlevytöiden työturvallisuusvaatimuksia.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työtään ja hyödyntää pneumatiikka-asennustöissä piirustuksia, teknisiä dokumentteja ja kytkentäkaavioita
 • tehdä pneumatiikka-asennuksia ja niihin liittyviä töitä
 • noudattaa työelämän toimintatapoja ja pneumatiikka-asennuksien työturvallisuusvaatimuksia.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • käyttää robottia ja sen apulaitteita
 • ohjelmoida ja käyttää nivelvarsirobottia tai robottisolua
 • palauttaa nivelvarsirobotin tuotantokuntoon häiriötilanteesta
 • noudattaa työelämän toimintatapoja ja robotin käytön työturvallisuusvaatimuksia.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • laatia työvaihesuunnitelman
 • tehdä teräsrakennetöitä
 • noudattaa työelämän toimintatapoja ja teräsrakennetöiden työturvallisuusvaatimuksia.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • perehtyä ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin
 • toimia yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä
 • ohjata muita opiskelijoita työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja muussa osaamisen hankkimisessa
 • antaa palautetta osaamisen kehittymisestä.

Avoimet opinnot

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (5 osp)

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • käyttää valmistustöissä konepiirustuksia, käsityökaluja, konepajamittavälineitä ja eri materiaaleja
 • tehdä hionta-, leikkaus- ja katkaisutyöt
 • koneistaa yksinkertaisia kappaleita sorvaamalla, jyrsimällä ja poraamalla
 • tehdä mekaanisia levyliitoksia, lankahitsata ja polttoleikata käsin
 • NC-tekniikan perusteet ja käyttää yksinkertaisia NC-ohjelmia
 • noudattaa työelämän toimintatapoja ja valmistustyötehtävien työturvallisuusvaatimuksia.

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Englannin kielen avulla valmentavasta koulutuksesta perustutkintoon
Logistiikan varastoalan englantia
Suomen kielen työelämäsanastoa 1
Suomen kielen työelämäsanastoa 2
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, pakollinen (4 osp)
Taide ja luova ilmaisu 1 osp
Taide ja luova ilmaisu - 1 osp
Blogikirjoittaminen 3 osp
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1 osp
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työtään, hyödyntää teknisiä dokumentteja, valita työkalut ja menetelmät asennustöihin ja hyödyntää tarvittaessa erikoispalveluja
 • asentaa, huoltaa ja korjata voimansiirtoja ja niissä käytettäviä komponentteja ja tehdä asennuksiin liittyviä mittauksia ja havaintoja kunnostamistarpeista
 • noudattaa työelämän toimintatapoja ja voimansiirron ja koneenelimien asennustöiden työturvallisuusvaatimuksia.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työtään, hyödyntää teknisiä dokumentteja, valita työkalut ja menetelmät asennustöihin ja hyödyntää tarvittaessa erikoispalveluja
 • asentaa, huoltaa ja korjata poltto-, hydrauliikka- ja sähkömoottoreita ja tehdä asennuksiin liittyviä mittauksia ja havaintoja kunnostamistarpeista
 • noudattaa työelämän toimintatapoja ja voimayksiköiden ja moottoreiden asennustöiden työturvallisuusvaatimuksia.

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 2
Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp (Salpaus)

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella yrityksen liiketoimintaa
 • rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • harjoittaa yritystoimintaa
 • arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan
 • etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia
 • kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman
 • verkostoitua sidosryhmien kanssa
 • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.