Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

TUTKINNOT

Isännöinnin ammattitutkinto

334103

TUTKINNON KUVAUS

Isännöinnin ammattitutkinnon suorittaneella on isännöinnin tehtävissä edellytetty ammattitaito ja tutkinnon suorittanut voi toimia asunto-osakeyhtiön, vuokratalon tai toimitilan isännöitsijänä.

Hän osaa hoitaa kiinteistökohteen hallintoa, taloutta sekä teknistä elinkaarta vuosikellon ja asiakkaan tai omistajan kanssa sovitun strategian mukaisesti. Hän hallitsee isännöintikohteen sopimusasiat, asiakirjakäytännöt sekä viranomaisilmoitukset. Tutkinnon suorittanut osaa huolehtia riskienhallinnasta, asiakaspalvelusta ja viestinnästä kehittäen omaa toimintaansa nykyaikaisia työskentelytapoja hyödyntäen.

Valinnaisista tutkinnon osista riippuen tutkinnon suorittaja on erikoistunut asunto-osakeyhtiö-, vuokratalo- tai toimitilaisännöintiin. Lisäksi tutkinnon suorittanut on syventänyt osaamistaan asumisneuvonnassa, teknisissä palveluissa, uudiskohteen isännöinnissä tai suunnittelemalla jonkin isännöintityöhön liittyvän kehittämishankkeen.

Asumisneuvonta

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tuottaa asumisneuvontapalveluja
 • palvella asumisneuvonnan asiakkaita
 • dokumentoida ja raportoida toimeksiantajalle ja viranomaisille
 • kehittää osaamistaan ja ylläpitää palveluverkostoa.
Asunto-osakeyhtiön isännöinti

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • hoitaa hallintoa
 • hoitaa kokouskäytännöt
 • hoitaa taloutta
 • hoitaa teknistä elinkaarta.
Isännöinnin toimintaympäristön hallinta

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia vuosikellon mukaisesti
 • hoitaa sopimusasiat, asiakirjakäytännöt ja viranomaisilmoitukset
 • huolehtia riskienhallinnasta
 • huolehtia asiakaspalvelusta
 • viestiä
 • kehittää omaa toimintaa ja osaamista.
Isännöintityön kehittämissuunnitelman laatiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tunnistaa kehittämisen kohteita
 • laatia kehittämissuunnitelman
 • esitellä kehittämissuunnitelman.
Tekniset palvelut isännöinnissä

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • hoitaa kiinteistön sopimusasioita
 • tiedottaa kohderyhmille
 • hoitaa hankkeen taloutta
 • hoitaa energia-asioita
 • huolehtia kiinteistön toiminnallisesta ylläpidosta
 • valvoa ja hallinnoida korjaushankkeita.
Toimitilaisännöinti

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • hoitaa hallintoa
 • hoitaa kokouskäytännöt
 • hoitaa taloutta
 • hoitaa teknistä elinkaarta.
Uudiskohteen isännöinti

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia yhteistyössä rakennusaikaisen hallinnon kanssa
 • hoitaa uudiskohteen sopimusasiat
 • huolehtia kohteen vastaanotosta
 • käynnistää käytönaikaisen hallinnon
 • huolehtia taloushallinnon siirtymisestä rakennusaikaisesta käytönaikaiseen
 • käsitellä rakentamiseen liittyvät virheet takuu- ja vastuuaikana.
Vuokratalon isännöinti

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • hoitaa hallintoa
 • hoitaa kokouskäytännöt
 • hoitaa taloutta
 • hoitaa teknistä elinkaarta.