Siirry sisältöön
Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

Hevostalouden perustutkinto

361104

TUTKINNON KUVAUS

Hevostenhoitajan työ sisältää hevosten hoitamisen lisäksi entistä enemmän asiakaspalvelua. Ratsastuksenohjaajilla on usein vastuullaan tallin toiminnan ja hevosten hoidon organisointi ja tallityöt. Alalla voi erikoistua hevosten kengittämiseen, varusteiden valmistamiseen ja huoltoon, monipuolisiin hevospalvelujen tarjoamiseen tai hevoskasvatukseen. Hevostenhoitajat hoitavat hevosia esimerkiksi ratsu- ja ravitalleilla. Ratsastuksenohjaajat toimivat ratsastuksenopettajien apuna ratsastuskouluissa ja usein myös yrittäjänä.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija osaa

 • tehdä yleisimpiä metalli- ja puutöitä
 • huoltaa ja korjata yleisimpiä hevosajovälineitä
 • ylläpitää työhyvinvointia
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠOpiskelija osaa

 • arvioida varusteiden kunnon ja tarpeellisuuden
 • käyttää yleisimpiä lisävarusteita ja apuvälineitä
 • valjastaa hevosen valmennus- ja kilpavaljastukseen
 • valmentaa eri-ikäisiä ja eri valmennusvaiheessa olevia hevosia
 • arvioida valmennusohjelman toteutumista yhdessä valmentajan kanssa
 • toimia avustajana varsanopetuksessa
 • huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • ratsastaa tahdissa ja tasapainossa hevoseen vaikuttaen
 • kouluratsastukseen erikoistuessaan ratsastaa kouluratsastuksessa kilpailusuorituksen tasolla Helppo B ja näytössä ohjelman III (LIITE 2) sekä esteratsastustehtäviä
 • esteratsastukseen erikoistuessaan ratsastaa esteratsastuksessa kilpailusuorituksen tasolla 80-90 cm, max 8 virhepistettä ja näytössä radan no 5, 100 cm (LIITE 3) sekä perusratsastuskokeen
 • ratsastaa maastoratsastuksessa tasolla Harrasteluokka
 • huolehtia hevosen hyvinvoinnista
 • huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tunnistaa fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti erilaista tukea tarvitsevien asiakasryhmien tarpeet sekä oppimiseen vaikuttavia tekijöitä
 • kommunikoida erilaisten asiakkaiden kanssa
 • toimia avustajana asiakastilanteissa
 • hoitaa talliympäristöä asiakasryhmien tarpeiden mukaan
 • totuttaa hevosen erilaisiin tilanteisiin
 • huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valjastaa ja ajaa hevosta erilaisilla ajovälineillä
 • tehdä erilaisia hevostöitä ja tuottaa ajopalveluja
 • palvella asiakkaita
 • huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija osaa

 • suunnitella ratsastusreitin
 • ottaa reitin valinnassa asiakkaiden taidot huomioon
 • ottaa hevosten valinnassa asiakkaiden taidot huomioon
 • opastaa asiakasta pukeutumisessa
 • ratsastaa tai ajaa hevosta luonnossa
 • palvella ja ohjata asiakkaita hevosretkillä
 • muonittaa asiakkaat ratsastusreitin varrella
 • kertoa asiakkaille paikallisesta luonnosta ja kulttuurista
 • huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida jalka-asentoja ja liikkeitä
 • hoitaa ja vuolla hevosten kaviot
 • antaa ensiapua kaviovammoissa
 • käyttää sekä huoltaa kavionhoidossa käytettäviä työkaluja
 • ylläpitää työhyvinvointia
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella valitun kasvilajin kasvituotannon tuotantoprosessit
 • tehdä viljely-, varastointi-, kauppakunnostus- tai jatkojalostustöitä
 • huoltaa ja käyttää tuotantoketjun koneita ja laitteita
 • tehdä muistiinpanot viljelytoimenpiteistään
 • noudattaa tuotannon laatujärjestelmää
 • vertailla eri viljelymenetelmiä ja niiden kannattavuutta
 • markkinoida sadon
 • seurata alansa kehitystä
 • huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja
 • tehdä yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella ja toteuttaa harrastetallin palveluja
 • valita asiakkaan tasolle sopivan hevosen
 • opastaa asiakasta pukeutumisessa
 • opettaa koulu- ja maastoratsastusta ja hevostaitoja asiakasryhmille harrastetallissa
 • työskennellä muuttuvissa olosuhteissa
 • palvella asiakkaita
 • huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠOpiskelija osaa

 • ajaa opetettua hevosta
 • ratsastaa kouluratsastuksessa ohjelman IV (LIITE 2)
 • ratsastaa esteratsastuksessa tehtäväradan no 1 ja 2, 80 cm (LIITE 3)
 • ratsastaa maastossa
 • huolehtia hevosten hyvinvoinnista
 • huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija osaa

 • työskennellä palveluja tuottavassa hevosalan yrityksessä
 • suunnitella ja toteuttaa hevosharrastepalveluja
 • tuotteistaa ja markkinoida talliyrityksen erityisosaamista
 • arvioida yrityksen toimintamahdollisuuksia ja laskea toiminnan kannattavuutta
 • arvioida alueen palveluvaihtoehtojen paikallisia tarpeita ja niiden tulevaisuutta
 • palvella asiakkaita
 • noudattaa yrityksen laatu- ja kustannustavoitteita
 • verkostoitua eri toimijoiden ja yrittäjien kanssa
 • huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • käsitellä, hoitaa ja ruokkia siitostammoja ja eri-ikäisiä varsoja
 • avustaa varsan ajolle opettamisessa
 • hyödyntää jalostustietoa toiminnassaan
 • huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija osaa

 • noudattaa hevosen hoitamisessa tallin hoitorytmiä
 • noudattaa hevosalan yrityksen laatu- ja kustannustavoitteita
 • ylläpitää tallin ja talliympäristön siisteyttä
 • toimia asiakaspalvelutilanteissa
 • suunnitella jalostuseläinten valintaa
 • toteuttaa varsojen valmennusohjelmaa
 • tehdä varsojen ja hevosten näyttelysuunnitelman
 • ennaltaehkäistä työssään tarttuvien tautien leviämistä
 • hyödyntää tietotekniikkaa työssään ja tiedon etsinnässä
 • esittää hevosen
 • pukeutua esittämistilanteeseen
 • huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija osaa

 • käsitellä hevosta tutkimus- ja hoitotilanteissa
 • avustaa eläinlääkäriä toimenpiteissä
 • hoitaa hevoset toimenpiteiden jälkeen
 • huoltaa ja hoitaa klinikkatilat ja -välineet sekä lääkevaraston
 • ottaa vastaan asiakkaat ja hoitaa klinikan kirjanpidon
 • palvella asiakkaita
 • huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija osaa

 • hoitaa ja ruokkia siitoshevosia
 • valvoa varsomisen
 • käsitellä, hoitaa ja ruokkia eri-ikäisiä varsoja
 • toimia avustajana varsanopetuksessa
 • huolehtia siitoshevosten ja eri-ikäisten varsojen hyvinvoinnista tallissa, pihatossa ja laitumella
 • tunnistaa muutokset siitoshevosen tai varsan käyttäytymisessä ja terveydentilassa
 • ennaltaehkäistä työssään tarttuvien tautien leviämistä
 • noudattaa hevosalan yrityksen laatu- ja kustannustavoitteita
 • hyödyntää tietotekniikkaa työssään ja tietojen etsinnässä
 • toimia yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa
 • seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia
 • huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠOpiskelija osaa

 • suunnitella ja järjestää hevoskilpailun, -näyttelyn ja muun hevostapahtuman yhdessä muiden toimijoiden kanssa
 • hyödyntää hevostapahtumien järjestämisessä käytettävää tietotekniikkaa
 • ottaa huomioon kestävän kehityksen näkökulmat hevostapahtumien järjestämisessä
 • huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • hoitaa, ruokkia ja käsitellä hevosta lisääntymiskierron eri vaiheissa
 • suunnitella hevosen ruokinnan annettujen rehujen ja hevoskohtaisten tietojen perusteella
 • ennaltaehkäistä hevosten tauteja ja sairauksia
 • käyttää ja huoltaa tallin ja hevosten hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita
 • tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja yksinkertaisimpia rakennustöitä
 • noudattaa laatutavoitteita ja -järjestelmiä ja käyttää laatujärjestelmän tuottamia tietoja toimintansa kehittämiseen
 • hyödyntää tietotekniikkaa toiminnassaan
 • hakea tietoa sekä seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia
 • laskea ja arvioida tuotannon kannattavuutta
 • arvioida tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja ottaa ne huomioon toiminnassaan
 • huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • sitoutua hevosten hoitoon
 • pukeutua työtehtävään
 • tehdä hevostenhoidon työt ja noudattaa asetettuja kustannustavoitteita
 • huolehtia hevosen puhtaudesta, hyvinvoinnista ja ruokinnasta
 • puhdistaa karsinat
 • tehdä hevosten kausittaisen hoidon suunnitelmien ja saamiensa ohjeiden mukaan
 • ottaa huomioon työssään hevosen tuotantoympäristölle ja käsittelylle asettamat vaatimukset
 • huolehtia eri-ikäisten hevosten hyvinvoinnista sisäruokinta- ja laidunkaudella ja pihatossa sekä kuljetuksessa ja vierastallissa
 • tunnistaa hevosen annettujen tuntomerkkien perusteella
 • taluttaa ja käsitellä hevosia jokapäiväisissä tallirutiineissa
 • tehdä hevosen rutiininomaisen terveydentilan seurannan
 • tunnistaa hevosten ruokintaperäisten ongelmien oireet
 • antaa ensiapua ja kutsua tarvittaessa asiantuntija-apua
 • tarkastaa hevosen kavioiden ja kengityksen kunnon sekä ottaa huomioon erilaisten alustojen vaikutukset hevosen turvalliseen liikkumiseen
 • vaihtaa hokit sekä irrottaa ja kiinnittää kengän
 • huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • ottaa työssään huomioon eläinten pitoon liittyvät voimassa olevat säädökset
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠOpiskelija osaa

 • arvioida hevosurheilun eri lajien (kuten esimerkiksi raviurheilu, monte, ratsastuksen olympialajit, valjakkoajo, matkaratsastus, vikellys, lännenratsastus, laukkaurheilu) ja kokonaisuuden yhteiskunnallista ja taloudellista merkitystä Suomessa
 • tunnistaa ravi- ja ratsastusurheilun eri lajien perusvarusteet
 • toimia kilpailijan avustajana ravi- ja ratsastusurheilun eri lajeissa
 • ravi- ja ratsastusurheilun eri lajien kilpailusäännöt niin, että pystyy seuraamaan eri lajien tapahtumien kulkua
 • huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

ŠOpiskelija osaa

 • huoltaa varusteita
 • käyttää sekä huoltaa hevosvarusteiden valmistuksessa käytettäviä perustyökaluja
 • tunnistaa ja työstää eri materiaaleja
 • valmistaa valmiin ohjeen mukaan yksinkertaisia perusvarusteita käsin ja koneella ommellen
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida varusteiden korjaustarpeen
 • korjata hevosvarusteita
 • suunnitella ja valmistaa perusvarusteita
 • noudattaa yrityksen laatu- ja kustannustavoitteita
 • arvioida työnsä jälkeä
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija osaa

 • suunnitella ja valmistaa hevosvarusteita
 • ottaa mittoja hevosesta ja hyödyntää niitä työskentelyssään
 • sovittaa hevosryhmien varusteita
 • käyttää erilaisia valmistustekniikoita
 • noudattaa yrityksen laatu- ja kustannustavoitteita
 • palvella asiakkaita
 • ylläpitää työhyvinvointia
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja työympäristöään
 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
 • toimia alan verkostoissa ja yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • käyttää ja huoltaa kengityksen perustyökaluja
 • muotoilla, sovittaa ja kiinnittää kengän
 • kehittää taitoaan ja vastaanottaa kokeneemman ohjeita
 • arvioida työn jälkeä
 • ylläpitää työhyvinvointia
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valita tarkoituksenmukaisen kengitysmateriaalin
 • hitsata ja takoa peruskenkiä
 • työstää kengitysmateriaalia
 • toimia kengitysyrittäjänä
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • verkostoitua alan muiden toimijoiden kanssa
 • noudattaa yrityksen laatutavoitteita
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • hoitaa talliympäristön ja ylläpitää siisteyttä
 • toimia vastuullisena hoitajana kilpailumatkoilla ja -paikalla
 • tunnistaa muutokset hevosen käyttäytymisessä ja terveydentilassa
 • huolehtia kilpahevosen terveydenhoidosta ja ruokinnasta
 • noudattaa hevosalan yrityksen laatu- ja kustannustavoitteita
 • huomioida muut työntekijät ja asiakkaat
 • ylläpitää työhyvinvointia
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija osaa

 • valmistaa hevoset näyttely- ja kilpailukuntoon
 • hoitaa näyttely- ja kilpahevosia ja huolehtia niiden hyvinvoinnista
 • pukeutua työtehtävään
 • toimia näyttely- ja kilpailupaikalla
 • huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠOpiskelija osaa

 • käyttää ja huoltaa kengitykseen tarvittavia työvälineitä
 • valita turvallisen kengityspaikan
 • irrottaa kengän, vuolla kavion sekä oikaista ja kiinnittää kengän
 • arvioida työn jälkeä
 • ylläpitää työhyvinvointia
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠOpiskelija osaa

 • hoitaa ja ruokkia urheiluhevosta kotona ja matkoilla
 • huoltaa kaikkia ajoon ja ratsastukseen tarvittavia perusvarusteita sekä yleisimmin käytettyjä lisä- ja erikoisvarusteita
 • harjoittaa ja siistiä hevosen näyttelyä varten sekä esittää hevosen
 • varustaa, juoksuttaa ja ohjasajaa koulutettua ratsuhevosta
 • valjastaa hevosen suomalaisiin kesä- ja talvivaljaisiin
 • ajaa opetettua hevosta
 • toimia avustajana varsanopetuksessa
 • satuloida hevosen
 • kouluratsastuksessa ratsastaa ohjelman IV (LIITE 2)
 • esteratsastuksessa ratsastaa radan no 3 (LIITE 3)
 • käsitellä hevosia ja ratsastaa erilaisissa ympäristöissä
 • huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija osaa

 • pukeutua työtehtävään
 • hoitaa ja ruokkia hevosta kotona ja matkoilla
 • tehdä tallin ja hevostenhoidon työt ja noudattaa kustannustavoitteita
 • huoltaa kaikkia ajoon ja ratsastukseen tarvittavia perusvarusteita sekä yleisimmin käytettyjä lisä- ja erikoisvarusteita
 • valmistaa hevosen esittämistä varten sekä esittää hevosen
 • valjastaa hevosen eri käyttötarkoituksia varten
 • ajaa opetettua hevosta
 • toimia avustajana varsanopetuksessa
 • juoksuttaa koulutettua hevosta
 • satuloida hevosen sekä ratsastaa tahdissa ja tasapainossa koulutettua ratsuhevosta tai ajaa ravihevosta
 • huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella ja toteuttaa ratsastuskoulun palveluja
 • valita asiakkaan tasolle sopivan hevosen
 • opastaa asiakasta pukeutumisessa
 • opettaa koulu-, maasto- ja esteratsastusta ja hevostaitoja asiakasryhmille ratsastuskoulussa
 • työskennellä muuttuvissa olosuhteissa
 • palvella asiakkaita
 • huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • ratsastaa tahdissa ja tasapainossa hevoseen vaikuttaen
 • kouluratsastuksessa ratsastaa näytössä ohjelman II (LIITE 2) ja ohjelman no V, nivelsuitsitus (LIITE 2) ja ohjelman I, kankisuitsitus (LIITE 2) sekä ratsastaa kilpailusuorituksen tasolla Helppo A
 • esteratsastuksessa ratsastaa näytössä radan no 4, 95 cm (LIITE 3) ja radan no 5, 105 cm (LIITE 3) sekä ratsastaa kilpailusuorituksen tasolla 90 cm, max 8 virhepistettä
 • maastoratsastuksessa ratsastaa tasolla Harrasteluokka
 • huolehtia hevosen hyvinvoinnista ennen ja jälkeen ratsastuksen
 • huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠOpiskelija osaa

 • ratsastaa kouluratsastuksessa tasolla Helppo B
 • ratsastaa esteratsastuksessa radan no 2, 80 cm (LIITE 3)
 • ratsastaa maastoratsastuksessa tasolla Harrasteluokka
 • huolehtia hevosen hyvinvoinnista
 • ylläpitää työhyvinvointia
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠOpiskelija osaa

 • työskennellä hevosalan yrityksen laatu- ja kustannustavoitteita noudattaen erilaisissa hevosten hoitotilanteissa ja -ympäristöissä
 • hoitaa ja ruokkia hevoset
 • käsitellä erilaisia ratsuhevosia
 • tunnistaa muutokset hevosen käyttäytymisessä ja terveydentilassa
 • hoitaa tallin ja talliympäristön sekä urheilualueet ja ylläpitää siisteyttä
 • palvella asiakkaita
 • huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä ratsuhevosen alkukoulutuksen
 • toteuttaa ratsastuskoulun päivittäistä ja kausittaista toimintaa
 • noudattaa yrityksen laatutavoitteita
 • huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija osaa

 • arvioida ja valita ratsastuskäyttöön sopivan hevosen
 • opettaa hevosen juoksutukseen
 • irtohypyttää hevoset
 • sisäänratsastaa ratsuhevosen
 • alkukouluttaa ratsuhevosen
 • valmistaa esittämiskuntoon ja esittää nuoren ratsun
 • huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠOpiskelija osaa

 • valjastaa hevosen valmennus- ja kilpavaljastukseen
 • arvioida varusteiden kunnon ja tarpeellisuuden
 • käyttää yleisimpiä lisävarusteita
 • hoitaa hevosia
 • valmentaa ravihevosia valmennussuunnitelman mukaan
 • huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • pukeutua työtehtävään
 • hoitaa ravihevosta
 • suunnitella ja toteuttaa ravitallin päivittäisen ja kausittaisen toiminnan ja noudattaa sille asetettuja kustannustavoitteita
 • toimia ravihevosen vastuullisena hoitajana ravikilpailuissa tai vastaavissa tapahtumissa
 • arvioida varusteiden sopivuutta ja huoltaa varusteita
 • tehdä peruskengityksen ravihevosille
 • ylläpitää tallin sisä- ja ulkotilojen siisteyttä
 • palvella asiakkaita
 • huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija osaa

 • pukeutua työtehtävään
 • tehdä tallin työt ja noudattaa asetettuja kustannustavoitteita
 • hoitaa talliympäristön sekä tarhat ja urheilualueet ja huolehtia työtehtäviinsä kuuluvasta hevosalan yrityksen jätehuollosta
 • tehdä tallin kausittaisen hoidon suunnitelmien ja saamiensa ohjeiden mukaan
 • käyttää tallin ja talliympäristön päivittäisissä ja kausittaisissa töissä tarvittavia koneita, teknisiä laitteita ja työkaluja kuten traktoria sekä juomakuppien ja aitojen korjauksessa tarvittavia työkaluja
 • hoitaa laitumia
 • seurata alan tapahtumia ja hankkia tietoa alasta keskeisimmistä lähteistä
 • ajaa traktoria
 • huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • arvioida hevostalouden tuotantomuotoja
 • toimia hevosen elinkaaren mukaan varsomisesta loppusijoitukseen
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • perehtyä ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin
 • toimia yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä
 • ohjata muita opiskelijoita työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja muussa osaamisen hankkimisessa
 • antaa palautetta osaamisen kehittymisestä.

Avoimet opinnot

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (5 osp)

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • ajaa opetettua hevosta
 • ratsastaa tahdissa ja tasapainossa tasolla Helppo C
 • huolehtia hevosten hyvinvoinnista
 • huolehtia hevosten kavionhoidosta
 • tarkkailla valmennuksen vaikutusta hevosten lihavuus- ja lihaskuntoon sekä liikkeiden puhtauteen
 • huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • sovittaa varusteita ja tunnistaa korjaustarpeen
 • huoltaa ja korjata perusvarusteita
 • valmistaa ohjeen mukaan yksinkertaisia hevosvarusteita
 • huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Englannin kielen avulla valmentavasta koulutuksesta perustutkintoon
Logistiikan varastoalan englantia
Suomen kielen työelämäsanastoa 1
Suomen kielen työelämäsanastoa 2
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, pakollinen (4 osp)
Taide ja luova ilmaisu 1 osp
Taide ja luova ilmaisu - 1 osp
Blogikirjoittaminen 3 osp
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1 osp
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 2
Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp (Salpaus)

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • ottaa huomioon toiminnan vastuullisuuden tuottaessaan hevostalous- ja maaseutupalveluja
 • arvostaa ammattiaan sekä maaseudun elinvoimaisuuden ja kulttuurin edistämistä
 • kehittää liikeideoita ja perustaa yrityksen
 • hakea tietoa alalta ja elinkeinoaan koskevista määräyksistä ja lainsäädännöstä
 • suunnitella tuotannon ja toiminnan kannattavuutta
 • järjestää rahoituksen ja vertailla investointien kannattavuutta
 • huolehtia hevostalousalan yrityksen tuotantotukien hausta
 • laatia hevostalousalan yrityksen veroilmoituksen
 • kilpailuttaa ja laatia tarjouksia
 • markkinoida ja hinnoitella tuotteita ja palveluja
 • ottaa huomioon yrittämiseen liittyviä riskejä
 • toimia työnantajana tai työntekijänä
 • verkostoitua muiden yrittäjien kanssa
 • toimia yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa
 • seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia
 • käyttää työterveyshuollon palveluja
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella yrityksen liiketoimintaa
 • rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • harjoittaa yritystoimintaa
 • arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan
 • etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia
 • kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman
 • verkostoitua sidosryhmien kanssa
 • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.