Siirry sisältöön
Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto

487102

TUTKINNON KUVAUS

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon laajuus on 160 osaamispistettä.

Tutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta, Erityisruokavalioiden toteuttaminen ammattikeittiössä (50 osaamispistettä) sekä valinnaisista tutkinnon osista.

Yhden valinnaisen tutkinnon osan (60 osp) tulee olla tutkinnon muodostumisen mukaisesti valinnaiset tutkinnon osat 1:stä:

 • Ikääntyvien erityisruokavalioiden toteuttaminen
 • Nuorten tai työikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen
 • Päiväkoti- tai kouluikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen tai
 • Ravitsemushoidon toteuttaminen hoitoympäristössä.

Valinnaiset tutkinnon osat 2:sta tulee valita vähintään 50 osaamispisteen laajuisesti tutkinnon osa tai osia:

 • Ikääntyvien erityisruokavalioiden toteuttaminen
 • Nuorten tai työikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen
 • Päiväkoti- ja kouluikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen
 • Ravitsemushoidon toteuttaminen hoitoympäristössä
 • Erityisruokavaliotuotteiden ja -palvelujen kehittäminen tai
 • Ammatillinen tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta.

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon tutkintonimike on dieettikokki.

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittanut dieettikokki osaa

 • työskennellä ammattitaitoisesti, itsenäisesti ja vastuullisesti toimipaikan toiminta-ajatuksen ja liikeidean mukaisesti
 • huomioida työskentelyssään asiakasryhmän ravitsemushoidolliset erityistarpeet sekä toimipaikan taloudelliset ja laadulliset tavoitteet
 • valmistaa asiakkaan erityisruokavalion mukaisia ja eettiseen vakaumukseen perustuvia ruokalajeja ja aterioita
 • pakata ja laittaa esille valmistamansa ruokalajit ja ateriat sekä huolehtia niihin liittyvistä pakkausmerkinnöistä ja tuoteselosteesta.

Dieettikokki huomioi lisäksi asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja elintarviketurvallisuuden. Hänellä on laaja-alaiset tiedot ravitsemuksesta ja erityisruokavalioiden toteuttamisesta sekä edellytykset ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan.

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittanut dieettikokki työskentelee toimipaikan dieettikokkina tai erityisruokavalioista vastaavana kokkina.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella erityisruokavalioiden mukaisia ja eettiseen vakaumukseen perustuvia ruokalajeja ja aterioita
 • valmistaa erityisruokavalioiden mukaisia ja eettiseen vakaumukseen perustuvia ruokalajeja ja aterioita
 • toimia erityisruokavalioiden asiantuntijana työyhteisössä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella toimipaikan erityisruokavalioiden toteuttamiseen liittyvän kehittämistyön
 • toteuttaa kehittämistyön
 • raportoida kehittämistyön tuloksista.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella ikääntyvien erityisruokavalioiden mukaisia ruokalajeja ja aterioita
 • valmistaa ikääntyvien erityisruokavalioiden mukaisia ruokalajeja ja aterioita
 • työskennellä yhteistyössä asiakkaan, hänen läheisensä ja erityisruokavalion toteuttamiseen liittyvien asiantuntijoiden kanssa
 • toimia erityisruokavalioiden asiantuntijana työyhteisössä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella nuorille tai työikäisille erityisruokavalioiden ja eettisen vakaumuksen mukaisia ruokalajeja ja aterioita

 • valmistaa nuorille tai työikäisille asiakkaan tarpeiden mukaisia ruokalajeja ja aterioita

 • työskennellä yhteistyössä asiakkaan ja erityisruokavalion toteuttamiseen liittyvien asiantuntijoiden kanssa

 • toimia erityisruokavalioiden asiantuntijana työyhteisössä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella päiväkoti- tai kouluikäisille erityisruokavalioiden mukaisia ruokalajeja ja aterioita
 • valmistaa päiväkoti- tai kouluikäisille erityisruokavalioiden mukaisia ruokalajeja ja aterioita
 • työskennellä yhteistyössä asiakkaan, hänen huoltajansa ja erityisruokavalion toteuttamiseen liittyvien asiantuntijoiden kanssa
 • toimia erityisruokavalioiden asiantuntijana työyhteisössä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella potilaan ravitsemushoidon mukaisia ruokalajeja ja aterioita
 • valmistaa potilaan ravitsemushoidon mukaisia ruokalajeja ja aterioita
 • työskennellä yhteistyössä potilaan, hänen läheisensä, hoitohenkilöstön ja erityisruokavalion toteuttamiseen liittyvien asiantuntijoiden kanssa
 • toimia erityisruokavalioiden asiantuntijana työyhteisössä.