Siirry sisältöön
Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

Elintarvikealan perustutkinto

352101

TUTKINNON KUVAUS

Elintarvikealan perustutkinnon suorittanut työskentelee elintarvikkeiden valmistajana, leipuri-kondiittorina, lihatuotteiden valmistajana tai meijeristinä yritystoiminnan periaatteiden ja kestävän toimintatavan mukaisesti myös vaihtelevissa olosuhteissa ja kansainvälisessä ympäristössä. Hän noudattaa elintarvikealan laatu- ja hygieniavaatimuksia, valmistaa, pakkaa ja varastoi elintarvikkeita kuten ruokavalmisteita, makeisia ja juomia, leipomotuotteita, lihatuotteita ja maitotuotteita, seuraa ja säätää elintarvikkeiden valmistusprosessia sekä käyttää koneita ja laitteita. Hän toimii luotettavasti, vastuullisesti ja oma-aloitteisesti ja työyhteisössään yhteistyökykyisesti ja asiakaspalveluhenkisesti. Hän suunnittelee omaa työtään ja tulkitsee ohjeita. Hän ottaa vastuun omista töistään, arvioi omaa työsuoritustaan ja kehittää ammattitaitoaan.

Elintarvikealan perustutkinnon suorittanut henkilö voi toimia osaamisalansa mukaisesti seuraavissa työtehtävissä:

 • elintarvikkeiden valmistaja työskentelee valmistus-, pakkaus- ja varastointitehtävissä elintarviketuotantolaitoksissa tai elintarviketeollisuudessa tai elintarvikeliikkeiden myynti- ja esittelytehtävissä
 • leipuri-kondiittori työskentelee leipomoissa ja konditorioissa tai teollisuusleipomoissa, paistopisteissä, kahvila-konditorioissa, suurtalous- ja ravintola-alan toimipisteissä tai pitopalveluyrityksissä valmistus-, pakkaus- ja myyntitehtävissä
 • lihatuotteiden valmistaja työskentelee esimerkiksi lihanleikkaamoissa, lihavalmistetuotannossa tai teurastamoissa tai lihan käsittely - ja myyntitehtävissä
 • meijeristi työskentelee prosessinohjaus-, valmistus-, pakkaus- tai varastointitehtävissä sekä laadunhallinnan tehtävissä meijerialan yrityksissä mm. maidon, kerman, hapanmaitovalmisteiden, juustojen ja maitojauheiden valmistuksessa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

 • huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan ja omavalvonnasta sekä pukeutuu työkohteen vaatimusten mukaisesti
 • osallistuu oman alan työtehtävien mukaan elintarvikkeen valmistusprosessiin, jossa tehdään erilaisia ohjaustoimintoja elintarvikkeen tai tuotteen valmistuksen eri vaiheissa
 • seuraa tuotantoprosessin aikana sekä tuotteen laatua että tuotantolaitteiden kuntoa ja toimintaa
 • kirjaa ja tulkitsee havainnot ja mittaustulokset
 • käyttää prosessinohjauksen tekniikkaa
 • säätää prosessia
 • huolehtii käytettävien koneiden ja laitteiden päivittäisestä käyttökunnosta seuraamalla niiden kuntoa ja toimintaa
 • toimii yhteistyössä kunnossapitohenkilöstön kanssa
 • huolehtii työympäristön puhtaanapidosta
 • käyttää oman alansa vieraskielistä sanastoa.ŠŠ

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠOpiskelija

 • huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan ja omavalvonnasta
 • pukeutuu työkohteen vaatimusten mukaisesti toimiessaan elintarvikealan tuotteiden valmistuksessa
 • tekee työprosessin ennakoivat työt, käsittelee raaka-aineita, valmistaa tuotteita, vie säilytykseen ja lopettaa oman työvaiheensa
 • valitsee ja käsittelee tuotteiden raaka-aineita valmistuksen eri vaiheissa
 • huolehtii raaka-aineiden ja tuotteiden laadun säilymisestä
 • arvioi raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden laatua
 • käyttää valmistusprosessin koneita ja/tai laitteita
 • työskentelee pitäen yllä toimintakykyään ja noudattaen työturvallisuusohjeita sekä tuotteiden valmistukseen liittyviä laatumääräyksiä
 • pakkaa tuotteita varastointia, kuljetusta ja myyntiä varten
 • noudattaa työaikoja ja muita työhön liittyviä toimintaohjeita.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

 • työskentelee elintarvikkeiden myyntitehtävissä
 • noudattaa hygienia- ja työturvallisuusohjeita, kuluttajasuojalainsäädäntöä, yrityksen laatuvaatimuksia ja omavalvontajärjestelmää sekä ympäristöä säästävää työskentelytapaa
 • työskentelee elintarvikemyymälässä, palvelutiskissä tai kassapalveluissa
 • tekee tilauksia, vastaanottaa niitä, purkaa kuormia, tarkistaa päiväyksiä, hyllyttää ja erottaa kauppakelpoiset tuotteet
 • pakkaa ja säilyttää erilaisia elintarvikkeita ja niistä valmistettuja tuotteita
 • tulkitsee pakkausmerkintöjä ja opastaa tuotteiden käytössä ruoka-aineallergisia ja muita erityisruokavalioita noudattavia asiakkaita
 • toimii asiakaspalvelutehtävissä tarvittaessa vieraalla kielellä
 • toimii kassapalveluissa käyttäen erilaisia maksuvälineitä
 • huolehtii oman työkykynsä ylläpitämisestä
 • noudattaa työaikoja ja muita yrityksen toimintaohjeita.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

 • toimii elintarvikkeiden valmistajana jossakin elintarvikeyrityksessä ulkomailla erilaisessa kulttuuriympäristössä
 • työskentelee elintarvikkeiden valmistuksessa kohdemaan hygienia- ja omavalvontaohjeita noudattaen ja huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan
 • valitsee ja käsittelee tuotteiden raaka-aineita ja valmistaa tuotteita
 • noudattaa kohdemaan yrityksen toimintatapoja
 • noudattaa ergonomia- ja työturvallisuusohjeita
 • noudattaa tuotteen valmistukseen liittyviä maakohtaisia laatumääräyksiä
 • pakkaa tarvittaessa tuotteita varastointia ja kuljetusta varten
 • noudattaa työaikoja ja muita työhön liittyviä toimintaohjeita.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

 • työskentelee valitulla tuotannonalalla elintarvikkeen/elintarvikkeiden valmistuksen eri vaiheissa: ennakoivat työt, raaka-aineiden käsittely, tuotteen/tuotteiden valmistus ja säilytys sekä oman työvaiheen lopetus
 • noudattaa työssään tuotteen valmistukseen liittyviä laatu-, hygienia- ja omavalvontamääräyksiä sekä elintarvikealaa koskevaa lainsäädäntöä
 • suunnittelee työtään ottaen huomioon elintarvikkeiden ravitsemuksellisen merkityksen
 • valitsee ja käsittelee valmistamiensa tuotteiden raaka-aineita
 • käyttää työssä tarvittavia työvälineitä, koneita ja/tai laitteita
 • hallitsee työn edellyttämät kädentaidot
 • valmistaa erityisruokavaliotuotteita tai on mukana erityisruokavaliotuotteita valmistavassa prosessissa (keliakia, allergiat, laktoosi-intoleranssi) ja valitsee raaka-aineet erityisruokavalioihin
 • työskentelee edistäen työyhteisönsä yritystoiminnan tuloksellisuutta
 • käyttää työssään ympäristöä säästäviä menetelmiä ja noudattaa työaikoja sekä muita työhön ja yritystoimintaan liittyviä toimintaohjeita sekä elintarvikealan eettisiä periaatteita
 • arvioi työtään ja valmiiden tuotteiden ominaisuuksia ja laatua
 • toimii tarvittaessa tuotekehityksessä avustajana
 • tekee työssä tarvittavia raportteja, kirjallisia viestejä ja laskutoimituksia hyödyntäen tietotekniikkaa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

 • valmistaa valitsemallaan tuotantoalalla pienimuotoisesti erikoistuotteita kuten esimerkiksi suklaa-, marsipaani- tai muita konditoriatuotteita, erikoislihavalmisteita, erikoisjuustoja, hilloja ja hyytelöitä
 • noudattaa hygienia- ja omavalvontaohjeita ja huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan
 • valitsee ja käsittelee tuotteiden raaka-aineita valmistuksen eri vaiheissa
 • hallitsee käden taidot valmistaessaan alakohtaisia erikoistuotteita
 • arvioi raaka-aineiden ja tuotteiden laatua
 • pakkaa tuotteita varastointia, kuljetusta ja myyntiä varten
 • ottaa valmistuksessa huomioon tuotteen myytävyyden
 • käyttää työssään tarvittavia tietoteknisiä sovelluksia
 • noudattaa työaikoja ja muita työhön liittyviä toimintaohjeita
 • käyttää työssään ympäristöä säästäviä menetelmiä
 • huolehtii työkykynsä ylläpitämisestä
 • noudattaa työturvallisuusohjeita sekä tuotteen valmistukseen liittyviä laatumääräyksiä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

 • valmistaa valitsemallaan tuotantoalalla erikoistuotteita prosessituotannossa kuten esimerkiksi jäätelöitä, jälkiruokatuotteita, heratuotteita, pateita, hyytelöitä, pasteijoita, erikoismakkaroita, makeisia, suklaita, näkkileipiä, pikkuleipiä, jauhetuotteita tai erilaisia kausituotteita
 • noudattaa hygienia- ja omavalvontaohjeita ja huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan
 • arvioi raaka-aineiden laatua
 • seuraa tuotanto- ja pakkausprosessin aikana erikoistuotteiden laatua ja tuotantolaitteiden kuntoa ja toimintaa sekä tarvittaessa säätää prosessia
 • pakkaa tuotteita varastointia ja kuljetusta varten
 • huolehtii työkykynsä ylläpitämisestä
 • noudattaa työturvallisuusohjeita ja tuotteen valmistukseen liittyviä laatumääräyksiä
 • käyttää työssään ympäristöä säästäviä menetelmiä
 • noudattaa työaikoja ja muita työhön liittyviä toimintaohjeita.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja työympäristöään
 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
 • toimia alan verkostoissa ja yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija

 • toimii pakkaustehtävissä jonkin elintarvikealan yrityksen pakkausprosessissa, vähintään yhdessä työvaiheessa
 • noudattaa pakkaamista koskevaa lainsäädäntöä sekä omavalvonnan määräyksiä
 • tekee tarvittavat kirjaukset ja merkinnät käyttäen työssään tarvittavaa tietotekniikkaa
 • seuraa pakkauksen laatua ja pakkausmerkintöjen oikeellisuutta sekä suorittaa tarvittaessa pakkauskoneiden säätötoimenpiteitä
 • noudattaa pakkaushygieniaa
 • lajittelee, kierrättää ja hävittää pakkausjätteet
 • noudattaa työaikoja ja muita työhön liittyviä toimintaohjeita.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • perehtyä ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin
 • toimia yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä
 • ohjata muita opiskelijoita työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja muussa osaamisen hankkimisessa
 • antaa palautetta osaamisen kehittymisestä.

Avoimet opinnot

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (5 osp)

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

 • työskentelee elintarvikealan yrityksen varastossa ja lähettämössä
 • tilaa tarvittaessa valmistus- ja raaka-aineita, vastaanottaa ja varastoi niitä
 • ottaa vastaan valmiiden tuotteiden tilaukset ja lähettää tuotteet asiakkaille
 • tekee tarvittavat dokumentit esimerkiksi varastomäärien seurannan ja laskutuksen pohjaksi
 • toimii yhteistyössä työtovereiden ja asiakkaiden kanssa
 • huolehtii tilojen siisteydestä ja järjestyksestä
 • noudattaa työsuojelu- ja ergonomiaohjeita.

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Englannin kielen avulla valmentavasta koulutuksesta perustutkintoon
Logistiikan varastoalan englantia
Suomen kielen työelämäsanastoa 1
Suomen kielen työelämäsanastoa 2
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, pakollinen (4 osp)
Taide ja luova ilmaisu 1 osp
Taide ja luova ilmaisu - 1 osp
Blogikirjoittaminen 3 osp
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1 osp
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 2
Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp (Salpaus)

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠOpiskelija

 • hankkii yrityksen perustamiseen ja toiminnan eri vaiheisiin tarvitsemaansa tietoa ja asiantuntijapalveluja
 • suunnittelee yritystoimintaa liiketoiminnan periaatteiden, kustannus- ja laatutietoisuuden ja markkinoinnin ja asiakassegmentoinnin periaatteiden pohjalta
 • arvioi omia vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan yrittäjänä elintarvikealalla
 • osaa käyttää alansa tietotekniikkaa, työvälineitä ja materiaaleja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella yrityksen liiketoimintaa
 • rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • harjoittaa yritystoimintaa
 • arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan
 • etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia
 • kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman
 • verkostoitua sidosryhmien kanssa
 • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.