Siirry sisältöön
Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

Elintarvikealan erikoisammattitutkinto

458103

TUTKINNON KUVAUS

Elintarvikealan erikoisammattitutkinnon suorittaneella henkilöllä on laaja-alaiset taidot työskennellä elintarvikealalla monipuolisissa tuotanto-, asiantuntija- tai esimiestehtävissä. Hän osaa toimia elintarvikealan vaihtelevissa ja haasteellisissa työtehtävissä yrityksen prosessien mukaisesti, menetelmät hyvin halliten. Hän kehittää ja ohjaa vastuualueensa prosessia siten kuin kunkin yrityksen toimintaohjeet sekä tavoitteet edellyttävät. Hän toimii työssään voimassaolevan lainsäädännön ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Valinnaisista tutkinnon osista riippuen tutkinnon suorittanut henkilö osaa johtaa tehdaspalvelua omalla vastuualueellaan, suunnitella ja toteuttaa tuotekehityskokonaisuuden, johtaa oman vastuualueensa toimintaa tai suunnitella tuotantoa omalla vastuualueellaan.

Elintarvikealan erikoisammattitutkinnon suorittanut henkilö voi työskennellä elintarvikealalla tuotanto-, esimies- tai asiantuntijatehtävissä. Hän voi toimia myös alan itsenäisenä yrittäjänä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • johtaa oman vastuualueensa toimintaa
 • hoitaa työsuhteesta sopimisen omalla vastuualueellaan
 • perehdyttää henkilöstöä omalla vastuualueellaan yrityksen toimintatavan mukaisesti
 • kehittää ja ohjata henkilöstöä saavuttamaan asetetut tavoitteet omalla vastuualueellaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • johtaa tehdaspalvelua omalla vastuualueellaan
 • käyttää työssään tehdaspalvelun tietojärjestelmiä
 • vastata vastuualueensa koneiden ja laitteiden huollosta ja käytettävyydestä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia yrityksen toiminta-ajatuksen, strategian ja arvojen mukaisesti
 • suunnitella oman vastuualueensa toimintaa yrityksen tavoitteiden mukaisesti
 • toimia vuorovaikutteisesti työssään
 • ohjata toimintaa kustannustehokkaasti
 • vastata yrityksen laadunhallintajärjestelmän noudattamisesta omalla vastuualueellaan
 • tunnistaa vastuualueensa turvallisuuteen liittyvät riskit ja käynnistää tarvittaessa korjaavat toimenpiteet
 • vastata yrityksen omavalvontaohjelman ajantasaisuudesta omalla vastuualueellaan
 • varmistaa oman ammatillisen kehittymisensä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä tuotannon suunnittelutehtävissä
 • käyttää yrityksen tietojärjestelmiä omalla vastuualueellaan
 • suunnitella tuotantoa omalla vastuualueellaan
 • kehittää tuotannon suunnittelua.

Avoimet opinnot

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • selvittää asiakaslähtöisen tuotekehityksen lähtökohdat
 • suunnitella tuotekehityskokonaisuuden
 • toteuttaa kehitetyn tuotteen tai tuoteparannuksen testaamisen käytännössä
 • hyödyntää aistinvaraista arviointia tuotekehityksessä
 • tehdä tuotekehityskokonaisuuden päättämiseen liittyvät toimenpiteet.