Siirry sisältöön
Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

Autoalan perustutkinto

351301

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija osaa

 • edustamansa tuotteet ja ylläpitää tuotetuntemustaan tutustumalla tuotteisiinsa ja hankkimalla niistä tietoa erilaisista tietolähteistä
 • suorittaa autokaupan eri vaiheet ja tehtävät
 • atk:n käytön, asiapapereiden täytön, autojen tilausjärjestelmät, vaihtoautohinnoittelun ja muut autokauppaan liittyvät toiminnot
 • autotalon kokonaismyynnin
 • tarjota oikeaa autoa tarvittavine lisävarusteineen ja esitellä myös varaosa- ja tarvikemyynnin, korjaamon ja muut liikkeen palvelut sekä tarjota niitä asiakkaalle
 • toimia myös vaihtoyksikön ostajana, määrittää ostohinnan ja tehdä kokonaiskaupan
 • autokaupan liitännäispalvelut, kuten rekisteröinnin, vakuutukset, rahoitukset sekä auton luovutukseen liittyvät asiat, ja tehdä ne asiakaskeskeisellä tavalla
 • eri rahoitusvaihtoehdot ja hyödyntää eri vaihtoehtojen tarjoamat mahdollisuudet
 • eri vakuutusvaihtoehdot ja osaa tarjota ja tehdä asiakkaalle sopivan vakuutusvaihtoehdon kaupan kohteesta kauppatavasta riippuen.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija osaa

 • hakea ja noudattaa autonvalmistajan korjausohjeita
 • irrottaa ja asentaa maalaustöiden yhteydessä tarvittavia auton korin osia
 • vaihtaa eri aineen liitostekniikoita käyttäen vaurioituneen korin osan
 • oikaista pienen pintapellin vaurion
 • irrottaa ja asentaa lasit maalaustöiden yhteydessä
 • säätää ovet ja luukut tilaansa
 • korroosionestokäsitellä vaihdetut tai korjatut korin osat.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija osaa

 • yleisimpien auton korinsähkövarusteiden vianetsinnän, vaihdot ja korjaukset autonvalmistajan ohjeiden mukaan
 • käyttää raaka-aineita taloudellisesti sekä osaa lajitella syntyneet jätteet ja tuntee uusiokäytön periaatteet
 • tunnistaa töissään työturvallisuusriskit ja tietää, miten välttää vaaratilanteet ja miten vaaratilanteessa tulee toimia, sekä tuntee perustiedot ensiavun antamisesta
 • ylläpitää työkykyään.

Opiskelija

 • suorittaa SFS 6002 pätevyyden

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija osaa

 • jarrujen vian haun ja korjauksen
 • pyörän tuentaan liittyvän vian haun ja korjauksen
 • mitata ja säätää pyörien asentokulmat
 • korjata perus-, yksilevykytkimen
 • vaihtaa vetoakselin murrosnivelen
 • tehdä auton tarkastuksen määräaikaiskatsastusta varten
 • käynnistinmoottorin ja latausgeneraattorin kunnon määrityksen ja vaihdon
 • diagnosoida kansitiivistevaurion
 • tehdä ohivuotomittauksen perusmoottoriin
 • tehdä pakokaasumittauksen bensiini- ja dieselmoottoriseen autoon
 • kunnostaa ajovalot
 • käyttää auton korjaukseen tarkoitettuja työvälineitä ja laitteita sekä säilyttää ja huoltaa niitä
 • hoitaa asiakaspalvelutilanteen ja neuvoa asiakasta
 • ottaa huomioon kuluttajansuojalain ja autoalan keskeisen lainsäädännön vaikutukset omassa työssään
 • alalla tarvittavan sanaston
 • auton kokonaisrakenteen ja järjestelmien toimintatavan sekä niihin liittyvien fysikaalisten ja kemiallisten ilmiöiden hyödyntämisen
 • ottaa huomioon auton turvavarusteet korjauksia tehdessään
 • ilmastointilaitteeseen liittyvät työturvallisuus ja ympäristötekijät
 • käyttää korjaamon tietojärjestelmää.

Opiskelija tuntee

 • moottorin ohjausjärjestelmän ja sähkökaavioiden periaatteen
 • autokorjaamotoimintaan liittyvän pyroteknisten laitteiden käsittelyn
 • ympäristö- ja työturvallisuusvaatimukset ilmastointilaitteisiin liittyen
 • yrittäjyyden periaatteen korjaustöissä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • asentaa autoon lisävarusteen
 • käyttää tarpeellisia työkaluja ja välineitä sekä säilyttää ja hoitaa niitä oikein
 • suojata työkohteen ja ympäristön työnaikaisilta lisävaurioilta
 • käyttää raaka-aineita taloudellisesti sekä osaa lajitella syntyneet jätteet ja tuntee uusiokäytön periaatteet
 • tunnistaa töissään työturvallisuusriskit ja tietää, miten välttää vaaratilanteet ja miten vaaratilanteessa tulee toimia, sekä tuntee perustiedot ensiavun antamisesta.
 • ylläpitää työkykyään.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija osaa

 • tehdä auton tai moottoripyörän pesun, vahauksen ja tarkastaa mahdolliset korivauriot
 • tunnistaa huollon yhteydessä esiin tulevat korroosioneston puutteet ja osaa neuvoa asiakasta jatkotoimenpiteitä varten
 • tehdä auton tai moottoripyörän kuntohuollon
 • tehdä auton tai moottoripyörän määräaikaishuollon valmistajan huolto-ohjelman mukaan
 • jakopään huolto-osien vaihdon
 • jarrujen huolto-osien vaihdon
 • tehdä pyörien tarkastuksen ja tuntee rengasmääräykset sekä osaa tehdä rengastyön
 • käyttää auton tai moottoripyörän huoltoon tarkoitettuja työvälineitä ja laitteita sekä säilyttää ja huoltaa niitä oikealla tavalla
 • hoitaa asiakaspalvelutilanteen
 • käyttää huoltotarvikkeita sekä jätteiden lajittelun ja uusiokäytön
 • huolehtia ympäristönsuojelusta, työturvallisuudesta ja työpisteensä siisteydestä
 • ottaa huomioon korjausehdot ja autoalan keskeisen lainsäädännön vaikutukset omassa työssään
 • käyttää tieto- ja viestintätekniikan laitteita ja alan ohjelmistoja
 • alalla tarvittavan sanaston
 • tunnistaa töissään työturvallisuusriskit ja tietää, miten välttää vaaratilanteet ja miten vaaratilanteessa tulee toimia, sekä tuntee yleistiedot ensiavun antamisesta
 • edistää toiminnallaan työssään ja työyhteisössään yritystoiminnan tuloksellisuutta
 • ylläpitää työkykyään.

Opiskelija

 • tuntee yrittäjyyden periaatteen huoltotöissä.
 • suorittaa SFS 6002 pätevyyden

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija osaa

 • toimia ajoneuvon pyrotekniikkaa sisältävien laitteiden ohjeiden mukaan
 • saattaa ennalleen auton turvateknisen laitteiden autonvalmistajan ohjeiden mukaisesti
 • erottaa aktiivisen ja passiivisen turvallisuuden kohteet autoissa
 • turvajärjestelmien tarkastustoimenpiteet ja ‑menetelmät
 • vaihtaa turvajärjestelmän komponentit
 • ottaa huomioon korjauksissa tarvittavat turvamääräykset ja turvallisuustekijät
 • varastoi purettavat turvajärjestelmät oikein
 • suojata työkohteen ja ympäristön työnaikaisilta lisävaurioilta
 • käyttää raaka-aineita taloudellisesti sekä osaa lajitella syntyneet jätteet ja tuntee uusiokäytön periaatteet
 • tunnistaa töissään työturvallisuusriskit ja tietää, miten välttää vaaratilanteet ja miten vaaratilanteessa tulee toimia, sekä tuntee perustiedot ensiavun antamisesta
 • ylläpitää työkykyään.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija osaa

 • kerta- ja kestomuovien perusominaisuudet ja niiden vaikutuksen korjaukseen ja maalaukseen
 • hakea ja noudattaa auton- ja maalinvalmistajan korjausohjeita
 • esikäsitellä muoviosat
 • korjata vaurioituneita ajoneuvon eri materiaalista valmistettuja osia
 • pohjustaa ja maalata muoviosia eri menetelmillä
 • käyttää muovinmaalaukseen ja korjaukseen tarvittavia lisäaineita työturvallisesti, taloudellisesti sekä ympäristöystävällisesti.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja työympäristöään
 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
 • toimia alan verkostoissa ja yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • hoitaa asiakaspalvelutilanteen ottaen huomioon moottoriajoneuvojen korjausehdot ja autoalan keskeisen lainsäädännön vaikutukset omassa työssään
 • neuvoa asiakasta auton teknisissä ongelmissa
 • alalla tarvittavan sanaston
 • auton kokonaisrakenteen ja järjestelmien toimintatavan
 • hakea ja noudattaa autonvalmistajan korjausohjeita
 • käyttää auton huoltoon ja korjaukseen tarkoitettuja työvälineitä ja laitteita sekä säilyttää ja huoltaa niitä oikealla tavalla
 • suorittaa auton korinhuollon
 • tunnistaa auton korihuollon yhteydessä esiin tulevat korroosioneston puutteet ja osaa neuvoa asiakasta jatkotoimenpiteistä
 • tehdä auton pyörien tarkastuksen
 • suorittaa auton tarkastuksen mekaanisella tasolla määräaikaiskatsastusta varten
 • korjata tarkastus- ja huoltotöiden yhteydessä havaitsemiaan yksinkertaisia vikoja
 • autoalalle sovellettavia sähkötekniikan peruslakeja siten, että pystyy tekemään jännitemittauksia
 • lukea yksinkertaisia auton sähkökaavioita
 • käyttää tieto- ja viestintätekniikan laitteita ja alan ohjelmistoja
 • suojata ajoneuvon huolto- ja korjaustoimenpiteiden ajaksi
 • toimia tulitöistä annettujen turvallisuusmääräysten mukaisesti
 • huolehtia työpaikkansa työsuojelusta ja ympäristönsuojelusta
 • autokorjaamotoiminnassa käytettävien pyroteknisten laitteiden käsittelyn
 • käyttää raaka-aineita taloudellisesti sekä osaa lajitella syntyneet jätteet ja tuntee uusiokäytön periaatteet
 • ylläpitää työkykyään
 • yrittäjyyden periaatteet huolto- ja korjaustöissä.

Opiskelija

 • suorittaa SFS 6002 pätevyyden

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija osaa

 • valita oikeat öljylaadut
 • suorittaa hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmän korjaustöitä
 • paine- ja virtausmittaukset
 • huoltaa järjestelmän
 • hydrauliikan ja pneumatiikan yleisimmät piirrosmerkit
 • lukea järjestelmäkaavioita
 • vianetsinnän perusperiaatteet
 • esiohjauksen perusperiaatteet
 • huomioida työturvallisuuteen liittyvät erityispiirteet
 • ottaa työn vastaan ja palvella asiakasta.

Opiskelija tuntee

 • yleisimpien toimilaitteiden toimintaperiaatteet.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija osaa

 • tavara-autokaupan erityispiirteet ja osaa toimia niiden mukaisesti työssään
 • tärkeimmät hyöty- ja erikoisajoneuvokauppaan liittyvät viranomaismääräykset ja osaa tarvittaessa etsiä niihin liittyvää lisätietoa
 • tarjota kokonaisratkaisua asiakkaan kuljetus- ja ajoneuvotarpeisiin
 • neuvoa ja ohjata asiakasta auton ja autotalon palveluiden käytössä
 • käyttää uusien asiakkaiden löytämiseen autoliikkeen ja yleisesti tarjolla olevia asiakastietorekistereitä
 • tarjota ja myydä autotalon mahdollistamaa kokonaispalvelua asiakkaalle
 • pitää pitkäjänteistä yhteyttä asiakkaaseen ja pohjustaa seuraavia yritysautokauppoja liikkeen kanssa
 • mitä asioita pitkäkestoisen asiakassuhteen luomiseen kuuluu
 • käyttää tiimityöskentelyn taitojaan asiakassuhteidensa luomisessa
 • tavara-autokaupan erityispiirteet sekä osaa toimia niiden mukaisesti
 • tavarankuljetusautoihin liittyvät viranomaismääräykset
 • tarjota kokonaisratkaisua asiakkaan kuljetustarpeisiin
 • pitää pitkäjänteisesti yhteyttä asiakkaisiinsa
 • yleisimmät kuormatilaratkaisut ja niihin sisältyvät varusteet sekä saatavissa olevat lisävarusteet ja ‑laitteet
 • omien tuotteittensa ominaisuudet ja osaa niiden perusteella tarjota sopivaa ratkaisua asiakkaan tarpeisiin
 • uusien asiakkaiden löytämisen tavat ja käyttää niitä hyväkseen.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • käytettyjen autojen kaupan erityspiirteet
 • myydä asiakkaan tarpeisiin soveltuvaa autoa ja esitellä sen yksilönä
 • seurata autojen markkinahintoja ja vaihtoautovarastoa sekä ylläpitää omaa markkinatietouttaan
 • seurata asiakkaan käytössä olevia tietolähteitä ja hyödyntää niitä myyntityössä
 • laskea varaston kiertonopeuden ja varaston arvon sekä tuntee niiden vaikutukset autotalon kannattavuuteen
 • ylläpitää laajaa malli- ja tuotetuntemustaan sekä osaa täydentää tietojaan esim. erilaisten auton teknisten ratkaisujen osalta
 • käyttää hyväkseen autoliikkeen asiakastietoja uusien asiakkaiden löytämiseksi
 • laskea auton korjaus-, hoito- ja huoltokustannuksien muodostumisen vaikutukset myynnin tulokseen ja osaa myös arvioida vaihtoyksikön kustannukset
 • seurata erilaisten automerkkien ja -mallien hintakehitystä tai hakea oikean hinnan erilaisia tietolähteitä apuna käyttäen
 • hinnoitella ja arvioida myyntiä myös muista vaihtoyksiköinä tulevista ajoneuvoista.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija osaa

 • paineilmajärjestelmän korjauksen
 • lehtijousen vaihdon
 • akseliston tuennan korjauksen
 • pyörien asentokulmien mittauksen ja säädön
 • pyörän navan korjauksen ja laakereiden vaihdon.

Opiskelija tuntee

 • paineilmajarru- ja jousitusjärjestelmän rakenteen.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija osaa

 • teipata ja maalata raidoituksia
 • tehdä yksinkertaisia kuvia mallineen avulla
 • asemoida ja kiinnittää tarratekstejä
 • pohjustaa maalattavan kohteen erikoismaalausta varten
 • tehdä tehoste- ja monikerrosmaalauksia.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • liikkeensä edustamien ajoneuvojen tekniikkaa siten, että niihin kuuluvat ja lisävarusteina myytävät tuotteet ovat myytävissä
 • lämmityslaitteet, ilmastoinnit ja kylmäkäynnistyksen apulaitteet sähkö- ja polttoainekäyttöisinä
 • sisustuksen ja verhoilun varusteet ja eri vaihtoehdot
 • valolaitteet, valomaskit ja akut
 • perävaunut ja niiden vetovarusteet
 • renkaat, vanteet ja niiden huoltotarvikkeet
 • ajoneuvojen yleisimmät poltto- ja voiteluaineet
 • ajoneuvojen maalipinnan ja niiden rakenteiden hoito- ja pesuaineet
 • alustojen suoja-aineet
 • alustasarjat sekä madallus- ja muut tuunaustarvikkeet
 • korivarusteet, maalit, lakat, pyyhkimet ja tavarankuljetusapulaitteet.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • automaalauksen perustekniikan ja siihen liittyvät materiaalit, tilat, välineet, työkalut ja työmenetelmät
 • käyttää tarvittavia työkaluja ja välineitä sekä hoitaa ja säilyttää niitä oikein
 • tehdä yksinkertaisia pohjustustöitä maalaustyön suorittamiseksi
 • tehdä koritinaukset ja saumojen tiivistykset
 • suorittaa pieniä pohja- ja hiomamaalauksia
 • suojata työkohteen ja ympäristön työnaikaisilta lisävaurioilta
 • ottaa huomioon pohja- ja koritöiden vaatimukset automaalaukselle
 • käyttää raaka-aineita taloudellisesti sekä osaa lajitella syntyneet jätteet ja tuntee uusiokäytön periaatteet
 • tunnistaa töissään työturvallisuusriskit ja tietää, miten välttää vaaratilanteet ja miten vaaratilanteessa tulee toimia, sekä tuntee perustiedot ensiavun antamisesta
 • ylläpitää työkykyään.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • ottaa työn vastaan ja palvelee asiakasta
 • määritellä pienkoneen huolto- tai korjaustarpeen sekä kustannusarvion
 • suorittaa koekäytön työturvallisesti
 • neuvoa asiakasta korjauksen kannattavuudessa
 • tehdä huoltotyöt mönkijään, moottorikelkkaan, mopoon tai mopoautoon valmistajan ohjeen mukaisesti varotoimet, suojaus- ja työturvallisuusasiat huomioiden
 • käyttää varaosia ja erilaisia huoltotarvikkeita
 • huolehtia asianmukaisesti työn etenemisestä ja valmiin työn tarkastamisesta
 • käsitellä ongelmajätteet
 • luovuttaa työn.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija osaa

 • osallistua liikkeen markkinointiin
 • huomioida liikkeen tavoitteet tehdessään henkilökohtaisen markkinointisuunnitelman
 • toimia myyntikampanjan tavoitteiden mukaisesti
 • käyttää eri medioiden markkinointikanavia
 • markkinoinnin kehittymisen ja liikkeen kokonaismarkkinoinnin
 • ylläpitää liikkeen imagoa käytöksellään ja pukeutumisellaan
 • toimia yrityksen laatu- ja ympäristöjärjestelmän mukaisesti
 • pitää myymäläympäristön esteettisesti sellaisena, jossa asiakkaat viihtyvät
 • hyödyntää myymäläympäristön viihtyisyyteen vaikuttavia esteettisiä periaatteita.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija osaa

 • mitata auton korin käyttämällä mittauksessa tarvittavia perusmittalaitteita, auton mittatietoja, elektronisia ja mekaanisia mittalaitteita sekä oikaisupenkeissä käytettäviä mittalaitteita tai jigipenkkejä
 • tehdä kirjallisen korjauskustannusarvion
 • korjauskustannusarvion perusteella tulkita sopivat työmenetelmät ja varaosat
 • tehdä vaurioanalyysin autoverolain huomioiden ja käyttää siihen tarvittavia laitteita ja ohjelmistoja
 • käyttää yleisimpiä korinoikaisulaitteita ja niihin liittyviä menetelmiä
 • kiinnittää auton korinoikaisupenkkiin
 • veto- ja oikaisutilanteissa ottaa huomioon materiaalien käyttäytymisen
 • tehdä korin ja rungon oikaisun oikaisulaitteilla lievissä vauriotapauksissa
 • koritöiden yhteydessä esiintyvien osien ja kokonaisuuksien irrottamisen, purkamisen, kokoamisen ja kiinnittämisen
 • varmistaa, että auto on liikenneturvallisessa kunnossa
 • huomioida pyrotekniikkaa sisältävät laitteet
 • arvioida oman työnsä laatua ja huolehtia työpaikan siisteydestä ja järjestyksestä
 • valita työturvalliset työmenetelmät ja –laitteet ja ylläpitää työkykyään
 • huomioida työssään muut työntekijät
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat
 • arvioida oman työnsä laatua
 • lajitella syntyvät jätteet
 • yrittäjyyden periaatteet mittaus- ja korivauriotöissä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • korjata moottorin tai voimansiirron öljyvuodot
 • hakea ja korjata moottorin ja voimansiirron ohjausjärjestelmän vian
 • hakea ja korjata polttonestelaitteiden vian
 • vaihtaa tai korjata moottorin apulaitteita
 • korjata kytkimen
 • korjata ja linjata nivelakseliston.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠOpiskelija osaa

 • ottaa työn vastaan tai ohjata moottoripyörä tarkempia tutkimuksia varten
 • palvella asiakasta ja sopia asiakkaan kanssa työn aikatauluista
 • määritellä moottoripyörän huolto- tai korjaustarpeen sekä kustannusarvion
 • tehdä huolto- ja korjaustyön
 • kertoa asiakkaalle huollosta tai korjauksesta syntyvät kustannukset, joiden perusteella asiakas voi ratkaista, kannattaako korjaus tehdä
 • lainsäädäntöä esim. liikennetarvikelakia ja sopimuksia sekä moottoriajoneuvojen ja niiden osien korjausehtoja siten, että hän osaa neuvoa asiakasta huoltoon, korjaukseen ja liikennekelpoisuuteen kuuluvissa asioissa
 • varata korjaus- tai huoltotyötä aloittaessaan tarvittavat työkalut ja tarvikkeet työtä varten.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija osaa

 • valmistautua palvelutilanteisiin
 • myydä liikkeen edustamia tuotteita erilaisia rahoitusvaihtoehtoja tarjoten
 • johtaa kauppatapahtumaa päätökseen ottaen huomioon auto- ja varaosamyyntiä koskevan lainsäädännön ja alan sopimukset
 • henkilökohtaisen myyntityön ja kauppatapahtuman vaiheet
 • täyttää kauppa- ja tilaussopimuksen huomioiden tiedonanto- ja virhevastuuvelvoitteen
 • toimia pysyvän asiakassuhteen edellytykset huomioiden
 • tarjota asiakaslähtöisiä ratkaisuja
 • tehdä katelaskentaa autoliikkeen toimintaan liittyviä tunnuslukuja käyttäen
 • neuvoa asiakasta ajoneuvojen tekniikkaan liittyvissä kysymyksissä
 • myydä auton lisävarusteita ja korin varusteita
 • arvioida vaihtoyksikön korjaustarpeen.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • ajoneuvojen perustekniikan ja tekniset sanat ja lyhenteet
 • arvioida auton korjauskustannuksia
 • autoalaa koskevaa lainsäädäntöä ja sopimuksia auton varusteluun liittyen
 • auton käyttäjän ohjekirjan mukaiset huoltotyöt
 • myydä autokaupan yhteydessä myytävät varusteet ja tarvikkeet
 • tehdä rutiinitilaukset
 • päättää autojen ja varusteiden tilaamisen ajankohdan ja määrän varastohallinnan huomioiden
 • inventaarion suoritustavat ja raportoinnin
 • arvioida varaston tunnusluvuista toiminnan kannattavuutta.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠOpiskelija osaa

 • jarrun korjauksen
 • sovitusajon
 • viranomaismääräykset.

Opiskelija tuntee

 • paineilmajarru ja -jousitusjärjestelmän toiminnan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • ottaa työn vastaan ja palvella asiakasta
 • määritellä pienkoneen huolto- tai korjaustarpeen
 • tehdä kustannusarvion ja suunnitella tarvittavan korjaustoimenpiteen
 • arvioida uusittavien osien tarpeen sekä kunnostettavien osien koneistustyöt
 • analysoida pienkoneen ja sen työlaitteen toiminnan aistihavaintoja sekä tarvittavia elektronisia ja mekaanisia perusmittalaitteita käyttämällä
 • valita työhönsä työturvalliset työmenetelmät ja -laitteet
 • tehdä korjaustyöt valmistajan ohjeen mukaisesti
 • eri konetyyppien käynnistyksen eston periaatteet ja tarkastaa kyseisen koneen käynnistymisen eston sekä testatessa muut työn aikana mahdollisesti työtapaturmia aiheuttavat riskitekijät
 • käyttää korjauksen analyysissä tietokoneohjelmistoja
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja perustiedot ensiavun antamisesta
 • huomioida työssään muut työntekijät sekä työskennellä työkykyään ylläpitäen
 • käyttää varaosia ja erilaisia huoltotarvikkeita
 • käsitellä ongelmajätteet
 • huolehtia asianmukaisesti työn etenemisestä ja valmiin työn tarkastamisesta
 • luovuttaa työn ja kertoa asiakkaalle, mitä korjaustöitä on tehty
 • tehdä pienkoneen moottoreihin, voimansiirtoon, ohjauslaitteisiin, alustaan ja sähkölaitteisiin liittyvät normaalit korjaustyöt suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti sekä korjausohjeita noudattaen

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija osaa

 • määrittää erilaisten menetelmien avulla auton korin pintavaurioiden suuruuden, jonka perusteella hän osaa tehdä työsuunnitelman
 • suojata vaurioille alttiit kohdat lisävaurioiden ehkäisemiseksi
 • tunnistaa autoissa käytettävät pintaosien yleisimmät materiaalit ja tehdä niille korjaukset ottaen huomioon automerkki- ja mallikohtaiset korjausohjeet sekä työmenetelmät
 • pohjustaa maalattavan työkohteen hyvää korjaustyötapaa noudattaen
 • tehdä pintavaurion oikaisutyön asianmukaisia välineitä käyttäen sekä huolehtia kohteen korroosionehkäisyn säilymisestä
 • määrittää tarvittavat varaosat ja materiaalit
 • suorittaa korin pintaosien vaihdot, liitokset ja sovitukset
 • tunnistaa korirakenteiden ja käytettävien materiaalien vaikutukset eri liitosmenetelmiin
 • tunnistaa tarvittavat liitosmenetelmät ja niiden perusteet (Mag/Mig-hitsaus, Mig-kaarijuotto, vastushitsaus, niittaus/liimaus ja liimaus)
 • muoviosien tunnistuksen ja korjaamisen
 • liima- ja kumitiivistelasien vaihdon
 • pintavauriotöiden yhteydessä esiintyvien varusteiden, osien ja kokonaisuuksien irrottamisen, purkamisen, kokoamisen ja kiinnittämisen siten, että ajoneuvo on liikenneturvallisessa kunnossa kokoamisen jälkeen
 • tarkastaa ja viimeistellä auton luovutuskuntoon
 • valita tarvittavat työkalut ja välineet oikein sekä käyttää ja hoitaa niitä
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • lajitella syntyvät jätteet
 • yrittäjyyden periaatteet pintavauriotöissä.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija osaa

 • tulkita ja käyttää kustannusarvioita töissään
 • tehdä auton suojauksen ennen pohjustustöiden aloittamista
 • hakea ja noudattaa auton- ja maalinvalmistajan korjausohjeita
 • käyttää esikäsittely- ja pohjustustöissä tarvittavia materiaaleja ja työvälineitä
 • tehdä pintavaurion oikaisutyön asianmukaisia välineitä käyttäen sekä huolehtia kohteen korroosionehkäisyn säilymisestä
 • yleisimmin käytettävät hiontatekniikat ja materiaalit
 • pohjustaa maalattavan työkohteen hyvää korjaustyötapaa noudattaen
 • ruiskuttaa pohja- ja hiomamaaleja sekä valita oikean maaliruiskun materiaalin mukaan
 • huolehtia työvälineiden puhtaudesta ja toimivuudesta
 • käyttää tiivistysmateriaaleja ja valita käyttökohteen mukaan oikean materiaalin
 • automaalaamossa käytettävien aineiden turvallisuusmerkinnät
 • työskennellä työturvallisesti
 • ylläpitää työkykyään
 • arvioida työnsä laatua.

Opiskelija

 • suorittaa SFS 6002 pätevyyden

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • määritellä renkaiden ja vanteiden liikennekelpoisuuden
 • renkaiden ja vanteiden ajoneuvokohtaisen soveltuvuuden, käyttäen hyväkseen sopivuusohjeistoja
 • käyttää STRO:n normistoa
 • tarjota asiakkaalle sopivia rengas- ja vannetuotteita asiakkaan määrittämässä hintatasossa
 • asentaa turvallisesti renkaan vanteelle ja vaihtaa autoon pyörät
 • opastaa asiakasta renkaiden kulumisessa ja – ajokäyttäytymiseen liittyvissä asioissa
 • määräykset koskien renkaiden sijoittelua, nastoitusta ja urasyvyyksiä
 • renkaisiin ja vanteisiin liittyvien oheistarvikkeiden myynnin
 • ymmärtää myös kuorma- ja linja-autojen, maansiirto-, maatalous- ja teollisuuskoneiden sekä moottoripyörien rengasmyynnin perusteet.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija osaa

 • henkilö- ja pakettiautojen sekä moottoripyörien rengastyöt työturvallisesti ottaen huomioon liikenneturvallisuuteen vaikuttavat tekijät
 • renkaan vianmäärityksen periaatteet ja määritellä renkaan korjauskelpoisuuden sekä ajoneuvon korjaustarpeen
 • käyttää ajoneuvonostimia ja työvälineitä ajoneuvon pyörän irrottamiseen ja kiinnittämiseen
 • käyttää rengas- ja tasapainotuskonetta
 • kiinnittää pyörän
 • palvella asiakasta ja neuvoa rengasvalinnassa
 • tarjota rengasalan tuotteita ja palveluita
 • tehdä rengasalan töitä noudattaen kuluttajansuojalakia
 • toimia ympäristönsuojeluvaatimusten mukaan
 • renkaiden pinnoitukseen liittyvät prosessit
 • raskaan kaluston pyöriin liittyvät turvallisuusseikat
 • käyttää rengasalaa koskevaa lähdekirjallisuutta ja muita tietolähteitä
 • rengasalan yleisimmät lainsäädösten perusasiat ja lakien, asetusten ja sopimusten vaikutuksen työhönsä.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija osaa

 • käsitellä, puhdistaa ja varastoida käytettäviä työvälineitä ja materiaaleja työturvallisuusmääräyksien mukaisesti sekä huoltaa niitä
 • hakea ja noudattaa auton- ja maalinvalmistajan korjausohjeita
 • löytää silmämääräisesti värikartaston avulla oikean värisävyn maalattavaan kohteeseen
 • sävyttää värejä sekoituskonejärjestelmällä
 • ruiskuttaa osa- ja kokomaalauksia
 • tehdä häivytysmaalauksia eri maalausmateriaaleilla
 • korjata mahdolliset maalausvirheet
 • viimeistellä auton ennen luovutusta asiakkaalle
 • yrittäjyyden periaatteet ruiskumaalaustöissä
 • työskennellä työturvallisesti
 • ylläpitää työkykyään
 • huolehtia syntyvistä maalausjätteistä ja ympäristön suojelusta.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä uusien laitteiden sopeuttamisen ajoneuvon järjestelmiin
 • ohjelmistojen päivittämisen
 • etsiä eri tietolähteitä käyttäen korjausohjeet ja vianetsintäkaaviot
 • lukea korjausohjeita ja kytkentäkaavioita
 • käyttää mittaus- ja testauslaitteita
 • testata ja korjata sähkövarusteita.

Opiskelija

 • suorittaa SFS 6002 pätevyyden

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • perehtyä ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin
 • toimia yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä
 • ohjata muita opiskelijoita työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja muussa osaamisen hankkimisessa
 • antaa palautetta osaamisen kehittymisestä.

Avoimet opinnot

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (5 osp)

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • uusien autojen ominaisuudet ja tekniikan
 • olla asiakashakuinen
 • myydä koko autoliikkeen mallistoa asiakkaan tarpeisiin
 • autotalon kokonaispalvelut sekä tarjota niitä asiakkaalle
 • tilata asiakkaan haluaman auton ja laskea sen hinnan autoliikkeelle ja asiakkaalle
 • autokaupan jälkeisen yhteydenpidon asiakkaaseen
 • autovarastonhallinnan perusteet
 • inventaarion suoritustavat ja raportoinnin
 • ajoneuvokaupan katelaskennan
 • toimia työyhteisön ryhmän jäsenenä
 • toimia monikulttuurisessa työympäristössä ja kehittää ammattitaitoaan tiimin jäsenenä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • ottaa vastaan lähetyksen ja tarkistaa osoitetiedot ja kolliluvun
 • tehdä vastaanottotarkastuksen sekä tarkistaa lähetyslistan mukaiset numerot ja määrät lähetystä purettaessa sekä tehdä välivarastoinnin sovittuun varastopaikkaan
 • purkaa lähetyksen ohjeen mukaan ja huolehtia pakkausmateriaalit lajiteltuina kierrätykseen
 • suorittaa pienkoneen kokoamisen tai asentamisen valmistajan sekä työturvallisuusohjeiden mukaisesti
 • alan lainsäädäntöä esim. liikennetarvikelain, tieliikennelain ja vesiliikenneasetusten ohjeet ja määräykset siten, että osaa koota ja asentaa laitteet niiden vaatimusten mukaisesti
 • tehdä luovutushuollon valmistajan ohjeen mukaisesti ja osaa neuvoa asiakasta laitteen turvallisesta käytöstä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • liikkeensä edustamien tuotteiden tekniikan siten, että voi myydä liikkeen koko mallistoa huomioiden asiakkaan tarpeet
 • tilata asiakkaan haluaman ajoneuvon ja määritellä sen hinnan liikkeelle ja asiakkaalle
 • autotalon kokonaispalvelut ja osaa tarjota niitä asiakkaalle
 • kaupan jälkeisen yhteydenpidon asiakkaaseen
 • hankkia uusia asiakkaita mm. käyttämällä hyväksi autoliikkeen asiakastietoja
 • toimia työyhteisössä ryhmän jäsenenä
 • toimia monikulttuurisessa työympäristössä
 • kehittää ammattitaitoaan tiimin jäsenenä
 • tarvittaessa määrittää tulevan vaihtoyksikön kunnon alustavasti ja myös suuntaa antavan sisäänostohinnan
 • liikkeensä edustamien ajoneuvojen ja koneiden tekniikkaa siten, että löytää joutuisasti oikeasta hakemistosta huoltoon ja korjaamiseen tarvittavat osanumerot ja tarvikkeet
 • neuvoa asiakasta lisätarvikkeiden ja tarvittavien työvälineiden myyntiä huomioiden.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • huomioida asiakkaan ja tervehtiä
 • tehdä tarvekartoituksen asiakkaan kuvauksen perusteella
 • edustamiensa ajoneuvojen ja tuotteiden tekniikan
 • edustamansa liikkeen varaosaohjelmat ja luettelot (EPC)
 • autoalaa koskevaa lainsäädäntöä ja sopimuksia siten, että pystyy neuvomaan asiakasta auton varusteluun kuuluvissa asioissa
 • esittää asiakkaan tarvitsemia lisäosia, tarvikkeita ja palveluita
 • viedä myyntiprosessin päätökseen asiakasta tyydyttävällä tavalla
 • toimia myyntikampanjan tavoitteiden mukaisesti
 • pitää myymäläympäristön esteettisesti sellaisena, jossa asiakkaat viihtyvät.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • varastonhallintaan vaikuttavia tekijöitä siten, että hän osaa päättää tuotteiden tilaamisen ajankohdan ja tuotemäärän
 • inventaarion suoritustavat ja raportoinnin
 • perustella, milloin tuote on poistettava myynnistä ja varasto-ohjelmasta
 • matemaattisia taitoja siten, että hän osaa päätellä varaston tunnusluvuista, onko toiminta taloudellisesti kannattavaa
 • tehdä tilauksen vakiotoimittajilta
 • takuukäsittelyn ja palautustuotteiden menettelytavat
 • menettelytavat palavien ja vaarallisten aineiden varastoinnissa
 • edustamansa liikkeen EPC-ohjelmat ja luettelot
 • esittää asiakkaan työssään tarvitsemia lisäosia ja tarvikkeita.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija osaa

 • varaosien ja tarvikkeiden tilaamisen eri toimittajilta
 • saapuneiden toimitusten tarkastuksen, toimittamisen työlle ja varastoinnin niille osoitetuille varastopaikoille
 • varaston pitämisen siistinä ja järjestyksessä
 • kestävän kehityksen mukaisen toiminnan, ongelmajätteiden asianmukaisen varastoinnin ja käsittelyn
 • varaosaluetteloiden ja ‑hinnastojen käytön hallinnan
 • konetyyppien ja sarjanumeroiden tunnistamisen
 • takuukäsittelyn ja tuotepalautukset.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • varastotyön perusteet ja tuntee yleisimmät varastointijärjestelmät
 • varastokirjanpidon perusteet
 • varastonhallintaan vaikuttavia tekijöitä siten, että hän osaa päättää tuotteiden tilaamisen ajankohdan ja tuotemäärän
 • inventaarion suoritustavat ja raportoinnin
 • perustella, milloin tuote on poistettava myynnistä ja varasto-ohjelmasta
 • matemaattisia taitoja siten, että hän osaa päätellä varaston tunnusluvuista, onko toiminta taloudellisesti kannattavaa
 • tehdä päivätilauksen vakiotoimittajilta
 • takuukäsittelyn ja palautustuotteiden menettelytavat
 • menettelytavat palavien ja vaarallisten aineiden varastoinnissa
 • lajitella jätteet kierrätyksen ja kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti
 • varastotyöhön liittyvät työturvallisuusasiat ja osaa ylläpitää työkykyään.

Ammattitaitovaatimukset

Venelaitteiksi pienkonealalla käsitetään esim. perämoottorit, vesijetit, sisäperämoottorit, keskimoottorit, GPS-laitteet, veneen mittaristot, pilssipumput, valot, pyyhkimet, veneen ohjaus- ja voimansiirtolaitteet.

Opiskelija osaa

 • ottaa työn vastaan ja palvella asiakasta
 • määritellä laitteiden huolto- tai korjaustarpeen, kustannusarvion sekä mahdollisuuden lisävarusteiden asennukseen
 • tehdä moottorin, moottorin hallinta- ja lisälaitteiden asennuksen veneeseen sekä suorittaa niiden koekäytön huomioiden työturvallisuuden sekä veneen rakenteeseen ja veneturvallisuuteen liittyvät seikat
 • kertoa asiakkaalle huollosta tai korjauksesta syntyvät kustannukset suhteessa uuteen tai vaihtokoneeseen, jonka perustella asiakas voi ratkaista, kannattaako korjaus tehdä
 • tehdä moottorin huolto- ja asennustyöt valmistajan ohjeiden mukaisesti veneen rakenteen sekä vesiturvallisuusvarotoimet, suojaus- ja työturvallisuusasiat huomioiden
 • käyttää oikeanlaisia venemoottoriin ja veneeseen soveltuvia huolto- ja varaosia sekä tehdä laiteasennukset valmistajan tai maahantuojan ohjeen mukaisesti
 • huolehtia valmiin työn tarkastamisesta
 • käsitellä ongelmajätteet ohjeiden mukaisesti
 • luovuttaa työn ja opastaa asiakasta laitteiden käytössä sekä kertoa asiakkaalle, mitä korjaus- tai huoltotöitä on tehty.

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Englannin kielen avulla valmentavasta koulutuksesta perustutkintoon
Logistiikan varastoalan englantia
Suomen kielen työelämäsanastoa 1
Suomen kielen työelämäsanastoa 2
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, pakollinen (4 osp)
Taide ja luova ilmaisu 1 osp
Taide ja luova ilmaisu - 1 osp
Blogikirjoittaminen 3 osp
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1 osp
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 2
Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp (Salpaus)

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella yrityksen liiketoimintaa
 • rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • harjoittaa yritystoimintaa
 • arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan
 • etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia
 • kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman
 • verkostoitua sidosryhmien kanssa
 • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.