Siirry sisältöön
Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA)

999901

TUTKINNON KUVAUS

Ammatillista koulutusta koskevan lain 531/2017 mukaan tutkintoon johtamattomana valmentavana koulutuksena voidaan järjestää ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta. Ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA-koulutus) tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia ammatilliseen tutkintokoulutukseen hakeutumiseen sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen tutkinto.

Lakiin perustuen Opetushallitus määrää koulutuksen perusteet ammatilliseen koulutukseen valmentavalle koulutukselle. Koulutuksen perusteissa määrätään koulutuksen muodostuminen valinnaisista koulutuksen osista, koulutuksen osien laajuus osaamispisteinä sekä koulutuksen osien osaamistavoitteet ja osaamisen arviointi. Ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus muodostuu valinnaisista koulutuksen osista (VnA 673/2017, § 5).

Koulutus vahvistaa ensisijaisesti opiskelijoiden edellytyksiä suorittaa työmarkkinoille pääsyn edellyttämää osaamista tuottava ammatillinen perustutkinto tai vaihtoehtoisesti sellainen ammattitutkinto, joka tuottaa ensimmäisessä tai uudessa ammatissa tarvittavaa osaamista.

Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu perusopetuksen päättäneille ja muille ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa oleville, työttömille työhakijoille, vanhentuneen tai puutteellisen ammattitaidon omaaville, erityistä tukea tarvitseville sekä maahanmuuttajataustaisille henkilöille.

Ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa opiskelijalla on mahdollisuus valmentautua työpaikalla järjestettävään koulutukseen yksilöllisten valintojen avulla.

Opiskelija voi missä tahansa vaiheessa valmentavaa koulutusta siirtyä suorittamaan ammatillista tutkintokoulutusta, jos hänellä on riittävät valmiudet. Oppisopimuskoulutukseen siirtyminen edellyttää sopivan oppisopimustyöpaikan löytymistä.

(Lisätietoja ei saatavilla)

(Lisätietoja ei saatavilla)

(Lisätietoja ei saatavilla)