Siirry sisältöön
MobiilivalikkoVertaile opintoja

Tämä saatekirje on laadittu Avoimet ammatilliset opinnot -palvelussa (aavo.fi) opinnon kautta osaamista hankkineelle opiskelijalle ja opiskelijan osaamista arvioivalle opettajalle. Aavo.fi -palvelu tarjoaa vaihtoehtoisen ja joustavan tavan hankkia osaamista eri oppilaitosten avointen opintojen tarjontaa hyödyntäen.

Saatekirje opiskelijalle ja arvioivalle opettajalle Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun opinnosta

Opiskelija on hankkinut osaamista Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun tarjoaman opinnon avulla. Opinnon sisältö, opiskelutapa ja mahdollinen opintopalaute on kuvattu tässä saatekirjeessä. Opinnon aikana opiskelija on koonnut hankkimastaan osaamisesta kertovat dokumentit. Ne ovat tämän saatekirjeen mukana. Dokumentteja voidaan hyödyntää opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadinnassa

Tiedot opinnosta

Opintokokonaisuus

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen

Kenelle

Kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Liittyy

Sisällön kuvaus

Kurssin sisältöön kuuluvat peruslaskutoimitukset, mittayksiköiden muunnokset, prosenttilaskut, geometria, yhtälönratkaisu, talousmatematiikka, taulukkolaskenta ja tilastot. Lisäksi kurssin loppupuolella on alakohtaiset soveltavat tehtävät ja itsearviointi. 

Opintoihin otetaan kerrallaan maksimissaan 22 Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun kautta ilmoittautunutta opiskelijaa. Käyttäjätunnus on voimassa 6 kuukautta.

Tunnus sulkeutuu, mikäli opiskelija ei kahteen (2) kuukauteen ole tehnyt opintoja.

Kurssin osaamistavoitteisiin kuuluvat:

 • laskutoimitusten ja mittayksiköiden muunnosten tekeminen sekä talousmatematiikan soveltaminen oman alan ja arkielämän edellyttämässä laajuudessa
 • havaintojen ja päätelmien tekeminen kuvioiden ja kappaleiden geometrisista ominaisuuksista
 • loogisen päättelykyvyn, yhtälöiden ja tarvittavien teknisten apuvälineiden käyttö matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen
 • tulosten oikeellisuuden ja suuruusluokan sekä käytetyn ratkaisumenetelmän arviointi
 • oman alan matemaattisen osaamisen arviointi

Sisällöt:

 • Peruslaskutoimitukset
 • Mittayksiköiden muunnokset
 • Prosenttilaskut
 • Geometria
 • Yhtälönratkaisu
 • Talousmatematiikka
 • Taulukkolaskenta
 • Tilastot
 • Alakohtaiset sovellukset

Laajuus

60 h

Opiskelutapa

Itsenäinen opiskelu verkossa: Opiskelu tapahtuu itsenäisesti oppilaitoksen sähköisessä oppimisympäristössä, josta löytyvät opiskelumateriaalit ja oppimistehtävät ohjeineen.

Opintopalaute

Oppimisen edetessä saat palautetta osaamisesi kehittymisestä. Koko opinnon suorittamisesta saat dokumentin. Sen hyödyntämiseksi omissa tutkinto-opinnoissasi ota yhteyttä omaan oppilaitokseesi.

Yhteyshenkilö

Marko Inkinen, marko.inkinen@edusampo.fi

Opinnon tarjoava oppilaitos

 • Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä/Saimaan ammattiopisto Sampo

Opiskelijan ohje

Tallenna ja säilytä saatekirje sekä kokoamasi portfolio. Varmista, että kaikissa dokumenteissa on päivämäärä.Jos olet oppilaitoksessa opiskelijana, ota yhteyttä oman oppilaitoksesi opettajaan, joka vastaa samasta aineesta. Sovi opettajan kanssa siitä, miten palvelun kautta hankittu osaaminen arvioidaan ja otetaan huomioon osana tutkintoasi.

Jos et ole vielä ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelijana, säilytä itselläsi dokumentti hankitusta osaamisesta. Jos hakeudut oppilaitokseen opiskelijaksi, keskustele opettajasi kanssa osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta osaksi tutkintoa.

Opettajan ohje

Opiskelija on hankkinut osaamista Avoimet ammatilliset opinnot -palvelussa (aavo.fi)

 • Opinnon sisältö on kuvattu tässä saatekirjeessä.
 • Opiskelijan on dokumentoinut hankkimansa osaamisen. Ne ovat tämän saatekirjeen mukana.
 • Opiskelijan kokoamat dokumentit sopivat hyödynnettäväksi opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadinnassa.
 • Lopullinen osaamisen arviointi tapahtuu oppilaitoksessa, jossa opiskelija suorittaa tutkintoa.


Kriteereinä käytetään tutkinnon perusteita. Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017.

Saatekirje on tulostettu 9.6.2023 Avoimet ammatilliset opinnot -palvelusta (www.aavo.fi)