Siirry sisältöön
Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
MobiilivalikkoVertaile opintoja

Tämä saatekirje on laadittu Avoimet ammatilliset opinnot -palvelussa (aavo.fi) opinnon kautta osaamista hankkineelle opiskelijalle ja opiskelijan osaamista arvioivalle opettajalle. Aavo.fi -palvelu tarjoaa vaihtoehtoisen ja joustavan tavan hankkia osaamista eri oppilaitosten avointen opintojen tarjontaa hyödyntäen.

Saatekirje opiskelijalle ja arvioivalle opettajalle Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun opinnosta

Opiskelija on hankkinut osaamista Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun tarjoaman opinnon avulla. Opinnon sisältö, opiskelutapa ja mahdollinen opintopalaute on kuvattu tässä saatekirjeessä. Opinnon aikana opiskelija on koonnut hankkimastaan osaamisesta kertovat dokumentit. Ne ovat tämän saatekirjeen mukana. Dokumentteja voidaan hyödyntää opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadinnassa

Tiedot opinnosta

Opintokokonaisuus

Asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla 3 osp

Kenelle

Kaikille sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille.

Liittyy

 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto - Kasvun ja osallisuuden edistäminen

Sisällön kuvaus

Peli sisältää 8 oppimistehtävää:

 • lasten ja ikääntyvien oikeudet

 • kestävä kehitys sosiaali- ja terveysalalla

 • salassapitovelvollisuus

 • lähihoitajan eettiset ohjeet

 • vuorovaikutus

 • asiakasryhmät

 • haastattelu/havainnointi

 • oman osaamisen tunnistaminen

Laajuus

3 osp

Opiskelutapa

Itsenäinen opiskelu verkossa seppo.io-alustalla. Kun olet ilmoittautunut, saat sähköpostitse ohjeet alustalle liittymiseen ja opintokokonaisuuden suorittamiseen.

Opintopalaute

Saat jokaisen tehtävän jälkeen lyhyen arvioinnin ja palautteen. Kun kaikki tehtävät ovat valmiina, pidetään henkilökohtainen arviointi- ja palautekeskustelu verkossa.

Yhteyshenkilö

Suvi Stejskal, Stadin AO, sosiaali- ja terveysalan opettaja, suvi.stejskal@edu.hel.fi

Opinnon tarjoava oppilaitos

 • Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Opiskelijan ohje

Tallenna ja säilytä saatekirje sekä kokoamasi portfolio. Varmista, että kaikissa dokumenteissa on päivämäärä.Jos olet oppilaitoksessa opiskelijana, ota yhteyttä oman oppilaitoksesi opettajaan, joka vastaa samasta aineesta. Sovi opettajan kanssa siitä, miten palvelun kautta hankittu osaaminen arvioidaan ja otetaan huomioon osana tutkintoasi.

Jos et ole vielä ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelijana, säilytä itselläsi dokumentti hankitusta osaamisesta. Jos hakeudut oppilaitokseen opiskelijaksi, keskustele opettajasi kanssa osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta osaksi tutkintoa.

Opettajan ohje

Opiskelija on hankkinut osaamista Avoimet ammatilliset opinnot -palvelussa (aavo.fi)

 • Opinnon sisältö on kuvattu tässä saatekirjeessä.
 • Opiskelijan on dokumentoinut hankkimansa osaamisen. Ne ovat tämän saatekirjeen mukana.
 • Opiskelijan kokoamat dokumentit sopivat hyödynnettäväksi opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadinnassa.
 • Lopullinen osaamisen arviointi tapahtuu oppilaitoksessa, jossa opiskelija suorittaa tutkintoa.


Kriteereinä käytetään tutkinnon perusteita. Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017.

Saatekirje on tulostettu 7.5.2021 Avoimet ammatilliset opinnot -palvelusta (www.aavo.fi)