Siirry sisältöön
MobiilivalikkoVertaile opintoja

Tämä saatekirje on laadittu Avoimet ammatilliset opinnot -palvelussa (aavo.fi) opinnon kautta osaamista hankkineelle opiskelijalle ja opiskelijan osaamista arvioivalle opettajalle. Aavo.fi -palvelu tarjoaa vaihtoehtoisen ja joustavan tavan hankkia osaamista eri oppilaitosten avointen opintojen tarjontaa hyödyntäen.

Saatekirje opiskelijalle ja arvioivalle opettajalle Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun opinnosta

Opiskelija on hankkinut osaamista Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun tarjoaman opinnon avulla. Opinnon sisältö, opiskelutapa ja mahdollinen opintopalaute on kuvattu tässä saatekirjeessä. Opinnon aikana opiskelija on koonnut hankkimastaan osaamisesta kertovat dokumentit. Ne ovat tämän saatekirjeen mukana. Dokumentteja voidaan hyödyntää opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadinnassa

Tiedot opinnosta

Opintokokonaisuus

Matkailuala tutuksi!

Kenelle

Matkailuala tutuksi -kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat arvioida omaa soveltuvuutta ja kiinnostusta matkailualalle tai heillä on aikomus hakeutua matkailualan koulutukseen. Opinnon tavoitteena on antaa positiivinen ensivaikutelma matkailualan opinnoista sekä kannustava käsitys omasta soveltuvuudesta asiakaspalvelualalle. Jos olet opiskelijana ammatillisessa oppilaitoksessa, varmista omalta opettajaltasi, voiko hän arvioida tämän opinnon osaksi tutkintoasi.

Liittyy

Sisällön kuvaus

Opinto koostuu neljästä osioista, joissa esitellään Matkailualan perustutkinnon pakollinen tutkinnon osa: Matkailualan asiakaspalvelu

sekä osaamisalat:

1. Hotellin vastaanottopalvelut

2. Matkailupalvelujen toteuttaminen

3. Matkapalvelujen myynti

Opinnoista löytyy linkkejä tutkinnon osiin ja Osaan.fi-sivustoon, joiden avulla voit itsenäisesti arvioida osaamisesi tason ennen opintoja. Opinnot sisältävät monipuolisia videoita ja kuvia sekä pelejä ja tehtäviä, joita tekemällä saat käsityksen matkailualasta ja matkailualan opintojen sisällöistä. Opinnoissa on myös tehtäviä, joissa voit arvioida omaa soveltuvuuttaan matkailualalle. Monipuolisen sisällön tavoitteena on luoda mielekäs ja mielenkiintoinen oppimisympäristö, joka kannustaa opiskelemaan matkailualaa.

Laajuus

18 h

Opiskelutapa

Itsenäisesti tehtävä verkko-opinto, jossa ei ole mukana ohjausta.

Opintopalaute

Opiskelija saa jokaisesta tehtävästä automaattisen palautteen. Soveltuvuustehtävistä opiskelija saa rakentavaa palautetta kannustavassa hengessä. Opintojen suorittaminen edellyttää jokaisen tehtävän ja pelin suorittamista.

Yhteyshenkilö

Sari Talvo, sari.talvo@sskky.fi

Opinnon tarjoava oppilaitos

  • Salon seudun koulutuskuntayhtymä / Salon seudun ammattiopisto

Opiskelijan ohje

Tallenna ja säilytä saatekirje sekä kokoamasi portfolio. Varmista, että kaikissa dokumenteissa on päivämäärä.Jos olet oppilaitoksessa opiskelijana, ota yhteyttä oman oppilaitoksesi opettajaan, joka vastaa samasta aineesta. Sovi opettajan kanssa siitä, miten palvelun kautta hankittu osaaminen arvioidaan ja otetaan huomioon osana tutkintoasi.

Jos et ole vielä ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelijana, säilytä itselläsi dokumentti hankitusta osaamisesta. Jos hakeudut oppilaitokseen opiskelijaksi, keskustele opettajasi kanssa osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta osaksi tutkintoa.

Opettajan ohje

Opiskelija on hankkinut osaamista Avoimet ammatilliset opinnot -palvelussa (aavo.fi)

  • Opinnon sisältö on kuvattu tässä saatekirjeessä.
  • Opiskelijan on dokumentoinut hankkimansa osaamisen. Ne ovat tämän saatekirjeen mukana.
  • Opiskelijan kokoamat dokumentit sopivat hyödynnettäväksi opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadinnassa.
  • Lopullinen osaamisen arviointi tapahtuu oppilaitoksessa, jossa opiskelija suorittaa tutkintoa.


Kriteereinä käytetään tutkinnon perusteita. Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017.

Saatekirje on tulostettu 3.10.2023 Avoimet ammatilliset opinnot -palvelusta (www.aavo.fi)