Siirry sisältöön
Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
MobiilivalikkoVertaile opintoja

Tämä saatekirje on laadittu Avoimet ammatilliset opinnot -palvelussa (aavo.fi) opinnon kautta osaamista hankkineelle opiskelijalle ja opiskelijan osaamista arvioivalle opettajalle. Aavo.fi -palvelu tarjoaa vaihtoehtoisen ja joustavan tavan hankkia osaamista eri oppilaitosten avointen opintojen tarjontaa hyödyntäen.

Saatekirje opiskelijalle ja arvioivalle opettajalle Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun opinnosta

Opiskelija on hankkinut osaamista Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun tarjoaman opinnon avulla. Opinnon sisältö, opiskelutapa ja mahdollinen opintopalaute on kuvattu tässä saatekirjeessä. Opinnon aikana opiskelija on koonnut hankkimastaan osaamisesta kertovat dokumentit. Ne ovat tämän saatekirjeen mukana. Dokumentteja voidaan hyödyntää opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadinnassa

Tiedot opinnosta

Opintokokonaisuus

Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen

Kenelle

Kaikille aiheesta kiinnostuneille

Liittyy

 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto - Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen

Sisällön kuvaus

Tämän verkkokurssin laajuus on noin 5 osp. Kurssi valmistaa sinua TJK-jaksolle, josta sinun pitää sopia oman oppilaitoksesi kanssa. TJK-jaksolla myös suoritat tarvittavan näytön. Tämä verkkokurssi on siis osa opinnosta Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen (106235).

Verkkokurssi sisältää viisi teemaa.

 1. Kotona asumisen tukeminen
 2. Elämänhallinnan ja kotona asumisen tukemisen työmenetelmät ja välineet
 3. Kotona asumisen palveluohjaus ja lainsäädäntö
 4. Työturvallisuus, työhyvinvointi ja työkyvyn ylläpitäminen 
 5. Itsearviointi osana ammattitaitoa

Opiskelu tapahtuu Keudan Pinja -alustalla. Pinja on selainpohjainen ohjelma, joka tarvitsee nettiyhteyden (https://pinja.keuda.fi).

Ilmoittautumisen jälkeen opiskelija saa aloitusviestin yhteyshenkilöltä sähköpostiinsa. Siinä annetaan ohjeita verkkokurssin suoritukseen sekä Keudan Pinja -tunnukset.

Laajuus

5 osp

Opiskelutapa

Itsenäisesti tehtävä verkko-opinto, jonka aikana teet esim. oppimispäiväkirjan tai portfolion. Tämä toimii dokumenttina itsenäisesti hankitusta osaamisesta. Opinto ei sisällä ohjausta.

Opintopalaute

Oppimisen edetessä arvioit itse oman osaamisesi kehittymistä.

Yhteyshenkilö

Leila Frondelius, leila.frondelius@keuda.fi

Opinnon tarjoava oppilaitos

 • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda

Opiskelijan ohje

Tallenna ja säilytä saatekirje sekä kokoamasi portfolio. Varmista, että kaikissa dokumenteissa on päivämäärä.Jos olet oppilaitoksessa opiskelijana, ota yhteyttä oman oppilaitoksesi opettajaan, joka vastaa samasta aineesta. Sovi opettajan kanssa siitä, miten palvelun kautta hankittu osaaminen arvioidaan ja otetaan huomioon osana tutkintoasi.

Jos et ole vielä ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelijana, säilytä itselläsi dokumentti hankitusta osaamisesta. Jos hakeudut oppilaitokseen opiskelijaksi, keskustele opettajasi kanssa osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta osaksi tutkintoa.

Opettajan ohje

Opiskelija on hankkinut osaamista Avoimet ammatilliset opinnot -palvelussa (aavo.fi)

 • Opinnon sisältö on kuvattu tässä saatekirjeessä.
 • Opiskelijan on dokumentoinut hankkimansa osaamisen. Ne ovat tämän saatekirjeen mukana.
 • Opiskelijan kokoamat dokumentit sopivat hyödynnettäväksi opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadinnassa.
 • Lopullinen osaamisen arviointi tapahtuu oppilaitoksessa, jossa opiskelija suorittaa tutkintoa.


Kriteereinä käytetään tutkinnon perusteita. Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017.

Saatekirje on tulostettu 17.9.2021 Avoimet ammatilliset opinnot -palvelusta (www.aavo.fi)