Siirry sisältöön
MobiilivalikkoVertaile opintoja

Tämä saatekirje on laadittu Avoimet ammatilliset opinnot -palvelussa (aavo.fi) opinnon kautta osaamista hankkineelle opiskelijalle ja opiskelijan osaamista arvioivalle opettajalle. Aavo.fi -palvelu tarjoaa vaihtoehtoisen ja joustavan tavan hankkia osaamista eri oppilaitosten avointen opintojen tarjontaa hyödyntäen.

Saatekirje opiskelijalle ja arvioivalle opettajalle Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun opinnosta

Opiskelija on hankkinut osaamista Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun tarjoaman opinnon avulla. Opinnon sisältö, opiskelutapa ja mahdollinen opintopalaute on kuvattu tässä saatekirjeessä. Opinnon aikana opiskelija on koonnut hankkimastaan osaamisesta kertovat dokumentit. Ne ovat tämän saatekirjeen mukana. Dokumentteja voidaan hyödyntää opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadinnassa

Tiedot opinnosta

Opintokokonaisuus

Suomen kielen työelämäsanastoa 1

Kenelle

S2-opiskelijoille. Opintokokonaisuus soveltuu myös erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille.

Liittyy

Sisällön kuvaus

Suomen kielen työelämäsanastoa 1 -opintokokonaisuuden tehtävissä harjoitellaan helppoa suomen kielen työelämäsanastoa ja työpaikoilla tarvittavia ilmauksia.

Osioiden aihepiirejä ovat mm. erilaiset ammatit ja työtehtävät, työturvallisuus, hygienia, jätehuolto ja pakkausmerkinnät. Jokaisessa osiossa on 10 - 25 sanaa. Tehtävät ovat monivalintatehtäviä. Kun opiskelija on tehnyt tehtävät, hän saa välittömästi palautteen ja näkee oikeat vastaukset. Tehtävät voi tehdä uudestaan niin monta kertaa kuin tarvitsee. Tarkoitus on, että opiskelija kertaisi tehtäviä niin kauan, että saa osion kaikki vastaukset oikein. Tehtävien tekemisessä voi käyttää apuna sanakirjaa tai Googlen kääntäjää, mutta sanat on myös mahdollista oppia tehtävistä saatavan palautteen avulla.

Opinto vastaa 0,5 osaamispistettä suomi toisena kielenä -opintoja. Opinnosta saa osallistumistodistuksen, jonka voi esittää oppilaitoksessa, jossa päätetään, tehdäänkö todistuksen perusteella osaamisen tunnustaminen. 

Laajuus

6 h

Opiskelutapa

Itsenäinen opiskelu verkossa

Opintopalaute

Opiskelija saa palautetta kootusti tehtyään kaikki tehtävät. Opinnosta saa todistuksen, joka sisältää kuvauksen opinnon sisällöstä.

Yhteyshenkilö

Karoliina Oksanen, karoliina.oksanen@inlive.fi

Opinnon tarjoava oppilaitos

  • Ammattiopisto Live

Opiskelijan ohje

Tallenna ja säilytä saatekirje sekä kokoamasi portfolio. Varmista, että kaikissa dokumenteissa on päivämäärä.Jos olet oppilaitoksessa opiskelijana, ota yhteyttä oman oppilaitoksesi opettajaan, joka vastaa samasta aineesta. Sovi opettajan kanssa siitä, miten palvelun kautta hankittu osaaminen arvioidaan ja otetaan huomioon osana tutkintoasi.

Jos et ole vielä ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelijana, säilytä itselläsi dokumentti hankitusta osaamisesta. Jos hakeudut oppilaitokseen opiskelijaksi, keskustele opettajasi kanssa osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta osaksi tutkintoa.

Opettajan ohje

Opiskelija on hankkinut osaamista Avoimet ammatilliset opinnot -palvelussa (aavo.fi)

  • Opinnon sisältö on kuvattu tässä saatekirjeessä.
  • Opiskelijan on dokumentoinut hankkimansa osaamisen. Ne ovat tämän saatekirjeen mukana.
  • Opiskelijan kokoamat dokumentit sopivat hyödynnettäväksi opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadinnassa.
  • Lopullinen osaamisen arviointi tapahtuu oppilaitoksessa, jossa opiskelija suorittaa tutkintoa.


Kriteereinä käytetään tutkinnon perusteita. Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017.

Saatekirje on tulostettu 9.6.2023 Avoimet ammatilliset opinnot -palvelusta (www.aavo.fi)