Siirry sisältöön
Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
MobiilivalikkoVertaile opintoja

Tämä saatekirje on laadittu Avoimet ammatilliset opinnot -palvelussa (aavo.fi) opinnon kautta osaamista hankkineelle opiskelijalle ja opiskelijan osaamista arvioivalle opettajalle. Aavo.fi -palvelu tarjoaa vaihtoehtoisen ja joustavan tavan hankkia osaamista eri oppilaitosten avointen opintojen tarjontaa hyödyntäen.

Saatekirje opiskelijalle ja arvioivalle opettajalle Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun opinnosta

Opiskelija on hankkinut osaamista Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun tarjoaman opinnon avulla. Opinnon sisältö, opiskelutapa ja mahdollinen opintopalaute on kuvattu tässä saatekirjeessä. Opinnon aikana opiskelija on koonnut hankkimastaan osaamisesta kertovat dokumentit. Ne ovat tämän saatekirjeen mukana. Dokumentteja voidaan hyödyntää opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadinnassa

Tiedot opinnosta

Opintokokonaisuus

Hoivaa ja hoida suomeksi

Kenelle

Opinto on tarkoitettu suomi toisena kielenä -oppijalle, jonka tavoite on opiskelu- tai työpaikka sosiaali- ja terveysalalla. Opiskelemme lähihoitajan ja varhaiskasvatuksen hoitajan työssä tarvittavaa ammattikieltä. Koulutuksen lähtötaso on vahva A2.2. Koulutus on tarkoitettu yksittäisille opiskelijoille ja soveltuu myös niille, jotka ovat ilman opiskelu- tai työpaikkaa.

Liittyy

Sisällön kuvaus

Opinto on tarkoitettu suomi toisena kielenä -oppijalle, jonka tavoite on opiskelu- tai työpaikka sosiaali- ja terveysalalla. Opiskelemme lähihoitajan ja varhaiskasvatuksen hoitajan työssä tarvittavaa ammattikieltä. Koulutuksen lähtötaso on vahva A2.2.

Opinto sisältää sosiaali- ja terveysalan keskeistä sanastoa ja kielenkäyttötilanteita seuraavista aiheista:

1. Tunnetko kehosi (sanastoa: kehon osat ja elimistö)

2. Olenko terve vai sairas? (sanastoa: fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen terveys)

3. Leiki, lapsi, leiki! (sanastoa: päiväkodin ohjelma, lastenhoito, varhaiskasvatus)

4. Potilaat huoneessa (sanastoa: potilashuoneen välineistö, potilaan taustatiedot)

5. Hoivaa ja hoida (sanastoa: hoitoprosessi, palvelutalossa, kuntoutus)

6. Suomen kansa sairastaa (sanastoa: kansansairaudet, pitkäaikaissairaudet)

7. Hoitopolku Suomessa (sanastoa: sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä)

8. Minun asiakkaani

9. Osaamisen kartoitusta ja kertausta

Opiskelemme alan sanastoa ja kielenkäyttötilanteita kuvien, tekstien (eri tekstilajien), keskusteluharjoitusten ja toiminnallisten tehtävien avulla.

Laajuus

3 osp

Opiskelutapa

Osaamista hankitaan opettajan johdolla oppilaitoksen sähköisessä oppimisympäristössä (Google Sites), josta opiskelumateriaali ja oppimistehtävät löytyvät. Opinto sisältää myös 50h etäopetusta Google Meetissä. Ilmoittautuneet saavat linkin verkko-opetukseen ma 15.8.2022.

Opintopalaute

Oppimisen edetessä saat palautetta osaamisesi kehittymisestä. Koko opinnon suorittamisesta saat osaamistodistuksen. Sen hyödyntämiseksi omissa tutkinto-opinnoissasi ota yhteyttä omaan oppilaitokseesi.

Yhteyshenkilö

Eini Koivisto, eini.koivisto@edu.hel.fi

Opinnon tarjoava oppilaitos

  • Stadin AO

Opiskelijan ohje

Tallenna ja säilytä saatekirje sekä kokoamasi portfolio. Varmista, että kaikissa dokumenteissa on päivämäärä.Jos olet oppilaitoksessa opiskelijana, ota yhteyttä oman oppilaitoksesi opettajaan, joka vastaa samasta aineesta. Sovi opettajan kanssa siitä, miten palvelun kautta hankittu osaaminen arvioidaan ja otetaan huomioon osana tutkintoasi.

Jos et ole vielä ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelijana, säilytä itselläsi dokumentti hankitusta osaamisesta. Jos hakeudut oppilaitokseen opiskelijaksi, keskustele opettajasi kanssa osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta osaksi tutkintoa.

Opettajan ohje

Opiskelija on hankkinut osaamista Avoimet ammatilliset opinnot -palvelussa (aavo.fi)

  • Opinnon sisältö on kuvattu tässä saatekirjeessä.
  • Opiskelijan on dokumentoinut hankkimansa osaamisen. Ne ovat tämän saatekirjeen mukana.
  • Opiskelijan kokoamat dokumentit sopivat hyödynnettäväksi opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadinnassa.
  • Lopullinen osaamisen arviointi tapahtuu oppilaitoksessa, jossa opiskelija suorittaa tutkintoa.


Kriteereinä käytetään tutkinnon perusteita. Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017.

Saatekirje on tulostettu 11.8.2022 Avoimet ammatilliset opinnot -palvelusta (www.aavo.fi)