Siirry sisältöön
MobiilivalikkoVertaile opintoja

Tämä saatekirje on laadittu Avoimet ammatilliset opinnot -palvelussa (aavo.fi) opinnon kautta osaamista hankkineelle opiskelijalle ja opiskelijan osaamista arvioivalle opettajalle. Aavo.fi -palvelu tarjoaa vaihtoehtoisen ja joustavan tavan hankkia osaamista eri oppilaitosten avointen opintojen tarjontaa hyödyntäen.

Saatekirje opiskelijalle ja arvioivalle opettajalle Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun opinnosta

Opiskelija on hankkinut osaamista Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun tarjoaman opinnon avulla. Opinnon sisältö, opiskelutapa ja mahdollinen opintopalaute on kuvattu tässä saatekirjeessä. Opinnon aikana opiskelija on koonnut hankkimastaan osaamisesta kertovat dokumentit. Ne ovat tämän saatekirjeen mukana. Dokumentteja voidaan hyödyntää opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadinnassa

Tiedot opinnosta

Opintokokonaisuus

Verkkoviestinnän perusteet

Kenelle

Hyödyllinen jokaiselle tietotekniikkaa työssä ja vapaa-ajalla käyttävälle

Liittyy

 • Turvallisuusalan perustutkinto - Tietoturvallisuustoiminta

Sisällön kuvaus

Tämä opintokokonaisuus esittelee olennaiset internetin selaamiseen, tehokkaaseen tiedonhakuun, onlineviestintään ja sähköpostiin liittyvät käsitteet ja taidot.

Tämä opintokokonaisuus esittelee olennaiset internetin selaamiseen, tehokkaaseen tiedonhakuun, onlineviestintään ja sähköpostiin liittyvät käsitteet ja taidot. Sisältö vastaa pääosin ECDL (kansainvälinen tietokoneen ajokortti) Verkkoviestinnän perusteet –moduulin rakenteen osaamisvaatimuksia.

Moduulin suorittamisen jälkeen opiskelija: 

 • ymmärtää internet selailun ja online-tietoturvan merkityksen
 • osaa käyttää selainta ja hallitsee selaimen asetukset, kirjanmerkit
 • osaa hakea tehokkaasti verkosta tietoa ja arvioida kriittisesti verkkosisältöjä
 • ymmärtää tekijänoikeus- ja tietosuojaan liittyvät kysymykset
 • ymmärtää käsitteet verkkoyhteisö, viestintä ja sähköposti
 • osaa lähettää ja vastaanottaa sähköpostia ja hallita sähköpostin asetukset
 • osaa järjestää sähköposteja ja käyttää kalenteria.

Laajuus

Opiskelutapa

Monimuoto-opiskelu verkossa

Opintopalaute

Kirjoita avoimista opinnoista oppimispäiväkirja, joka toimii itsenäisesti suoritettujen opintojen dokumenttina.

Yhteyshenkilö

Petri Kolehmainen, petri.kolehmainen@turunakk.fi, +358407141891

Opinnon tarjoava oppilaitos

 • Turun aikuiskoulutuskeskus

Opiskelijan ohje

Tallenna ja säilytä saatekirje sekä kokoamasi portfolio. Varmista, että kaikissa dokumenteissa on päivämäärä.Jos olet oppilaitoksessa opiskelijana, ota yhteyttä oman oppilaitoksesi opettajaan, joka vastaa samasta aineesta. Sovi opettajan kanssa siitä, miten palvelun kautta hankittu osaaminen arvioidaan ja otetaan huomioon osana tutkintoasi.

Jos et ole vielä ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelijana, säilytä itselläsi dokumentti hankitusta osaamisesta. Jos hakeudut oppilaitokseen opiskelijaksi, keskustele opettajasi kanssa osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta osaksi tutkintoa.

Opettajan ohje

Opiskelija on hankkinut osaamista Avoimet ammatilliset opinnot -palvelussa (aavo.fi)

 • Opinnon sisältö on kuvattu tässä saatekirjeessä.
 • Opiskelijan on dokumentoinut hankkimansa osaamisen. Ne ovat tämän saatekirjeen mukana.
 • Opiskelijan kokoamat dokumentit sopivat hyödynnettäväksi opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadinnassa.
 • Lopullinen osaamisen arviointi tapahtuu oppilaitoksessa, jossa opiskelija suorittaa tutkintoa.


Kriteereinä käytetään tutkinnon perusteita. Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017.

Saatekirje on tulostettu 9.6.2023 Avoimet ammatilliset opinnot -palvelusta (www.aavo.fi)