Siirry sisältöön
Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
MobiilivalikkoVertaile opintoja

Tämä saatekirje on laadittu Avoimet ammatilliset opinnot -palvelussa (aavo.fi) opinnon kautta osaamista hankkineelle opiskelijalle ja opiskelijan osaamista arvioivalle opettajalle. Aavo.fi -palvelu tarjoaa vaihtoehtoisen ja joustavan tavan hankkia osaamista eri oppilaitosten avointen opintojen tarjontaa hyödyntäen.

Saatekirje opiskelijalle ja arvioivalle opettajalle Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun opinnosta

Opiskelija on hankkinut osaamista Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun tarjoaman opinnon avulla. Opinnon sisältö, opiskelutapa ja mahdollinen opintopalaute on kuvattu tässä saatekirjeessä. Opinnon aikana opiskelija on koonnut hankkimastaan osaamisesta kertovat dokumentit. Ne ovat tämän saatekirjeen mukana. Dokumentteja voidaan hyödyntää opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadinnassa

Tiedot opinnosta

Opintokokonaisuus

Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1 osp

Kenelle

Opintokokonaisuus soveltuu kaikille, jotka opiskelevat ammatillisessa oppilaitoksessa tai suunnittelevat hakeutumista ammatillisiin opintoihin ja haluavat suorittaa toiminta digitaalisessa ympäristössä kurssiin yhden osaamispisteen.

Liittyy

 • Yhteiset opinnot

Sisällön kuvaus

Opintojen suorittaminen edellyttää kohtuullisia tvt-taitoja sekä kykyä suunnitelmalliseen ja itsenäiseen opiskeluun. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijan pitäisi osata: 

käyttää yleisimpiä tieto- ja viestintäteknisiä laitteita ja tekee niihin liittyviä valintoja

Kokonaisuus on jaettu kuuteen tehtävään:

  • Tietokoneen perustoiminnot 
  • Tekstinkäsittely (Word) 
  • Taulukkolaskenta (Excel)  
  • Esitysgrafiikka (Power point)  
  • Tietoturva 
  • Tekijänoikeudet 

Opintokokonaisuus noudattaa opetushallituksen uusia ammatillisten perustutkintojen perusteita ja pohjautuu Vantaan ammattiopisto Varian niiden pohjalta luomaan toteuttamissuunnitelmaan. Opintokokonaisuus ei sovellu erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle. 

Jos olet jo opiskelijana ammatillisessa oppilaitoksessa, varmista ennen tämän opintokokonaisuuden aloittamista, voiko oma oppilaitoksesi varmasti tunnistaa opinnot osaksi tutkintoasi. 

Mikäli oppilaitoksessasi on käytössä Itslearning-verkko-oppimisympäristö pääset ilmoittautumaan kurssille Itslearning-yhteisön kurssiluettelon kautta. 

Ilmoittaudu kurssille menemällä osoitteeseen: https://varia.itslearning.com/  

Valitse sivun alalaidasta: Toimipaikan kurssiluettelo > Toiminta digitaalisessa ympäristössä > Ilmoittaudu kurssille 

Laajuus

1 osp

Opiskelutapa

Opintopalaute

Opiskelija kerää kaikki tekemänsä tehtävät itsenäisesti portfolioon, joka toimii näyttönä opintokokonaisuuden suorittamisesta. Portfolion avulla opiskelijan oma tietotekniikan opettaja voi arvioida kokonaisuuden ja hyväksyä sen osaksi tutkintoa.

Yhteyshenkilö

Aino Laurila , aino.laurila@eduvantaa.fi

Opinnon tarjoava oppilaitos

Opiskelijan ohje

Tallenna ja säilytä saatekirje sekä kokoamasi portfolio. Varmista, että kaikissa dokumenteissa on päivämäärä.Jos olet oppilaitoksessa opiskelijana, ota yhteyttä oman oppilaitoksesi opettajaan, joka vastaa samasta aineesta. Sovi opettajan kanssa siitä, miten palvelun kautta hankittu osaaminen arvioidaan ja otetaan huomioon osana tutkintoasi.

Jos et ole vielä ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelijana, säilytä itselläsi dokumentti hankitusta osaamisesta. Jos hakeudut oppilaitokseen opiskelijaksi, keskustele opettajasi kanssa osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta osaksi tutkintoa.

Opettajan ohje

Opiskelija on hankkinut osaamista Avoimet ammatilliset opinnot -palvelussa (aavo.fi)

 • Opinnon sisältö on kuvattu tässä saatekirjeessä.
 • Opiskelijan on dokumentoinut hankkimansa osaamisen. Ne ovat tämän saatekirjeen mukana.
 • Opiskelijan kokoamat dokumentit sopivat hyödynnettäväksi opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadinnassa.
 • Lopullinen osaamisen arviointi tapahtuu oppilaitoksessa, jossa opiskelija suorittaa tutkintoa.


Kriteereinä käytetään tutkinnon perusteita. Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017.

Saatekirje on tulostettu 1.3.2021 Avoimet ammatilliset opinnot -palvelusta (www.aavo.fi)