Siirry sisältöön
Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
MobiilivalikkoVertaile opintoja

Tämä saatekirje on laadittu Avoimet ammatilliset opinnot -palvelussa (aavo.fi) opinnon kautta osaamista hankkineelle opiskelijalle ja opiskelijan osaamista arvioivalle opettajalle. Aavo.fi -palvelu tarjoaa vaihtoehtoisen ja joustavan tavan hankkia osaamista eri oppilaitosten avointen opintojen tarjontaa hyödyntäen.

Saatekirje opiskelijalle ja arvioivalle opettajalle Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun opinnosta

Opiskelija on hankkinut osaamista Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun tarjoaman opinnon avulla. Opinnon sisältö, opiskelutapa ja mahdollinen opintopalaute on kuvattu tässä saatekirjeessä. Opinnon aikana opiskelija on koonnut hankkimastaan osaamisesta kertovat dokumentit. Ne ovat tämän saatekirjeen mukana. Dokumentteja voidaan hyödyntää opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadinnassa

Tiedot opinnosta

Opintokokonaisuus

Kestävä kehitys

Kenelle

Koulutus sopii kaikille kestävästä kehityksestä kiinnostuneille. Opinto kuuluu yhteisten tutkinnon osien yhteiskunta- ja työelämäosaamisen pakollisiin osaamistavoitteisiin.

Liittyy

Sisällön kuvaus

Koulutus sopii kaikille kestävästä kehityksestä kiinnostuneille. Opinto kuuluu yhteisten tutkinnon osien yhteiskunta- ja työelämäosaamisen pakollisiin osaamistavoitteisiin.

Verkko-opinnot sisältävät kestävän kehityksen edistämisen määritelmiä ja tavoitteita. Opinnoissa perehdytään kestävään kehitykseen, kansallisella ja globaalilla tasolla. Opinnot sisältävät itsenäisesti opiskeltavaa oppimateriaalia ja tehtäviä:

- kestävästä kehityksestä

- kiertotaloudesta

- ympäristöosaavan ammattilaisen merkityksestä

- yksilön vastuusta ja eettisistä valinnoista

Laajuus

1 osp

Opiskelutapa

Osaamista hankitaan sähköisessä oppimisympäristössä (Google Sites), josta opiskelumateriaali ja oppimistehtävät löytyvät. Ilmoittautumisen jälkeen saat linkin verkko-opetukseen.

Opintopalaute

Oppimisen edetessä saat palautetta osaamisesi kehittymisestä. Koko opinnon suorittamisesta saat osaamistodistuksen. Sen hyödyntämiseksi omassa tutkinto-opinnossasi ota yhteyttä omaan oppilaitokseesi.

Yhteyshenkilö

Tanja Kanttikoski, tanja.kanttikoski@edu.hel.fi

Opinnon tarjoava oppilaitos

  • Stadin AO

Opiskelijan ohje

Tallenna ja säilytä saatekirje sekä kokoamasi portfolio. Varmista, että kaikissa dokumenteissa on päivämäärä.Jos olet oppilaitoksessa opiskelijana, ota yhteyttä oman oppilaitoksesi opettajaan, joka vastaa samasta aineesta. Sovi opettajan kanssa siitä, miten palvelun kautta hankittu osaaminen arvioidaan ja otetaan huomioon osana tutkintoasi.

Jos et ole vielä ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelijana, säilytä itselläsi dokumentti hankitusta osaamisesta. Jos hakeudut oppilaitokseen opiskelijaksi, keskustele opettajasi kanssa osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta osaksi tutkintoa.

Opettajan ohje

Opiskelija on hankkinut osaamista Avoimet ammatilliset opinnot -palvelussa (aavo.fi)

  • Opinnon sisältö on kuvattu tässä saatekirjeessä.
  • Opiskelijan on dokumentoinut hankkimansa osaamisen. Ne ovat tämän saatekirjeen mukana.
  • Opiskelijan kokoamat dokumentit sopivat hyödynnettäväksi opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadinnassa.
  • Lopullinen osaamisen arviointi tapahtuu oppilaitoksessa, jossa opiskelija suorittaa tutkintoa.


Kriteereinä käytetään tutkinnon perusteita. Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017.

Saatekirje on tulostettu 25.9.2022 Avoimet ammatilliset opinnot -palvelusta (www.aavo.fi)