Siirry sisältöön
Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
MobiilivalikkoVertaile opintoja

Tämä saatekirje on laadittu Avoimet ammatilliset opinnot -palvelussa (aavo.fi) opinnon kautta osaamista hankkineelle opiskelijalle ja opiskelijan osaamista arvioivalle opettajalle. Aavo.fi -palvelu tarjoaa vaihtoehtoisen ja joustavan tavan hankkia osaamista eri oppilaitosten avointen opintojen tarjontaa hyödyntäen.

Saatekirje opiskelijalle ja arvioivalle opettajalle Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun opinnosta

Opiskelija on hankkinut osaamista Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun tarjoaman opinnon avulla. Opinnon sisältö, opiskelutapa ja mahdollinen opintopalaute on kuvattu tässä saatekirjeessä. Opinnon aikana opiskelija on koonnut hankkimastaan osaamisesta kertovat dokumentit. Ne ovat tämän saatekirjeen mukana. Dokumentteja voidaan hyödyntää opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadinnassa

Tiedot opinnosta

Opintokokonaisuus

Englannin kielen avulla valmentavasta koulutuksesta perustutkintoon

Kenelle

Ammatillinen valmentava opinto. Opintokokonaisuus soveltuu myös erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille.

Liittyy

Sisällön kuvaus

 • Opiskelija saa tutustua kiinnostuksen kohteena olevaan ammatilliseen perustutkintoon englannin kielen avulla.
 • Opiskelijalla on mahdollisuus punnita omaa soveltuvuuttaan tälle alalle ja saada lisää motivaatiota nivelvaiheen siirtymään.
 • Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa 1 osaamispisteen verran tehtäviä, joista saa  osallistumistodistuksen. Tämän todistuksen voi esittää oppilaitoksessa, jossa päätetään, tehdäänkö todistuksen perusteella osaamisen tunnustaminen. 

Opiskelija tekee englanninkielisen portfolion seuraavalla tavalla:

 • hän tutustuu eri tietolähteitä käyttäen kiinnostuksen kohteena olevan perustutkinnon ja osaamisalan kuvallisiin ja tekstisisältöihin.
 • hän valikoi näistä itsensä ja opinpolkunsa kannalta keskeiset sekä kiinnostavat sisällöt ja tekee näistä Google Classroom-oppimisympäristöön kuvallisen ja tekstillisen portfolion, jossa esitellään alan tehtäviä, työympäristöjä, välineitä ja työllistymismahdollisuuksia
 • portfoliota tehdessään hän miettii ja reflektoi vaihtoehtoisia opintopolkuja, joissa voi mahdollisesti opiskella tätä alaa.
 • Laajuus

  10 h

  Opiskelutapa

  Itsenäinen opiskelu verkossa

  Opintopalaute

  Opiskelija saa jokaisen tehtävän jälkeen lyhyen palautteen ja koko opintojakson jälkeen todistuksen, joka sisältää tiedon käsitellyistä aiheista.

  Yhteyshenkilö

  Pekka Pakkala, pekka.pakkala@inlive.fi

  Opinnon tarjoava oppilaitos

  • Ammattiopisto Live

  Opiskelijan ohje

  Tallenna ja säilytä saatekirje sekä kokoamasi portfolio. Varmista, että kaikissa dokumenteissa on päivämäärä.Jos olet oppilaitoksessa opiskelijana, ota yhteyttä oman oppilaitoksesi opettajaan, joka vastaa samasta aineesta. Sovi opettajan kanssa siitä, miten palvelun kautta hankittu osaaminen arvioidaan ja otetaan huomioon osana tutkintoasi.

  Jos et ole vielä ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelijana, säilytä itselläsi dokumentti hankitusta osaamisesta. Jos hakeudut oppilaitokseen opiskelijaksi, keskustele opettajasi kanssa osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta osaksi tutkintoa.

  Opettajan ohje

  Opiskelija on hankkinut osaamista Avoimet ammatilliset opinnot -palvelussa (aavo.fi)

  • Opinnon sisältö on kuvattu tässä saatekirjeessä.
  • Opiskelijan on dokumentoinut hankkimansa osaamisen. Ne ovat tämän saatekirjeen mukana.
  • Opiskelijan kokoamat dokumentit sopivat hyödynnettäväksi opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadinnassa.
  • Lopullinen osaamisen arviointi tapahtuu oppilaitoksessa, jossa opiskelija suorittaa tutkintoa.


  Kriteereinä käytetään tutkinnon perusteita. Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017.

  Saatekirje on tulostettu 25.9.2022 Avoimet ammatilliset opinnot -palvelusta (www.aavo.fi)