Siirry sisältöön
Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
MobiilivalikkoVertaile opintoja

Tämä saatekirje on laadittu Avoimet ammatilliset opinnot -palvelussa (aavo.fi) opinnon kautta osaamista hankkineelle opiskelijalle ja opiskelijan osaamista arvioivalle opettajalle. Aavo.fi -palvelu tarjoaa vaihtoehtoisen ja joustavan tavan hankkia osaamista eri oppilaitosten avointen opintojen tarjontaa hyödyntäen.

Saatekirje opiskelijalle ja arvioivalle opettajalle Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun opinnosta

Opiskelija on hankkinut osaamista Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun tarjoaman opinnon avulla. Opinnon sisältö, opiskelutapa ja mahdollinen opintopalaute on kuvattu tässä saatekirjeessä. Opinnon aikana opiskelija on koonnut hankkimastaan osaamisesta kertovat dokumentit. Ne ovat tämän saatekirjeen mukana. Dokumentteja voidaan hyödyntää opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadinnassa

Tiedot opinnosta

Opintokokonaisuus

Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, hiiliyhdisteet ja orgaaninen kemia, 3 osp

Kenelle

Sopii ammattiin opiskeleville esimerkiksi terveydenhuolto- ja tekniikan alan opiskelijoille, jatkuvan haun opiskelijoille sekä lukiolaisille joustavasti verkossa suoritettavina opintoina. Tehtäviin on sisällytetty ohjausta.

Liittyy

Sisällön kuvaus

Opiskelija perehtyy opinnoissa orgaanisen kemian perusasioihin ja orgaanisen kemian alaan liittyvien

yhdisteiden soveltamiseen eri aloilla. Opintoja suorittamalla opiskelija saavuttaa osaamista, jota hän voi soveltaa työelämässä tai pyrkiessään jatko-opintoihin.

 

Opiskelija pystyy suorittamaan opintoja joustavasti aikaan ja paikkaan sitomatta. Opiskelija saa palautetta orgaanisen kemian oppimisen edistymisestä.

Opintojen sisältö:  

 

·       Alkaanit

·       Isomeria

·       Alkoholit

·       Aldehydit ja ketonit

·       Typpeä sisältävät orgaaniset yhdisteet

·       Hiilihydraatit

·      

Laajuus

3 osp

Opiskelutapa

Itsenäinen opiskelu verkossa

Opintopalaute

Oppimisen seurannassa ja osaamisen arvioinnissa huomioidaan tehdyt tehtävät. Tehtävien palauttaminen antaa opiskelijalle suoraan palautetta onnistumisesta. Oppimisprosessin lopuksi on mahdollisuus saada osaamisen arviointi.

Yhteyshenkilö

Tapio Patrikainen, tapio.patrikainen@osao.fi

Opinnon tarjoava oppilaitos

  • OSAO

Opiskelijan ohje

Tallenna ja säilytä saatekirje sekä kokoamasi portfolio. Varmista, että kaikissa dokumenteissa on päivämäärä.Jos olet oppilaitoksessa opiskelijana, ota yhteyttä oman oppilaitoksesi opettajaan, joka vastaa samasta aineesta. Sovi opettajan kanssa siitä, miten palvelun kautta hankittu osaaminen arvioidaan ja otetaan huomioon osana tutkintoasi.

Jos et ole vielä ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelijana, säilytä itselläsi dokumentti hankitusta osaamisesta. Jos hakeudut oppilaitokseen opiskelijaksi, keskustele opettajasi kanssa osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta osaksi tutkintoa.

Opettajan ohje

Opiskelija on hankkinut osaamista Avoimet ammatilliset opinnot -palvelussa (aavo.fi)

  • Opinnon sisältö on kuvattu tässä saatekirjeessä.
  • Opiskelijan on dokumentoinut hankkimansa osaamisen. Ne ovat tämän saatekirjeen mukana.
  • Opiskelijan kokoamat dokumentit sopivat hyödynnettäväksi opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadinnassa.
  • Lopullinen osaamisen arviointi tapahtuu oppilaitoksessa, jossa opiskelija suorittaa tutkintoa.


Kriteereinä käytetään tutkinnon perusteita. Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017.

Saatekirje on tulostettu 18.10.2021 Avoimet ammatilliset opinnot -palvelusta (www.aavo.fi)