Siirry sisältöön
Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
MobiilivalikkoVertaile opintoja

Tämä saatekirje on laadittu Avoimet ammatilliset opinnot -palvelussa (aavo.fi) opinnon kautta osaamista hankkineelle opiskelijalle ja opiskelijan osaamista arvioivalle opettajalle. Aavo.fi -palvelu tarjoaa vaihtoehtoisen ja joustavan tavan hankkia osaamista eri oppilaitosten avointen opintojen tarjontaa hyödyntäen.

Saatekirje opiskelijalle ja arvioivalle opettajalle Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun opinnosta

Opiskelija on hankkinut osaamista Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun tarjoaman opinnon avulla. Opinnon sisältö, opiskelutapa ja mahdollinen opintopalaute on kuvattu tässä saatekirjeessä. Opinnon aikana opiskelija on koonnut hankkimastaan osaamisesta kertovat dokumentit. Ne ovat tämän saatekirjeen mukana. Dokumentteja voidaan hyödyntää opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadinnassa

Tiedot opinnosta

Opintokokonaisuus

Taide ja luova ilmaisu 1 osp

Kenelle

Kaikille, jotka ovat kiinnostuneita taiteen ja luovan ilmaisun merkityksestä hyvinvoinnille, ja ammatillisen perustutkinnon opiskelijoille pakollinen, viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen tutkinnon osan osa-alue.

Liittyy

  • Yhteiset opinnot

Sisällön kuvaus

Opit kulttuurin ja taiteen merkityksestä hyvinvoinnille. Vaihtoehtoiset tehtävät johdattavat sinut taiteen ja kulttuurin äärelle. Pääset kokeilemaan taiteen ja luovan ilmaisun keinoja, sekä luovaa kirjoittamista. Opinto on ammatillisen perustutkinnon opiskelijoille pakollinen, viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen tutkinnon osan osa-alue. 

Laajuus

1 osp

Opiskelutapa

Itsenäisesti tehtävä verkko-opinto, jonka aikana pidät oppimispäiväkirjaa ja teet portfolion. Ne toimivat dokumenttina itsenäisesti hankitusta osaamisesta. Opinto ei sisällä ohjausta. Tehtävissä vierailet esimerkiksi kulttuuritapahtumassa tai perehdyt johonkin taiteen lajiin jonkin teoksen kautta. Pääset kokeilemaan myös luovan kirjoittamisen menetelmiä. Sisällöt ja tehtävät tukevat oppimistasi ja löydät ne heti avoimelta verkkosivulta.

Opintopalaute

Oppimisen edetessä ja lopuksi arvioit itse oman osaamisesi kehittymistä tehtävien avulla.

Yhteyshenkilö

Suunnittelija Hanna Toijala, hanna.toijala(at)salpaus.fi

Opinnon tarjoava oppilaitos

  • Koulutuskeskus Salpaus

Opiskelijan ohje

Tallenna ja säilytä saatekirje sekä kokoamasi portfolio. Varmista, että kaikissa dokumenteissa on päivämäärä.Jos olet oppilaitoksessa opiskelijana, ota yhteyttä oman oppilaitoksesi opettajaan, joka vastaa samasta aineesta. Sovi opettajan kanssa siitä, miten palvelun kautta hankittu osaaminen arvioidaan ja otetaan huomioon osana tutkintoasi.

Jos et ole vielä ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelijana, säilytä itselläsi dokumentti hankitusta osaamisesta. Jos hakeudut oppilaitokseen opiskelijaksi, keskustele opettajasi kanssa osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta osaksi tutkintoa.

Opettajan ohje

Opiskelija on hankkinut osaamista Avoimet ammatilliset opinnot -palvelussa (aavo.fi)

  • Opinnon sisältö on kuvattu tässä saatekirjeessä.
  • Opiskelijan on dokumentoinut hankkimansa osaamisen. Ne ovat tämän saatekirjeen mukana.
  • Opiskelijan kokoamat dokumentit sopivat hyödynnettäväksi opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadinnassa.
  • Lopullinen osaamisen arviointi tapahtuu oppilaitoksessa, jossa opiskelija suorittaa tutkintoa.


Kriteereinä käytetään tutkinnon perusteita. Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017.

Saatekirje on tulostettu 11.4.2021 Avoimet ammatilliset opinnot -palvelusta (www.aavo.fi)