Siirry sisältöön
Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
MobiilivalikkoVertaile opintoja

Tämä saatekirje on laadittu Avoimet ammatilliset opinnot -palvelussa (aavo.fi) opinnon kautta osaamista hankkineelle opiskelijalle ja opiskelijan osaamista arvioivalle opettajalle. Aavo.fi -palvelu tarjoaa vaihtoehtoisen ja joustavan tavan hankkia osaamista eri oppilaitosten avointen opintojen tarjontaa hyödyntäen.

Saatekirje opiskelijalle ja arvioivalle opettajalle Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun opinnosta

Opiskelija on hankkinut osaamista Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun tarjoaman opinnon avulla. Opinnon sisältö, opiskelutapa ja mahdollinen opintopalaute on kuvattu tässä saatekirjeessä. Opinnon aikana opiskelija on koonnut hankkimastaan osaamisesta kertovat dokumentit. Ne ovat tämän saatekirjeen mukana. Dokumentteja voidaan hyödyntää opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadinnassa

Tiedot opinnosta

Opintokokonaisuus

Sosiaali- ja terveysalan perusteet

Kenelle

Opinto on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa opiskeleville henkilöille tai henkilöille, jotka haluavat kehittää omaa sosiaali- ja terveysalan ammatillista osaamista tai suunnittelevat ammatillisia opintoja sosiaali- ja terveysalalla. Opinto liittyy Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisen, Kasvun ja osallisuuden edistämisen tai Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisen tutkinnon osaan. Jos olet opiskelijana ammatillisessa oppilaitoksessa, varmista omalta opettajaltasi, voiko hän arvioida tämän opinnon osaksi tutkintoasi. Lisäksi opinto sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Liittyy

Sisällön kuvaus

Opinto koostuu yhdeksästä osioista, joissa käsitellään perusasiat keskeisistä sosiaali- ja terveysalan perusteiden aihekokonaisuuksista

 • hoitotyön keskeiset käsitteet
 • sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan lainsäädäntö
 • etiikka hoitotyössä
 • hoitotyön prosessi ja kirjaaminen
 • sosiaalihuollon määrämuotoinen kirjaaminen
 • aseptiikka
 • ravitsemuksen perusteet
 • työturvallisuus ja työhyvinvointi
 • kestävä kehitys
 • Opinto sisältää kirjallisen materiaalin ja linkkejä lisämateriaaliin. Tarkempi kuvaus opinnon sisällöstä löytyy kohdasta Opinnon liitetiedostot. 

Laajuus

4 osp

Opiskelutapa

Itsenäisesti tehtävä verkko-opinto, jonka aikana teet esim. oppimispäiväkirjan tai portfolion. Tämä toimii dokumenttina itsenäisesti hankitusta osaamisesta. Opinto ei sisällä ohjausta.

Opintopalaute

Oppimisen edetessä arvioit itse oman osaamisesi kehittymistä.

Yhteyshenkilö

Pauliina Niemi, pauliina.niemi@sskky.fi

Opinnon tarjoava oppilaitos

 • Salon seudun koulutuskuntayhtymä / Salon seudun ammattiopisto

Opiskelijan ohje

Tallenna ja säilytä saatekirje sekä kokoamasi portfolio. Varmista, että kaikissa dokumenteissa on päivämäärä.Jos olet oppilaitoksessa opiskelijana, ota yhteyttä oman oppilaitoksesi opettajaan, joka vastaa samasta aineesta. Sovi opettajan kanssa siitä, miten palvelun kautta hankittu osaaminen arvioidaan ja otetaan huomioon osana tutkintoasi.

Jos et ole vielä ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelijana, säilytä itselläsi dokumentti hankitusta osaamisesta. Jos hakeudut oppilaitokseen opiskelijaksi, keskustele opettajasi kanssa osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta osaksi tutkintoa.

Opettajan ohje

Opiskelija on hankkinut osaamista Avoimet ammatilliset opinnot -palvelussa (aavo.fi)

 • Opinnon sisältö on kuvattu tässä saatekirjeessä.
 • Opiskelijan on dokumentoinut hankkimansa osaamisen. Ne ovat tämän saatekirjeen mukana.
 • Opiskelijan kokoamat dokumentit sopivat hyödynnettäväksi opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadinnassa.
 • Lopullinen osaamisen arviointi tapahtuu oppilaitoksessa, jossa opiskelija suorittaa tutkintoa.


Kriteereinä käytetään tutkinnon perusteita. Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017.

Saatekirje on tulostettu 28.1.2022 Avoimet ammatilliset opinnot -palvelusta (www.aavo.fi)