Siirry sisältöön
MobiilivalikkoVertaile opintoja

Tämä saatekirje on laadittu Avoimet ammatilliset opinnot -palvelussa (aavo.fi) opinnon kautta osaamista hankkineelle opiskelijalle ja opiskelijan osaamista arvioivalle opettajalle. Aavo.fi -palvelu tarjoaa vaihtoehtoisen ja joustavan tavan hankkia osaamista eri oppilaitosten avointen opintojen tarjontaa hyödyntäen.

Saatekirje opiskelijalle ja arvioivalle opettajalle Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun opinnosta

Opiskelija on hankkinut osaamista Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun tarjoaman opinnon avulla. Opinnon sisältö, opiskelutapa ja mahdollinen opintopalaute on kuvattu tässä saatekirjeessä. Opinnon aikana opiskelija on koonnut hankkimastaan osaamisesta kertovat dokumentit. Ne ovat tämän saatekirjeen mukana. Dokumentteja voidaan hyödyntää opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadinnassa

Tiedot opinnosta

Opintokokonaisuus

Paranna suomen kieltäsi

Kenelle

Verkkokurssi on tarkoitettu S2-opiskelijoille, joilla on haasteita suomen kielen opiskelussa. Kurssin tekeminen parantaa valmiuksiasi suomen kielessä.

Liittyy

Sisällön kuvaus

Tällä kurssilla voit itsenäisesti harjoitella S2-tehtäviä ammattiopiston pakollisten ja valinnaisten S2-kurssien lisäksi. Tehtävien avulla voit parantaa suomen kielen taitoasi. Verkkokurssi sisältää erilaisia tehtäväkokonaisuuksia suomen kielestä ja kulttuurista. Tehtävissä on luetun ymmärtämistä, kuullun ymmärtämistä, uutisia, sanaston kartuttamista, novelleja ja YKI-treenit.  

Laajuus

20 h

Opiskelutapa

Itsenäinen opiskeluvalmiuksia parantava kurssi, jota ei arvioida.

Opintopalaute

Itsenäinen opiskeluvalmiuksia parantava kurssi, jota ei arvioida.

Yhteyshenkilö

Riikka Lemmetyinen, riikka.lemmetyinen@raseko.fi

Opinnon tarjoava oppilaitos

  • Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko

Opiskelijan ohje

Tallenna ja säilytä saatekirje sekä kokoamasi portfolio. Varmista, että kaikissa dokumenteissa on päivämäärä.Jos olet oppilaitoksessa opiskelijana, ota yhteyttä oman oppilaitoksesi opettajaan, joka vastaa samasta aineesta. Sovi opettajan kanssa siitä, miten palvelun kautta hankittu osaaminen arvioidaan ja otetaan huomioon osana tutkintoasi.

Jos et ole vielä ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelijana, säilytä itselläsi dokumentti hankitusta osaamisesta. Jos hakeudut oppilaitokseen opiskelijaksi, keskustele opettajasi kanssa osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta osaksi tutkintoa.

Opettajan ohje

Opiskelija on hankkinut osaamista Avoimet ammatilliset opinnot -palvelussa (aavo.fi)

  • Opinnon sisältö on kuvattu tässä saatekirjeessä.
  • Opiskelijan on dokumentoinut hankkimansa osaamisen. Ne ovat tämän saatekirjeen mukana.
  • Opiskelijan kokoamat dokumentit sopivat hyödynnettäväksi opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadinnassa.
  • Lopullinen osaamisen arviointi tapahtuu oppilaitoksessa, jossa opiskelija suorittaa tutkintoa.


Kriteereinä käytetään tutkinnon perusteita. Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017.

Saatekirje on tulostettu 9.6.2023 Avoimet ammatilliset opinnot -palvelusta (www.aavo.fi)