Siirry sisältöön
MobiilivalikkoVertaile opintoja

Tämä saatekirje on laadittu Avoimet ammatilliset opinnot -palvelussa (aavo.fi) opinnon kautta osaamista hankkineelle opiskelijalle ja opiskelijan osaamista arvioivalle opettajalle. Aavo.fi -palvelu tarjoaa vaihtoehtoisen ja joustavan tavan hankkia osaamista eri oppilaitosten avointen opintojen tarjontaa hyödyntäen.

Saatekirje opiskelijalle ja arvioivalle opettajalle Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun opinnosta

Opiskelija on hankkinut osaamista Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun tarjoaman opinnon avulla. Opinnon sisältö, opiskelutapa ja mahdollinen opintopalaute on kuvattu tässä saatekirjeessä. Opinnon aikana opiskelija on koonnut hankkimastaan osaamisesta kertovat dokumentit. Ne ovat tämän saatekirjeen mukana. Dokumentteja voidaan hyödyntää opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadinnassa

Tiedot opinnosta

Opintokokonaisuus

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 2

Kenelle

Yrittäjyydestä kiinnostuneille tai ammatillisen perustutkinnon suorittajille, jotka tarvitsevat tätä osa-aluetta vastaavaa osaamista.

Liittyy

Sisällön kuvaus

Tämän opintokokonaisuuden sisältö on osa ammatillisten perustutkintojen Yhteiskunta- ja työelämäosaamisen tutkinnon osaa.

Sisältö vastaa Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta -osuuden toista osaamistavoitetta:

  • Opiskelija osaa ideoida liikeidean ja arvioida sen toteuttamismahdollisuuksia.
  1. Yrityksen liikeidea
  2. Yritysmuodot
  3. Tukipalvelut ja verkostot
  4. Liiketoimintasuunnitelma

Avoimet ammatilliset opinnot ovat itsenäinen osaamisen hankkimisen tapa, jossa tärkeintä on oman osaamisen itsearviointi suhteessa tutkinnon osan osaamistavoitteisiin. Jos haluat opintosi osaksi ammatillista tutkintoa, voit hakeutua lähimpään oppilaitokseen, jossa osaaminen arvioidaan oppilaitoksen käytäntöjen mukaan.

Laajuus

Opiskelutapa

Itsenäinen opiskelu verkossa

Opintopalaute

Kirjoita avoimista opinnoista oppimispäiväkirja, joka toimii itsenäisesti suoritettujen opintojen dokumenttina. Opintoihin kuuluu myös itsearviointitesti.

Yhteyshenkilö

Pasi Ylirönni, pasi.ylironni@turunakk.fi, 040 714 1880

Opinnon tarjoava oppilaitos

  • Turun aikuiskoulutuskeskus

Opiskelijan ohje

Tallenna ja säilytä saatekirje sekä kokoamasi portfolio. Varmista, että kaikissa dokumenteissa on päivämäärä.Jos olet oppilaitoksessa opiskelijana, ota yhteyttä oman oppilaitoksesi opettajaan, joka vastaa samasta aineesta. Sovi opettajan kanssa siitä, miten palvelun kautta hankittu osaaminen arvioidaan ja otetaan huomioon osana tutkintoasi.

Jos et ole vielä ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelijana, säilytä itselläsi dokumentti hankitusta osaamisesta. Jos hakeudut oppilaitokseen opiskelijaksi, keskustele opettajasi kanssa osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta osaksi tutkintoa.

Opettajan ohje

Opiskelija on hankkinut osaamista Avoimet ammatilliset opinnot -palvelussa (aavo.fi)

  • Opinnon sisältö on kuvattu tässä saatekirjeessä.
  • Opiskelijan on dokumentoinut hankkimansa osaamisen. Ne ovat tämän saatekirjeen mukana.
  • Opiskelijan kokoamat dokumentit sopivat hyödynnettäväksi opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadinnassa.
  • Lopullinen osaamisen arviointi tapahtuu oppilaitoksessa, jossa opiskelija suorittaa tutkintoa.


Kriteereinä käytetään tutkinnon perusteita. Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017.

Saatekirje on tulostettu 9.6.2023 Avoimet ammatilliset opinnot -palvelusta (www.aavo.fi)