Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko
Turun ammatti-instituutti

Lisää vertailuunOpiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet (1 osp)

Oletko osallistunut tähän opintoon?

ANNA PALAUTETTA OPINNOSTA

KENELLE

Sopii ammatillista perustutkintoa opiskeleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille

AJANKOHTA

Tarjonnassa nyt

SISÄLLÖN KUVAUS

Opinnon aikana mietit ja selvittelet omia kiinnostuksen kohteita ja pääset pohtimaan mahdollisuuksiasi opiskella ammatillisessa koulutuksessa. Opinto mahdollistaa oman urapolun miettimisen läpi koko tutkintokoulutuksen. Opintojen alussa pohdit omaa osaamistasi ja tapoja opiskella ja oppia ja opintojen edetessä pääset tarkastelemaan jatko-opintomahdollisuuksiasi. Samalla oma valmiutesi esitellä omaa osaamistasi vahvistuu.

Osaamistavoitteina on, että opiskelija osaa:

  • tunnistaa omia kiinnostuksen kohteitaan, mahdollisuuksiaan ja tuen tarpeitaan
  • tehdä tutkintoaan ja uraansa koskevia valintoja
  • hankkia tutkinnon suorittamisen aikana tietoa erilaisista jatkokoulutusmahdollisuuksista ja koulutustarjonnasta
  • valmistautua tutkinnon suorittamisen aikana työnhakuun ja oman osaamisensa esittelyyn.

Opinnoissa on neljä osiota:

  • oppimis- ja opiskeluvalmiudet
  • tutkintovalmiudet
  • urasuunnitteluvalmiudet: työllistyminen
  • urasuunnitteluvalmiudet: jatko-opiskelu

Kussakin opinnossa on materiaalia ja sekä linkkejä aiheeseen. Niihin pohjautuen ohjeistetaan tekemään tehtäviä. Tehtävät linkitetään Osaamis- ja vahvuuskarttaan, jota täydennetään opintoa suorittaessa. Valmis kartta on näyttö opintojen suorittamisesta. Kartta voidaan arvioida tutkinnon perusteiden mukaisesti. Karttaa voi hyödyntää myös työnhaussa ja muussa itsensä markkinoinnissa.

ARVIO OPINTOIHIN KULUVASTA AJASTA

5 - 25 tuntia

OPISKELUTAPA

Itsenäinen opiskelu verkossa

OPINTOPALAUTE

Opiskelija voi lähettää opinnossa tehtävän Osaamis- ja vahvuuskartan opintoa arvioivalle opettajalle. Opettaja arvioi tehtävän kriteerien perusteella (T1-K5) ja tarvittaessa opettaja antaa myös palautetta.

OSAAMISEN ARVIOINTI

Palvelussa hankit osaamista ja arviointi tehdään oppilaitoksessa. Jos olet oppilaitoksessa opiskelijana, ota yhteyttä oman oppilaitoksesi opettajaan, joka vastaa samasta aineesta ja sovi hänen kanssaan siitä, miten palvelun kautta hankittu osaaminen arvioidaan. Jos et ole vielä ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelijana, säilytä itselläsi dokumentti hankitusta osaamisesta (esim. oppimispäiväkirja, tekemäsi tehtävät, oppimistesti). Jos hakeudut oppilaitokseen opiskelijaksi, voit keskustella kyseisen opinnon opettajasi kanssa osaamisen arvioinnista.

HINTA

Maksuton

YHTEYSHENKILÖ

Maria Kallio, maria.kallioKorvaa tämä @-merkilläturku.fi
Johanna Leskinen, johanna.leskinenKorvaa tämä @-merkilläturku.fi

LIITTYY

Yhteiset opinnot - Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen
ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Sinut ohjataan osoitteeseen https://opitse.fi/course/view.php?id=35