Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä

Lisää vertailuunKestävän kehityksen edistäminen

Oletko osallistunut tähän opintoon?

ANNA PALAUTETTA OPINNOSTA

KENELLE

Kaikille kestävästä kehityksestä kiinnostuneille

AJANKOHTA

Tarjonnassa nyt

SISÄLLÖN KUVAUS

Oletko kiinnostunut ympäristöstäsi ja haluat valinnoillasi vaikuttaa?

Tervetuloa suorittamaan Kestävän kehityksen edistäminen -verkkokursseja. Ammatillisten perustutkintojen yhden osaamispisteen pakollinen ja kolmen osaamispisteen valinnainen kurssi  kuuluvat Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen -tutkinnon osaan.

Opintojen aikana tutustut omalla ammattialallasi kestävään kehitykseen. Tavoitteena on myös tunnistaa kehittämiskohteita ja oppia vaikuttamaan valinnoilla. Kurssien sisältö (ks. tarkemmin https://kestava-kehitys.webnode.fi) on seuraava:

PAKOLLISET OSAAMISTAVOITTEET 1 OSP 

Tässä tehtävässä tutustut tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksiin koko tuotteen olemassaolon ajalta. Aloitat havainnoinnin valmistusraaka-aineen hankinnasta tai synnystä jatkaen aina tuotteen hävittämiseen asti. Elinkaari sisältää raaka-aineiden tuotannon, tuotteen valmistusprosessin, tuotteen varsinaisen käytön ja käytöstä poistetun tuotteen hävittämisen. Palvelun elinkaaren havainnoissa otat huomioon materiaalit ja energian, joita palvelussa tarvitaan.

 VALINNAISET OSAAMISTAVOITTEET 3 OSP

Tässä tehtävässä arvioit kestävään kehitykseen vaikuttavia tekijöitä työssäsi tai alallasi, suunnittelet kestävän kehityksen edistämiseen liittyviä toimintatapoja, toimit kestävän kehityksen edistäjänä työssäsi tai alallasi ja arvioit kestävän kehityksen edistämisen onnistumista työssäsi tai alallasi.

Tehtävänäsi on suunnitella ja toteuttaa yksin tai ryhmässä kestävään kehitykseen liittyvä projekti, jossa otat huomioon kestävän kehityksen kaikki ulottuvuudet. Tehtävä jakaantuu neljään osioon, jokainen tehtävä vastaa yhtä opetussuunnitelman osaamistavoitetta. 

ARVIO OPINTOIHIN KULUVASTA AJASTA

noin 18 h osaamispistettä kohden (tuntimäärään vaikuttaa henkilön aikaisempi osaaminen ja taidot)

OPISKELUTAPA

Itsenäinen opiskelu verkossa

OPINTOPALAUTE

Selvitä omasta oppilaitoksestasi, miten voit hyödyntää tehtäviä. Kokoa tehtävistä oppimispäiväkirja, jonka avulla voit hakea osaamisen tunnustamista oppilaitoksestasi. Voit käyttää tekstiä, kuvia, piirroksia ja videoita valintasi mukaan.

OSAAMISEN ARVIOINTI

Palvelussa hankit osaamista ja arviointi tehdään oppilaitoksessa. Jos olet oppilaitoksessa opiskelijana, ota yhteyttä oman oppilaitoksesi opettajaan, joka vastaa samasta aineesta ja sovi hänen kanssaan siitä, miten palvelun kautta hankittu osaaminen arvioidaan. Jos et ole vielä ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelijana, säilytä itselläsi dokumentti hankitusta osaamisesta (esim. oppimispäiväkirja, tekemäsi tehtävät, oppimistesti). Jos hakeudut oppilaitokseen opiskelijaksi, voit keskustella kyseisen opinnon opettajasi kanssa osaamisen arvioinnista.

HINTA

Maksuton

YHTEYSHENKILÖ

Kirsi Lähde, kirsi.lahdeKorvaa tämä @-merkillänovida.fi, puh. +358 44 090 1262

LIITTYY

Yhteiset opinnot - Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen - Kestävän kehityksen edistäminen
ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Sinut ohjataan osoitteeseen http://kestava-kehitys.webnode.fi/