Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko
OSAO

Lisää vertailuunFysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, hiiliyhdisteet ja orgaaninen kemia, 3 osp

Oletko osallistunut tähän opintoon?

ANNA PALAUTETTA OPINNOSTA

KENELLE

Sopii ammattiin opiskeleville esimerkiksi terveydenhuolto- ja tekniikan alan opiskelijoille, jatkuvan haun opiskelijoille sekä lukiolaisille joustavasti verkossa suoritettavina opintoina. Tehtäviin on sisällytetty ohjausta.

AJANKOHTA

15.3.2020 - 15.5.2020

SISÄLLÖN KUVAUS

Opiskelija perehtyy opinnoissa orgaanisen kemian perusasioihin ja orgaanisen kemian alaan liittyvien

yhdisteiden soveltamiseen eri aloilla. Opintoja suorittamalla opiskelija saavuttaa osaamista, jota hän voi soveltaa työelämässä tai pyrkiessään jatko-opintoihin.

 

Opiskelija pystyy suorittamaan opintoja joustavasti aikaan ja paikkaan sitomatta. Opiskelija saa palautetta orgaanisen kemian oppimisen edistymisestä.

Opintojen sisältö:  

 

·       Aineet ja atomit

·       Alkaanit

·       Alkeenit ja alkyynit

·       Isomeria

·       Erilaiset funktionaaliset ryhmät

·       Alkoholit

·       Karboksyylihapot

·       Aldehydit ja ketonit

·       Eetterit ja esterit

·       Typpeä sisältävät orgaaniset yhdisteet

·       Polymeerit

·       Hiilihydraatit

·       Orgaanisten yhdisteiden reaktiot

ARVIO OPINTOIHIN KULUVASTA AJASTA

60

OPISKELUTAPA

Itsenäinen opiskelu verkossa

OPINTOPALAUTE

Oppimisen seurannassa ja osaamisen arvioinnissa huomioidaan tehdyt tehtävät. Tehtävien palauttaminen antaa opiskelijalle suoraan palautetta onnistumisesta. Oppimisprosessin lopuksi on mahdollisuus saada osaamisen arviointi.

OSAAMISEN ARVIOINTI

Palvelussa hankit osaamista ja arviointi tehdään oppilaitoksessa. Jos olet oppilaitoksessa opiskelijana, ota yhteyttä oman oppilaitoksesi opettajaan, joka vastaa samasta aineesta ja sovi hänen kanssaan siitä, miten palvelun kautta hankittu osaaminen arvioidaan. Jos et ole vielä ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelijana, säilytä itselläsi dokumentti hankitusta osaamisesta (esim. oppimispäiväkirja, tekemäsi tehtävät, oppimistesti). Jos hakeudut oppilaitokseen opiskelijaksi, voit keskustella kyseisen opinnon opettajasi kanssa osaamisen arvioinnista.

OPINNON LINKIT

Kurkistussivu

HINTA

Maksuton

YHTEYSHENKILÖ

Tapio Patrikainen, tapio.patrikainenKorvaa tämä @-merkilläosao.fi
Timo Suorsa, timo.suorsaKorvaa tämä @-merkilläosao.fi

LIITTYY

ILMOITTAUTUMINEN

ILMOITTAUDU SÄHKÖPOSTILLA

Voit kopioida sähköpostiosoitteen tapio.patrikainenKorvaa tämä @-merkilläosao.fi tai timo.suorsaKorvaa tämä @-merkilläosao.fi leikepöydälle yllä olevasta linkistä