Siirry sisältöön
MobiilivalikkoVertaile opintoja

Hoivaa ja hoida suomeksi

11.8.2023 - 1.9.2023

Opinto soveltuu vieraskieliselle oppijalle, jonka tavoite on työllistyä sosiaali- ja terveysalalle. Opiskelemme lähihoitajan ja varhaiskasvatuksen hoitajan työssä tarvittavaa ammattikieltä. Koulutuksen lähtötaso on A2.2. Koulutus sisältää...

Lisää vertailuun

Asiakaspalvelu ja myyntityö

Tarjonnassa nyt

Opinnon suorittanut saa kokonaiskuvan palveluprosessista sekä vinkkejä tehokkaseen ja asiakaslähtöiseen myyntityöhön. Palveluprosessi - palveluprosessin elementit Palveluun valmistautuminen Asiakkaan kohtaaminen - katsekontakti ja kättely...

Lisää vertailuun

Blogikirjoittaminen 48h

Tarjonnassa nyt

Tässä opinnossa perustat oman blogin, jota ylläpidät vähintään kurssin ajan mutta jota voit käyttää eri ammattialan opintoihin myös jatkossa. Tavoitteena on tuoda omaa osaamista näkyväksi ja oppia raportoimaan oppimista ymmärrettävästi...

Lisää vertailuun

Kielitietoa ja kielitietoisuutta

Tarjonnassa nyt (15.12.2022 - 31.7.2023)

Verkkomateriaali palauttaa mieleen enimmäkseen jo peruskoulun äidinkielen tunneilta tuttuja mutta mahdollisesti unohduksiin painuneita asioita kielestä ja sen käytöstä. Verkkokurssilla luodaan kerrattaviin asioihin uusia näkökulmia nykyisen...

Lisää vertailuun

Suomen kielen työelämäsanastoa 2

Tarjonnassa nyt

Suomen kielen työelämäsanastoa 2 -opintokokonaisuuden tehtävissä harjoitellaan suomen kielen työelämäsanastoa ja työelämässä tarvittavia ilmauksia. Opintokokonaisuus sisältää sanastoa ja käsitteitä, joka liittyy työelämän keskeisiin...

Lisää vertailuun

Taide ja luova ilmaisu 16h

Tarjonnassa nyt

Opit kulttuurin ja taiteen merkityksestä hyvinvoinnille. Vaihtoehtoiset tehtävät johdattavat sinut taiteen ja kulttuurin äärelle. Pääset kokeilemaan taiteen ja luovan ilmaisun keinoja, sekä luovaa kirjoittamista. Opinto on ammatillisen perustutkinnon...

Lisää vertailuun

Valokuvauksen perusteet

Tarjonnassa nyt

Kurssilla oppit laadukkaan valokuvaamisen perusasioita. Tutustut seuraaviin peruskäsitteisiin: - kameran perustoiminta - mitkä asiat vaikuttavat valotukseen - valkotasapaino - syväterävyys - polttoväli ja tarkentaminen  Kurssin suorittaminen...

Lisää vertailuun

Viestintä ja vuorovaikutus, suomi toisena kielenä, pakollinen (4 osp)

Tauolla 1.9.2023 asti

Lisää vertailuun

Äidinkielen suullinen käyttö

Tarjonnassa nyt (31.7.2023 asti)

Äidinkielen suullinen käyttö koostuu seuraavista osioista: - sanaton viestintä - keskustelu, neuvottelu, väittely - esitys - esiintymisjännitys Kurssiympäristössä on näihin liittyviä oppimateriaaleja, erilaisia harjoituksia ja tehtäviä....

Lisää vertailuun