Siirry sisältöön
Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

Asiakaspalvelu ja myyntityö

Tarjonnassa nyt

Kurssin käynyt henkilö saa kokonaiskuvan palveluprosessista sekä vinkkejä tehokkaseen ja asiakaslähtöiseen myyntityöhön.Palveluprosessipalveluprosessin elementitPalveluun valmistautuminenAsiak...

Lisää vertailuun

ATK-taidot ja verkko-opiskelu

Tarjonnassa nyt

Kurssin sisältö keskittyy lähinnä Microsoft Office 365 sovelluksiin ja verkkoympäristöön. Office ympäristö tarjoaa monipuolisen alustan ATK-perustaitojen harjoitteluun ja antaa taitojen kehit...

Lisää vertailuun

Blogikirjoittaminen 3 osp

Tarjonnassa nyt

Tässä opinnossa perustat oman blogin, jota ylläpidät vähintään kurssin ajan mutta jota voit käyttää eri ammattialan opintoihin myös jatkossa. Tavoitteena on tuoda omaa osaamista näkyväks...

Lisää vertailuun

Englannin alkeet

Tarjonnassa nyt

Opinto koostuu tehtävistä, joissa lähdetään liikkeelle aivan alusta, kerätään perussanastoa ja opitaan lauserakenteita. Koska englannin kielessä sanat kirjoitetaan eri tavalla kuin laus...

Lisää vertailuun

Englannin kertauskurssi

Tarjonnassa nyt

Kurssilla vahvistat englannin kieliopin osaamistasi tai kertaat keskeisiä kielioppiasioita.Kurssin sisältö:Numerot ja järjestysluvutKellonajatArtikkelit (a, an, the)Substantiivin monikkoPrepositio...

Lisää vertailuun

Englannin kielen avulla valmentavasta koulutuksesta perustutkintoon

Tarjonnassa nyt

Opiskelija saa tutustua kiinnostuksen kohteena olevaan ammatilliseen perustutkintoon englannin kielen avulla.Opiskelijalla on mahdollisuus punnita omaa soveltuvuuttaan tälle alalle ja saada lisää m...

Lisää vertailuun

Etiketti ja tapatietous

Tarjonnassa nyt

Asiakas saa itsevarmuutta toimintaansa ja käytökseensä. Hän viihtyy erilaisissa tilaisuuksissa sekä järjestäjän että vieraan ominaisuudessa paremmin, kun hän kokee olevansa mukavuusalueellaa...

Lisää vertailuun

Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, hiiliyhdisteet ja orgaaninen kemia, 3 osp

Tauolla 26.10.2020 asti

Lisää vertailuun

HTML- ja CSS-kielen perusteet (Toiminta digitaalisessa ympäristössä)

Tarjonnassa nyt (11.9.2020 - 1.12.2020)

Opintojaksolla opetellaan HTML- ja CSS-kielten perusteet englanninkielisen oppimateriaalin avulla.Kurssi antaa valmiudet tehdä yksinkertaisia kotisivuja. Taito on hyödyllinen kaikille, jotka tarvit...

Lisää vertailuun

Hygieniaosaamiskoulutus

Tarjonnassa nyt

Kurssin tavoitteena on valmentaa opiskelijaa hygieniapassitestiä varten.Kurssi muodostuu verkkomateriaaleista ja harjoitustesteistä. Kurssin suorittamisen jälkeen voit ilmoittautua Ruokavirasto...

Lisää vertailuun

KAHVIPAPU –kahvikoulu

Tarjonnassa nyt

Kahvipapu- on tutustumismatka kahvien maailmaan. Kurssi etenee kahvipavusta maukkaisiin kahvijuomiin.Voit perehtyä monipuolisesti kahviin, kahvijuomiin ja niiden valmistamiseen. Saat hyvät pohjatied...

Lisää vertailuun

Kohti koulutusta

Tarjonnassa nyt

Kurssilla arvioit itseäsi ja elämäntilannettasi, kun pohdit koulutukseen hakeutumista. Ovatko opiskelujen kannalta olennaiset asiat kunnossa? Mitä osaamista sinulla jo on, mitkä ovat vahvuuksiasi...

Lisää vertailuun

Logistiikan varastoalan englantia

Tarjonnassa nyt

Tutustutaan logistiikan ja varastoalan keskeisiin englanninkielisiin termeihin ja viestintään. Opinnon avulla on mahdollista suorittaa ammatillisen perustutkinnon yhteisten tutkinnon osien pakollise...

Lisää vertailuun

Lääkelaskut

Tarjonnassa nyt

Lääkelaskut opintojakson aikana voit oppia tietoja ja taitoja, jonka avulla pystyt laskemaanlääkärin antamasta määräyksen ja lääkepakkauksen tietojen pohjalta potilaalle oikean lääkeannok...

Lisää vertailuun

Matematiikan opiskeluvalmiuksia tukeva opinto

Tarjonnassa nyt (31.12.2020 asti)

Matematiikan opiskeluvalmiuksia tukevan opinnon tavoitteena on, että opiskelija vahvistaa matematiikan perustaitojen hallintaa harjaannuttaa matematiikan opiskelutaitojaan ja päättelykykyään kehi...

Lisää vertailuun

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp

Tarjonnassa nyt

Kurssin sisältöön kuuluu peruslaskutoimitukset, prosenttilaskut, geometriaa ja hieman tilastoja. Lisäksi kurssin loppupuolella on alakohtaiset soveltavat tehtävät ja itsearviointi. Opintoihin ...

Lisää vertailuun

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, pakollinen, 4 osp

Tauolla 26.10.2020 asti

Lisää vertailuun

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, valinnaiset osaamistavoitteet 3 osp

Tauolla 26.10.2020 asti

Lisää vertailuun

Ohjelmoinnin perusteet

Tarjonnassa nyt

Tutustut ohjelmoinnin perusteisiin Scratch-kehitysalustalla.Mitä ohjelmointi oikeastaan onMitä sillä voidaan tehdäPerusrakenteetScratch-ohjelmointialustan käyttö yksinkertaisissa ohjelmissaAlust...

Lisää vertailuun

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet (1 osp)

Tarjonnassa nyt

Opinnon aikana mietit ja selvittelet omia kiinnostuksen kohteita ja pääset pohtimaan mahdollisuuksiasi opiskella ammatillisessa koulutuksessa. Opinto mahdollistaa oman urapolun miettimisen läpi kok...

Lisää vertailuun

Pintakäsittelyn orientaatiokurssi

Tarjonnassa nyt

Verkko-opintomateriaalin avulla opiskelija saa ennakkokäsityksen pintakäsittelyalan opintojen sisällöistä ja keskeisistä asioista. värioppityylioppityöturvallisuusmaali...

Lisää vertailuun

Ruotsi 1 (Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi), 1 osp

Tarjonnassa nyt

Tällä kurssilla opit käyttämään ruotsin kieltä työtehtävissäsi ja työhön liittyvissä eri tilanteissa.Opintoihin otetaan kerrallaan maksimissaan 22 Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun k...

Lisää vertailuun

Ruotsin alkeet

Tarjonnassa nyt

Opinto koostuu tehtävistä, joissa lähdetään liikkeelle perusasioista, ruotsin kielen ääntämisestä ja perussanastosta. Opintoon liittyviä tehtäviä tehdään Lycka till! –oppikirjast...

Lisää vertailuun

Saksan alkeet

Tarjonnassa nyt

Opinto koostuu tehtävistä, joissa lähdetään liikkeelle aivan alusta, kerätään perussanastoa ja opitaan saksan kielen rakenteiden perusasioita. Lisäksi opitaan puhetilanteissa tarvittavi...

Lisää vertailuun

Sosiaalinen media ja sen hyödyntäminen

Tarjonnassa nyt

Tällä verkkokurssilla opit käyttämään sosiaalista mediaa oman ja/tai edustamasi yrityksen asian edistämiseksi. Opit mm. luomaan itsellesi sähköpostitilin, Facebook-tilin ja perustamaan blogin...

Lisää vertailuun

Sähköinen portfolio

Tarjonnassa nyt (11.9.2020 - 1.12.2020)

Opintojaksolla tavoitteena on luoda itselle sähköinen portfolio. Saat videomuotoiset ohjeet portfolion luomiseen sekä pohdintatehtäviä, joiden avulla voit miettiä, miten omaa osaamista kannattaa...

Lisää vertailuun

Taide ja luova ilmaisu - 1 osp

Tarjonnassa nyt (31.12.2020 asti)

Opinnossa hankit ja osoitat ammatillisten perustutkintojen perusteissa määriteltyjen pakollisten osaamistavoitteiden mukaisen yhden osaamispisteen osaamisen. Opiskelija osaa tunnistaa kulttuurien ja...

Lisää vertailuun

Taide ja luova ilmaisu 1 osp

Tarjonnassa nyt

Tämän opinnon vaihtoehtoiset tehtävät johdattavat sinut taiteen ja kaunokirjallisten tekstien äärelle. Pääset kokeilemaan taiteen ja luovan ilmaisun keinoja, sekä luovaa kirjoittamista. Opit ...

Lisää vertailuun

Tietoturva

Tarjonnassa nyt

Kurssilla opit noudattamaan tietoturvaohjeita sekä ymmärtämään ohjeiden tarkoituksen ja vakavuuden. Tiedät mikä on tietoturva. Opit miten toimien et aiheuta vaaraa itsellesi tai muille.Tietotur...

Lisää vertailuun

Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1 osp

Tarjonnassa nyt

Opintojen suorittaminen edellyttää kohtuullisia tvt-taitoja sekä kykyä suunnitelmalliseen ja itsenäiseen opiskeluun. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijan pitäisi osata: käyttää yl...

Lisää vertailuun

Tyylin tulkinta

Tarjonnassa nyt

Opinto sopii kaikille, jotka työskentelevät tai opiskelevat ammattiin, jossa oman ulkoisen habituksen, kampaus- ja pukeutumistyylin löytäminen tukee ammatissa työskentelyä. Opit löytämään om...

Lisää vertailuun

Työelämässä toimiminen: Suomalainen työkulttuuri ja työelämätaitoja

Tarjonnassa nyt (11.9.2020 - 1.12.2020)

Opintojaksolla perehdytään suomalaiseen työkulttuuriin, työehtosopimuksiin ja työn hakemiseen. Materiaalissa käytetään apuna InfoFinlandin sivuja, joilla aiheesta voi lukea myös muilla kielil...

Lisää vertailuun

Työelämätaidot sosiaalialla

Tarjonnassa nyt

Osallistuja osaa kurssin jälkeen rakentaa cv:n ja hakea itselleen työpaikkaa. Hän osaa kuvata työsopimusjärjestelmää ja oman alansa työsopimuksen keskeiset asiat. Opiskelija tiedostaa oman ala...

Lisää vertailuun

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (5 osp)

Tarjonnassa nyt

Opinto kuuluu ammatillisten opintojen yhteisiin valinnaisiin ammatillisiin tutkinnon osiinOpiskelija hankkii kurssilla seuraavia ammattitaitovaatimuksiaosaat perehtyä ammatillisen koulutuksen järjes...

Lisää vertailuun

Valokuvauksen perusteet

Tarjonnassa nyt

Kurssilla oppit laadukkaan valokuvaamisen perusasioita. Tutustut seuraaviin peruskäsitteisiin: kameran perustoiminta, mitkä asiat vaikuttavat valotukseen, valkotasapaino, syväterävyys, polttoväli...

Lisää vertailuun

Verkkoviestinnän perusteet

Tarjonnassa nyt

Tämä opintokokonaisuus esittelee olennaiset internetin selaamiseen, tehokkaaseen tiedonhakuun, onlineviestintään ja sähköpostiin liittyvät käsitteet ja taidot.Tämä opintokokonaisuus esittele...

Lisää vertailuun

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, pakollinen (4 osp)

Tarjonnassa nyt

Opintokokonaisuus soveltuu kaikille, jotka opiskelevat ammatillisessa oppilaitoksessa tai suunnittelevat hakeutumista ammatillisiin opintoihin ja haluavat suorittaa itsenäisesti viestintä ja vuorova...

Lisää vertailuun

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä

Tarjonnassa nyt

Opinnon tavoitteena on, että opit toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, tulkitsemaan tekstejä, sekä hankkimaan tietoja eri lähteistä. Lisäksi tavoitteena on, että opit tuottamaan er...

Lisää vertailuun

Viestintä ja vuorovaikutus, suomi toisena kielenä, pakollinen (4 osp)

Tarjonnassa nyt

Opinto kuuluu ammatillisten opintojen yhteisiin opintoihin Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen. Opinnon laajuus on 4 osp.Opinnon suoritettuaan opiskelija osaa toimia erilaisissa vuorovaikutustila...

Lisää vertailuun

Yhteiskunnan palveluiden käyttäminen

Tarjonnassa nyt

Kurssilla opit yhteiskunnan eri palveluista ja niiden hyödyntämisestä erityisesti opiskelijan ja/tai maahanmuuttajan näkökulmasta. Opit myös, miten palvelut rahoitetaan ja mihin yhteiskunnan tuk...

Lisää vertailuun

Yhteiskuntataidot

Tarjonnassa nyt

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joiden tulee tietää yhteiskunnalliset vaikuttamismahdollisuutensa ja osata niihin liittyvät perustaidot. Kurssi suoritetaan itseopiskeluna ja sitä voi hyödyn...

Lisää vertailuun

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1

Tarjonnassa nyt

Tämän opintokokonaisuuden sisältö on osa ammatillisten perustutkintojen Yhteiskunta- ja työelämäosaamisen tutkinnon osaa. Sisältö vastaa Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta -osuuden en...

Lisää vertailuun

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 2

Tarjonnassa nyt

Tämän opintokokonaisuuden sisältö on osa ammatillisten perustutkintojen Yhteiskunta- ja työelämäosaamisen tutkinnon osaa.Sisältö vastaa Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta -osuuden tois...

Lisää vertailuun

Äidinkielen opiskeluvalmiuksia tukeva opinto

Tarjonnassa nyt (31.12.2020 asti)

Äidinkielen opiskeluvalmiuksia tukevan opinnon tavoitteena on, että opiskelija kertaa äidinkielen peruskäsitteitä ja kielenhuollon perusteita hallitsee tekstin rakentumisen perusperiaatteet osaa ...

Lisää vertailuun