Siirry sisältöön
MobiilivalikkoVertaile opintoja

Hoivaa ja hoida suomeksi

11.8.2023 - 1.9.2023

Opinto soveltuu vieraskieliselle oppijalle, jonka tavoite on työllistyä sosiaali- ja terveysalalle. Opiskelemme lähihoitajan ja varhaiskasvatuksen hoitajan työssä tarvittavaa ammattikieltä. Koulutuksen lähtötaso on A2.2. Koulutus sisältää...

Lisää vertailuun

3D -tuotteen suunnitteleminen ja tulostaminen

Tauolla 1.9.2023 asti

Lisää vertailuun

Asiakaspalvelu ja myyntityö

Tarjonnassa nyt

Opinnon suorittanut saa kokonaiskuvan palveluprosessista sekä vinkkejä tehokkaseen ja asiakaslähtöiseen myyntityöhön. Palveluprosessi - palveluprosessin elementit Palveluun valmistautuminen Asiakkaan kohtaaminen - katsekontakti ja kättely...

Lisää vertailuun

ATK-taidot ja verkko-opiskelu

Tarjonnassa nyt

Kurssin sisältö keskittyy lähinnä Microsoft Office 365 sovelluksiin ja verkkoympäristöön. Office ympäristö tarjoaa monipuolisen alustan ATK-perustaitojen harjoitteluun ja antaa taitojen kehittämisessä haastetta kokeneemmallekin käyttäjälle. ...

Lisää vertailuun

Blogikirjoittaminen 48h

Tarjonnassa nyt

Tässä opinnossa perustat oman blogin, jota ylläpidät vähintään kurssin ajan mutta jota voit käyttää eri ammattialan opintoihin myös jatkossa. Tavoitteena on tuoda omaa osaamista näkyväksi ja oppia raportoimaan oppimista ymmärrettävästi...

Lisää vertailuun

Englannin kertauskurssi

Tarjonnassa nyt

Kurssilla vahvistat englannin kieliopin osaamistasi tai kertaat keskeisiä kielioppiasioita. Kurssin sisältö: - Numerot ja järjestysluvut - Kellonajat - Artikkelit (a, an, the) - Substantiivin monikko - Prepositiot - Menneen ajan muodot - Futuuri...

Lisää vertailuun

Erilaiset kasvisruokavaliot

Tarjonnassa nyt

Tässä opintokokonaisuudessa tutustutaan tarkemmin erilaisiin kasvisruokavalioihin. Lisäksi tutkitaan erilaisia proteiinilähteitä ja kasvisruokavalioon siirtymistä. Oppimistehtävinä on mm. oman ruokavalion tutkiminen ja pohdinta eläinperäisten...

Lisää vertailuun

Etiketti ja tapatietous

Tarjonnassa nyt

Asiakas saa itsevarmuutta toimintaansa ja käytökseensä. Hän viihtyy erilaisissa tilaisuuksissa sekä järjestäjän että vieraan ominaisuudessa paremmin, kun hän kokee olevansa mukavuusalueellaan, kun hänellä on tieto ja taito toimia oikein....

Lisää vertailuun

Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, hiiliyhdisteet ja orgaaninen kemia

Tarjonnassa nyt

Opiskelija perehtyy opinnoissa orgaanisen kemian perusasioihin ja orgaanisen kemian alaan liittyvien yhdisteiden soveltamiseen eri aloilla. Opintoja suorittamalla opiskelija saavuttaa osaamista, jota hän voi soveltaa työelämässä tai pyrkiessään...

Lisää vertailuun

Hygieniaosaamiskoulutus

Tauolla 1.9.2023 asti

Lisää vertailuun

KAHVIPAPU –kahvikoulu

Tarjonnassa nyt

Kahvipapu- on tutustumismatka kahvien maailmaan. Kurssi etenee kahvipavusta maukkaisiin kahvijuomiin. Voit perehtyä monipuolisesti kahviin, kahvijuomiin ja niiden valmistamiseen. Saat hyvät pohjatiedot kahvilatyöskentelyyn. - Kahvin matka pensaasta...

Lisää vertailuun

Kansantalouden perusteet

Tarjonnassa nyt

Opinnon avulla on tarkoitus oppia ymmärtämään yhteiskunnan talouden muodostumista sekä sen eri toimijoita. Opit kansantalouden keskeiset käsitteet sekä kansantalouden kiertokulkumallin. Opinto muodostuu itsenäisistä verkkomateriaaleista...

Lisää vertailuun

Kielelliset haasteet

Tarjonnassa nyt

Opinto koostuu kolmesta osioista, joissa käsitellään perusasiat lapsen kielen ja puheen normaalista kehityksestä, kielellisestä kehityshäiriöstä sekä esteettömästä viestinnästä. Opinto sisältää kirjallista materiaalia ja linkkejä...

Lisää vertailuun

Kielitietoa ja kielitietoisuutta

Tarjonnassa nyt (15.12.2022 - 31.7.2023)

Verkkomateriaali palauttaa mieleen enimmäkseen jo peruskoulun äidinkielen tunneilta tuttuja mutta mahdollisesti unohduksiin painuneita asioita kielestä ja sen käytöstä. Verkkokurssilla luodaan kerrattaviin asioihin uusia näkökulmia nykyisen...

Lisää vertailuun

Kohti koulutusta

Tarjonnassa nyt

Kurssilla arvioit itseäsi ja elämäntilannettasi, kun pohdit koulutukseen hakeutumista. Ovatko opiskelujen kannalta olennaiset asiat kunnossa? Mitä osaamista sinulla jo on, mitkä ovat vahvuuksiasi? Kurssista saat apua ammatin ja koulutuksen valintaan....

Lisää vertailuun

Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen

Tauolla 1.9.2023 asti

Lisää vertailuun

Kädentaidot

Tarjonnassa nyt (31.7.2023 asti)

Kädentaidot-kurssikokonaisuus sisältää oppimateriaalia ja harjoitustehtäviä - neulahuovutuksesta - kirjansidonnasta - kankaankuvioinnista - estovärjäyksestä - ompelusta - neulonnasta - virkkauksesta - kirjonnasta - rautalankatöistä - animaatiosta...

Lisää vertailuun

Logistiikan varastoalan englantia

Tarjonnassa nyt

Tutustutaan logistiikan ja varastoalan keskeisiin englanninkielisiin termeihin ja viestintään. Tehdään alan sanastoharjoituksia, viestinnällisiä harjoituksia ja hahmotetaan alan keskeisiä työtehtäviä, välineitä ja työympäristöjä englannin...

Lisää vertailuun

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen

Tarjonnassa nyt

Kurssin sisältöön kuuluvat peruslaskutoimitukset, mittayksiköiden muunnokset, prosenttilaskut, geometria, yhtälönratkaisu, talousmatematiikka, taulukkolaskenta ja tilastot. Lisäksi kurssin loppupuolella on alakohtaiset soveltavat tehtävät...

Lisää vertailuun

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, pakollinen

Tarjonnassa nyt

Opiskelija vahvistaa ja arvioi omaa matemaattista osaamistaan. Opiskelija voi suorittaa opintoja joustavasti aikaan ja paikkaan sitomatta. Sisältö vastaa ammatillisen perustutkinnon matematiikan pakollisen tutkinnon osa-alueen, 4 osp osaamistavoitteita. Perusmatematiikan...

Lisää vertailuun

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, valinnainen

Tarjonnassa nyt

Opiskelija vahvistaa ja arvioi omaa matemaattista osaamistaan. Opiskelija voi suorittaa opintoja joustavasti aikaan ja paikkaan sitomatta. Sisältö vastaa ammatillisen perustutkinnon matematiikan valinnaisen tutkinnon osa-alueen, 3 osp osaamistavoitteita. ...

Lisää vertailuun

Matkailuala tutuksi!

Tarjonnassa nyt

Opinto koostuu neljästä osioista, joissa esitellään Matkailualan perustutkinnon pakollinen tutkinnon osa: Matkailualan asiakaspalvelu sekä osaamisalat: 1. Hotellin vastaanottopalvelut 2. Matkailupalvelujen toteuttaminen 3. Matkapalvelujen myynti...

Lisää vertailuun

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet

Tarjonnassa nyt

Opiskelija oppii tunnistamaan omia kiinnostuksen kohteita, mahdollisuuksia ja tuen tarpeita. Opintoihin otetaan kerrallaan maksimissaan 22 Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun kautta ilmoittautunutta opiskelijaa. Käyttäjätunnus on voimassa 6...

Lisää vertailuun

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp (Salpaus)

Tarjonnassa nyt

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet -kurssi auttaa sinua suunnittelemaan opintojasi ja pääsemään töihin tai jatko-opintoihin. Tämän kurssin voit tehdä myös, jos vasta suunnittelet opintoja ammatillisessa koulutuksessa.

Lisää vertailuun

Paranna suomen kieltäsi

Tarjonnassa nyt

Tällä kurssilla voit itsenäisesti harjoitella S2-tehtäviä ammattiopiston pakollisten ja valinnaisten S2-kurssien lisäksi. Tehtävien avulla voit parantaa suomen kielen taitoasi. Verkkokurssi sisältää erilaisia tehtäväkokonaisuuksia suomen...

Lisää vertailuun

Pintakäsittelyn orientaatiokurssi

Tarjonnassa nyt

Verkko-opintomateriaalin avulla opiskelija saa ennakkokäsityksen pintakäsittelyalan opintojen sisällöistä ja keskeisistä asioista. - värioppi - tyylioppi - työturvallisuus - maalin ainesosat - maalaustyövälineet...

Lisää vertailuun

Sosiaali- ja terveysalan perusteet

Tarjonnassa nyt

Opinto koostuu yhdeksästä osioista, joissa käsitellään perusasiat keskeisistä sosiaali- ja terveysalan perusteiden aihekokonaisuuksista - hoitotyön keskeiset käsitteet - sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan lainsäädäntö - etiikka hoitotyössä...

Lisää vertailuun

Sosiaalinen media ja sen hyödyntäminen

Tarjonnassa nyt

Tällä verkkokurssilla opit käyttämään sosiaalista mediaa oman ja/tai edustamasi yrityksen asian edistämiseksi. Opit mm. luomaan itsellesi sähköpostitilin, Facebook-tilin ja perustamaan blogin. Tutustut myös esimerkiksi nettislangiin että...

Lisää vertailuun

Suomen kielen työelämäsanastoa 1

Tarjonnassa nyt

Suomen kielen työelämäsanastoa 1 -opintokokonaisuuden tehtävissä harjoitellaan helppoa suomen kielen työelämäsanastoa ja työpaikoilla tarvittavia ilmauksia. Osioiden aihepiirejä ovat mm. erilaiset ammatit ja työtehtävät, työturvallisuus,...

Lisää vertailuun

Suomen kielen työelämäsanastoa 2

Tarjonnassa nyt

Suomen kielen työelämäsanastoa 2 -opintokokonaisuuden tehtävissä harjoitellaan suomen kielen työelämäsanastoa ja työelämässä tarvittavia ilmauksia. Opintokokonaisuus sisältää sanastoa ja käsitteitä, joka liittyy työelämän keskeisiin...

Lisää vertailuun

Taide ja luova ilmaisu 16h

Tarjonnassa nyt

Opit kulttuurin ja taiteen merkityksestä hyvinvoinnille. Vaihtoehtoiset tehtävät johdattavat sinut taiteen ja kulttuurin äärelle. Pääset kokeilemaan taiteen ja luovan ilmaisun keinoja, sekä luovaa kirjoittamista. Opinto on ammatillisen perustutkinnon...

Lisää vertailuun

Tuvan englanti

Tarjonnassa nyt

- Opiskelija kertaa englannin perusasioita tehtävien avulla. - Opiskelija saa tutustua kiinnostuksen kohteena olevaan ammatilliseen perustutkintoon englannin kielen avulla. - Opiskelijalla on mahdollisuus punnita omaa soveltuvuuttaan tälle alalle...

Lisää vertailuun

Tyylin tulkinta

Tarjonnassa nyt

Opinto sopii kaikille, jotka työskentelevät tai opiskelevat ammattiin, jossa oman ulkoisen habituksen, kampaus- ja pukeutumistyylin löytäminen tukee ammatissa työskentelyä. Opit löytämään oman tai asiakkaalle sopivan tyylin sekä tukemaan...

Lisää vertailuun

Työelämän vuoristossa

Tarjonnassa nyt

Pelillistetty opintokokonaisuus, missä voit hankkia ja osoittaa työelämätaitoja. Opintokokonaisuus vastaa ammatillisten perustutkintojen yhteisten tutkinnon osien Yhteiskunta- ja työelämäosaamisen Työelämässä toimimisen pakollisia osaamistavoitteita, ...

Lisää vertailuun

Työelämäperehdytys

Tarjonnassa nyt

Opinnon tavoitteena on, että opit työnhakutaitoja ja toimimaan osana työyhteisöä. Lisäksi saat tietoa ammatillisen koulutuksen työelämässä tapahtuvasta oppimisesta. Opinto on jaettu kahteen osioon, joista ensimmäinen on tarkoitettu...

Lisää vertailuun

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

Tauolla 1.9.2023 asti

Lisää vertailuun

Työpaikkaohjaajan verkkokoulutus

Tarjonnassa nyt

- Työpaikkaohjauksen perusteet - Ammatillinen koulutus ja tutkintojärjestelmä: lait, määräykset ja ohjeet - Työelämässä tapahtuva oppiminen - Palautteen antaminen ja osaamisen arviointi

Lisää vertailuun

Valokuvauksen perusteet

Tarjonnassa nyt

Kurssilla oppit laadukkaan valokuvaamisen perusasioita. Tutustut seuraaviin peruskäsitteisiin: - kameran perustoiminta - mitkä asiat vaikuttavat valotukseen - valkotasapaino - syväterävyys - polttoväli ja tarkentaminen  Kurssin suorittaminen...

Lisää vertailuun

Verkkoviestinnän perusteet

Tarjonnassa nyt

Tämä opintokokonaisuus esittelee olennaiset internetin selaamiseen, tehokkaaseen tiedonhakuun, onlineviestintään ja sähköpostiin liittyvät käsitteet ja taidot. Tämä opintokokonaisuus esittelee olennaiset internetin selaamiseen, tehokkaaseen...

Lisää vertailuun

Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi

Tarjonnassa nyt

Tällä kurssilla opit käyttämään ruotsin kieltä työtehtävissäsi ja työhön liittyvissä eri tilanteissa. Päästäksesi tähän osaamiseen tarvitset ensin kieliopin ja sanaston kertausta. Sitten jatkat ammattisanaston opiskelulla ja erilaisiin...

Lisää vertailuun

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä

Tarjonnassa nyt

Opinnon tavoitteena on, että opit toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, tulkitsemaan tekstejä, sekä hankkimaan tietoja eri lähteistä. Lisäksi tavoitteena on, että opit tuottamaan erilaisia tekstejä, ilmaisemaan tunteita, ajatuksia...

Lisää vertailuun

Viestintä ja vuorovaikutus, suomi toisena kielenä, pakollinen (4 osp)

Tauolla 1.9.2023 asti

Lisää vertailuun

Yhteiskunnan palveluiden käyttäminen

Tarjonnassa nyt

Kurssilla opit yhteiskunnan eri palveluista ja niiden hyödyntämisestä erityisesti opiskelijan ja/tai maahanmuuttajan näkökulmasta. Opit myös, miten palvelut rahoitetaan ja mihin yhteiskunnan tukiin sinulla opiskelijana on oikeus. Kurssin sisältö...

Lisää vertailuun

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 2

Tarjonnassa nyt

Tämän opintokokonaisuuden sisältö on osa ammatillisten perustutkintojen Yhteiskunta- ja työelämäosaamisen tutkinnon osaa. Sisältö vastaa Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta -osuuden toista osaamistavoitetta: - Opiskelija osaa ideoida...

Lisää vertailuun

Äidinkielen suullinen käyttö

Tarjonnassa nyt (31.7.2023 asti)

Äidinkielen suullinen käyttö koostuu seuraavista osioista: - sanaton viestintä - keskustelu, neuvottelu, väittely - esitys - esiintymisjännitys Kurssiympäristössä on näihin liittyviä oppimateriaaleja, erilaisia harjoituksia ja tehtäviä....

Lisää vertailuun