Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

Kaikki opintokokonaisuudet

Lisää vertailuun

Asiakaspalvelu ja myyntityö

Tarjonnassa nyt

Kurssin käynyt henkilö saa kokonaiskuvan palveluprosessista sekä vinkkejä tehokkaseen ja asiakaslähtöiseen myyntityöhön.Palveluprosessipalveluprosessin elementitPalveluun valmistautuminenAsiak...

Lisää vertailuun

Asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla

Tauolla: Koulutus on tauolla toistaiseksi

Lisää vertailuun

ATK-taidot ja verkko-opiskelu

Tarjonnassa nyt

Kurssin sisältö keskittyy lähinnä Microsoft Office 365 sovelluksiin ja verkkoympäristöön. Office ympäristö tarjoaa monipuolisen alustan ATK-perustaitojen harjoitteluun ja antaa taitojen kehit...

Lisää vertailuun

Blogikirjoittaminen 1-3 osp

Tarjonnassa nyt

Kurssin tavoitteena on perustaa pääasiassa ammatillinen blogi (portfolio), jota ylläpidät vähintään kurssin ajan mutta jota voit käyttää eri ammattialan opintoihin myös jatkossa. Tavoittee...

Lisää vertailuun

Englannin alkeet

Tarjonnassa nyt

Kurssi koostuu tehtävistä, joissa lähdetään liikkeelle aivan alusta, kerätään perussanastoa ja opitaan lauserakenteita. Koska englannin kielessä sanat kirjoitetaan eri tavalla kuin laus...

Lisää vertailuun

Englannin kertauskurssi

Tarjonnassa nyt

Kurssilla vahvistat englannin kieliopin osaamistasi tai kertaat keskeisiä kielioppiasioita.Kurssin sisältö:Numerot ja järjestysluvutKellonajatArtikkelit (a, an, the)Substantiivin monikkoPrepositio...

Lisää vertailuun

Englannin kielen avulla valmentavasta koulutuksesta perustutkintoon

Tarjonnassa nyt

Opiskelija saa tutustua kiinnostuksen kohteena olevaan ammatilliseen perustutkintoon englannin kielen avulla.Opiskelijalla on mahdollisuus punnita omaa soveltuvuuttaan tälle alalle ja saada lisää m...

Lisää vertailuun

English at Work

Tarjonnassa nyt

Paranna englannin kielen taitojasi työelämän erilaisissa viestintätilanteissa. Työelämän englannin kurssilla harjoitellaan käyttämään englantia erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa: työha...

Lisää vertailuun

Etiketti ja tapatietous

Tarjonnassa nyt

Asiakas saa itsevarmuutta toimintaansa ja käytökseensä. Hän viihtyy erilaisissa tilaisuuksissa sekä järjestäjän että vieraan ominaisuudessa paremmin, kun hän kokee olevansa mukavuusalueellaa...

Lisää vertailuun

Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, hiiliyhdisteet ja orgaaninen kemia, 3 osp

15.3.2020 - 15.5.2020

Opiskelija perehtyy opinnoissa orgaanisen kemian perusasioihin ja orgaanisen kemian alaan liittyvienyhdisteiden soveltamiseen eri aloilla. Opintoja suorittamalla opiskelija saavuttaa osaamista, jota...

Lisää vertailuun

Hygieniaosaamiskoulutus

Tauolla: Ilmoittautuminen on suljettu ajalla 5.6.-24.8.2020.

Lisää vertailuun

KAHVIPAPU –kahvikoulu

Tarjonnassa nyt

Kahvipapu- on tutustumismatka kahvien maailmaan. Kurssi etenee kahvipavusta maukkaisiin kahvijuomiin.Voit perehtyä monipuolisesti kahviin, kahvijuomiin ja niiden valmistamiseen. Saat hyvät pohjatied...

Lisää vertailuun

Kestävän kehityksen edistäminen

Tarjonnassa nyt

Oletko kiinnostunut ympäristöstäsi ja haluat valinnoillasi vaikuttaa?Tervetuloa suorittamaan Kestävän kehityksen edistäminen -verkkokursseja. Ammatillisten perustutkintojen yhden osaamispisteen ...

Lisää vertailuun

Kohti koulutusta

Tarjonnassa nyt

Kurssilla arvioit itseäsi ja elämäntilannettasi, kun pohdit koulutukseen hakeutumista. Ovatko opiskelujen kannalta olennaiset asiat kunnossa? Mitä osaamista sinulla jo on, mitkä ovat vahvuuksiasi...

Lisää vertailuun

Kulttuurien tuntemus 3 osp

Tarjonnassa nyt

Kurssi sopii sinulle, joka olet lähdössä ulkomaille työssäoppimaan tai olet kiinnostunut omasta ja muiden maiden kulttuureista. Jakson aikana  tutustutaan valitun kohdemaan paikalliseen kulttuur...

Lisää vertailuun

Logistiikan varastoalan englantia

Tarjonnassa nyt

Tutustutaan logistiikan ja varastoalan keskeisiin englanninkielisiin termeihin ja viestintään. Opinnon avulla on mahdollista suorittaa ammatillisen perustutkinnon yhteisten tutkinnon osien pakollise...

Lisää vertailuun

Lääkelaskut

Tarjonnassa nyt

Lääkelaskut opintojakson aikana voit oppia tietoja ja taitoja, jonka avulla pystyt laskemaanlääkärin antamasta määräyksen ja lääkepakkauksen tietojen pohjalta potilaalle oikean lääkeannok...

Lisää vertailuun

Matematiikan opiskeluvalmiuksia tukeva opinto

Tauolla: eRiverian perustoiminnan turvaamiseksi poikkeusaikana tämä AAVO-opintomme on toistaiseksi tauolla

Lisää vertailuun

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp

Tarjonnassa nyt

Kurssin sisältöön kuuluu peruslaskutoimitukset, prosenttilaskut, geometriaa ja hieman tilastoja. Lisäksi kurssin loppupuolella on alakohtaiset soveltavat tehtävät ja itsearviointi. Opintoihin ...

Lisää vertailuun

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, pakollinen, 4 osp

Tauolla: 15.5.2020 - 5.8.2020

Lisää vertailuun

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, valinnaiset osaamistavoitteet 3 osp

Tauolla: 15.5.2020 - 5.8.2020

Lisää vertailuun

Matkailualan asiakaspalvelutehtävissä toimiminen

Tarjonnassa nyt

Koulutuksen suoritettuasi osaat• valmistautua asiakaspalvelutilanteisiin• työskennellä asiakaspalvelutehtävissä• käyttää digitaalisia työvälineitä• arvioida oman toiminnan vaikutusta...

Lisää vertailuun

Ohjelmoinnin perusteet

Tarjonnassa nyt

Tutustut ohjelmoinnin perusteisiin Scratch-kehitysalustalla.Mitä ohjelmointi oikeastaan onMitä sillä voidaan tehdäPerusrakenteetScratch-ohjelmointialustan käyttö yksinkertaisissa ohjelmissaAlust...

Lisää vertailuun

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet (1 osp)

Tarjonnassa nyt

Opinnon aikana mietit ja selvittelet omia kiinnostuksen kohteita ja pääset pohtimaan mahdollisuuksiasi opiskella ammatillisessa koulutuksessa. Opinto mahdollistaa oman urapolun miettimisen läpi kok...

Lisää vertailuun

Osaamismatka, 1 osp

Tarjonnassa nyt

Hanki osaamismatkalla opiskelu- ja urasuunniteluvalmiuksia!Osaamismatkan aikana opit tunnistamaan omia kiinnostuksen kohteitasi, mahdollisuuksiasi ja tuen tarpeitasi, osaat tehdä tutkintoasi ja uraas...

Lisää vertailuun

Perusmatematiikan riittävyys MAB11 (PeMaRi)

Tarjonnassa nyt

Onko perusmatematiikan riittävyys PeMaRi säädön tarpeessa. Kurssilla huolletaan peruskoulun matematiikan taitoja. Lisäksi kurssilla on räätälöityjä paketetteja ammatillisiin opintoihin sekä...

Lisää vertailuun

Pintakäsittelyn orientaatiokurssi

Tarjonnassa nyt

Verkko-opintomateriaalin avulla opiskelija saa ennakkokäsityksen pintakäsittelyalan opintojen sisällöistä ja keskeisistä asioista. värioppi

Lisää vertailuun

Ruotsi 1 (Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi), 1 osp

Tarjonnassa nyt

Tällä kurssilla opit käyttämään ruotsin kieltä työtehtävissäsi ja työhön liittyvissä eri tilanteissa.Opintoihin otetaan kerrallaan maksimissaan 22 Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun k...

Lisää vertailuun

Ruotsin alkeet

Tarjonnassa nyt

Opinto koostuu tehtävistä, joissa lähdetään liikkeelle perusasioista, ruotsin kielen ääntämisestä ja perussanastosta. Opintoon liittyviä tehtäviä tehdään Lycka till! –oppikirjast...

Lisää vertailuun

Ruotsin kielen ainekirjoituskurssi (RUB1 12)

Tarjonnassa nyt

Kurssilla keskitytään ruotsin kielen kirjalliseen ilmaisuun. Opiskelija ohjataan erilaisten tekstien työstämiseen, kuten aineiden kirjoittamiseen, lyhyisiin viestinnällisiin tehtäviin ja käänn...

Lisää vertailuun

Saksan alkeet

Tarjonnassa nyt

Opinto koostuu tehtävistä, joissa lähdetään liikkeelle aivan alusta, kerätään perussanastoa ja opitaan saksan kielen rakenteiden perusasioita. Lisäksi opitaan puhetilanteissa tarvittavi...

Lisää vertailuun

Sosiaalinen media ja sen hyödyntäminen

Tarjonnassa nyt

Tällä verkkokurssilla opit käyttämään sosiaalista mediaa oman ja/tai edustamasi yrityksen asian edistämiseksi. Opit mm. luomaan itsellesi sähköpostitilin, Facebook-tilin ja perustamaan blogin...

Lisää vertailuun

Suomen kielen työelämäsanastoa 1

Tauolla: toistaiseksi

Lisää vertailuun

Suomen kielen työelämäsanastoa 2

Tauolla: toistaiseksi

Lisää vertailuun

Taide ja luova ilmaisu - 1 osp

Tarjonnassa nyt

Opinnossa hankit ja osoitat ammatillisten perustutkintojen perusteissa määriteltyjen pakollisten osaamistavoitteiden mukaisen yhden osaamispisteen osaamisen. Opiskelija osaa tunnistaa kulttuurien ja...

Lisää vertailuun

Taide ja luova ilmaisu 1 osp

Tarjonnassa nyt

Tämän opinnon sisältönä ovatTutustuminen taiteeseen Kaunokirjallisen tekstin lukeminen Itsensä ilmaisu taiteen ja luovan ilmaisun keinoin Luova kirjoittaminen ja kaunokirjallisuuden hyödyntämi...

Lisää vertailuun

Terveenä töissä

Tauolla: toistaiseksi

Lisää vertailuun

Tietoturva

Tarjonnassa nyt

Kurssilla opit noudattamaan tietoturvaohjeita sekä ymmärtämään ohjeiden tarkoituksen ja vakavuuden. Tiedät mikä on tietoturva. Opit miten toimien et aiheuta vaaraa itsellesi tai muille.Tietotur...

Lisää vertailuun

Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1 osp

Tarjonnassa nyt

Opintojen suorittaminen edellyttää kohtuullisia tvt-taitoja sekä kykyä suunnitelmalliseen ja itsenäiseen opiskeluun. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijan pitäisi osata: käyttää yl...

Lisää vertailuun

Tyylin tulkinta

Tarjonnassa nyt

Kurssi sopii kaikille, jotka työskentelevät tai opiskelevat ammattiin, jossa oman ulkoisen habituksen, kampaus- ja pukeutumistyylin löytäminen tukee ammatissa työskentelyä. Kurssille osallistuja...

Lisää vertailuun

Työelämän kirjallista viestintää

Tauolla: toistaiseksi

Lisää vertailuun

Työelämätaidot sosiaalialla

Tarjonnassa nyt

Osallistuja osaa kurssin jälkeen rakentaa cv:n ja hakea itselleen työpaikkaa. Hän osaa kuvata työsopimusjärjestelmää ja oman alansa työsopimuksen keskeiset asiat. Opiskelija tiedostaa oman ala...

Lisää vertailuun

Työnhaun vaiheet

Tauolla: toistaiseksi

Lisää vertailuun

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (5 osp)

Tauolla: Ilmoittautuminen on suljettu ajalla 5.6.-24.8.2020.

Lisää vertailuun

Valokuvauksen perusteet

Tarjonnassa nyt

Kurssilla oppit laadukkaan valokuvaamisen perusasioita. Tutustut seuraaviin peruskäsitteisiin: kameran perustoiminta, mitkä asiat vaikuttavat valotukseen, valkotasapaino, syväterävyys, polttoväli...

Lisää vertailuun

Verkkoviestinnän perusteet

Tarjonnassa nyt

Tämä opintokokonaisuus esittelee olennaiset internetin selaamiseen, tehokkaaseen tiedonhakuun, onlineviestintään ja sähköpostiin liittyvät käsitteet ja taidot.Tämä opintokokonaisuus esittele...

Lisää vertailuun

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, pakollinen (4 osp)

Tarjonnassa nyt

Opintokokonaisuus soveltuu kaikille, jotka opiskelevat ammatillisessa oppilaitoksessa tai suunnittelevat hakeutumista ammatillisiin opintoihin ja haluavat suorittaa itsenäisesti viestintä ja vuorova...

Lisää vertailuun

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä

Tarjonnassa nyt

Kurssin tavoitteena on, että opit toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, tulkitsemaan tekstejä, sekä hankkimaan tietoja eri lähteistä. Lisäksi tavoitteena on, että opit tuottamaan er...

Lisää vertailuun

Viestintä ja vuorovaikutus, suomi toisena kielenä, pakollinen (4 osp)

Tauolla: Ilmoittautuminen on suljettu ajalla 5.6.-24.8.2020.

Lisää vertailuun

Vuorovaikutus työpaikoilla

Tauolla: toistaiseksi

Lisää vertailuun

Yhteiskunnan palveluiden käyttäminen

Tarjonnassa nyt

Kurssilla opit yhteiskunnan eri palveluista ja niiden hyödyntämisestä erityisesti opiskelijan ja/tai maahanmuuttajan näkökulmasta. Opit myös, miten palvelut rahoitetaan ja mihin yhteiskunnan tuk...

Lisää vertailuun

Yhteiskuntataidot

Tarjonnassa nyt

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joiden tulee tietää yhteiskunnalliset vaikuttamismahdollisuutensa ja osata niihin liittyvät perustaidot. Kurssi suoritetaan itseopiskeluna ja sitä voi hyödyn...

Lisää vertailuun

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1

Tarjonnassa nyt

Tämän opintokokonaisuuden sisältö on osa ammatillisten perustutkintojen Yhteiskunta- ja työelämäosaamisen tutkinnon osaa. Sisältö vastaa Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta -osuuden en...

Lisää vertailuun

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 2

Tarjonnassa nyt

Tämän opintokokonaisuuden sisältö on osa ammatillisten perustutkintojen Yhteiskunta- ja työelämäosaamisen tutkinnon osaa.Sisältö vastaa Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta -osuuden tois...

Lisää vertailuun

Äidinkielen opiskeluvalmiuksia tukeva opinto

Tauolla: eRiverian perustoiminnan turvaamiseksi poikkeusaikana tämä AAVO-opintomme on toistaiseksi tauolla

Lisää vertailuun

Äidinkieli: Kieli ja kulttuuri

Tarjonnassa nyt (31.8.2020 asti)

Tämä opinto poistuu tarjonnasta 31.8.2020. Tarjontaan tulossa uusi äidinkielen opinto Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen kehittämiseksi.  Oman kielen ja kulttuurienvälisen viest...

Lisää vertailuun

Äidinkieli: Kieli, tekstit ja vuorovaikutus

Tarjonnassa nyt (31.8.2020 asti)

Tämä opinto poistuu tarjonnasta 31.8.2020. Tarjontaan tulossa uusi äidinkielen opinto Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen kehittämiseksi.Opiskelussa tarvittavien kielenkäyttötaitojen kehi...

Lisää vertailuun

Äidinkieli: Tiedonhankinta

Tarjonnassa nyt (31.8.2020 asti)

Tämä opinto poistuu tarjonnasta 31.8.2020. Tarjontaan tulossa uusi äidinkielen opinto Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen kehittämiseksi.Tiedonhakintataitojen kehittämistä haastattelemall...