Siirry sisältöön
Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
MobiilivalikkoVertaile opintoja

Kiinnostuitko mahdollisuudesta olla mukana valtakunnallisessa avointen ammatillisten opintojen palvelussa? Tutustu alla oleviin ohjeisiin ja liity joukkoomme.

Avoin koulutustarjonta

Päättäkää

 • mitä ammatillisia opintoja haluaisitte tarjota kaikille avoimina verkko-opintoina
 • miten tarjoamanne opinnot täydentävät palvelussa jo olevia opintoja

Palvelun yhteistyösopimuksen linjaus:

Palveluun avoimia opintoja tuottavat oppilaitokset päättävät itse tarjoamiensa opintojen sisällön. Toivottavaa on, että oppilaitosten tarjonta täydentäisi sisällöltään, toteutustavoiltaan ja laajuudeltaan palvelun muuta tarjontaa.

Pedagogiset ratkaisut

Päättäkää

 • millä pedagogisilla ratkaisuilla (esim. opettajan johdolla vai itsenäisinä verkko-opintoina) avoimet opinnot toteutetaan
 • miten opiskelija hankkii osaamista

Palvelun yhteistyösopimuksen linjaus:

Avointen ammatillisten opintojen opiskelu tapahtuu verkossa itsenäisesti tai opettajan johdolla niin, että kenellä tahansa on mahdollisuus hankkia osaamista riippumatta asuin- tai opiskelupaikasta. Palveluun avoimia opintoja tuottavat oppilaitokset päättävät itse, miten osaamisen hankkiminen tapahtuu käytännössä. Opintojen teknisten ja pedagogisten ratkaisujen tulee tukea oppimista.

Alla esimerkkejä oppilaitosten ratkaisuista

”Meille palvelun tarjoamat opintojen erilaiset toteutustavat, ovat sen rikkaus. Meille tärkeää on, että tarjolla olevat opinnot ovat ne kehittäneen opettajan ja oppilaitoksen näköisiä.”

Turun Ammatti-instituutin itsenäiset verkko-opinnot

Turun ammatti-instituutin avoimet opinnot on laadittu niin, että opiskelija voi suorittaa ne itsenäisesti. Opinnot ovat melko tiiviitä ja lyhyitä kokonaisuuksia ja niiden toteutuksessa hyödynnetään pelillisyyttä opiskelijoiden motivaation säilymiseksi. Opintojen lopussa on testi, jolla opiskelija voi testata osaamistaan. Testin hyväksytysti suorittanut opiskelija voi tulostaa todistuksen suoritetuista opinnoista osoittaakseen osaamisensa.

Päädyimme toteuttamaan avoimet opinnot itsenäisesti suoritettavina opintoina, koska tavoitteena on tarjota opiskelijoille mahdollisuus hankkia tai testata osaamista ajasta ja paikasta riippumatta. Haluamme tarjota opintoja kaikille halukkaille, myös niille, jotka evät ole oppilaitoksessamme kirjoilla.

Lisätietoja: Anne Aksentjev, (etunimi.sukunimi@Turku.fi)

Osaamisen hankkimista itsenäisesti opiskellen Länsirannikon koulutus oy:n Winnovan tapaan

Avoimet ammatilliset opinnot -palvelussa tarjottavat opinnot ovat meillä rakennettu siten, että opintojen rakenne ja tehtävät ohjaavat opiskelijaa hankkimaan itsenäisesti osaamistavoitteita vastaavaa osaamista. Opiskelija tekee itsenäisesti tehtäviä ja kirjaa hankkimansa osaamisen osaamispäiväkirjaan tai muuhun itse valitsemaansa dokumenttiin, jota hän voi halutessaan hyödyntää saadakseen osaamisensa tunnistetuksi ja tunnustetuksi oppilaitoksessa.

Opinnot vaativat opiskelijalta itseohjautuvuutta sekä tiedonhakutaitoja, sillä ne eivät sisällä ohjausta tai opetusta. Osaamisen hankkiminen on opiskelijalle maksutonta. Myös toinen oppilaitos voi hyödyntää opiskelumateriaaleja, tunnistaa ja tunnustaa sekä arvioida opiskelijannäin hankkimaa osaamista.

Lisätietoja: Mirva Julkunen (etunimi.sukunimi@turku.fi)

Oppimisympäristö

Päättäkää

 • missä oppimisympäristössä avoin opiskelu ja tarvittavan osaamisen hankkiminen tapahtuu

Palvelun yhteistyösopimuksen linjaus:

Avointen ammatillisten opintojen opiskelu tapahtuu verkossa itsenäisesti tai opettajan johdolla niin, että kaikilla on mahdollisuus hankkia osaamista riippumatta asuin- tai opiskelupaikasta. Opiskelu tapahtuu opintoja tarjoavien oppilaitosten omissa verkko-oppimisympäristöissä. Oppimisympäristöjen tulee olla selkeitä, helppokäyttöisiä ja tarkoituksenmukaisia avoimen opiskelun näkökulmasta.

Alla esimerkkejä oppilaitosten ratkaisuista

”Se, että palveluun opintoja tuottavat oppilaitokset ratkaisevat itse, missä oppimisympäristössä verkko-opiskelu tapahtuu, madaltaa kynnystä tulla mukaan palveluntuottajien verkostoon.”

Moodle Opitse -oppimisympäristö itsenäiseen opiskeluun

Turun ammatti-instituutin avointen opintojen oppimisympäristönä toimii Moodle-palvelinta H5P-lisäosalla täydennetty Opitse-ympäristö osoitteessa opitse.fi. Päädyimme tähän ratkaisuun siksi, että se mahdollistaa pelillisyyden ja interaktiivisten opetusmateriaalien, videoiden ja testien tekemisen. Se on myös perinteistä Moodlea visuaalisempi, monipuolisempi ja motivoivampi ympäristö opiskelijoiden itseopiskelun näkökulmasta.

Moodle on ns. avoimen lähdekoodin ympäristö, joten sen hankkiminen ei varsinaisesti maksa mitään. Henkilöresursseja tarvitaan oppimisalustan ylläpitoon ja teknisenä resurssina internet-yhteydessä oleva palvelinkone (serveri) Moodlea varten. Avoimen lähdekoodin oppimisalusta ei vaadi lisenssejä, eivätkä myöskään siihen asennettavat avoimen lähdekoodin lisäosat. Ympäristön hyviä puolia ovat sen suhteellisen edulliset kustannukset ja laajahko valikoima erilaisia lisäosia. Huonona puolena on avoimen lähdekoodin ohjelmiin liittyvä pieni epävarmuus kehitystyön ja tulevaisuuden suhteen.

Lisätietoja: Jarkko Lehmuskenttä (etunimi.sukunimi@turku.fi)

Osaamista hankkimassa kolmen eri oppimisalusta avulla

Osaamisen hankkiminen Länsirannikon koulutus oy WinNovan tuottamissa avoimissa opinnoissa tapahtuu tällä hetkellä kolmella eri alustalla.

Avoin nettisivu

Avoimelle nettisivulle rakennetut opinnot ja tehtävät ovat ilman kirjautumisia kaikkien käytössä. Opiskelija avaa itselleen tarvittaessa Gmail-tilin normaalien Googlen käytäntöjen mukaan. Hän kuvaa hankkimansa osaamisen oppimispäiväkirjaan hyödyntäen Googlen yksityisasiakkaille tarjottavia palveluita tai voi käyttää muuta itselle sopivaa oppimispäiväkirjapohjaa. Ratkaisu ei sido opiskelijaa käyttämään tiettyä välinettä, vaan hän valitsee itselleen parhaiten sopivan tavan ja teknisen ratkaisun.

Opettajalta avoimen nettisivun rakentaminen vaatii jonkin verran digitaalista osaamista. Erityisesti näin on silloin, jos opettaja luo ominaisuuksiltaan monipuolisen sivun, jossa on myös keskustelualue. Avoimen nettisivuston käyttö edellyttää opettajalta halua jakaa tekemänsä oppimateriaalit avoimesti kaikkien kanssa.

Lisätietoja: Anna Blom tai Mirva Julkunen (etunimi.sukunimi@winnova.fi)

Office 365 -palvelun Sway-työkalu

Jos oppilaitoksella on käytössään O365-palvelu, on siihen sisältyvä Sway opiskelijalle helppokäyttöinen, ilman kirjautumista käytettävissä oleva työkalu, joka toimii hyvin myös mobiililaitteella. Se on käyttäjäystävällinen myös opettajan näkökulmasta, sillä voidaan materiaalia koota visuaaliseen muotoon ja sitä on helppo muokata linkin säilyessä samana, vaikka sisältöä muuttaisikin.

Meillä avointen opintojen toteuttamiseksi on valittu Sway-esitysten jakamiseen täysin avoin ilman kirjautumista toimiva malli. Sen käyttö edellyttää opettajalta halua jakaa tekemänsä oppimateriaalit avoimesti kaikkien kanssa. Opiskelija pääsee näin suoraan tekemään tehtäviä ja kokoamaan haluamallaan tavalla, esimerkiksi oppimispäiväkirjaan, portfolioon tai videoon, näin hankkimansa osaamisen. Opiskelu tapahtuu itsenäisesti, eikä opettaja näe, ketkä hankkivat osaamista oppimateriaalien ja annettujen ohjeiden avulla. Oppilaitokseen ollaan yhteydessä vasta kun opiskelija haluaa osoittaa osaamisena.

Lisätietoja: Kaisa Vuolanne ja Mirva Julkunen (etunimi.sukunimi@winnova.fi)

Eliademy-oppimisalusta

Avointen opintojen toteutuksessa käytössä on myös Eliademy, jonka käyttäminen vaatii opettajan antamia tunnuksia ja kirjautumista oppimisalustalle. Sen käyttö ei vaadi oppilaitoslisenssiä, vaan sen voi ottaa käyttöön kuka tahansa opettaja. Opiskelijan alustalla tekemät tehtävät palautetaan perinteiseen tapaan palautuskansioihin. Tätä alustaa käyttämällä opettaja voi seurata, ketkä avoimia opintoja suorittavat ja miten opiskelu etenee.

Lisätietoja: Mirva Julkunen (etunimi.sukunimi@winnova.fi)

Itsenäistä opiskelua Optimassa

Turun Aikuiskoulutuskeskuksen avoimet opinnot toteutetaan oppilaitoksessa käytössä olevassa Optima-ympäristössä, joka on käyttäjille maksuton ja helppokäyttöinen. Sen käyttö ei myöskään vaadi erityisiä laitteita vaan opiskelu sujuu tavallisilla älylaitteilla.

Avoimesti digicampuksella

Avointen opintojen opiskelu Salon seudun ammattiopistossa tapahtuu Digicampuksella, joka on oppilaitoksemme sähköinen oppimisympäristö. Ilmoittaudu tästä-painike avoimiin opintoihin löytyy Avoimet ammatilliset opinnot –palvelusta opinnonkuvaussivulta. Opintoihin ilmoittaudutaan Wilman kautta, jonka kautta tieto välittyy myös opintotoimistoon. Opintotoimisto lähettää tunnuksen ilmoittautujalle. 

Lisätietoja: Mervi Leino (etunimi.sukunimi@sskky.fi)


Ansaintalogiikka

Päättäkää

 • miten avointen opintojen toteutus (opetus, ohjaus, tekninen tuki, markkinointi, materiaalien päivitys) resursoidaan
 • mistä avointen opintojen kulut katetaan
 • ovatko avoimet opinnot maksuttomia vai maksullisia opiskelijalle

Palvelun yhteistyösopimuksen linjaus:

Ammatillisiin perustutkintoihin osaamista tarjoavien opintojen tulee olla palvelussa kaikille opiskelijoille maksuttomia. Opinnot voivat olla maksullisia vain, jos koulutuksen järjestäjä hankkii koulutuksen maksamalla siitä aiheutuvat kustannukset siten kuin koulutuksen järjestäjät ovat keskenään sopineet. Ammatti- tai erikoisammattitutkintoihin kuuluvat opinnot tai muut opinnot, jotka eivät ole perustutkinnon perusteiden mukaisia, voivat olla opiskelijalle maksullisia. 

Oppilaitokset ratkaisevat itse sen, mistä ja miten opintojen toteutukseen liittyvät opetus- ja ohjauskustannukset katetaan. Yhteistyösopimuksessa ei edellytetä palvelun tuottajilta yhtenäistä ratkaisua opintojen tuottamisesta ja ylläpitämisestä aiheutuvien kustannusten ratkaisemiseksi.

Alla esimerkkejä oppilaitosten ratkaisuista

”Se, että oppilaitokset voivat itse ratkaista tarjoamiensa avointen opintojen ansaintalogiikkaan liittyvät kysymykset, madaltaa kynnystä liittyä palveluntarjoajien joukkoon.”

Maksutta ja itsenäisesti ilman opettajaa

Turun ammatti-instituutin avoimet opinnot on laadittu niin, että opiskelija voi suorittaa ne itsenäisesti ja ne ovat hänelle maksuttomia. Maksuttomuus mahdollistaa kaikkien opiskelijoiden osallistumisen opintoihin. Ohjauksellista elementtiä emme sisällyttäneet opintoihin, koska se olisi sitonut opettajan resursseja liikaa tarjotessamme opintoja myös niille, jotka eivät ole oppilaitoksemme kirjoilla.

Lisätietoja: Anne Aksentjev (etunimi.sukunimi@turku.fi)

Länsirannikon koulutus oy WinNovan opinnot on laadittu niin, että opiskelija tekee itsenäisesti opintojen mukaiset tehtävät ja kokoaa näin hankkimaansa osaamista osoittavat dokumentit. Tämän jälkeen hän voi ottaa yhteyttä mihin tahansa oppilaitokseen, jossa osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa osaksi ammatillista tutkintoa. Itsenäinen osaamisen hankkiminen oppilaitoksemme tarjoamien opintojen avulla ei maksa opiskelijalle mitään. Jos hän tarvitsee ohjausta ja haluaa meille tutkinnon suorittajaksi, keskustelemme hänen kanssaan, millä rahoitusmallilla hän voisi tulla tutkintoa suorittamaan.

Lisätietoja: Mirva Julkunen (etunimi.sukunimi@winnova.fi)

Avoimet opinnot Helsingin kaupungin strategiarahoituksella

Stadin ammattiopiston avointen opintojen opetus- ja ohjausmenot katetaan Helsingin kaupungin avoimien opintojen strategiarahoituksesta vuosi kerrallaan. Opinnot ovat opiskelijoille maksuttomia.

Lisätietoja: Annukka Sorjonen (etunimi.sukunimi@hel.fi)

Opiskelijavolyymi

Päättäkää,

 • kuinka monta avointa opintoa toteutetaan vuodessa
 • miten laajoja avoimia opintoja (tutkinnon osat vai osan osat) tarjoatte
 • ovatko opinnot tarjolla sopimuskauden aikana kaikille halukkaille kysynnän mukaan vaiko vain sovitulle opiskelijamäärälle  
 • ovatko oppilaitoksenne avoimet opinnot tarjolla opiskelijoille milloin tahansa (Tarjonnassa nyt) vai tarjotaanko opinnot etukäteen sovittuna ajankohtana

Palvelun yhteistyösopimuksen linjaus:

Yhteistyösopimuksen mukaan Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun tuottavat oppilaitokset tarjoavat sopimuskauden ajan vähintään kolme avointa opintoa. Opintojen laajuuteen ei sopimuksessa oteta kantaa. Oppilaitokset päättävät itse, miten laajoja opintoja he tarjoavat ja ovatko opinnot tarjolla sopimuskauden aikana kaikille halukkaille kysynnän mukaan vaiko vain sovitulle opiskelijamäärälle.  Oppilaitokset päättävät itse myös sen, ovatko opinnot tarjolla etukäteen sovittuna ajankohtana lukuvuoden aikana vai ovatko opinnot tarjolla kaikille halukkaille Tarjonnassa nyt -periaatteella.

Alla esimerkkejä oppilaitosten ratkaisuista

"Meille tärkeää on, että avoimet opintokokonaisuudet ovat riittävän pieniä, jotta opiskelijat saavat niitä sujuvasti suoritettua. Se kannustaa heitä myös opiskelemaan lisää. Yksittäisistä opintokokonaisuuksista muodostuu puolestaan kokonaisia tutkinnon osia."

Avoimet opinnot tarjolla rajattomasti kaikille non stop -periaatteella

Niiden avointen opintokokonaisuuksien volyymia, joita opiskelija suorittaa täysin itsenäisesti ilman opettajaa, ei ole tarpeen rajata, vaan ne ovat tarjolla kaikille halukkaille non-stop -periaatteella. Opintoja tarjoavista oppilaitoksista mm. Turun ammatti-instituutin ja Länsirannikon koulutus Oy WinNovan opinnot ovat tarjolla tällä periaatteella.

Lisätietoja: Anne Aksentjev (etunimi.sukunimi@turku.fi) ja Mirva Julkunen (etunimi.sukunimi@winnova.fi)

Tarjonta vastaa kysyntää

Stadin ammattiopiston avoimia opintoja tarjotaan tarpeen mukaan ja tarjontaa laajennetaan, mikäli kysyntä kasvaa.

Lisätietoja: Annukka Sorjonen (etunimi.sukunimi@hel.fi)

Avoimet opinnot osana opiskelijahallintojärjestelmiä

Päättäkää,

 • mihin, miten ja milloin oppilaitoksen ulkopuolelta avoimia opintoja suorittamaan tulevat opiskelijat ja heidän suorittamansa opinnot kirjataan opiskelijahallintojärjestelmiin vai kirjataanko ollenkaan

Palvelun yhteistyösopimuksen linjaus:

Avoimet ammatilliset opinnot -palveluun kootaan tieto yhteistyösopimuksen allekirjoittaneiden oppilaitosten kaikille avoimista verkko-opinnoista. Palvelu ei pidä sisällään opintoja suorittavien opiskelijoiden tai heidän opintosuoritustensa hallinnointia eikä rekisteröintiä.

Opintoihin ilmoittaudutaan palvelun kautta, mutta opiskelu tapahtuu oppilaitosten oppimisympäristöissä. Opintoja tarjoava oppilaitos on itse vastuussa siitä, että ilmoittautumislinkit opintoihin toimivat ja opiskelija ohjataan sujuvasti suorittamaan opintoja. Oppilaitokset päättävät itse, kirjaavatko opintoja suorittavien ja suorittaneiden tiedot opiskelijahallintojärjestelmiin.

Alla esimerkkejä oppilaitosten ratkaisuista

"Palvelun kautta opiskelijat hankkivat ammatillisissa tutkinnoissa tarvittavaa osaamista, joka osoitetaan, tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi opiskelijan suorittamaa tutkintoa siinä oppilaitoksessa, jonka opiskelijana hän parhaillaan tai tulevaisuudessa suorittaa tutkintoa. Opiskelijahallintojärjestelmiin tiedot viedään vasta tässä vaiheessa."

Avoimia opintoja suorittavien tietoja ei kirjata opiskelijahallintojärjestelmiin -linjaus

Niiden opiskelijoiden tiedot, jotka ovat Turun ammatti-instituutissa kirjoilla, ovat myös opintohallintojärjestelmässä. Muiden avoimia opintoja suorittavien tietoja emme kirjaa opiskelijahallintojärjestelmiin. Oppilaitoksemme avoimet opinnot toteutetaan itsenäisesti ilman opettajaa.

Lisätietoja: Anne Aksentjev (etunimi.sukunimi@turku.fi)

Tällä hetkellä olemme Länsirannikon koulutus oy WinNovassa linjanneet, ettei avoimia opintoja suorittavia opiskelijoita viedä opiskelijahallintojärjestelmiin. Vasta, jos opiskelija päättää tulla meille tutkinnon suorittajaksi, hänet kirjataan meidän järjestelmiin ja sitä kautta hän saa viralliset todistukset tutkinnon suorittamisesta.

Lisätietoja: Mirva Julkunen (etunimi.sukunimi@winnova.fi)

Turun Aikuiskoulutuskeskuksen avoimia, ilman opettajaa itsenäisesti suorittavien opintojen opiskelijoita ei rekisteröidä tässä vaiheessa opiskelijahallintojärjestelmiin, koska he eivät ole vielä oppilaitoksen opiskelijoita.

Lisätietoja: Aija Huhtamäki (etunimi.sukunimi@tuakk.fi)

Avoimia opintoja suorittavien tiedot kirjataan opiskelijahallintojärjestelmiin -linjaus

Salon seudun ammattiopiston tarjoamiin avoimiin opintoihin ilmoittaudutaan Wilman kautta. Ilmoittaudu tästä-painike löytyy opinnonkuvaussivulta. Ilmoittautumistieto tulee Wilmasta opintotoimistoon, josta lähetetään opinnon tunnukset DigiCampus-kurssiympäristöön. Oppijaa ei kirjata ammattiopiston opiskelijaksi.

Lisätietoja: Mervi Leino (etunimi.sukunimi@sskky.fi)


Oppimisympäristön avoimuus, tekijänoikeudet ja saavutettavuus

Päättäkää,

 • kuinka avoimia opintojen oppimisympäristöt ja materiaalit ovat
 • miten avointen opintojen oppimateriaalien tekijän- ja käyttöoikeuksista huolehditaan
 • miten varmistatte opintojen ja oppimisympäristöjen saavutettavuuden

Palvelun yhteistyösopimuksen linjaus:

Oppilaitokset päättävät itsenäisesti, missä oppimisympäristöissä opiskelu tapahtuu ja ovatko oppimisympäristöt sekä opinnoissa käytettävät oppi- ja taustamateriaalit vapaasti kaikkien käytettävissä vai edellyttääkö niiden käyttö opintoihin kirjautumista. Avointen opintojen tekijänoikeuksista sovitaan opettajien kanssa kunkin oppilaitoksen omien linjausten ja toimintatapojen mukaisesti. Oppilaitosten tehtävänä on myös huolehtia siitä, että opinnot ja oppimisympäristöt ovat saavutettavia.

Alla esimerkkejä oppilaitosten ratkaisuista

”Avointen opintojen oppimateriaalien tekijänoikeuksia koskevat samat periaatteet kuin missä tahansa muussa oppimisympäristössä, kuten luokkahuoneessa, käytettäviäkin materiaaleja.”

Sopimus opettajan kanssa avointen opintojen tekijänoikeuksista

Turun ammatti-instituutissa avoimet opinnot ovat avoimia kaikille ja niitä voidaan suorittaa ajasta ja paikasta riippumattomasti itsenäisesti ilman opettajaa. Oppilaitoksessamme opinnot laatinut opettaja allekirjoittaa sopimuksen, jolla hän luovuttaa opinnot organisaatiolle.

Esimerkki Turun ammatti-instituutissa käytössä olevasta tekijänoikeussopimuksesta.

Lisätietoja: Anne Aksentjev (etunimi.sukunimi@turku.fi)


Salon seudun ammattiopiston avoimet opinnot ovat maksutta avoimia kaikille. Teemme opettajien kanssa sopimuksen, jolla määritellään avointen opintojen tekijänoikeudet ja oppimateriaalien muokkausoikeudet jatkossa.

Lisätietoja: Mervi Leino (etunimi.sukunimi@sskky.fi)


Laadunhallinta

Päättäkää,

 • miten varmistatte avointen opintojen laadun
 • miten arvioitte avointen opintojen laatua
 • miten keräätte palautetta tarjolla olevista avoimista opinnoista

Palvelun yhteistyösopimuksen linjaus:

Opintoja tarjoavat oppilaitokset päättävät itse, miten palvelussa tarjolla olevien opintojen laatu varmistetaan ja miten laatua arvioidaan. Oppilaitosten vastuulla on kerätä palautetta tarjoamistaan avoimista opinnoista, analysoida palautteet sekä kehittää opintojen sisältöjä ja toteutusta saadun palautteen pohjalta. Oppilaitokset huolehtivat myös siitä, että heidän tarjoamiensa opintojen kuvaukset ovat ajan tasalla ja linkit oppimisympäristöihin toimivat. Oppimisympäristöjen tulee olla helppokäyttöisiä ja tarkoituksenmukaisia avointen opintojen näkökulmasta.

Alla esimerkkejä oppilaitosten ratkaisuista

”Tarjolla olevat avoimet opinnot toimivat ennen kaikkea ne tarjoavan oppilaitoksen käyntikorttina ulospäin. Sisällöltään, materiaaleiltaan, toteutukseltaan ja oppimisympäristöiltään korkeatasoiset ja laadukkaat avoimet opinnot houkuttelevat parhaimmillaan uusia tutkinto-opiskelijoita oppilaitokseen.”

Laatu varmistetaan osana normaalitoimintaa - muutamia esimerkkejä

Länsirannikon koulutus oy WinNovalla ei ole avoimiin opintoihin vielä erillistä laadunhallintaprosessia. Materiaalia on yhteisesti toki käyty läpi ja arvoitu keskustelujen kautta. Mutta systemaattisempi laadunhallintaprosessi voisi olla tarpeen.

Stadin ammattiopiston avointen opintojen laatu varmistetaan osaavan henkilöstön itsearvioinnilla. Laadunhallinnan tukena toimivat oppilaitoksessa käytössä olevat yhteiset laadunhallintadokumentit.

Salon seudun ammattiopiston on laadittu verkko-opintojen laatukriteerit, joiden avulla varmistetaan myös avoimien opintojen laatua. 

Opintojen arviointi

Päättäkää,

 • minkälaiset dokumentit opiskelija kokoaa hankkimastaan osaamisesta avoimien opintojen aikana
 • arvioitteko opiskelijan avoimesti hankkiman osaaminen ja jos arvioitte niin, miten
 • miten ohjaatte opiskelijan osoittamaan avoimesti hankkimansa osaamisen

Palvelun yhteistyösopimuksen linjaus:

Palvelun yhteistyösopimuksessa tarkennetaan, että avoimen opinnon aikana opiskelija kokoaa hankkimastaan osaamisesta kertovia dokumentteja, joita voidaan hyödyntää opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa. Hankitun osaamisen osoittaminen ja arviointi tapahtuvat oppilaitoksessa, jossa opiskelija suorittaa tutkintoa tai tutkinnon osia tai hänellä on opiskeluoikeus. 

Alla esimerkkejä oppilaitosten ratkaisuista

Turun Ammatti-instituutti

Kun opiskelija hallitsee opintojen sisällön ja läpäisee opintojen lopussa olevan testin, hän voi halutessaan joko tallentaa tai tulostaa todistuksen opintojen suorittamisesta. Testi kattaa opintojen keskeisen sisällön osaamisen arvioinnin. Opintokokonaisuuden laatinut opettaja on määritellyt, montako vastausta on suoritettava hyväksytysti, jotta todistus opintojen suorittamisesta on mahdollista saada.

Lisätietoja: Anne Aksentjev (etunimi.sukunimi@turku.fi)

Länsirannikon koulutus oy Winnova

Avoimet ammatilliset opinnot -palvelussa tarjottavat opinnot ovat meillä rakennettu siten, että opintojen rakenne ja tehtävät ohjaavat opiskelijaa hankkimaan itsenäisesti osaamista, jota kyseisen tutkinnon osan suorittaminen edellyttää. Opiskelija kuvaa hankkimansa osaamisen oppimispäiväkirjaan tai muuhun itse valitsemaansa dokumenttiin, jota hän voi halutessaan hyödyntää saadakseen osaamisensa tunnistetuksi tai tunnustetuksi oppilaitoksessa. Kyseessä ei siis ole perinteinen verkkokurssi, jonka suorittamisesta opiskelija saisi todistuksen.Lisätietoja: Mirva Julkunen (etunimi.sukunimi@winnova.fi)

Stadin ammattiopisto

Stadin ammattiopistossa on käytössä myös osaamismerkit. Oppilaitoksen avoimet opinnot on rakennettu osaamisperusteisiksi niin, että oppija voi osoittaa osaamisensa verkkoympäristössä ja saada osaamismerkin. Oppija voi osoittaa osaamisensa verkkoympärisössä tekemällä opettajan määrittelemän osaamista mittaavan tehtävän, jonka oppija palauttaa verkossa. Esimerkiksi jos oppijan täytyy osoittaa Googlen työvälineohjelmien hallintaa, voi hän lähettää opettajalle linkin tekemäänsä dokumenttiin.

Opiskelijan suorittama avoin opintokokonaisuus arvioidaan ko. tutkinnon perusteiden arviointikriteerien mukaan ja opiskelija saa dokumentin hankkimastaan osaamisesta opiskelijahallintojärjestelemästä, kuten yleensäkin.

Lisätietoja: Annukka Sorjonen (etunimi.sukunimi@hel.fi)

Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun yhteistyösopimus

Avoimia opintoja palvelun kautta tarjoavat oppilaitokset ovat sopineet yhteisellä sopimuksella palvelun ja sen tarjonnan ylläpidosta, hallinnoinnista, rahoituksesta sekä eri osapuolten tehtävistä. Sopijaosapuolen tarjoamien opintojen ylläpitoa, päivittämistä ja kehittämistä koordinoi tehtävään nimetty yhteishenkilö.

Yhteistyösopimuksesta poimittua

Sopijaosapuolet sitoutuvat tarjoamaan

 • vähintään kolme (3) avointa opintoa
 • opinnot ovat avoimia kaikille
 • opinnot ovat joko tutkinnon perusteiden mukaisia, niitä pienempiä kokonaisuuksia tai muita yleissivistäviä opintoja
 • avoimen opinnon aikana opiskelija kokoaa hankkimastaan osaamisesta kertovia dokumentteja, joita voidaan hyödyntää opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa 
 • opinnot täydentävät sisällöltään, toteutustavoiltaan ja laajuudeltaan palvelun muuta tarjontaa

Sopijaosapuolet päättävät itsenäisesti

 • tapahtuuko avointen opintojen opiskelu verkossa opettajan johdolla, itsenäisesti vai näiden yhdistelmänä
 • missä verkko-oppimisympäristöissä opinnot toteutetaan
 • miten ja milloin avoimet opinnot ja oppimateriaalit päivitetään
 • miten avointen opintojen toteutuksesta koituvat kustannukset katetaan ja korvataan opetus- ja ohjaushenkilöstölle
 • ovatko opinnot maksullisia vai maksuttomia, kuitenkin niin, että ammatillisiin perustutkintoihin osaamista palvelussa tarjoavien opintojen tulee olla kaikille opiskelijoille maksuttomia.
 • miten laajoja opinnot ovat
 • ovatko opinnot tarjolla sopimuskauden aikana kaikille halukkaille kysynnän mukaan vaiko vain sovitulle opiskelijamäärälle
 • ovatko opinnot tarjolla määrättynä ajankohtana vai non stop -periaatteella
 • ovatko opinnoissa käytettävät oppimateriaalit vapaasti kaikkien käytettävissä vai edellyttääkö opiskelu kirjautumista ao. oppimisympäristöön
 • miten huolehditaan opintojen saavutettavuudesta
 • miten opintojen laatua arvioidaan

Palautetta opinnosta kerätään palvelun asiakaspalautejärjestelmän kautta ja opinnosta kerättyä palautetta voi hyödyntää opintojen markkinoinnissa mm. referensseinä.

Sopijaosapuolet voivat halutessaan myös markkinoida tähän tarkoitukseen varatuilla palvelun välilehdillä sopijaosapuolen omia ammatillisten opintojen tueksi tehtyjä verkko-oppimateriaaleja sekä niitä perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja ja näiden (pt, at, eat) tutkinnon osia, jotka voidaan suorittaa verkko-opintoina. 

Kuva sopijaosapuolten tehtävistä

Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun yhteistyösopimus

Miten kaikki sai alkunsa?

Avointen ammatillisten opintojen palvelumalli on kehitetty valtakunnalliseen käyttöön usean oppilaitoksen yhteistyönä AAVA-hankkeessa vuosina 2015–18. Palvelun kehittämiseen on osallistunut lähes 2 000 avoimista ammatillisista opinnoista kiinnostunutta nuorta ja aikuista yhdessä oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä ohjauspalveluiden asiantuntijoiden kanssa.

Palvelumalli kehitettiin seuraavien oppilaitosten yhteistyönä: Turun ammatti-instituutti, Turun Aikuiskoulutuskeskus, Salon seudun ammattiopisto, Länsirannikon koulutus Oy WinNova, Novida – lukio ja ammattiopisto, Stadin ammattiopisto, Turun iltalukio ja Turun suomenkielinen työväenopisto. Hanketta rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot.

Palvelun yhteistyösopimuksen 5.6.2018 solmineet oppilaitokset omistavat palvelun ja vastaavat sen ylläpidosta yhteisesti. Avoimia opintoja tarjoavat oppilaitokset vastaavat opintojen sisällöstä ja toteutuksesta käytännössä.

Lisätietoja: Jaana Kilpinen, Turun kaupungin sivistystoimiala, suunnittelu- ja kehittämispalvelut, etunimi.sukunimi@turku.fi tai p. 050 428 3154